15.07.2019
749

result_IMG_1701-e2   16 липня 2019 року виповнюється 29-та річниця прийняття Декларації про державний суверенітет України. Саме в цей день 1990 року Верховна Рада України проголосила Декларацію про державний суверенітет України, що, безперечно, стало визначальною подією на шляху до національної незалежності. Саме на підставі Декларації про державний суверенітет України та продовжуючи тисячолітню традицію державотворення, 24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголосила незалежність України.
  З нагоди відзначення цієї значимої для України історичної події, в читальному залі Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка розгорнуто книжкову експозицію"Декларація про державний суверенітет – шлях до свободи України". На виставці представлені законодавчі документи, монографії, історичні нариси, збірники наукових праць та інші матеріали, що стосуються прийняття Декларації та подій, які їй передували; відображають віхи становлення національної ідеї і державотворення та ін.

  Привернуть увагу користувачів такі видання:
  • Політична історія України ХХ ст. у 6-ти томах;
  • Україна. Антологія пам'яток державотворення X–XX ст.;
  • Тисяча років української суспільної думки у 9-ти томах;
  • Декларація про державний суверенітет України: історія прийняття, документи, свідчення;
  • Прокопи М. Напередодні незалежної України : спостереження і висновки;
  • Павличко Д. Українська національна ідея : Статті, виступи, інтерв'ю. Документи.

  

Список літератури:
  1. Вівчарик М. М. Українська нація: шлях до самовизначення [Текст] / М. М. Вівчарик, П. П. Панченко, В. І. Чмихова. – Київ : Вища школа, 2001. – 286, [1] с.
  2. 25 років: Заповіти незалежності України [Текст] / О. В. Савченко [та ін.]. – Київ : Самміт-книга, 2017. – 177, [5] с. : ілюстр.
  3. Декларація про державний суверенітет України: історія прийняття, документи, свідчення [Текст] / Асоц. нар. депутатів України; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін.]. – Житомир : Рута, 2010. – 865 с. : [32] с.
  4. Енциклопедія історії України [Текст] : [в 5 т.]. Т. 2. Г–Д / НАН України, Ін-т історії України ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2004. – 511, [11] с.
  5. Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 7. Г–Ді / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. ; [голов. редкол.: І. М. Дзюба (співголова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – 707 с.
  6. Здобуття Незалежності України, 1991 [Текст] : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін.]. – Житомир : Рута, 2011.
      Т. 1. – 2011. – 751 с., [16] с. фотогр. с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
  7. Капранов В. Мальована Історія Незалежності України [Текст] / Брати Капранови ; худож. Ю. Журавель [та ін.]. – 5-те вид. – Київ : Зелений пес, 2016. – 79, [1] с.
  8. Кушерець В. І. Через терни – до України [Текст] / Василь Кушерець, Василь Василашко. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання України, 2012. – 151 с.
  9. Литвин В. М. Україна: досвід та проблеми державотворення (90-ті роки XX ст.) [Текст] / В. М. Литвин ; HAH України, Ін-т історії України. – Київ : Наукова думка, 2001. – 558, [1] с.
  10. Новітня історія України (1900–2000) [Текст] : підруч. для іст. спец. вищ. навч. закл. / [А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусев, В. П. Дрожжин та ін.]. – Київ : Вища школа, 2000. – 662, [1] с.
  11. Павличко Д. В. Українська національна ідея [Текст] / Д. В. Павличко. – Київ : КМ Академія, 2002. – 56 с.
  12. Політична історія України. XX століття [Текст] : у 6 т. / [В. П. Андрущенко, В. К. Баран, О. Д. Бойко [та ін.] ; редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – Київ : Генеза, 2002 – 2003.
        Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії (1945–2000). – 2003. – 693, [1] с. : іл.
  13. Прокоп М. Напередодні незалежної України: спостереження і висновки [Текст] / М. Прокоп ; Наук, т-во ім. Т. Г. Шевченка. – Нью-Йорк: [б. в.], 1993. – 646 с.
  14. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України [Текст] / С. Рудницький ; [ред. Л. М. Гарбарчук]. – Львів : Світ, 1994. – 416 с.
  15. Сорока М. М. Світ відкриває Україну: про зовнішню політику Української держави у 90-х роках XX ст. Статті. Документи. Коментарі. [Текст] / М. М. Сорока. – Київ : Київська правда, 2001. – 782 с. : фотогр., 16 арк. фотогр.
  16. Сорока Ю. В. 100 важливих подій історії України [Текст] / Юрій Сорока . – Харків : Фоліо, 2019. – 205 с.
  17. Тисяча років української суспільно-політичної думки [Текст] : у 9 т. Т. 9. 1989–2001 роки / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін., упоряд., авт. передм. Ю. Шаповал, ред. тому Я. Паньків]. – Київ : Дніпро, 2001. – 658, [1] с.
  18. Україна на міжнародній арені [Текст] : зб. док. і матеріалів, 1986–1990 рр. / [упоряд. і авт. комент. Ю. К. Качуренко ; редкол.: А. М. Зленко, В. Г. Батюк, А. Д. Бутейко]. – Київ : Україна, 1993. – 551, [1] с.
  19. Україна: антологія пам'яток державотворення X–XX ст. [Текст] : дорога до себе : у 10 т. / [редкол.: Дзюба І. М. та ін.]. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2008 – 2009.
        Т. 10 : Відродження й утвердження української державності (1987–2005 роки) / упоряд., передм. та прим. В. Сергійчука. – 2009. – 670 с.
  20. Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001) [Текст] / [Н. П. Барановська, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський та ін.]; голов. ред. В. А. Смолій ; HAH України. – Київ : Альтернативи, 2001. – 702, [1] с.
  21. Українська державність у ХХ столітті [Текст] : Історико-політ. аналіз / [редкол.: О. Дергачов та ін.]. – Київ : Політична думка, 1996. – 434 с.
  22. Федун П. М. Концепція самостійної України [Текст]. Т. 2. Документи і матеріали / Петро Федун – "Полтава" ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Центр незалеж. іст. студій. – Львів : [б. в.], 2013. – 891, [2] с. : іл.
  23. Чернігівщина: 20 років незалежності України [Текст] : довідник / [Черніг. обл. орг. Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка, Черніг. обл. орг. Укр. нар. партії] ; [упоряд.: В. Ф. Ступак, С. В. Соломаха, С. В. Бутко]. – Чернігів : Лозовий В. М., 2011. – 135 с.
  24. Шаповал Ю. І. Держава [Текст]: ілюстр. енцикл. України / Юрій Шаповал. – Київ : Балтія-Друк, 2008. – 159 с.
  25. Школа патріота [Текст] // Позакласний час. – 2018. – № 6. – Вкладка. – С. 1–48 : ілюстр.
  26. Юридична енциклопедія [Текст]. Т. 2. Д–Й / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Ю. С. Шемшученко [та ін.]. – Київ : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 1999. – 741 с.

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється