Щиро дякуємо...

БОНДАРЕНКО Станіслав Григорович

подаровано в 2018 році:

Rozmirni zvyazky

30.12 / 6.05
Б 81
Бондаренко, Сергій Григорович. 
  Розмірні зв'язки конструкцій і технологічних процесів [Текст] : монографія / С. Г. Бондаренко, О. М. Чередніков ; за заг. ред. С. Г. Бондаренка ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – 463 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 457–463.

  Викладена теорія і практика аналізу розмірних зв'язків технічних систем механіки, технологічних оброблюючих комплексів, їх вузлів та технологічних процесів механічного оброблення і складання.
  Монографія містить методичну базу з практичними рекомендаціями і прикладами до розрахунку конструкторських та технологічних розмірних ланцюгів різними методами.
  Висвітлюється методика формування розмірних зв'язків виробів, розглянуті методи й алгоритми розрахунку розмірних ланцюгів на основних етапах життєвого циклу виробу. Розглянуто компенсацію сумарних відхилень розмірів і визначення прогнозованих їх значень.
  Монографія орієнтована на інженерно-технічних працівників машино- і приладобудівних підприємств та проектних організацій, магістрантів з інженерної механіки. 

Avtomatyzovane_vyrobnyctvo

  Викладено обновні принципи та особливості розробки технології автоматизованого одиничного і дрібносерійного механоскладального виробництва, системне оточення і зв'язки діючих технологічних процесів.
  Розглянуто технології автоматичного складання, механічної обробки та вантажопереробки, засоби та спорядження цих процесів.
  Наведено основні положення продуктивності, надійності та керування технологічними процесами та технікою автоматизованого механоскладального виробництва.
  Може бути корисною студентам напрямку підготовки "Інженерна механіка" спеціалізації "Технології машинобудування", та виробничникам конструкторсько-технологічного спрямування.

© НВП "Армпроект", 2002-2018