05.12.2017
971

P1010024   Аварія, що сталася в квітні 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, стала однією з найбільших катастроф в історії людства.
  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – день памʼяті в Україні. Відзначається щорічно 14 грудня у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Це визначено Указом Президентом України № 945/2006 року від 10 листопада 2006 року.
  Центр правової інформації підготував тематичну книжкову виставку "Статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". На виставці представлені законодавчі документи, ухвалені з метою посилення соціального захисту постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС громадян, монографії, збірники до роковин чорнобильської трагедії, спогади учасників подій.
  Список літератури:
  1. Альманах Українського Народного Союзу на рік 1996 : річник 86 / ред. Зенон Снилик. – Нью-Йорк : Свобода, 1996. – 286 с.
  2. Барановська Н. П. Чорнобильська катастрофа // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 2013. – Т. 10 : Т – Я. – С. 563.
  3. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. № 8, 2007. Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи / [редкол.: Гончаренко В. Г. та ін. ; упоряд. Балюк Г. І.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 303 с.
  4. Віталенко А. Пенсія для чорнобильця. Не забудьте посвідчення ліквідатора / Аріна Віталенко // На пенсії. – 2017. – берез. – квіт. (№ 13). – С. 2.
  5. Гіркий присмак Чорнобиля : метод.-бібліогр. матеріали / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [матеріал підгот. О. Рижаєва ; відп. ред. Ю. М. Самойленко]. – Чернігів : [б. в.], 2006. – 28 с.
  6. Данилишин Б. М., Куценко В. І. Чорнобильська зона: соціально-економічні аспекти розвитку (інформаційно-аналітичний матеріал) / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – 113 с.
  7. 20 років Чорнобильської катастрофи: підсумки та перспективи / Верхов. Рада України, Ком. з питань екол. політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорноб. катастрофи ; упоряд. М. М. Борисюк. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 639, [8] с. карт : іл., табл.
  8. Закон України про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи : за станом на 8 квіт. 1999 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 15, [2] с.
  9. Закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 64 с.
  10. Коробкін С. Пенсія з інвалідності для чорнобильця / Сергій Коробкін // На пенсії. – 2017. – 18-24 лип. (№ 29). – С. 2.
  11. Красовська І. "Чорнобильці" та прирівняні до них категорії: трудові пільги та компенсації / І. Красовська // Кадровик України. – 2017. – № 4. – С. 40-47. – Бібліогр.: с. 40.
  12. Кузнецов Т. Н. В небе Чернобыля : (воспоминания офицеров Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков) / Т. Н. Кузнецов. – Чернигов : Деснянська правда, 2007. – 239 с.
  13. Мастюгіна Г. Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / Галина Мастюгіна // Праця i зарплата. – 2017. – 27 верес. (№ 36). – С. 14.
  14. Методичні рекомендації щодо підвищення соціальної активності місцевих спільнот / [Ю. І. Саєнко, Ю. О. Привалов, Н. В. Ходорівська та ін.] ; НАН України. – Київ : [б. в.], 2006. – 57, [1] с.
  15. Охріменко О. Про обчислення пенсій чорнобильцям / Олена Охріменко // Пенсійний курʼєр. – 2017. – 24 листоп. (№ 47). – С. 1-2.
  16. Охріменко О. Чорнобильські пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника / О. Охріменко // Пенсійний курʼєр. – 2017. – 23 черв. (№ 25). – С. 3.
  17. Охріменко О. Чорнобильські пенсії по інвалідності та в разі втрати годувальника / Олена Охріменко // Пенсійний курʼєр. – 2017. – 16 черв. (№ 24). – С. 3.
  18. Під полиновою зорею / [відп. ред. Р. Омеляшко]. – Київ : Артек, 1996. – 160 с.
  19. Пільги та компенсації чорнобильцям // Соціальний захист. – 2017. – № 3/4. – С. 29-31.
  20. Пільги чорнобильцям розширили // На пенсії. – 2017. – 25 квіт. – 1 трав. (№ 17).
  21. Постчорнобильський соціум: 20 років по аварії. Вип. 11. Чорнобиль і соціум / НАН України, Центр соц. експертиз. – Київ : [б. в.], 2005. – 231 с.
  22. Про пенсії для чорнобильців // На пенсії. – 2017. – 5-11 верес. (№ 36). – С. 2.
  23. Тихомирова І. На скільки зросли пенсії? / І. Тихомирова // На пенсії. – 2017. – трав. (№ 18). – С. 1, 3.
  24. Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : постанова № 851 від 15 листопада 2017 року // Урядовий курʼєр. – 2017. – 17 листоп. (№ 217). – С. 11.
  25. Человек в экстремальной производственной ситуации : опыт социол. исслед. ликвидации последствия аварии на Чернобыл. АЭС / АН УССР, Ин-т философии ; [отв. ред. Е. И. Головаха ; ред.: И. Н. Лукаш, Н. Г. Гресько]. – Киев : Наукова думка, 1990. – 141, [3] с.
  26. Чернобыльцам могут возместить расходы на лечение // Юридическая консультация. – 2017. – сент. (№ 17). – С. 12.
  27. Шухардт Е. Голоси дітей Чорнобиля : історія тихої революції / Е. Шухардт, Л. Копелєв. – Київ : Либідь, 1996. – 132, [4] с.
  28. Що нам принесе вітер з Чорнобиля : Зона відчуження передовсім потребує усунення бюрократичних бар'єрів / Олег Листопад // Урядовий кур'єр. – 2017. – 18 лют. (№ 32). – С. 4.

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється