05.12.2018
1078

  Насильство – це зло, якому ми можемо протистояти спільними зусиллями.
  Валентина Довженко.

  result_DSC01283-e Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства", яка з 1991 року підтримується міжнародною спільнотою.
  Дати вибрані не випадково. 25 листопада – Міжнародний день боротьби з насиллям у ставленні до жінок. 10 грудня – Міжнародний день захисту прав людини.
  Шістнадцятиденний період кампанії охоплює наступні важливі дати:
  25 листопада
  Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок
  1 грудня
  Всесвітній день боротьби зі СНІДом
  2 грудня
  Міжнародний день боротьби з рабством
  3 грудня
  Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями
  5 грудня
  Міжнародний день волонтера
  6 грудня
  Вшанування пам'яті студенток, розстріляних у Монреалі
  9 грудня
  Міжнародний день боротьби з корупцією
  10 грудня
  Міжнародний день прав людини
  Кампанія була започаткована першим Інститутом жіночого глобального лідерства в червні 1991 року та учасниками Форуму з питань жінок, насильства та прав людини, представленого учасницями з 20 країн світу, що закликали до спільних глобальних дій.
  Україна приєдналась до цієї кампанії у 2000 році, об'єднавши 20 регіонів України та 75 державних та неурядових організацій.
  Центр правової інформації Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка долучився до акції "16 днів проти насильства" та підготував книжкову виставку "Стоп насильству!". Література, представлена на експозиції, допоможе підвищити рівень обізнаності про всі форми насильства та поінформованості громадян з питань дискримінації, сексуального насильства, домашнього насильства та торгівлі людьми.
  Приєднуйтесь до Всесвітньої акції "16 днів проти насильства"!

 

  Список літератури:
  1. Грищенко С. В. Протидія торгівлі людьми [Текст] : навч. посіб. / Грищенко С. В. ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В. М., 2015. – 223 с.
  2. Домашнє насильство в Україні [Текст] / Правозахисники Міннесоти. – Minneapolis : [б. в.], 2000. – 52 с.
  3. Допомога жінкам, які потерпіли від торгівлі людьми [Текст] / [авт. тексту Р. Безпальча ; ред. Я. Вознюк]. – Київ : [б. в.], 2003. – 114 с.
  4. Загальна декларація прав людини [Текст] / Укр. Правн. Фундація. – Київ : Право, 1995. – 12 с.
  5. Закон України про протидію торгівлі людьми [Текст] : за станом на 18 квіт. 2012 р. / Верхов. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 18 с.
  6. Келлі Л. Розробка мінімальних стандартів щодо послуг, спрямованих на подолання насильства проти жінок: діагностичне дослідження [Текст] : висновки : неофіц. пер. / Ліз Келлі, Дюбуа Л. – Страсбург : [б. в.], 2007. – 39 с.
  7. Коломоєць О. Д. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім'ї [Текст] / Коломоєць Олександр Дмитрович. – Київ : Дакор, 2011. – 220 с.
  8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] : зб. законодав. актів із змінами та допов. станом на 01 трав. 2018 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність, 2018. – 96 с.
  9. Лизогуб Я. Г. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства [Текст] : навч. посіб. / Я. Г. Лизогуб, С. С. Яценко ; Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Атіка, 2005. – 238 с.
  10. Методично-інформаційний посібник по проведенню акції "16 днів протидії гендерному насильству" [Текст] / [авт. тексту: Н. Овсієнко, К. Шендеровський]. – Київ : [б. в.], 2003. – 60 с. : іл.
  11. Міжнародне право [Текст] : підручник / М. Ю. Черкес ; Одес. нац. юрид. акад. – Київ : Правова єдність, 2009. – 390 с.
  12. На шляху подолання гендерного насильства і дискримінації [Текст] / Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. – Чернігів : [б. в.], 2009. – 37 с.
  13. Набруско М. С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми [Текст] : монографія / Марія Набруско ; за заг. ред. М. А. Погорецького ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2016. – 202 с.
  14. Наден О. В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності [Текст] / О. В. Наден. – Київ : Атіка, 2004. – 286 с.
  15. Не стань жертвою торгівлі людьми [Текст] / Черніг. обл. орг. Спілки жінок України. – Чернігів : [б. в.], 2009. – 57 с.
  16. Організація роботи з розв'язання проблеми насильства в школі [Текст] : навч.-метод. посіб. / упоряд.: Є. В. Дубровська, М. Е. Ясеновська ; ред. група : М. К. Алєкєєнко, М. П. Дендебера, О. Д. Соловйова. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2013. – 96 с.
  17. Протидія торгівлі людьми [Текст] : (законодавчі акти) / Орг. з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) [та ін.] ; відп. за вип. Ю. Ю. Сорочик. – Київ : [б. в.], 2011. – 62 с.
  18. Протидія торгівлі людьми [Текст] / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Шк. соц. роботи ім. В.І. Полтавця ; [за ред. Т. Семигіної]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 165 с.
  19. Профілактична робота в закладах освіти щодо протидії торгівлі людьми [Текст] : метод. посіб. : (з досвіду роботи пед. працівників Черніг. обл.) / Упр. освіти і науки Черніг. облдержадмін., Обл. центр практ. психології і соц. роботи ; [уклад. І. І. Шлімакова]. – Чернігів : [б. в.], 2006. – 63 с.
  20. Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобігання [Текст] / [А. В. Алексеєва, Ю. М. Галустян, К. Б. Левченко та ін.] ; Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді. – Київ : [б. в.], 2003. – 90 с.
  21. Торгівля жінками: Молдова та Україна [Текст] / Правозахисники Міннесоти. – [Б. м. : б. в.], 2000. – 53 с.
  22. Виртосу І. Домашнє насильство: мовчати не можна говорити [Текст] / Ірина Виртосу // Поради юриста. – 2017. – лип. (№ 7). – С. 12–13.
  23. Головацька М. Соціально-психологічні проблеми насильства [Текст] : семінар-практикум для класних керівників / М. Головацька // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 6. – С. 34–35.
  24. Головацька М. Соціально-психологічні проблеми насильства [Текст] : семінар-практикум для класних керівників / М. Головацька // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 9. – С. 35–36.
  25. Єфремова Г. Л. Профілактика насильства в сім'ї та профілактика дитячої жорстокості в освітньому середовищі [Текст] / Г. Л. Єфремова // Виховна робота в школі. – 2018. – № 3. – С. 36–39.
  26. Іванова Т. П. Стоп насильству [Текст] / Т. П. Іванова // Позакласний час. – 2018. – № 2. – С. 8–9.
  27. Калошин В. Ф. Підводні рифи покарання дитини з виховною метою [Текст] : матеріали для бесід із батьками / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. – 2017. – № 4. – С. 49–54.
  28. Ковалів Інна. Як захистити учнів від насилля у школі. Що робити батькам, чиї діти зазнали психологічних і фізичних травм від учителів [Текст] / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2017. – 9 груд. (№ 233). – С. 4.
  29. Коваль Л. Берегині, усвідомте: б'є – не означає любить! [Текст] : плюси і мінуси нового законодавства про захист від домашнього насильства / Людмила Коваль // Урядовий кур'єр. – 2018. – 7 лют. (№ 26). – С. 5.
  30. Крамарчук О. Однакові можливості незалежно від статі [Текст] : [гендерна рівність] / Оксана Крамарчук // Урядовий кур'єр. – 2018. – 17 лип. (№ 131). – С. 2.
  31. Ліберман І. Актуальні питання освітнього життя [Текст] : в гостях у адвоката / Іван Ліберман ; розмову вела Анна Козлова // Психолог (Шкільний світ). – 2018. – № 17/18. – С. 4–9.
  32. Могилєвич Д. Домашнє насильство над жінками: причини та наслідки [Текст] / Діана Могилєвич // Українське слово. – 2018. – 31 січ.–13 лют. (№ 5/6). – С. 20.
  33. Обозова О. Психологічна безпека освітнього середовища навчального закладу [Текст] / Ольга Обозова // Психолог (Шкільний світ). – 2011. – № 21. – Вересень.– С. 3–6.
  34. Попередження насильства і жорстокості в сім'ї [Текст] : тренінг // Позакласний час. – 2018. – № 4. – С. 12–13.
  35. Реформу системи протидії домашньому насильству розпочато [Текст] // Соціальний захист. – 2018. – № 1/2. – С. 15–19.
  36. Україна. Закони. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами [Текст] : № 2227-VIII від 6 грудня 2017 року // Урядовий кур'єр. – 2018. – 17 січ. (№ 11). – С. 1.
  37. Україна. Закони. Про запобігання та протидію домашньому насильству [Текст] : № 2229-VIII від 7 грудня 2017 року // Урядовий кур'єр. – 2018. – 24 січ. (№ 16). – С. 7–11.
  38. Україна. Закони. Про протидію торгівлі людьми [Текст] : закон від 20 верес. 2011 р. : № 3760-VI // Голос України. – 2011. – 14 жовт. (№ 192). – С. 8–9.
  39. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі [Текст] : постанова № 658 від 22 серпня 2018 року // Урядовий кур'єр. – 2018. – № 165. – С. 5–8.
  40. Фокіна Т. В. Правовий порадник для учнів, батьків, педагогів [Текст] / Т. В. Фокіна // Виховна робота в школі. – 2011. – № 1. – С. 8–12.
  41. Шамрук Н. Б. Недержавні громадські організації як суб'єкт протидії насильству в сім'ї [Текст] / Н. Б. Шамрук // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ: реалії та перспективи : зб. матеріалів II регіон. наук.-практ. конф. (30 лист. 2016 р.) / Черніг. ін-т ім. Героїв Крут Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – С. 195–199.
  42. Шамрук Н. Б. Сучасний стан протидії насильству в сім'ї в Україні [Текст] / Н. Б. Шамрук // Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки : матеріали міжнар. заоч. наук.-практ. конф. (Чернігів, 30 черв. 2017 р.) / Акад. держ. пенітенціар. служби. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – С. 140–142.
  43. Юрікв Я. І. Соціально-правові аспекти захисту дітей від насильства в сім'ї [Текст] / Я. І. Юрікв // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 4. – С. 80–88.

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється