Правові періодичні видання в мережі Інтернет

Правові періодичні видання в мережі Інтернет

30.07.2020
515

Шановні користувачі!

  Пропонуємо до вашої уваги анотований вебліографічний список "Правові періодичні видання в мережі Інтернет". Він представляє вебсайти газет і журналів правової тематики та орієнтує на доступ до електронних версій видань.
  Список розрахований на всіх, хто шукає необхідну інформацію за допомогою інтернет-ресурсів.

  Відомості Верховної Ради України. – Київ : Парламентське видавництво, 2007 – // Парламентське видавництво : [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://radabook.com/ (дата звернення 28.07.2020). – Назва з екрана. – Розділ "Електронні періодичні видання".

  Щотижневий нормативний бюлетень, який видається з лютого 1941 року (52 випуски на рік). Зазначений бюлетень виконує завдання відповідно до ст. 139 Регламенту Верховної Ради України "Опублікування, зберігання законів, постанов та інших актів, прийнятих Верховною Радою України". Указом Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" бюлетень "Відомості Верховної Ради України" визначено як офіційне джерело оприлюднення нормативно-правових актів, що їх приймає Верховна Рада України.

 3

  Вісник Верховного Суду України. – Київ : Істина, 2001 – // Верховний Суд України : [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(firstview)/vis.html?OpenDocument&Count=1000 (дата звернення 28.07.2020). – Назва з екрана.

  Загальнодержавне періодичне видання. Друкує статті про діяльність Верховного Суду України, органів суддівського самоврядування, стан і основні напрями судової практики; публікує роз'яснення Пленуму Верховного Суду України, витяги з судових рішень у цивільних, кримінальних та господарських справах, науково-практичні коментарі чинного законодавства й судової практики, аналізи судової статистики. Постійні рубрики: "На допомогу судді", "Проблеми судово-правової реформи", "Точка зору", "Судова практика й питання вдосконалення законодавства".

    Вісник Пенсійного фонду України. – Київ : Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України, 2015 – 2017 // Пенсійний консультант [портал]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://pensia.ua/ua/gazeta/elektronni-vidannya/category/5 (дата звернення 28.07.2020). – Назва з екрана. – Розділ "Електронні видання".

  Спеціалізований щомісячник інформаційно-аналітичного характеру, спрямований на висвітлення питань державної політики у сфері пенсійного забезпечення громадян, системного аналізу нормативно-правової бази пенсійної системи, розміщення методичних рекомендацій та практичних пропозицій застосування законодавства у сфері пенсійного забезпечення; висвітлення міжнародного досвіду реформування пенсійних систем; розміщення аналітичних матеріалів та актуальних наукових досліджень пенсійного забезпечення. Актуальні інтерв'ю, коментарі фахівців, судова практика, наукові розвідки, офіційна статистика.
    Голос України. – Київ : Київська правда, 1991 – // Голос України [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/ (дата звернення 28.07.2020). – Назва з екрана. – Розділ "Читати PDF".

  Українська газета, офіційний друкований орган Верховної Ради України. Виходить з 1 січня 1991 року 5 разів на тиждень (із вівторка по суботу) українською та російською мовами (окрім офіційної публікації документів і публікації оголошень, переклад яких не здійснюється). Має електронну версію з архівом випусків газети, починаючи з 1 січня 1991 року.
  Газета всебічно висвітлює діяльність Верховної Ради України, депутатських фракцій та груп, комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування. У газеті подається інформація про події в Україні й за кордоном, висвітлюються проблеми життя суспільства та соціального захисту населення, питання зміцнення законності, культурного життя тощо.
    Держава і право. Юридичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2013 – // Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://idpnan.org.ua/ua/vidavnicha_dijalnist/derjava_i_pravo.html (дата звернення 28.07.2020). – Назва з екрана. – Розділ "Видавнича діяльність".

  У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного й підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального, кримінально-процесуального права й інших галузей права, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ. Журнал інформує також про події наукового життя і юридичної освіти в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з юридичної тематики.
    Місцеве самоврядування : інформаційно-аналітичне видання. – Харків : Фактор, 2015 – // Factor.Media [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/ (дата звернення 28.07.2020) . – Назва з екрана. – Розділ "Журнали".

  Інформаційно-аналітичне видання з питань місцевого самоврядування. Єдине в Україні практичне видання у сфері місцевого самоврядування. На сторінках журналу – правова аналітика змін законодавства, матеріали з питань застосування органами місцевого самоврядування земельного, бюджетного, антикорупційного, трудового законодавства, децентралізації та реформування влади, управління фінансами і майном територіальних громад, кадрової роботи у місцевих радах, управління комунальними закладами та об'єктами житлово-комунального господарства, обігу інформації. У постійній рубриці "Основи діяльності" розглядаються питання поточної діяльності місцевих рад і їх посадових осіб зі зразками нормативно-правових та розпорядчих документів.
 

  На пенсии/ Информационное агентство "Центр медиа". – Одесса : [б. в.] // На пенсии [сайт]. – Электрон. текст. и граф. данные. – Режим доступа: http://napensii.ua/ (дата обращения 28.07.2020) . – Загл. с экрана.

  Щотижнева всеукраїнська газета. Видання орієнтоване на всіх небайдужих людей з активною життєвою позицією. Компетентна інформація з актуальних тем: пенсії і пільги, юридичні консультації, комунальні проблеми, поради споживачеві. Крім того – матеріали про здоров'я, сімейні стосунки, життя й захоплення на пенсії і, звичайно ж, запитання-відповіді з листів читачів.

 

  Офіційний вісник Президента України. – Київ : Євроатлантиінформ, 1996 – // Державне підприємство "Редакція інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://cutt.ly/Wsn3jYg (дата звернення 28.07.2020). – Назва з екрана. – Розділ "ОВПУ".

  Інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України" – офіційне видання, мета якого – оперативне й повне забезпечення правовою інформацією органів державної влади, підприємств, установ та організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян.
  У бюлетені офіційно публікуються державною мовою акти Президента України, що сприяє впорядкуванню офіційного оприлюднення законів України, чинних міжнародних договорів, укладених від імені України, актів Президента України, забезпеченню регулювання суспільних правовідносин на основі чинних актів, запобіганню перекручення їх змісту, визначенню порядку набрання ними чинності.
  Зміст видання відображають такі основні розділи:
  закони України;
  міжнародні договори, укладені від імені України;
  укази Президента України;
  розпорядження Президента України;
  діяльність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України.
  Чергові випуски бюлетеня виходять двічі на місяць. Також виходять і спеціальні випуски бюлетеня, кількість яких ненормована, але не впливає на вартість передплати. Усі офіційні документи, які друкуються у спецвипусках інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України", набирають чинності саме з дня їх оприлюднення в цих виданнях. 

 9

  Офіційний вісник України. – Київ : Київська правда, 1991 – // Верховна Рада України [вебпортал]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19y1991 (дата звернення 28.07.2020). – Назва з екрана.

   У журналі публікуються поточні нормативно-правові акти, які надійшли до Мін'юсту та включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
  Це:
  • закони України;
  • постанови Верховної Ради України;
  • укази й розпорядження Президента України;
  • постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;
  • рішення і висновки Конституційного Суду України;
  • зареєстровані в Мінֹ'юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України;
  • міжнародні договори України, що набрали чинності;
  • рішення Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
  • акти Міністерства економіки України, що вносять зміни до постанов Кабінету Міністрів України.
  Також в "Офіційному віснику України" публікуються:
  • оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта;
  • резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним;
  • рішення Європейського суду з прав людини;
  • регуляторні акти, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

  Пенсійний кур'єр : тижневик Пенсійного фонду України. – [Б. м. : б. в.], 2014 – 2015 // Пенсійний консультант [портал]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://pensia.ua/ua/gazeta/elektronni-vidannya/category/2 (дата звернення 28.07.2020). – Назва з екрана. – Розділ "Електронні видання".

  Офіційне видання Пенсійного фонду України, що створене для широкого кола читачів та спрямоване на висвітлення як основних напрямів діяльності органів Фонду, так і всіх сфер соціально-економічного розвитку суспільства. Концепція газети визначається інтересами й потребами цільової аудиторії.

 10

  Право України. – Київ : Ін-Юре, 2008 – // Право України [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://pravoua.com.ua/ua/ (дата звернення 28.07.2020). – Назва з екрана.

  Загальнодержавне періодичне юридичне видання. На його сторінках публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з:
  - актуальних загальнотеоретичних і галузевих правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід;
  - конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ;
  - практики Європейського суду з прав людини, Конституційного, Верховного, Вищого господарського, Вищого адміністративного судів України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, міжнародного комерційного арбітражу, третейських судів тощо.

 

  Праця та зарплата / ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця". – Київ : [б. в.] // Праця та зарплата [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://pza.com.ua/ (дата звернення 28.07.2020). – Назва з екрана.

  Всеукраїнська інформаційно-консультаційна газета для керівників, бухгалтерів, юристів, кадровиків, підприємств та установ різних форм власності, заснована 1992 року.
  У кожному номері – роз'яснення й консультації фахівців міністерств і відомств з питань оподаткування, трудового законодавства, оплати праці, пенсійного забезпечення, соціального страхування, бухгалтерського обліку тощо.

 5   Український юрист. – Київ : Юридична практика, 2011 – // Український юрист (журнал сучасного юриста) [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://jurist.ua/(дата звернення 28.07.2020). – Назва з екрана.

  Журнал "Український юрист" – видання для сучасного юриста, яке тримає в курсі останніх тенденцій у світі юридичного бізнесу. На сторінках журналу відомі юристи з різних галузей права діляться думками про нинішній стан законодавства і коментують проблемні аспекти юридичного ринку. Також журнал висвітлює основні тенденції зарубіжних ринків юридичних послуг. Багато уваги приділяється організаційним питанням роботи юридичних офісів. У журналі юристи мають можливість прочитати матеріали, які допоможуть спланувати дозвілля й бути в курсі останніх новинок моди, авто і техніки.

 17

  Урядовий кур'єр. – Київ : Преса України, 2009 – // Урядовий кур'єр [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/ (дата звернення 28.07.2020). – Назва з екрана.

  Щоденне видання центральних органів виконавчої влади України. Засновник – Кабінет Міністрів України. Газета виходить з жовтня 1990 року. Мова видання – українська. Періодичність – п'ять разів на тиждень (вівторок, середа, четвер, п'ятниця й субота). Входить до першої трійки найтиражніших видань в Україні. Загальний наклад – 500 тисяч примірників на тиждень.
  "Урядовий кур'єр" оперативно інформує про найголовніші події у політичному, економічному, громадському, культурному житті країни та світу. Як офіційна газета органів державної виконавчої влади України "Урядовий кур'єр" першим отримує найповнішу та ексклюзивну інформацію про діяльність Президента й уряду України, друкує на своїх сторінках повні тексти законів України, указів Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів, нормативні документи міністерств і відомств та коментарі до них. Значна частина цих документів набирає чинності з дня публікації в "Урядовому кур'єрі".

    Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навчальний заклад "Національна академія управління". – Київ : [б. в.], 2011–2018 // Юридична наука [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://legal.nam.edu.ua/ (дата звернення 28.07.2020). – Назва з екрана. – Розділ "Архів".

  На сторінках видання публікуються наукові дослідження з актуальних питань юридичної науки, верховенства права, загальної теорії права і держави, філософії права, захисту прав людини та громадянина тощо.
 1   Юридичний вісник України. – Київ: Юрінком Інтер // Юридичний вісник України [сайт]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://yvu.com.ua/ (дата звернення 28.07.2020). – Назва з екрана.

  Щотижнева загальнонаціональна правова газета.
  Розрахована на широку читацьку аудиторію: професійних юристів, адвокатів, нотаріусів, працівників органів державної влади та управління, викладачів, науковців, студентів і громадян, які цікавляться правовою інформацією.
   Підготувала Юлія Чирка, провідний бібліотекар відділу
документів із гуманітарних наук


 

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється