Бази даних (БД)   >   Галерея власницьких знаків

ГАЛЕРЕЯ ВЛАСНИЦЬКИХ ЗНАКІВ

afb7fc3c1428b36e3e4f2303ce2bc65f

  У галереї власницьких знаків представлені екслібриси, штампи, печатки та інші власницькі знаки, які виявлені в документах із фонду рідкісної книги Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.
  Матеріал стане в нагоді як фахівцям-дослідникам, так і всім, хто цікавиться даною темою. Замовити книги можна у відповідних структурних підрозділах.
  Робота з виявлення і розміщення власницьких знаків триває.


Ідея – Л. В. Феофілова

Наповнення –
головний бібліотекар відділу зберігання основного фонду
Т. Г. Ковальчук

 

E-mail: mba.libr.cn.1@ukr.net

Телефон для довідок: (0462) 77-51-57

 • Приватні особи
  АРГАМАКОВ А.
  Argamakov2 Власницький штамп прямокутний, 12х42, в подвійній лінійній рамці
  НА КНИГАХ: 40.3 / 631.4
  И 72
    Инструкция для исследования характера и распространения летучих песков [Текст] / Императ. рус. геогр. об-во. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1888. – 16 с.
   
    

  42.35 / 634.1
  М35
  Маурер, Л.
    Ягодные кустарники [Текст] : учеб. пособие для подведомств / Л. Маурер ; пер. с нем. В. Храповицкого. – Пенза : Паровая Типо-Литография В. Н. Умнова, 1903. – 104, [2] с. : ил.

    
  БАУМАН А. Г.
  Bauman Власницький штамп прямокутний, 15х40 мм., в лінійній рамці
  НА КНИГАХ: 92 / 03
  Л 93
  Любкер, Фридрих
    Реальный словарь классических древностей по Любкеру [Текст] / Ф. Любкер ; изд. о-ва клас. филологии и педагогики. – С.-Петербург : Типография А. С. Суворина, 1883 – .
    Вып. 1 : A - Echo / под ред. Ф. Гельбке [и др.]. – 1883. – IV, 448 л., [5] л. табл. : ил., карты. – Загл. на корешке : Словарь классических древностей. 1. – (в пер.) : Б. ц.
    
   92 / 03
  Л 93
  Любкер, Фридрих
    Реальный словарь классических древностей по Любкеру [Текст] / Ф. Любкер ; изд. о-ва клас. филологии и педагогики. – С.-Петербург : Тип. А. С. Суворина, 1883 – .
    Вып. 2 : Echo - Naenia / под ред. Ф. Гельбке, Ф. Зелинского, Л. Георгиевского. – 1884. – [2], 449-1552 л., [3] л. табл. : ил. – Загл. на корешке : Словарь классических древностей. 2. – (в пер.) : Б. ц.
      
  ВЕНЦЕЛЬ В. В. 
  Vencelb Власницький напис чорним чорнилом
  Веніамін Веніамінович Венцель – лікар Одеського міського 6-ти класного училища ім. В. Н. Лигина (в 1908, 1914 г.г.)

  Парамонов Ю. Об Одессе с любовью!: проект Ю. Парамонова [Електронний ресурс] / Ю. Парамонов. – Режим доступу: http://obodesse.at.ua/publ/troickaja_ulica/1-1-0-153 (дата звернення 27.11.2017). – Назва з екрана.

    
  НА КНИЗІ:  28.8 / 5А2.1
  Г 29
  Гейцман, Карл.
    Описательная и топографическая анатомия человека [Текст]. Кн. 1. I. Кости. Сочленения. Связки. II. Мышцы. Фасции. Топография ; Кн. 2. Спланхнология. Топография. Нервная система. Кровеносная и лимфатическая системы. Топография / Гейцман ; пер. М. П. Вишневского. – Москва : Тип. И. Д. Сытина и К, 1890, 1886. – V, 232, VII, 260 с. : ил.

  На книзі також: суперекслібрис В. В. на корінці
                           штемпель Книжные магазины // И. А. Розова // в Киеве и Одессе
                           Власницький напис Делинской А. С. 1951 г.
      
  ГАЛИМСКИЙ Н. К.
  Neon  Власницький штамп, 27х16 мм.
       Галимський Неон Костянтинович народився 1876 р. у м. Чернігів Чернігівської губ. Українець [із службовців або дворян], освіта вища, позапарт., у 1906-1907 рр. член ПНС. Проживав у Харкові. Консультант правління Укрдержстраху. Заарештований 20 грудня 1930 р. за участь у к.-р. організації ветеринарів і бактеріологів (ст. 547 КК УСРР), ухвалою колегії ОДПУ від 28 червня 1931 р. за статтями 587, 5811 КК РСФРР позбавлений волі в концтаборі на 10 років. Термін покарання відбував у Сибтабі, звільнений достроково на підставі телеграми обліково-статистичного відділу ГУДБ НКВС СРСР від 9 вересня 1934 р. Реабілітований 12 січня 1960 р. 
      
       Реабілітовані історією [Текст] : у 27 т. / [голов. редкол.: П. Т. Тронько (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003. – Харківська область, Кн. 1, ч. 1 / [Н. В. Лапчинська та ін.]. – Харків : Оригінал, 2005. – 799 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
      
   НА КНИЗІ:

  26 / 55
  Р 36
  Реклю, Э.
    Земля. Описание жизни земного шара [Текст]. Вып. 1. Земля как планета. Горы и равнины / Э. Реклю ; пер. А. В. Мезиер под ред. Н. А. Рубакина. – Санкт-Петербург : Типо-литография Б. М. Вольфа, 1895. – 228 с. : ил. + 4 карты. – Библиогр.: с. 219 – 226.

  На книзі також: штемпель Книжный // магазин // Ф. А. Иогансона // в Киеве // с 1874 г.

      
  МОЛОСТВОВА Е. В.
  3_0001 Художній екслібрис-наліпка, 43х60 мм.
  4_0001 Власницький напис чорним чорнилом
  molostvova    Молоствова Єлизавета Володимирівна, уроджена Бер (1873-1936) – вчений, публіцист, почесний член Товариства археології, історії та етнографії при Казанському університеті. Займалася вивченням сектантства, вперше серйозно дослідила виникнення та розвиток ієговізму. Товаришувала з Л. М. Толстим та С. А. Толстою.
    Сестра поета та перекладача Бориса Володимировича Бера (1871-1921). Дружина Володимира Германовича Молоствова (1859-1818), офіцера лейб-гвардії Преображенського полку. Остання власниця і зберігач бібліотеки та архіву, які знаходилися в родовому маєтку Молоствових "Долгая Поляна" (Тетюшський повіт, Казанська губернія).

    Автор екслібрису – відомий російський музеєзнавець Олександр Миколайович Тришевський (1882 – після 1927). Був репресований. Реабілітований посмертно в 1998 році.

    Сак О. Поиски и находки [Електронний ресурс] / О. Сак // Херсонська обласна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара : сайт. – Режим доступу : http://museum.lib.kherson.ua/ru-poshuki-ta-znahidki.htm (дата звернення 7.05.2018). – Назва з екрана.
      
  НА КНИГАХ:    87.3(4РОС) / 1ФС
  Х 55
    Хлеб и воля. Статьи П. Кропоткина, В. Черкезова, Э. Реклю, Л. Бертони и др. [Текст]. – Санкт-Петербург : Священный Огонь Ал. Морского, 1906. – 294, 272 с.
    Изд. конволют.
    
   061(100)
  Ф 59
  Финдель, Иозеф Габриэль.
    История франк-масонства от возникновения его до настоящего времени [Текст]. Т. 1 / И. Г. Финдель, издатель масонского жур. "Die Bauhütte"; пер. со второго нем. изд. – СПб. : Тип. Н. Скарятина, 1872. – [4], IV, 358, 86, [4] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (в пер.)

    На книгах також: штамп Государственный // литературный // музей
      
  20180612_145245_2
    
  Оправи обох книжок, ймовірно, виконані в одній і тій самій палітурні.
      
  СОКОЛОВСКАЯ М. А. 
  Sokolovskaya Власницький штамп 35х20 мм., конгревне тиснення
  НА КНИГАХ:     

  83.3(0)5
  Б 43
  Белинский, Виссарион Григорьевич.
    Сочинения В. Белинского [Текст] : с портр. авт. и его факс. Ч. 4 / В. Г. Белинский. – Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина. – Москва : Тип. В. Грачева и К°, 1859. – [4], 484, [2] с. – Библиогр.: с. 3 – 144. – (в пер.)

    

  83.3(0)5
  Б 43
  Белинский, Виссарион Григорьевич.
    Сочинения В. Белинского [Текст] : с портрет. авт. и его факс. Ч. 7 / В. Г. Белинский. – Изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина. – Москва : Тип. В. Грачева и К°, 1860. – [4], 470, [2] с. – Библиогр.: с. 197 – 346. – (в пер.)

    

  83.3(0)5
  Б 43
  Белинский, Виссарион Григорьевич.
    Сочинения В. Белинского [Текст] : с портр. авт. и его факс. Ч. 1 / В. Г. Белинский. – 2-е изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина. – Москва : Тип. В. Грачева и К°, 1861. – 538, 4 с. – Библиогр.: с. 137 – 168, 309 – 473. – (в пер.)

    
  83.3(0)5
  Б 43
  Белинский, Виссарион Григорьевич.
    Сочинени[я] В. Белинского [Текст] : с портрет. авт. и его факсимиле. Ч. 2 / В. Г. Белинский. – 2-е изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина. – Москва : Тип. В. Грачева и К°, 1861. – 626, [4] с. – Библиогр.: с. 159 – 262, 331 – 454. – (в пер.)
    
     На корінці також суперекслібрис П. Н.
      
  УМАНЕЦ М. Н.
  20180612_144557 Власницький штамп, 24х18 мм.
  nepluev_083    Уманець (Неплюєва) Марія Миколаївна (1853-1930) – дочка Миколи Івановича Неплюєва, предводителя дворянства Чернігівської губернії (1872-1890), сестра Миколи Миколайовича Неплюєва, засновника Православого Хрестовоздвиженського трудового братства на хуторі Воздвиженськ (недалеко від містечка Янполь Чернігівської губернії, нині – м. Ямполь Сумської обл.). Сама активний учасник та керівник братства, попечитель жіночої сільськогосподарської школи, яка відкрилася в 1891 р. Після смерті брата в 1908 р. очолила братство. Дружина Михайла Михайловича Уманця, новозибківського повітового предводителя дворянства по 1888 р.

    Игнатович Н. Д. Крестовоздвиженское трудовое братство (годы деятельности: 1889-1929) и его основатель Н. Н. Неплюев [Электронный ресурс] / Н. Д. Игнатович // Русская община : сайт. – Режим доступа: http://www.rusobschina.ru/2010-11-08-19-52-04/547------1889-1929------ (дата обращения 7.06.2018). – Название с экрана.
  НА КНИЗІ: 67.7 / 34
  К64
  Кони, А. Ф.
    За последние годы [Текст] ; Судебные речи (1888-1896) ; Юридические сообщения и заметки ; Воспоминания и биографические очерки ; Приложения / А. Ф. Кони. – Санкт-Петербург : Изд. А. С. Суворина, 1898 (Тип. А. С. Суворина). – VIII, 745 с.

      
  ФИЛИПП (епископ)
  20180612_143958 Власницький напис чорним чорнилом
  3874-018   Єпископ Пилип (Яків Михайлович Бекаревич 1862-1902) – єпископ Російської православної церкви. Єпископ Новгород-Сіверський, вікарій Чернігівської єпархії (1899-1902), духовний письменник, автор праці "Евангельская история. Сравнительно-изъяснительное обозрение Четвероевангелия". Похований в Єлецькому монастирі.

    Филипп (Бекаревич, Яков Михайлович) [Электронный ресурс] // История Полтавы. Сайт Б. Тристанова / Б. Тристанов. – Режим доступа : http://histpol.pl.ua/ru/lichnosti/deyateli-ukrainskogo-osvoboditelnogo-dvizheniya?id=2746 (дата обращения 7.05.2018). – Заглавие с экрана.
  НА КНИЗІ: 92.0 / 03
  Б 79
    Большая энциклопедия [Текст] : словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания : [в 22 т.] / под ред. С. Н. Южакова и ред. отд. – Санкт-Петербург : Книгоиздательское Товарищество "Просвещение".
    Т. 1 : А - Арброс : ок. 10 000 ил. в тексте и на приблизительно 1000 отд. прил.: хромолитографиях, картах, планах и черных картинах. – 1900. – [4], 800, [6] с., [47] л. : ил., карты. – (в пер.)
     

    

 • Установи
  ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА. БИБЛИОТЕКА
  121 Штамп овальний, 25х45, в подвійній лінійній рамці
  Библиотека | Черниг. губернской | земской управы | №. Номер напис. від руки
  НА КНИЗІ: 92.0 / 03
  Э 68
    Энциклопедический словарь [Текст] / начатый И. Е. Андреевским, продолжается под ред. К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского. – Санкт-Петербург : Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон : Типография Акционерного Общества "Брокгауз-Ефрон", 1890 – 1907.
    Т. 36а : Франконская династия – Хаки. – 1902. – [4], II, 479 – 956, [2], 2, [16] л. : ил., карты. – (в пер.)
     
  БИБЛИОТЕКА ИНЖЕНЕРОВ КИЕВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
  Ingeneru Штамп овальний, 25х45 мм., в фігурній подвійній рамці
  Библиотека | инженеров | Киевск. воен. окр.
  НА КНИЗІ:  26.3 / 550
  М 93
  Мушкетов, И. В.
    Физическая геология [Текст]. Т. 1. Общие свойства и состав земли. Тектонические процессы (дислокационные, вулканические и сесмические явления) / И. В. Мушкетов ; Ин-т Инженер. Путей Сообщ. Императора Александра І. – Санкт-Петербург : Тип. Ю. Н. Эрлих, 1899. – VI, 784 с. : ил., карт.
     
    ЧЕРНИГОВСКОЕ 2-Х КЛАССНОЕ ЖЕНСКОЕ ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ
  Genskiy_prihob Штамп круглий 32 мм, в подвійній лінійній рамці
  Напис по кругу: Черниговское 2-х клас. женск. приход. училище
   НА КНИГАХ: 28.69 / 59
  Б 89
  Брэм, А.
    Жизнь животных Брэма [Текст] : полн. пер. М. Чепинской со 2-го нем. изд., вновь обраб. Р. Шмидтлейном для шк. и домаш. чтения. Т. 2. Птицы / А. Брэм ; под ред. А. С. Догеля, П.Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург : Тип. Книгоиздательского Т-ва "Просвещение", 1901. – XXI, 880 с. : [15] л. ил. – Б. ц.
    С 10 хромолитограф., 19 черными табл. и 225 рис. в тексте исполн. Л. Бекманом, Р. Кречмером, В. Кюнертом, Г. Мютцелем, Фр. Шпехтом и др.
   
  28.69 / 59
  Б 89
  Брэм, А.
    Жизнь животных Брэма. Т. 1. Млекопитающие. Полный пер. со 2-го нем. изд., вновь обработ. Р. Шмидтлейном для шк. и домаш. чтения [Текст] / А. Брэм. – Санкт-Петербург : Книгоиздательское Товарищество "Просвещение", 1900. – ХХI, 853 с. : [18] л. ил. – С 10 хромолитограф., 15 черными табл. и 221 рис. в тексте исполн. Л. Бекманом, В. Кампгаузеном, Р. Кречмером, В. Кюнертом, Г. Мютцелем, Фр. Шпехтом и др. – Б. ц.

   

 • Невідомі
  S_P_1914 Власницький напис чорним чорнилом
  НА КНИЗІ: 87.3 / 1Ф
  В 24
  Введенский, А. И.
    Лекции А. И. Введенского по древней философии [Текст] / А. И. Введенский. – [Б. м. : б. в.], 1911 – 1912. – 374 с. – 025.00 р.
    Машинопис. изд.
     
  KG Власницький напис фіолетовим чорнилом 
  НА КНИЗІ: 28.082 / 577.47
  Г 34
  Геншель, Эрнест.
    Жизнь пресных вод [Текст] / Геншель Эрнест ; предисл., пер. с нем. М. К. Тихомировой. – Москва : Книгоиздательство К. И. Тихомирова, 1914 (Тип. Н. И. Гросман и Г. А. Вендельштейн). – VIII, 389 с. : ил.
     
  0002 Власницький штамп, 30х15, конгревне тиснення
  НА КНИЗІ: 28 / 57
  П 18
  Паркер, Т.
    Лекции по элементарной биологии [Текст] / Т. Паркер ; пер. со 2-го англ. изд. с изм. и доп. В. Н. Львова. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1898 (Т-во Типографии А. И. Мамонтова). – X, 396 с. : ил. – (Серия учебников по биологии).
     

   

© НВП "Армпроект", 2002-2021