Становлення незалежності України (до Дня проголошення Декларації про державний суверенітет України)

Становлення незалежності України (до Дня проголошення Декларації про державний суверенітет України)

16.07.2023
308
  Суверенітет держави – політико-юридична властивість державної влади, яка означає її верховенство і повноту всередині країни, незалежність і рівноправність у зовнішньополітичній сфері.
  Правова основа державного суверенітету – конституції країн, декларації, загальновизнані принципи міжнародного права, які фіксують суверенну рівність держав, їх територіальну цілісність, невтручання у внутрішні та зовнішні справи, право націй на самовизначення.
  Декларація про державний суверенітет України – документ про проголошення державного суверенітету України.
  Із 28 червня до 11 липня 1990 року у Верховній Раді УРСР тривало представлення та обговорення проєктів Декларації. Загалом їх було 12: офіційний від Президії, від депутатської групи "За радянську суверенну Україну" і дев'ять від опозиції, в тому числі авторські, наприклад, Сергія Головатого у співавторстві з Євгеном Тимченком (тоді старший науковий працівник Інституту держави і права), народорадівців Степана Хмари, Сергія Семенця, Тетяни Яхеєвої, Івана Валені, групи депутатів у складі Лариси Скорик, Івана Зайця, Володимира Івасюка, а також варіант лідера республіканців Левка Лук'яненка.
  Підготовку офіційного проєкту Декларації виконували дві групи – Тимчасова комісія, створена Президією Верховної Ради (керівник – Сергій Дорогунцов) та Комісія Верховної Ради з питань державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин (керівник – Микола Шульга). Зрештою за основу Декларації взяли проєкти депутата-народорадівця Сергія Головатого та Президії Верховної Ради України.
  Декларація про державний суверенітет України була прийнята 16 липня 1990 року конституційною більшістю народних депутатів – 355 голосів "за" при чотирьох проти й одному, який утримався.
  Цей документ має преамбулу та десять основних положень. Так, Декларація проголошує "державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах".
  Декларація про державний суверенітет України містить десять положень, які мають такі ключові принципи:
  І. Самовизначення української нації
  "Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення".
  ІІ. Народовладдя
  "Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці".
  ІІІ. Державна влада
  "Українська РСР є самостійною у вирішенні будь-яких питань свого державного життя.
  Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території".
  ІV. Громадянство української РСР
  "Українська РСР має своє громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР".
  V. Територіальне верховенство
  "Територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди".
  VI. Економічна самостійність
  "Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України".
  VIІ. Екологічна безпека
  "Українська РСР дбає про екологічну безпеку громадян, про генофонд народу, його молодого покоління".
  VIІІ. Культурний розвиток
  "Українська РСР забезпечує національно-культурне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя".
  ІХ. Зовнішня та внутрішня безпека
  "Українська РСР має право на власні Збройні Сили.
  Українська РСР має власні внутрішні війська та органи державної безпеки, підпорядковані Верховній Раді Української РСР".
  Х. Міжнародні відносини
  "Українська РСР як суб'єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними, консульськими, торговельними представництвами, бере участь у діяльності міжнародних організацій в обсязі, необхідному для ефективного забезпечення національних інтересів Республіки у політичній, економічній, екологічній, інформаційній, науковій, технічній, культурній і спортивній сферах".

  На офіційному сайті Українського інституту національної пам'яті зазначають, що правник Віктор Мусіяка зауважував: "Важко переоцінити Декларацію про державний суверенітет та її значення для України. Проте проголосити – це одне, а виконувати – інше. Необхідно постійно наповнювати змістом саме поняття "Декларація про незалежність", "державний суверенітет". Це значить – демонструвати здатність жити своїм життям, своїм розумом, своїми силами і задіяти весь арсенал та всі можливості, які є у держави".
  Цікавим фактом є те, що майже всі положення Декларації суперечили чинній на той час Конституції УРСР.
  Іван Драч зазначав: "До цього Документа ми повинні ставитися із належною поштивістю і пошаною, але і з розумінням того, що це лише початок тої величезної і грандіозної роботи, яка називається творенням Української держави".
  Важко переоцінити значення Декларації про державний суверенітет. Адже саме цей документ – правовий фундамент для Конституції, законів України, визначення позиції республіки при укладені міжнародних угод. В основі Декларації лежать демократичні традиції українського народу, які розвивалися протягом століть. Саме цей документ визначив основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики, економічного розвитку і державного будівництва.
  Дата прийняття Декларації про державний суверенітет України була оголошена Днем незалежності України. Однак згодом святкування перенесли на 24 серпня, адже саме цього дня в 1991 році Верховна Рада прийняла Акт проголошення незалежності України й остаточно вивела державу зі складу СРСР.

  Список використаної літератури

  1. Алексєєв Ю. М. Україна на зламі історичних епох : (державотворчий процес 1985–1999 рр.) / Ю. М. Алексєєв, С. В. Кульчицький, А. Г. Слюсаренко. – Київ : ЕксОб, 2000. – 293 с.
  2. Вівчарик М. М. Українська нація: шлях до самовизначення / М. М. Вівчарик, П. П. Панченко, В. І. Чмихова. – Київ : Вища школа, 2001. – 286 с.
  3. Віхи історії України в документах і матеріалах (1939–1991 рр.) : хрестоматія / [уклад. О. В. Власюк та ін.]. – Рівне ; Острог : Волинські обереги, 2015. – 446 с.
  4. Гайдуцький П. І. Біль за Україну / Павло Гайдуцький. – Київ : ДКС-центр, 2019. – 654 с.
  5. Гринів О. І. Державний ренесанс нескореної нації: подолання комплексу малоросійства : непретензійні нотатки / Олег Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2018. – 393 с.
  6. 25 років: Заповіти незалежності України / О. В. Савченко [та ін.]. – Київ : Самміт-книга, 2017. – 177 с.
  7. Декларація про державний суверенітет України: історія прийняття, документи, свідчення / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін.]. – Житомир : Рута, 2010. – 865 с.
  8. Журавльов Д. В. 100 ключових подій української історії / Д. В. Журавльов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 398 с.
  9. Здобуття Незалежності України, 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. / Асоц. нар. депутатів України ; [ред. рада: О. Барабаш (голова) та ін.]. – Житомир : Рута, 2011. – 751 с.
  10. Капранов В. Мальована історія Незалежності України / Брати Капранови ; худож.: Ю. Журавель [та ін.]. – Київ : Зелений пес, 2013. – 79 с.
  11. Кульчицький С. В. Новітня історія України (1939–2001) : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. В. Кульчицький, Ю. І. Шаповал. – Київ : Генеза, 2005. – 317 с.
  12. Павличко Д. В. Українська національна ідея / Д. В. Павличко. – Київ : КМ Академія, 2002. – 56 с.
  13. Павличко Д. В. Українська національна ідея : статті, виступи, інтерв'ю. Документи / Дмитро Павличко. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2012. – 854 с.
  14. Павличко Д. В. Українська національна ідея : статті, виступи, інтерв'ю. Документи / Дмитро Павличко. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2012. – 845 с.
  15. Петровський В. В. Історія України неупереджений погляд : факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : Школа, 2008. – 601 с.
  16. Прокоп М. Напередодні незалежної України: спостереження і висновки / М. Прокоп ; Наук. т-во ім. Т.Г. Шевченка. – Нью-Йорк : [б. в.], 1993. – 646 с.
  17. Трансформація української національної ідеї / Нац. Форум трансформації України, Центр дослідж. політ. цінностей ; упоряд. Олесь Доній. – Київ : Наш формат, 2019. – 460 с.
  18. Українське державотворення. Невитребуваний потенціал : слов.-довід. / [голов. ред. М. Тимошик ; авт. О. М. Мироненко та ін.]. – Київ : Либідь, 1997. – 557 с.

  Список використаної періодики

  1. Горбатенко В. Конституційно-правові засади державного суверенітету України : До 20-ї річниці проголошення незалежності України : [ряд статей] / В. Горбатенко // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 6. – С. 3–16.
  2. До Дня Декларації [про державний суверенітет України] : фото // Голос України. – 2020. – 16 лип. (№ 119/120). – С. 11–17.
  3. Кампо В. У ній були закріплені засади нового конституційного ладу / Володимир Кампо ; з активним учасником Революції незалежності 1990–1991 років розмову вів Радим Губань // Голос України. – 2020. – 16 лип. (№ 119/120). – С. 19.
  4. Коцюба О. Людина і народ: з історії правової та юридичної наук України-Руси! / Олександр Коцюба, Руслана Коцюба // Голос України. – 2020. – 11 лип. (№ 116). – С. 4.
  5. Чорномаз Б. Виховати національну свідомість і гідність – ось головне: До Дня Декларації [про державний суверенітет України] / Богдан Чорномаз ; розмову з політичним в'язнем за часів радянської влади, науковцем, істориком, громадським діячем записала Олена Самотока // Голос України. – 2020. – 16 лип. (№ 119/120). – С. 18.

  Використані матеріали

  1. 16 липня – 25-та річниця проголошення Декларації про Державний суверенітет України [Електронний ресурс] // Посольство України в Арабській Республіці Єгипет. – Режим доступу
  2. 30 років Декларації про державний суверенітет України [Електронний ресурс] // Офіційний вебсайт "Державний архів Чернівецької області". – Режим доступу
  3. Декларація про державний суверенітет України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу
  4. Декларація про державний суверенітет України [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу
  5. Інформаційні матеріали до 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України [Електронний ресурс] // Український інститут національної пам'яті. – Режим доступу
 
  Підготувала Катерина Денисенко,
  бібліотекарка відділу документів з гуманітарних наук
 

 
Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється