ДЕМЧЕНКО Тамара Павлівна

ДЕМЧЕНКО Тамара Павлівна

351
З-11
  З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ [Текст] : наук. і докум. журн. № 1 (44), 2015 / [редкол.: О. Рубльов (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Харків : Права людини, 2015. – 365 с. – Укр., рос.

  Науковий і документальний журнал №1_2015.
  У ході видання науково-документального журналу "З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" було опубліковано кілька спеціальних номерів різного тематичного спрямування. Їхньою спільною характерною рисою було те, що вони поєднували в собі два підходи до висвітлення маловідомих сторінок історії – науковий аналіз і введення до широкого обігу невідомих і недосяжних раніше для дослідників історичних джерел, головним чином, розсекречених документів радянських каральних органів. Публікація цих документів стала важливим внеском у розширення джерельної бази для дослідження історії України радянської доби.

351
З-11
  З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ [Текст] : наук. і докум. журн. № 2 (45), 2015 / [редкол.: О. Рубльов (голов ред.) та ін.]. – Київ ; Харків : Права людини, 2015. – 319 с. – Укр., рос.

  Науковий і документальний журнал №2_2015. 
  У цьому номері журналу ми продовжуємо публікацію результатів дослідження учасників міжнародного науково-видавничого проекту "Відлуння Великого терору: співробітники НКВС на лаві підсудних (1938-1941 рр.)".

63.3(4УКР)6 / 9(С2)
Н 44
  Незалежність очима ТСН [Текст] / [Студія 1+1 ; авт. тексту В. Примост]. – Київ : Основа, 2017. – 293, [1] с. : фот. кольор.

  Ця книга – про колишню російську колонію, яка стала незалежною двадцять п'ять років тому. Бажання хорошого життя, упаковане в концепцію про європейське походження, нестримно вабило її на Захід. Однак російські батоги, що обплутали мозок, тягнули на Схід.
  Двадцять п'ять років, упродовж яких ми болісно вичавлювали з себе рабське радянське минуле, яскраві досягнення й змарновані можливості, перемоги і зради, тирани, жертви, герої, злодії – основні перипетії нашого життя за чверть століття крізь призму сприйняття журналістів і ведучих Телевізійної служби новин.
  Двадцять основних подій історії незалежної України – до 20-річчя найбільш вражаючої новинної служби країни.

930
В 82
Вронська, Тамара Василівна.
  Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів [Текст] / Т. В. Вронська, О. Є. Лисенко ; [редкол.: В. А. Смолій та ін. ; упоряд.: Т. В. Вронська та ін.] ; Ін-т історії України НАН України, Галуз. держ. арх. Служби безпеки України, Центр. держ. арх. громад. об-нь України. – Харків : Права людини, 2014. – 582 с. : іл., табл.

  Уперше у вітчизняній і зарубіжній історіографії об'єктом дослідження став унікальний комплекс джерел періоду Другої світової війни – написи на стінах в'язнів нацистських тюрем на окупованій територїї СРСР. Вони акумулюють інформацію як про різні прояви терору в період окупації, так і про окремі категорії його жертв.
  Дослідницька робота, проведена авторами та упорядниками проекту, дала можливість простежити долі невільників нацистських тюрем, а також показати мету та основні напрями діяльності радянських спецслужб, для яких епіграфічні джерела стали відправною точкою оперативно-розшукової роботи.
  Гуманітарна складова проекту спрямована на те, щоб донести нащадкам імена невідомих жертв окупаційного терору, вказати нові вектори пошуку відомостей про рідних і близьких, які безвісно згинули в гітлерівських катівнях. Видання покликане стимулювати виявлення документів, які упродовж тривалого часу залишалися поза увагою дослідників.

821(477)
Є 92
Єфремов, Сергій Олександрович.
  Публіцистика в "Книгарі" доби війни та революції (1917–1920) [Текст] / Сергій Єфремов ; [упоряд., вступ. ст., авт. прим. С. Г. Іваницька, Т. П. Демченко]. – Херсон : Гельветика, 2018. – 303 с. : іл.

  У виданні представлено 47 текстів (статей, рецензій, некрологів, полемічних виступів) Сергія Єфремова (1876–1939), опублікованих з вересня 1917 р. по березень 1920 р. у часописі "Книгарь: літопис українського письменства". Кожна, навіть найменша, рецензія С. Єфремова, вводить нас у світ думок і почувань її автора, показує його як неперевершеного знавця і поціновувача української книжки, її захисника й пропагандиста, борця за розвій національної культури та політичну незалежність України. В додатках вміщено рецензії на праці самого С. Єфремова, редакційні заяви, матеріали до 25-літнього ювілею літературної діяльності С. Єфремова, присвячені йому статті А. Кримського та О. Лотоцького.
  Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, краєзнавців та взагалі всіх, хто цікавиться історією та культурою України.

002.2(477)
А 57
  Альманах бібліофілів [Текст]. Кн. 1 / упоряд. Євген Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2015. – 445, [23] с. : фот.

  "Альманах бібліофілів", уперше виданий в Україні, витриманий у традиціях європейських бібліофільських видань такого типу: тут розповіді про українських книгознавців і бібліофілів, про рідкісні видання, про видатних художників і мистецтво книжкового знаку. Завершує "Альманах бібліофілів" антологія віршів про книгу. Автори "Альманаху бібліофілів" – відомі вчені-книгознавці, джерелознавці, мистецтвознавці, філологи та історики, письменники, дослідники українського бібліофільського руху. Для широкого кола читачів.

002.2(477)
А 57
  Альманах бібліофілів [Текст]. Кн. 2 / упоряд. Євген Пшеничний ; [редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2017. – 430, [23] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.

  До другої книги "Альманаху бібліофілів" увійшли статті відомих в Україні книгознавців, літературознавців, істориків, дослідників українського бібліофільського руху. Тут розповіді про українських книгознавців і бібліофілів, про рідкісні видання, про видатних художників, про мистецтво екслібрису, видавничого знаку. Завершує "Альманах бібліофілів" антологія віршів про книгу. Видання розраховане на широке коло читачів.

94(477)
Є 92
Єфремов, Сергій Олександрович
  "Значущі Інші" [Текст] : статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка : в 2 т. / Сергій Єфремов. – Запоріжжя : [б. в.], 2016 – 2018 (в опр.).
  Т. 2 : Personalia: публіцистика 1899-1917 років. – Херсон : Гельветика, 2018. – 487 с. : фот.

  У виданні представлені різножанрові публіцистичні тексти, що належать перу видатного українського літературознавця, літературного критика, фундатора національної журналістики, академіка ВУАН Сергія Олександровича Єфремова (1876–1939). Упорядницею зібрані матеріали з пресових видань (газета "Рада", "Літературно-науковий вістник", "Основа", "Світло", "Киевская старина", "Украинская жизнь", "Киевское слово", "Киевская мысль", "Русское богатство", "Голос минувшего", "Календарь на рік звичайний 1917" та ін.) та окремих брошур, що присвячені діячам культурного та громадського життя "довгого дев'ятнадцятого століття", таким, як О. М. Лазаревський, П. О. Лашкарев, Ф. Г. Лебединцев, В. М. Леонтович, В. В. Лесевич, Л. П. Ліницька, М. П. Левицький, М. В. Лисенко, В. У. Лозинський, Л. С. Мартович, Г. О. Мачтет, І. М. Миклашевський, М. К. Михайловський, К. П. Михальчук, І. С. Нечуй-Левицький, С. Д. Ніс, П. І. Нішинський, В. П. Обнінський, Сотер Ортинський, М. І. Павлик, К. Ф. Паньківський, М. І. Петров, Д. П. Пильчиков, О. О. Потебня, І. М. Полторацький, Т. Р. Рильський, О. О. Русов, П. К. Саксаганський, М. Є. Салтиков-Щедрін, А. П. Свидницький, М. Т. Симонов, І. І. Срезневський, Л. М. Толстой, Леся Українка, О. Ю. Федькович, І. Я. Франко, М. С. Шашкевич, Т. Г. Шевченко, Г. П. Шерстюк, Я. М. Шульгин, О. В. Юркевич, П. Ф. Якубович, а також деяким іншим постатям (усього 68 осіб). Тексти друкуються мовою оригіналу. Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться минулим у різноманітності персонального виміру.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється