13.08.2019
691

result_IMG_2195-e   Живи, Україно, живи для краси,
  Для сили, для правди, для волі!
  Олександр Олесь.

 

  На виконання Указу Президента України від 11.07.2018 року №513/2019 "Про відзначення 28-ї річниці незалежності України", працівники Центру правової інформації Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка підготували книжково-ілюстративну експозицію "Незалежність України: історичні витоки та перспективи". На виставці експонуються законодавчі документи, монографії, ілюстровані альбомні видання, спогади громадських діячів, навчальні, довідкові та методичні видання із фондів книгозбірні про історичне минуле нашої держави від найдавніших часів до сьогодення, життя та діяльність українців, які виборювали Незалежність України, права та обов'язки людини в Україні, обряди, звичаї та традиції.
  День Незалежності України – державне свято України, що відзначається щорічно 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР "Акта проголошення незалежності України". Саме цей день прийнято вважати початком формування сучасної української держави.
  Вперше День Незалежності України був відзначений 16 липня 1991 року в пам'ять про те, що рік тому 16 липня 1990 року Верховна рада УРСР прийняла "Декларацію про державний суверенітет України". Також 16 липня 1990 року Верховна рада УРСР прийняла постанову "Про День проголошення незалежності України".
  Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила "Акт проголошення незалежності України", який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі, виникла потреба змінити дату святкування Дня Незалежності України. Тож 20 лютого 1992 Верховна Рада України ухвалила постанову "Про День незалежності України".

 

  Список літератури:

 1. Боротьба за незалежність України у 1989–1992 рр.: Чернігівська крайова організація Народного Руху України за перебудову : зб. док. і матеріалів / Укр. ін-т нац. пам'яті та ін. ; [упоряд. Бутко С. В.]. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. – 431 с.
  2. Ващенко О. Г. За Україну, за її долю / О. Г. Ващенко. – Київ : Мистецтво, 2000. – 95 с.
  3. Герої Сіверського краю. Книга пам'яті Чернігівської області : зб. матеріалів обл. пошук.-дослідн. експедиції дітей і учн. молоді. Т. 1. 2014–2015 роки / упоряд.: Л. В. Житнікова, М. М. Шанський ; вступ. ст. М. А. Конопацького, М. М. Шанського. – Харків : Панов А. М., 2019. – 525 с.
  4. Горєлов М. Є. Держава і цивілізація в історії України / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Ін-т археол. – Київ : Еко-Продакшн, 2009. – 879 с.
  5. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр ; [голов. ред. М. Маклюк]. – Київ : Генеза, 1995. – 607 с.
  6. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. Стародавні писемності про Україну-Русь, нарис її новітньої історії, документи, універсали, Конституція 1710 р. / М. С. Грушевський ; [упоряд. Й. Брояк]. – Донецьк : БАО, 2003. – 733 с.
  7. 25 років: Заповіти незалежності України / О. В. Савченко [та ін.]. – Київ : Самміт-книга, 2017. – 177 с. : іл.
  8. Декларація про державний суверенітет України: історія прийняття, документи, свідчення / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін.]. – Житомир : Рута, 2010. – 865 с.
  9. Журавльов Д. В. 100 ключових подій української історії / Д. В. Журавльов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 398 с. : іл.
  10. Журавльов Д. В. Хто є хто в українській історії / Д. В. Журавльов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 414 с.
  11. Загайкевич М. П. Державний гімн України / М. П. Загайкевич ; [упоряд. М. П. Линник]. – Київ : Музична Україна, 2006. – 55 с.
  12. Здобуття Незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. Т. 1. – 2011. – 751 с.
  13. Здобуття Незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. Т. 2. – 2011. – 894 с.
  14. Іванченко Р. П. Історія без міфів : бесіди з історії укр. державності : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Раїса Іванченко. – 3-тє вид., перероб. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 622 с.
  15. Івченко А. С. Вся Україна / Андрій Івченко. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Картографія, 2010. – 655 с.
  16. Івченко А. С. Україна. Фортеці, замки, палаці. . : путівник / Андрій Івченко, Олександр Пархоменко. – Київ : Картографія, 2010. – 598 с.
  17. Історія України : джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 799 с.
  18. Капранов В. Майдан. Таємні файли / Брати Капранови. – Київ : Нора-Друк, 2017. – 313 с.
  19. Капранов В. Мальована історія Незалежності України / Брати Капранови ; худож.: Ю. Журавель [та ін.]. – Київ : Зелений пес, 2013. – 79 с.
  20. Касьянов Г. В. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії : фотоматеріали надані ред. газети "Голос України" / Георгій Касьянов. – Київ : Наш час, 2008. – 427 с.
  21. Ковпак Л. В. Найближча історія. Україна 1945–2000 рр. / Л. В. Ковпак. – Київ : Наш час, 2007. – 246 с.
  22. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; [упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов] ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – [3-тє вид.]. – Київ : Юридична думка, 2011. – 327 с.
  23. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3, ч. 11 : Стенограми. – 2010. – 474 с.
  24. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3, ч. 15 : Стенограми, документи. – 2010. – 474 с.
  25. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3, ч. 16 : Стенограми. – 2010. – 524 с.
  26. Конституція незалежної України : у 3 кн. Кн. 3, ч. 17 : Стенограми. – 2010. – 562 с.
  27. Конституція України : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 59 с.
  28. Конституція України. Закон України "Про державний гімн України" / відп. ред. П. Л. Толстінов. – Київ : Скіф, 2007. – 44 с.
  29. Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. І. Корогод, В. П. Грибова ; М-во внутр. справ України, Харьк. нац. ун-т внутр. справ України. – 2-ге вид., доп. – Суми : Університетська книга, 2011. – 127 с.
  30. Кравчук Л. М. Маємо те, що маємо / Л. М. Кравчук. – Київ : Століття, 2002. – 389 с.
  31. Країни світу. Європа [Текст] / [авт.-упоряд. В. В. Мирошнікова]. – Харків : Фоліо, 2006. – 317 с.
  32. Кремень В. Г. Україна: проблеми самоорганізації. Т. 2. Десятиріччя суспільної трансформації / В. Г. Кремень, Д. В. Табачник, В. М. Ткаченко. – Київ : Промінь, 2003. – 463 с.
  33. Кузнецов В. М. Україна. Третій шанс. Кінодокументи та бесіди з дійовими особами новітньої історії [Текст] / В. М. Кузнецов, Д. В. Табачник. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 578 с.
  34. Кульчицький С. В. Закономірності державотворчого процесу у незалежній Україні / С. В. Кульчицький ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : [б. в.], 2001. – 159 с.
  35. Кушерець В. І. Через терни – до України / Василь Кушерець, Василь Василашко. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання України, 2012. – 151 с.
  36. Лаврик О. В. Україна. Все, що робить нас українцями / Оксана Лаврик. – Харків : Vivat, 2015. – 255 с.
  37. Литвин В. М. Історія України : підручник / Володимир Литвин. – Київ : Наукова думка, 2008. – 813 с.
  38. Майдан. (Р)еволюція духу / автор і куратор проекту Антін Мухарський. – Київ : Наш формат, 2015. – 302 с. : іл.
  39. Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах. [Вип. 2] / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [упоряд. : Тетяна Ковтунович, Т. Привалко]. – Київ : К. І. С., 2016. – 299 с. : фот.
  40. Майдан Гідності (Пам'яті "Небесної сотні") / упоряд. Сергій Козак. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 203 с.
  41. Матіос М. Приватний щоденник: . .Майдан. Війна. . / Марія Матіос. – Львів : Піраміда, 2015. – 353 с. : фот.
  42. Моя Україна : атлас. – Київ : Картографія, 2012. – 31 с.
  43. Незалежність очима ТСН / [Студія 1+1 ; авт. тексту В. Примост]. – Київ : Основа, 2017. – 293 с.
  44. Незалежність України / [упоряд. В. Дорошенко ; худож. О. Білоус]. – Київ : Мамине сонечко, 2016. – 48 с.
  45. Новітня історія України (1900–2000) : підруч. для іст. спец. вищ. навч. закл. / [А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусев, В. П. Дрожжин та ін.]. – Київ : Вища школа, 2000. – 662 с.
  46. Носа М. Високий храм незалежності : [публіцистика : есе] / Михайло Носа ; Закарп. обл. т-во борців незалежність України в ХХ ст., Карп. ун-т ім. А. Волошина. – Вид. 2-ге, доопрац. та допов. – Ужгород : [б. в.], 2017. – 94 с.
  47. Орлик П. Конституція, маніфести та літературна спадщина : вибрані твори / Пилип Орлик ; Ін-т культуролог. та етнолог. досліджень; [упоряд. і прим. М. Трофимука (лат. тексти), В. Шевчука]. – Київ : МАУП, 2006. – 734 с.
  48. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / Сергій Плохій ; [пер. з англ. Р. Клочка]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 493 с.
  49. Поровський М. І. Тільки рухом життя і обіймеш... : повість-спогад / Микола Поровський. – Київ : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2009. – 448 с.
  50. Прокоп М. Напередодні незалежної України: спостереження і висновки [Текст] / М. Прокоп ; Наук. т-во ім. Т.Г. Шевченка. – Нью-Йорк : [б. в.], 1993. – 646 с.
  51. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України / С. Рудницький ; [ред. Л. М. Гарбарчук]. – Львів : Світ, 1994. – 416 с.
  52. Сергійчук В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М. І., 2008. – 479 с.
  53. Скляренко В. М. 1000 фактів про Україну / В. М. Скляренко ; [пер. Ю. В. Максимейко]. – Харків : Бібколектор, 2013. – 313 с.
  54. Сокол А. Моя країна – Україна / Алла Сокол, Олена Конечна ; [худож.: О. Мяснікова, Л. Зотова ; ред. О. Коваленко]. – Чернігів : Деснянська правда, 2004. – 62 с.
  55. Сорока М. М. Світ відкриває Україну: про зовнішню політику Української держави у 90-х роках XX ст. Статті. Документи. Коментарі. / М. М. Сорока. – Київ : Київська правда, 2001. – 782 с.
  56. Стрижак А. А. Конституція України в актах Конституційного Суду України : (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак. – Київ : Ін Юре, 2010. – 629 с.
  57. Супруненко В. П. Ми – українці : енцикл. українознавства : у 2 кн. Кн. 2. Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах / В. П. Супруненко ; [упоряд. В. Супруненко ; макет та оформ. К. Д. Ткаченко. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1999. – 141 с.
  58. Токмань Г. Л. Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 2-ге вид., випр. і допов. – Ніжин : Лисенко М. М., 2015. – 102 с.
  59. Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. Т. 9. 1989–2001 роки / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін., упоряд., авт. передм. Ю. Шаповал, ред. тому Я. Паньків]. – Київ : Дніпро, 2001. – 658 с.
  60. Токмань Г. Л. Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 2-ге вид., випр. і допов. – Ніжин : Лисенко М. М., 2015. – 102 с.
  61. Томенко М. В. Україна: історія Конституції : [навч. посіб.] / Микола Томенко. – Київ : Генеза, 2015. – 143 с.
  62. Україна на міжнародній арені : зб. док. і матеріалів, 1986–1990 рр. / [упоряд. і авт. комент. Ю. К. Качуренко ; редкол.: А. М. Зленко, В. Г. Батюк, А. Д. Бутейко]. – Київ : Україна, 1993. – 551 с.
  63. Україна на шляху до Європи / [упоряд.: В. Шкляр, А. Юричко]. – Київ : Етнос, 2006. – 494 с.
  64. Україна: антологія пам'яток державотворення X–XX ст. : дорога до себе : у 10 т. Т. 10 : Відродження й утвердження української державності (1987–2005 роки) / упоряд., передм. та прим. В. Сергійчука. – 2009. – 670 с.
  65. Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001) [Текст] / [Н. П. Барановська, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський та ін.] ; голов. ред. В. А. Смолій ; НАН України. – Київ : Альтернативи, 2001. – 702 с.
  66. Українська державність у ХХ столітті : історико-політ. аналіз / [редкол.: О. Дергачов та ін.]. – Київ : Політична думка, 1996. – 434 с.
  67. Українці. Свята. Традиції. Звичаї / [уклад. І. Коверець]. – Донецьк : Альфа-Пресс, 2004. – 302 с.
  68. Україна в словах : мовокраїнозн. слов.-довід. / [упоряд. Н. Данилюк]. – Київ : Просвіта, 2004. – 702 с.
  69. Україна : для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко та ін.]. – Харків : Фоліо, 2003. – 318 с.
  70. Україна – європейська країна = Ukraine is European country / Нац. музей історії України ; [уклад. С. Чайковський]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 119 с.
  71. Україна. Нова епоха: 1991–2011 / [упоряд. А. А. Кокотюха]. – Київ : Країна Мрій, 2011. – 351 с.
  72. Україна : повна енцикл. / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко та ін.]. – Харків : Фоліо, 2007. – 462 с.
  73. Футей Б. Становлення правової держави в Україні 1991–2005 рр. / Б. Футей. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 350 с.
  74. Шаповал Ю. І. Держава : ілюстр. енцикл. України / Юрій Шаповал. – Київ : Балтія-Друк, 2008. – 159 с.

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється