31.01.2020
581

  result_IMG_8076 29 січня у читальному залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка відбулася лекція "Домашнє насильство". Під час заходу розповіли як уникнути або ж подолати наслідки домашнього насильства, яке покарання понесе насильник та ін.
  Працівники Центру правової інформації підготували книжкову виставку "Насильство в сім'ї як порушення прав людини". Література, яка експонується на виставці, допоможе підвищити рівень обізнаності про всі види домашнього насильства та поінформованості громадян з питань адміністративно-правового регулювання відповідальності за вчинення насильства в сім'ї, куди звертатися жертвам насильства, методи профілактики домашнього насильства. Також представлено Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", який запроваджує комплексну систему боротьби з домашнім насильством.

  Список літератури
  Виртосу І. Домашнє насильство: мовчати не можна говорити [Текст] / Ірина Виртосу // Поради юриста. – 2017. – лип. (№ 7). – С. 12–13.
  Влад С. Неконституційність Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" [Текст] / Сергій Влад, Олена Хрущ // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 2. – С. 130–135.
  Герман Д. Психологічна травма та шлях до видужання [Текст] : наслідки насильства – від знущань у сім'ї до політичного терору / д-р Джудіт Герман ; з англ. пер.: Оксана Лизак, Оксана Наконечна, Олександр Шлапак. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 413 с.
  Головацька М. Соціально-психологічні проблеми насильства [Текст] : семінар-практикум для класних керівників / М. Головацька // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 9. – С. 35–36.
  Головацька М. Соціально-психологічні проблеми насильства [Текст] : семінар-практикум для класних керівників / М. Головацька // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 6. – С. 34–35.
  Демиденко О. Домашнє насильство [Текст] : психологу для роботи / Олена Демиденко // Психолог (Шкільний світ). – 2019. – № 12. – С. 4–19 : рис.
  Домашнє насильство в Україні [Текст] / Правозахисники Міннесоти. – Minneapolis : [б. в.], 2000. – 52 с.
  Єфремова Г. Л. Профілактика насильства в сім'ї та профілактика дитячої жорстокості в освітньому середовищі / Г. Л. Єфремова // Виховна робота в школі. – 2018. – № 5. – С. 26–30.
  Єфремова Г. Л. Профілактика насильства в сім'ї та профілактика дитячої жорстокості в освітньому середовищі / Г. Л. Єфремова // Виховна робота в школі. – 2018. – № 6. – С. 11–46.
  Єфремова Г. Л. Профілактика насильства в сім'ї та профілактика дитячої жорстокості в освітньому середовищі [Текст] / Г. Л. Єфремова // Виховна робота в школі. – 2018. – № 3. – С. 36–39.
  Забезпечення гендерної рівності: проблеми теорії та практики [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Н. В. Камінська та ін. ; за ред. Н. В. Камінської]. – Київ : КНТ, 2019. – 159 с.
  Загальна декларація прав людини [Текст] / Укр. Правн. Фундація. – Київ : Право, 1995. – 12 с.
  Іванова Т. П. Стоп насильству [Текст] / Т. П. Іванова // Позакласний час. – 2018. – № 2. – С. 8–9.
  Келлі Л. Розробка мінімальних стандартів щодо послуг, спрямованих на подолання насильства проти жінок: діагностичне дослідження [Текст] : висновки : неофіц. пер. / Ліз Келлі, Дюбуа Л. – Страсбург : [б. в.], 2007. – 39 с.
  Келлі Л. Розробка мінімальних стандартів щодо послуг, спрямованих на подолання насильства проти жінок: діагностичне дослідження [Текст] : висновки : неофіц. пер. / Ліз Келлі, Дюбуа Л. – Страсбург : [б. в.], 2007. – 39 с.
  Коваль Л. Берегині, усвідомте: б'є – не означає любить! [Текст] : плюси і мінуси нового законодавства про захист від домашнього насильства / Людмила Коваль // Урядовий кур'єр. – 2018. – 7 лют. (№ 26). – С. 5.
  Коломоєць О. Д. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім'ї [Текст] / Коломоєць Олександр Дмитрович. – Київ : Дакор, 2011. – 220 с.
  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] : зб. законодав. актів із змінами та допов. станом на 01 трав. 2018 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність, 2018. – 96 с.
  Конституція України [Текст] : станом на 01 січня 2019 р. : офіц. текст. – Київ : Правова єдність, 2019. – 79 с.
  Кримінальний кодекс України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2019. – 238 с.
  Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 17 верес. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2019. – 410 с.
  Ліщинська О. А. Профілактика психологічного насильства у сім'ї та освітньому середовищі [Текст] : метод. рек. / О. А. Ліщинська ; Нац. акад. пед. наук України, Ін–т соц. та політ. психології. – Київ : [б. в.], 2010. – 67 с.
  Марценюк Т. О. Гендер для всіх. Виклик стереотипам [Текст] / Тамара Марценюк. – Київ : Основи, 2017. – 254 с. : іл.
  Мельниченко А. А. ЯНеБоюсьСказати [Текст] : найвідвертіша кн. для підлітків / Настя Мельниченко. – Харків : Фоліо, 2017. – 212 с. : іл.
  Могилєвич Д. Домашнє насильство над жінками: причини та наслідки [Текст] / Діана Могилєвич // Українське слово. – 2018. – 31 січ.–13 лют. (№ 5/6). – С. 20.
  Могилєвич Д. Домашнє насильство над жінками: причини та наслідки [Текст] / Діана Могилєвич // Українське слово. – 2018. – 31 січ.–13 лют. (№ 5/6). – С. 20.
  Ні – насильству в сім'ї [Текст]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2004. – 16 с.
  Петренко П. Якщо в родині – справжнє пекло. [Текст] : як протидіяти домашньому насильству – відповідає міністр юстиції : [інтерв'ю] / Павло Петренко ; [записала] Наталя Гук // Україна молода. – 2018. – № 11. – С. 7.
  Пономарьов С. Ю. Запобігання та протидія дискримінації в Україні [Текст] : посіб. для працівників органів держ. влади та місцев. самоврядування / С. Ю. Пономарьов, І. Ю. Федорович ; Міжнар. орг. з міграці. – Київ : НВП "Інтерсервіс", 2014. – 72 с.
  Попередження насильства і жорстокості в сім'ї [Текст] : тренінг // Позакласний час. – 2018. – № 4 (квітень). – С. 12–13.
  Попередження насильства і жорстокості в сім'ї [Текст] : тренінг // Позакласний час. – 2018. – № 4 (квітень). – С. 12–13.
  Проти катувань. Європейські механізми запобігання катуванням та жорстокому поводженню [Текст] / Харків. правозахис. група. – Харків : Фоліо, 2003. – 157 с. – (Права людини ; 27(68)).
  Реформу системи протидії домашньому насильству розпочато [Текст] // Соціальний захист. – 2018. – № 1/2. – С. 15–19.
  Реформу системи протидії домашньому насильству розпочато [Текст] // Соціальний захист. – 2018. – № 1/2. – С. 15–19.
  Сироїд Т. Л. Міжнародний захист прав людини [Текст] : навч. посіб. / Т. Л. Сироїд, Л. О. Фоміна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Право, 2019. – 308 с.
  Сімейний кодекс України [Текст] / [за заг. ред. С. Я. Фурси]. – Київ : Фурса С. Я. : КНТ, 2008. – 1247 с.
  Україна. Закони. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами [Текст] : № 2227-VIII від 6 грудня 2017 року // Урядовий кур'єр. – 2018. – 17 січ. (№ 11). – С. 1.
  Україна. Закони. Закон України про запобігання та протидію домашньому насильству [Текст] : № 2229-VIII від 7 грудня 2017 року // Офіційний вісник України. – 2018. – № 6. – С. 16–46.
  Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі [Текст] : постанова № 658 від 22 серпня 2018 року // Урядовий кур'єр. – 2018. – № 165. – С. 5–8.
  Українці менше замовчують випадки домашнього насильства [Текст] // Соціальний захист. – 2019. – № 11/12. – С. 15–16.
  Черкес М. Ю. Міжнародне право [Текст] : підручник / М. Ю. Черкес ; Одес. нац. юрид. акад. – Київ : Правова єдність, 2009. – 390 с.
  Шамрук Н. Б. Сучасний стан протидії насильству в сім'ї в Україні [Текст] / Н. Б. Шамрук // Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки : матеріали міжнар. заоч. наук.-практ. конф. (Чернігів, 30 черв. 2017 р.) / Акад. держ. пенітенціар. служби. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – С. 140–142.
  Шамрук Н. Б. Недержавні громадські організації як суб'єкт протидії насильству в сім'ї [Текст] / Н. Б. Шамрук // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ: реалії та перспективи : зб. матеріалів II регіон. наук.-практ. конф. (30 лист. 2016 р.) / Черніг. ін-т ім. Героїв Крут Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – С. 195–199.
  Шамрук Н. Б. Сучасний стан протидії насильству в сім'ї в Україні [Текст] / Н. Б. Шамрук // Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки : матеріали міжнар. заоч. наук.-практ. конф. (Чернігів, 30 черв. 2017 р.) / Акад. держ. пенітенціар. служби. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – С. 140–142.
  Юрікв Я. І. Соціально-правові аспекти захисту дітей від насильства в сім'ї [Текст] / Я. І. Юрікв // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 4. – С. 80–88.
  Юрченко А. Мовчання не знак згоди [Текст] / Антоніна Юрченко // Дзеркало тижня. – 2019. – № 4. – С. 13.

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється