Золотий тризуб – знак найвищої влади

Золотий тризуб – знак найвищої влади

17.02.2022
392
  "Тризуб – оздоба питоменна, незапозичена,
  зв'язана з нашою тисячолітньою
  державною політичною i культурною історією".

  Михайло Грушевський

  19 лютого 1992 року Верховна Рада прийняла постанову "Про Державний Герб України". Цьогоріч виповнюється 30 років з часу затвердження Великого Державного Герба України на державному рівні. З метою відзначення цієї важливої події працівники Центру правової інформації Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка підготували тематичну виставку "Золотий тризуб – знак найвищої влади". На ній представлені книги, журнальні й газетні статті. Пропоновані видання розкривають походження, ідею та значення українського тризуба, простежується шлях знака тризуба від містичного символу до Державного Герба України.
  Український герб має дуже давні історичні витоки і є доволі унікальним. Герб – емблема, усталений відповідно до законів геральдики відмітний символічний знак (зображення), що належить державі, населеному пункту, дворянському роду або окремій особі тощо. Державний герб – це символ, що презентує країну як суверенну незалежну державу.
  Тризуб – прадавній символ. Найдавніше зображення, яке знайшли археологи, датується X століттям.
  За часів Київської Русі тризуб був родовим знаком Рюриковичів. Його зображення археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі, зброї, настінних розписах. Зображення тризуба було поширене на всіх землях Русі протягом багатьох століть. Стяги дружинників князя Святослава були саме з тризубами. Однак згідно з дослідженнями символ Святослава був трохи простіший і мав лише два зубці. Вчені висловлюють думку, що це був знак літери "Ц" з трохи зміщеним до центру хвостиком, яка прирівнювалася до слова "цар". Син Святослава князь Володимир Великий продовжив традицію батька, вдосконаливши його герб і додавши до нього ще один зубець, а після хрещення Русі додав горизонтальну лінію до середини, аби зобразити хрест. Саме за Володимира тризуб набув звичного нам вигляду.
  Після розпаду Київської Русі тризуб утратив значення державного символу, зберігаючись на гербах провінційних міст, українських магнатів, дворян та козацької старшини.
  Власний герб створило Військо Запорозьке. Козак із мушкетом (інша назва "лицар із самопалом") – перший оригінальний український герб, відомий з XVI століття. Він використовувався наприкінці XVI–XVII ст. на козацьких клейнодах, козацьких печатках, печатках гетьманів.
  Революційні події 1917 року відродили українську державність і поставили на порядок денний питання державного герба України. Із протоколу засідання Малої Ради 25 лютого 1918 року (місто Коростень) у справі державного герба України Мала Рада ухвалила: "Гербом Української Народної Республіки приймається знак Київської Держави часів Володимира Святого". У березні 1918 року Центральна Рада прийняла тризуб як герб Української Народної Республіки. Залишався він гербом гетьманської держави Павла Скоропадського, а також Директорії.
  У міжвоєнний період тризуб став символом боротьби українців за свободу.
  В СРСР тризуб був заборонений. Для комуністичного режиму він лишався ознакою націоналізму.
  19 лютого 1992 року Верховна Рада України своєю постановою затвердила тризуб як Державний Герб незалежної України. Прийнята 28 червня 1996 року Конституція України визначила, що Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням Малого Державного Герба України та Герба Війська Запорозького, а головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
  Було проведено конкурси на кращий ескіз Великого Державного Герба України 1991 року, 1996 року, 2007–2009 років, 2020 року.
  Президент України Володимир Зеленський 28 червня під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про Великий Державний Герб України.
  Згідно із законопроєктом, були проігноровані результати конкурсу 2020 року й до затвердження пропонується зображення – один із низки варіантів розробки колективу під керівництвом Олександра Івахненка ще середини 1990-х років. Варіанти цього ж зображення пропонувалися до затвердження 2001 та 2009 року.
  Верховна Рада України на засіданні 24 серпня 2021 року, в День Незалежності, підтримала проєкт закону про Великий Герб у першому читанні. Згідно з проєктом:
  Державний Герб України – державний символ України, головний елемент якого – Знак Княжої Держави Володимира Великого (Малий Державний Герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом – зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з лівого боку – лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорозького); під щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору. Зображення лева та воїна-козака виконані золотим кольором з елементами пурпурового.
 
  Список літератури

  1. Винницька Я. Ковчег "Україна" : [вся культурна спадщина України під однією обкладинкою : книга-мандрівка тисячоліттями української історії / Ярина Винницька] ; Укр. культур. фонд. – Львів : Ковчег, 2021. – [160] с.
  2. Вівчарик М. М. Україна: від етносу до нації / М. М. Вівчарик. – Київ : Вища школа, 2004. – 237, [2] с.
  3. Віхи історії України в документах і матеріалах (1939–1991 рр.) : хрестоматія / [уклад. О. В. Власюк та ін.]. – Рівне ; Острог : Волинські обереги, 2015. – 446 с.
  4. Гречило А. Б. Українська територіальна геральдика / Андрій Гречило ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Укр. геральд. т-во. – Львів : [б. в.], 2010. – 279 с.
  5. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Михайло Грушевський ; [уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк ; пер. з рос. Салівон К. Ф.]. – Донецьк : БАО, 2008. – 733, [1] с.
  6. Довідник з історії України. А–Я / [В. Александрович [та ін.] ; за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста ; Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ : Генеза, 2002. – 1135 с.
  7. Енциклопедія історії України : [у 10 т.] Т. 1 : А – В / [авт. кол.: В. С. Александрович та ін.]. – 2003. – 671, [10] с.
  8. Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. Т. 1. Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / [авт. тексту О. Кучерук ; ілюстр. та худож. оформ. Л. та С. Голембовських і С. Білостоцького ; наук. ред. Л. Федорова]. – Київ : Спалах, 2004. – 215 с.
  9. Конституція та державні символи України : зб. норм. Док. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 107 с.
  10. Лаврик О. В. Україна. Все, що робить нас українцями / Оксана Лаврик. – Харків : Vivat, 2015. – 255 с.
  11. Луців А. Г. Державний герб України (домисли і дійсність) / А. Г. Луців. – Тернопіль : Джура, 2003. – 32 с.
  12. Наш герб : укр. символи від княжих часів до сьогодення / текст: Андрій Гречило ; упоряд. й заг. ред.: Богдан Завітій. – Київ : Родовід, 2018. – 399 с.
  13. Пастернак О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого / О. Пастернак. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 46, [1] c.
  14. Сергійчук В. І. Доля української національної символіки / В. І. Сергійчук . – Київ : Знання, 1990. – 46, [2] с.
  15. Ситий І. М. Козацька Україна: печатки, герби, знаки та емблеми кінця XVI–XVIII століть : [монографія] / Ігор Ситий. – Київ : TEMPORA, 2017. – 969, [3] с.
  16. Сокол А. В. Моя країна – Україна / Алла Сокол, Олена Конечна. – Донецьк : Глорія Трейд, 2010. – 62, [3] с.
  17. Україна: герби та прапори / [авт. проекту та упоряд. : В. Г. Кисляк, О. А. Нескоромний]. – Київ : Парламентське видавництво, 2020. – 495 с.
  18. Шаповал Ю. І. Держава : ілюстр. енцикл. України / Юрій Шаповал. – Київ : Балтія-Друк, 2008. – 159 с.
  19. Шаповалов Г. І. Походження українського тризуба, або Як поєдналися якір і хрест / Георгій Шаповалов. – Запоріжжя : [б. в.], 1992. – 19 с.
 
  Періодичні видання

  1. Головецька О. Ідентифікатори української самобутності / Ольга Головецька // Жінка. – 2018. – № 7/8. – С. 12–13.
  2. Державні символи та атрибути України : методичні рекомендації до 100-річчя затвердження // Історія України (Шкільний світ). – 2018. – № 20. – С. 5–11.
  3. Куфльовський В. За Богами та символами або тризуб-герб – знак найвищої влади / Валерій Куфльовський // Журавлик. – 2020. – № 1 (січ.). – С. 13.
  4. Лавренюк С. Золотий тризуб на синьому щиті / Сергій Лавренюк // Голос України. – 2020. – 19 лют. (№ 32). – С. 3 : ілюстр.
  5. Овчаренко Е. Український герб – історія і сучасність / Едуард Овчаренко // Слово Просвіти. – 2020. – 10–16 груд. (№ 50). – С. 1, 4.
  6. Символи та атрибути Української державності // Голос України. – 2019. – № 38. – С. 8–9.

  Інформацію про всі книги, публікації в газетах, журналах з теми подає електронний каталог.
  Запрошуємо до бібліотеки!
  
Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється