ДЕМЧЕНКО Тамара Павлівна

ДЕМЧЕНКО Тамара Павлівна

821.09(477)
С 71
  Спадщина: літературне джерелознавство, текстологія [Текст]. Т. 1. Пам'яті Миколи Сиваченка / НАН України, Ін-т літ. Т. Г. Шевченка ; [редкол.: В. Бородін та ін.]. – Київ : Фоліант, 2004. – 322 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – Бібліогр.: с. 299–313.

  Перший том збірника наукових праць з актуальних питань літературного джерелознавства і текстології присвячено пам'яті видатного літературознавця Миколи Сиваченка. Подаються спогади і статті про вченого, матеріали з його архіву, бібліографія наукових праць.
  Вміщено джерелознавчі і текстологічні статті про творчість Степана Руданського, Панаса Мирного, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського та ін., публікації поезій Грицька Чупринки та драми О. Олеся.

811.161.2
С 85
Стріха, Максим Віталійович.
  Український переклад і перекладачі: між літературою і націєтворенням [Текст]
/ Максим Стріха. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 519 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.

У книзі дано розгорнуту панораму розвитку українського перекладу від Княжої доби й до нашого часу. Особливу увагу приділено перекладові й перекладачам ХІХ–ХХ ст., чия діяльність, окрім літературного, мала й виразне націєтворче спрямування, сприяючи проведенню чіткої межі між українцями і панівними націями імперій, до складу яких входили українські землі. Така роль українського перекладу не була унікальною: подібну функцію виконував німецький переклад другої половини XVIII ст., за часів домінування серед вищих верств розділеної Німеччини французької мови й культури, чи каталонський переклад XX ст., за часів здійснення урядом Франко примусової "кастилізації" Каталонії. Проте саме історія українського перекладу наповнена найбільшою кількістю драматичних сюжетів, і саме доля провідних українських перекладачів складалася значно трагічніше, аніж у їхніх колег з інших країн, які також зазнавали чужоземного політичного чи культурного панування. Врешті-решт, саме роль українського перекладу у процесах сучасного націєтворення виявилася в силу низки історичних обставин вищою, аніж націєтворча роль перекладу в Німеччині чи Каталонії.
  Для науковців і студентів філологів, істориків, культурологів та всіх, хто цікавиться українською літературою й історією.

94(477)
Ч-75
  "Чорні дошки" України. Чернігівська область [Текст] : зб. док. і матеріалів / Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору ; авт., упоряд.: О. О. Стасюк, К. Ю. Лук'янець, С. В. Старовойт, Д. В. Байкєніч. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2021. – 943 с. : іл.

  Пропоноване видання містить систематизований тематичний комплекс архівних та опублікованих джерел про використання "чорних дощок" на території Чернігівської області УСРР у 1931–1934 pp. їх введення до наукового обігу дозволить глибше дослідити процес запровадження режиму "чорних дощок" та осмислити його використання як одного з інструментів репресивного механізму Голодомору-геноциду, вчиненого комуністичним тоталітарним режимом в УСРР.
  Книга розрахована на науковців, викладачів, вчителів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України XX ст., регіоналістикою, аграрною історією та історичним краєзнавством.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється