Iнтернет для читачiв публiчних бiблiотек (LEAP-I, LEAP-II, LEAP-III та LEAP-IV)

Iнтернет для читачiв публiчних бiблiотек (LEAP-I, LEAP-II, LEAP-III та LEAP-IV)

  2001 року вiддiлом преси, освiти та культури Посольства США в Українi був оголошений конкурс проєктiв "LEAP". Проєкт мав на метi допомогу публiчним бiблiотекам України у наданнi iнформацiйних послуг населенню, пiдтримку вiльного i вiдкритого обмiну iнформацiєю, важливого для iнтегрування України у свiтову спiльноту та проведення реформ.
  Наша бiблiотека взяла участь у конкурсi i в серпнi 2001 року отримала грант на вiдкриття інтернет-центру на 5 робочих мiсць (видiлено лiнiю 64 кБ/с, програмне забезпечення Windows 98 RU CD 2 ED, на серверi – LINUX). Iнтернет-центр працює з квiтня 2002 р. Проведено навчання бiблiотекарiв та користувачiв.
  Успiх реалiзацiї проектiв "Iнтернет для читачiв публiчних бiблiотек (LEAP)" у 34 бiблiотеках України у 2001-2002 рр. засвiдчив велику популярнiсть програми та готовнiсть бiблiотек України до подальшого розвитку інтернет-послуг для читачiв. Тому вiддiл преси, освiти та культури Посольства США в Українi оголосив наступнi раунди конкурсу "Iнтернет для читачiв публiчних бiблiотек (LEAP)".
  Робота iнтернет-центру в бiблiотецi стала невiд'ємною частиною в дiяльностi не тiльки бiблiотеки, а й iнститутiв, шкiл та iнших навчальних закладiв, а також широкого загалу користувачiв. Тому бiблiотека взяла участь у наступних раундах конкурсу i здобула перемогу: в серпнi 2002 року – "LEAP-Plus", у серпнi 2003 року – "LEAP-Delta", у лютому 2004 року – "LEAP-Connect".
  Додатковi три робочi мiсця iнтернет-центру були розмiщенi у 2003-2004 рр. у вiддiлiах краєзнавства та документів іноземними мовами, що дало можливiсть задовольнити бiльше потреб користувачiв цих вiддiлiв (за проектами "LEAP-Plus" та "LEAP-Delta").
  Десятиріччя відкриття інтернет-центру за програмою LEAP у Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка у 2011 році ознаменувалося оновленням технічного забезпечення центру. Посольство США в Україні виділило грант на купівлю чотирьох нових комп'ютерів із сучасним програмним забезпеченням.