13.01.2020
617

result_1   13 січня виповнюється 80 років від дня народження українського вченого-правознавця Василя Яковича Тація.
  Народився Василь Якович 13 січня 1940 р. у м. Полтава, у сім'ї службовців. Свою трудову діяльність розпочав у 1957 р. токарем Полтавського паровозного депо. З 1966 р. життя та діяльність В. Я. Тація пов'язані з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого: 1966–1969 рр. – аспірант; 1969–1972 рр. – старший викладач; у 1970 р. захистив кандидатську дисертацію; 1972–1973 рр. – доцент, заступник декана денного факультету; у 1973 р. йому надали вчене звання доцента; 1973–1987 рр. – проректор з наукової роботи; з липня 1987 р. – ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; з 1991 р. по лютий 2015 р. – завідувач кафедри кримінального права. У 1984 р. захистив докторську дисертацію на тему "Проблеми відповідальності за господарські злочини: об'єкт та система". У 1985 р. йому надали вчене звання професора. З 1993 р. В. Я. Тацій – президент та дійсний член (академік) Національної академії правових наук України. У 1997 р. Василь Якович обраний дійсним членом (академіком) Національної академії наук України (відділення історії, філософії та права). Вагомою подією в житті Василя Яковича Тація стало створення у 1993 р. Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України).
  Напрямки наукової діяльності Василя Яковича Тація – кримінальне право, конституційне право, проблеми теорії держави і права. Під його редакцією та за безпосередньої участі було опубліковано у 2008 р. фундаментальне п'ятитомне видання "Правова система України: історія, стан та перспективи", присвячене проблемам становлення національної правової системи, яка відповідала б високим критеріям гуманізму та демократії. Вчений – автор понад 350 наукових праць, 35 монографій, коментарів законодавства, підручників та навчальних посібників, близько 150 статей та брошур, 40 тез наукових повідомлень, 10 назв навчально-методичної літератури, автор багатьох статей у словниках, енциклопедіях, періодиці.
  За вагомі заслуги перед наукою і державою В. Я. Тацій удостоєний звання Героя України з врученням ордена Держави та відзначений багатьма державними нагородами: орденами князя Ярослава Мудрого V, IV і III ступенів, орденом "За заслуги" II і І ступенів, Почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, орденом "Знак Пошани", двома медалями. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури та Державної премії України у галузі науки і техніки, Премії ім. В. Вернадського, Премії імені Ярослава Мудрого, Премії "Феміда-99". Має низку відомчих, громадських, церковних нагород та урядові нагороди інших держав. Державний радник юстиції І класу.
  Почесний громадянин міст Полтави, Харкова та Харківської області.
  З нагоди 80-річчя від дня народження українського вченого Василя Яковича Тація працівники Центру правової інформації Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка підготували виставку-досьє "Тацій Василь Якович – видатний вчений-правознавець, талановитий педагог та громадський діяч". На виставці представлені періодичні видання, енциклопедії, енциклопедичні словники та біографічні довідники про життя та діяльність В. Я. Тація.

 

Список літератури:

  1. Енциклопедія історії України [Текст] : [у 10 т.] / НАН України, Ін-т історії України ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2003 – 2013.
  Т. 10 : Т–Я / [авт. кол.: Н. С. Абашина та ін.]. – 2013. – 770 с. : іл.

  2. Історія держави і права України [Текст] : підруч. для юрид. спец. вищ. навч. закл. : у 2 т. Т. 1 / [О. Д. Святоцький, В. Д. Гончаренко, М. М. Страхов та ін.] ; ред. В. Я. Тацій ; Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Київ : Ін Юре, 2003. – 953 с.

  3. Історія держави і права України [Текст] : підруч. для юрид. спец. вищ. навч. закл. : у 2 т. Т. 2 / [А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький, О. Л. Копиленко та ін.] ; ред. В. Я. Тацій ; Акад. прав. наук України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Київ : Ін Юре, 2003. – 578 с.

  4. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / [М. І. Бажанов, В. Я. Тацій, В. В. Сташис та ін.] ; за ред. М. І. Бажанова ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 494 с.

  5. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [кол. авт.: Ю. В. Баулін та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2010. – 454 с.

  6. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [кол. авт.: Г. М. Анісімов та ін.] ; за ред.: В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2010. – 605 с.

  7. Нагальна потреба: створення прозорої та ефективної структури управління сферою інтелектуальної власності [Текст] : експрес-інтерв'ю з провідними науковцями та фахівцями-практиками "Голосу України" та журналу "Право України" щодо реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Голос України. – 2016. – 22 груд. (№ 244). – С. 4–5 : портр.

  8. Настільна книга слідчого [Текст] / [М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова [та ін.] ; ред. В. Я. Тацій] ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Київ : Ін Юре, 2003. – 715 с.

  9. Національна академія правових наук України: оновлення керівного складу [Текст] // Право України. – 2016. – № 3. – С. 277–279.

  10. Правове виховання в сучасній Україні [Текст] : монографія / [А. П. Гетьман та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 365 с.

  11. Тацій В. Проблеми вищої юридичної освіти в Україні: нові виклики сучасних реалій [Текст] / В. Тацій // Право України. – 2009. – № 1. – С. 4–8.

  12. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве [Текст] / В. Я. Таций. – Харьков : Выща школа, 1988. – 196 с.

  13. Таций В. Я. Ответственность за хозяйственные преступления. Объект и система [Текст] / В. Я. Таций. – Харьков : Вища школа, 1984. – 229 с.

  14. Тація Василя Яковича призначено ректором Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого [Текст] // Право України. – 2015. – № 11. – С. 156–157.

  15. Шепітько В. Ю. Криміналістика [Текст] : енцикл. слов. (укр.-рос. і рос.-укр.) : 1 500 термінів / В. Ю. Шепітько ; ред. В. Я. Тацій ; Акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2001. – 552 с.

  16. Ювілей видатного вченого-правознавця, талановитого педагога та громадського діяча – Василя Яковича Тація (до 75-річчя від дня народження) [Текст] // Право України. – 2015. – № 1. – С. 180–184.

  17. Юридична енциклопедія [Текст] : в 6 т. Т. 6. Т – Я / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. – Київ : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2004. – 765 с.

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється