Права дитини та способи їх захисту

Права дитини та способи їх захисту

01.06.2021
353

  "Дитина потребує вашої любові найбільше саме тоді,
  коли вона найменше на неї заслуговує".

  Ерма Бомбек

 Традиційно в перший день літа, 1 червня, відзначається Міжнародний день захисту дітей. Рішення про його проведення було ухвалено Міжнародною демократичною федерацією жінок на спеціальній сесії в листопаді 1949 року.
  1950 року був проведений перший Міжнародний день захисту дітей. ООН підтримала цю ініціативу та оголосила захист прав, життя і здоров'я дітей одним із пріоритетних напрямів своєї діяльності.
  В Україні День захисту дітей встановлений відповідно до Указу Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 і відзначається щорічно, також 1 червня.
  Саме цього дня в читальному залі Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка відбувся захід, присвячений Міжнародному дню захисту дітей, на тему "Права дитини та способи їх захисту" за участю спеціалістів Чернігівського місцевого центру з надання БВПД, Регіонального центру з надання БПД у Чернігівській області, ГО "МАRТ".
  Начальник відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Чернігівського місцевого центру з надання БВПД Юлія Бойко розповіла присутнім про функції Центру з надання БВПД, види правових послуг безоплатної первинної і вторинної правової допомоги, перелік суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, підстави та порядок надання зазначеної допомоги. Пані Юлія акцентувала увагу на тому, що діти мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та є пріоритетною категорією для системи безоплатної правової допомоги.
  Заступник начальника відділу комунікації та правопросвітництва Регіонального центру з надання БПД у Чернігівській області Дмитро Савуляк ознайомив учасників заходу з роботою Центру, роз'яснив основні права дітей та окремо зупинився на програмі ЮНІСЕФ.
  Юрист ГО "MART" Дмитро Науменко запросив присутніх до перегляду фільму Оксани Бурої "Лізо, ходи додому!" (Литва, Естонія). Також – звернув увагу на те, які права мають діти згідно з Конвенцією ООН про права дитини. А ще наголосив, що на базі громадської організації "МART" діє кіноклуб документального кіно Docuclub UA "Погляд".
  В основі сюжету фільму – історія дівчинки з неблагополучної родини. Ліза постійно тікає з дому. Її життя похмуре й жорстоке, тому дитина шукає прихистку у природи, де у Лізи вибудуваний власний світ – там панують ігри, музика й магія. У дівчинки настільки багата уява, що вона здатна переживати нескінченні запої батьків. Найбільш приголомшливе у цьому фільмі те, що він дозволяє усвідомити жах ситуації, але не піддатися темряві гнітючих подій на екрані.
  Після перегляду кінострічки відбулося її обговорення. Учасники заходу шукали відповіді на запитання: "Чи були у фільмі порушені права дитини і які саме?", "Чи є у Лізи майбутнє і що чекає на неї?" тощо.
  Працівники Центру правової інформації до Міжнародного дня захисту дітей підготували книжкову викладку "Права дитини в Україні". На виставці представлені міжнародні й нормативні документи про права дитини, наукова література, статті з періодичних видань тощо.

Список літератури:

  1. Боротьба проти експлуатації дітей : посіб. для інспекторів праці / [пер. з англ. І. О. Іноземцевої ; заг. ред. В. І. Тьоткіна]. – Київ : Міленіум, 2002. – 100 с.
  2. Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці : щокварт. наук. зб. 2'2010 / Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці ; заг. ред. В. М. Андріїва. – Чернігів : [б. в.], 2010. – 365 с.
  3. Волинець Л. С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи / Л. С. Волинець ; Укр. ін-т соц. дослідж., Ін-т дитинства. – Київ : Логос, 2000. – 74 с.
  4. Впровадження рекомендацій Комітету ООН з прав дитини в Чернігівській області. Від намірів до дії : інформ. посіб. / [С. Ю. Буров та ін.]. – Чернігів : Десна, 2012. – 101 с.
  5. Два роки співпраці, досвіду, боротьби за права дітей / Представництво Європ. Комісії в Україні та Бєларусі ; [редкол.: В. Федотова та ін.]. – Луганськ : Пальчак А. В., 2011. – 71 с., [4] с.
  6. Довідкові матеріали з впровадження ініціативи "Місто, дружнє до дитини" / [С. Алещенко ; Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)]. – Київ : Версо, 2010. – 75 с.
  7. Дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України : доп. за результатом моніторингу / Коаліція громад. орг. "Права дитини в Україні" [та ін] ; ред.-уклад. С. Ю. Буров, упоряд. М. Е. Ясеновська. – Київ : [б. в.], 2013. – 176 с.
  8. Закон України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : за станом на 12 верес. 2013 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2013. – 27, [5] с.
  9. Закон України про охорону дитинства : за станом на 20 трав. 2003 р. / Верхов. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2003. – 22, [2] с.
  10. Закони України про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Верхов. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2007. – 41, [5] с.
  11. Захист прав дитини в Україні : підсумки діяльності у 2013 р. уповноваж. Президента України з прав дитини Ю. О. Павленка / Адмін. Президента України, Уповноваж. Президента України з прав дитини ; [матеріали підгот. Л. С. Волинець та ін. ; заг. ред. Ю. О. Павленко]. – Київ : К. І. С., 2014. – 187 с.
  12. Захист прав дитини: підсумки першого року діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка, (серпень 2011–серпень 2012) / Адмін. Президента України ; [авт. кол.: О. М. Балакірєва та ін.]. – Київ : [б. в.] (ВЕРСО 04), 2012. – 155, [4] с.
  13. Катування та жорстоке поводження з дітьми в Україні / [Михайло Романов та ін. ; упоряд. : Є. Ю. Захаров, Г. В. Токарев]. – Харків : Права людини, 2013. – 241, [1] с.
  14. Конвенція про права дитини . – Київ : Українська Правнича Фундація : Право, 1995. – 31 с.
  15. Конституція України : станом на 20 травня 2020 р. : (відповідає офіц. текст). – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 65 с.
  16. Кудрявцева О. М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні : монографія / Олена Кудрявцева. – Київ : Арт Економі, 2015. – 265, [3] с.
  17. Лісовець О. В. Соціально-правовий захист дітей та молоді : навч.-метод. посіб. / Лісовець О. В, Мельник М. П. ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 210 с.
  18. Медіа та права дитини : [посібник для журналістів, створений самими журналістами] / [Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Представництво в Україні]. – [Вид. 2-ге]. – Київ : Інтерньюз-Україна, 2009. – 64 с.
  19. Мінімальні стандарти належного поводження з дітьми в місцях несвободи : [наук.-практ. посіб.] / Харк. ін-т соц. дослідж. ; [авт.-уклад.: Ю. Л. Бєлоусов та ін.]. – Харків : ХІДС, 2013. – 86 с.
  20. Позакласний час плюс. № 8, 2006. Права дитини. Права людини (проблеми правового виховання) / відп. ред. Н. І. Косарєва. – Київ : Атопол, 2006. – 80 с.
  21. Правове положення неповнолітніх в Україні : зб. нормат. актів / уклад.: В. Л. Кройтор, В. Ю. Євко. – Харків : Еспада, 2002. – 575 с.
  22. Розвиток партнерства між громадськими і державними організаціями Румунії, Молдови та України у впровадженні європейських стандартів якості захисту прав дітей. Соціальне партнерство – ефективність та сучасність соціальних послуг : фінал. звіт / Всеукр. громад. орг. "Жіноч. консорціум України", Фонд "Агапедія" в Молдові та Румунії за підтримки Міжнар. фонду "Відродження". – Київ : [б. в.], 2009. – 48 с.
  23. Солова В. М. Педагогіка літнього оздоровчого табору : навч.-метод. посіб. / Солова В. М. ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 2009. – 188 с.
  24. Студентський науковий часопис / Черніг. держ. ін-т права, соц. технологій та праці ; [редкол.: О. Г. Огородник (голова) та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2011. – 386 с.
  25. Шаповалов И. Права вашего ребенка / И. Шаповалов. – Харьков : Консульт, 2007. – 221 с.

Періодичні видання:

  1. Богінич О. Л. Право жити чи право бути народженою? (До питання про природне право дитини на життя) / О. Л. Богінич, О. Л. Львова // Держава і право. – 2013. – Вип. 61. – С. 10–15.
  2. Зміни до законодавчих актів, які посилюють права дитини на належне утримання // Вісник Пенсійного фонду України. – 2018. – № 9. – С. 42–49.
  3. Колесник О. М. Права та життєві цінності : (виховна година, 6–7 кл.) / О. М. Колесник // Виховна робота в школі. – 2016. – № 10. – С. 39–42.
  4. Маковецька В. Гарантії здійснення права дитини на належне батьківське виховання / Вікторія Маковецька // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 3. – С. 35–39.
  5. Найман Н. Сімейно-правовий статус дитини / Наталя Найман // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 38–43.
  6. Ольшанецький І. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні до неповнолітніх заходів впливу за адміністративні правопорушення : (згідно із Законом України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 р.) / Ігор Ольшанецький, Вікторія Мозгова // Вісник прокуратури. – 2015. – № 6.
  7. Саханда В. Українське законодавство про права дітей: нові виклики Україні / В. Саханда // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 4. – С. 9.
  8. Севрук О. Проблеми правового захисту дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, воєнних дій та тимчасової окупації території України / Оксана Севрук // Вісник прокуратури. – 2015. – № 5. – С. 18–24.
  9. Фокіна Т. В. Правовий порадник для учнів, батьків, педагогів / Т. В. Фокіна // Виховна робота в школі. – 2011. – № 1. – С. 8–12.
  10. Хіба я не маю права на приватне життя?// Позакласний час. – 2018. – № 9. – С. 17–18.

Сайти про права дитини:

  Права дитини – Свої права ти можеш знайти у спеціальному документі, який називається "Конвенція про права дитини". У цьому документі записані твої права, якими ти можеш користуватися до 18-ти років, тому що після цього ти стаєш дорослим.
  Конвенція ООН про права дитини.
  Урядовий сайт для юних громадян – Конвенція ООН про права дитини.
  Декларація прав дитини.
  Постанова "Про ратифікацію Конвенції про права дитини".
  Дітям про Конвенцію ООН про права дитини та Конвенцію ООН про права інвалідів.
  Права дитини в школі – На що має право дитина в школі? Як захистити її права? Для того, щоб у неприємній ситуації діяти правильно та швидко, жіночий сайт розповідає вам…
  Захист прав неповнолітніх у школі.

 

 

 

 

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється