30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

28.07.2023
291
  Торгівля людьми – це злочин, жертвами якого можуть виявитися чоловіки, жінки, діти як з метою примусової праці, так і сексуальної експлуатації. Жертви потрапляють до рук торговців людьми як у своїх країнах, так і за кордоном.
  За даними Міжнародної організації праці 21 мільйон людей у всьому світі є жертвами примусової праці. При цьому страждають всі країни, чи то країна походження, транзиту або призначення. Рабство як в стародавній, так і сучасній формі – явище не тільки ганебне, але, за словами борця за скасування рабства Джона Уеслі, "огидна сукупність всіх гидот", якій немає місця в нашому світі.
  У 2010 році Генеральна Асамблея прийняла Глобальний план дій щодо боротьби з торгівлею людьми, закликавши уряди в усьому світі вжити скоординованих і послідовних заходів задля перемоги над цим злом. План передбачає інтеграцію боротьби з торгівлею людьми в більш широкі програми ООН для того, щоб прискорити темпи розвитку і підвищити ступінь безпеки в усьому світі. Одним з найважливіших положень Плану є створення цільового фонду ООН для добровільних внесків на користь жертв торгівлі людьми, особливо жінок і дітей.
  У 2013 році Генеральна Асамблея провела зустріч на високому рівні для оцінки ходу здійснення Глобального плану дій. Держави-члени також прийняли резолюцію A / RES / 68/192, проголосивши 30 липня Всесвітнім днем боротьби з торгівлею людьми і заявивши, що в такий день необхідно "підвищувати обізнаність про стан жертв торгівлі людьми і заохочувати і захищати їх права".
  Міністерство соціальної політики України та проєкт "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe) розробили правила безпеки з питання боротьби з торгівлею людьми.
  Як не стати жертвою торгівців людьми:
  • Нікому й ніколи не віддавайте ваш паспорт або документи, що посвідчують вашу дитину, крім прикордонників та офіційних осіб, що оформлюють документи в країні прибуття.
  • Зробіть копії чи сфотографуйте ваші документи. Надішліть їх собі на електронну пошту або збережіть їх на телефон.
  • Не сідайте в авто до незнайомих людей. Якщо вам все ж таки треба сісти в авто до незнайомих людей, спочатку сфотографуйте його номер і надішліть вашим близьким.
  • Нікому не віддавайте свій мобільний телефон та інші засоби зв'язку.
  • Інформуйте близьких про ваше місце перебування та пропозиції, які вам надходять щодо поселення, працевлаштування тощо.
  • Збережіть собі контакти міжнародних організацій, посольства України у країні вашого перебування, які допоможуть вам у випадку, якщо ви стали жертвою торгівлі людьми.
  Також Міністерством соціальної політики України були розроблені 5 маркерів безпеки, а саме:
  I. Документи. Надавай документи лише офіційним особам.
  II. Допомога. Приймай допомогу лише від людей та організацій, що заслуговують на довіру.
  III. Транспорт. Знай, куди їдеш і людей, з якими їдеш.
  IV. Спілкування. Будь насторожі при спілкуванні з незнайомцями.
  V. Зв'язок. Завжди будь на зв'язку із рідними та друзями. Домовся про кодове слово або фразу, які повідомлять, що ти в небезпеці.
  Під час повномасштабного вторгнення проблема торгівлі людьми та проблема власної безпеки стоїть дуже гостро. Пам'ятайте! Володіння інформацією та її усвідомлення допоможе уникнути цієї небезпеки. Будьте пильними!
  Консультацію з питань протидії торгівлі людьми можна отримати також за такими номерами:
  - 112 лінія екстреної допомоги в ЄС;
  - 1547 – національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;
  - 527 – гаряча лінія з консультування мігрантів.
  У читальному залі Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових представлена юридична література, що більш глибоко розкриває проблему боротьби з торгівлею людьми як в Україні, так і в світі в цілому.
  Підготувала Катерина Денисенко,
  бібліотекарка відділу документів з гуманітарних наук


Список літератури:
  1. Безпальча Р. Робота за кордоном: сподівання і реальність. Поради щодо працевлаштування. Як захистити себе від торгівців людьми / Р. Безпальча, О. Кустова, Г. Федькович. – 3-тє вид., випр. й допов. – Київ : [б. в.], 2004. – 68 с.
  2. Боротьба з торгівлею людьми : пер. укр. мовою / Рада Європи, Бюро інформ. Ради Європи в Україні. – Київ : ВІОЛ-принт, 2006. – 18, [1] с.
  3. Грищенко С. В. Протидія торгівлі людьми : навч. посіб. / Грищенко С. В. ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В. М., 2015. – 223 с.
  4. Загальна Декларація прав людини . – Київ, 1991.
  5. Закон України про протидію торгівлі людьми : за станом на 18 квіт. 2012 р. / Верхов. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2012. – 18, [1] с.
  6. Зміни та доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення (2008–2009 рр.) : наук.-практ. комент. / [авт. кол.: М. І. Іншин, І. М. Шопіна, Д. І. Сіроха]. – Київ : Алерта : КНТ : ЦУЛ, 2009. – 163 с.
  7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні [Текст] / М-во юстиції України. – Київ : [б. в.], 2006. – 176 с.
  8. Кримінальний кодекс України : із змінами і допов. станом на 21 верес. 2012 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 180, [1] с.
  9. Кримінально-процесуальний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 22 верес. 2010 р. : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2010. – 197 с.
  10. Лизогуб Я. Г. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства : навч. посіб. / Я. Г. Лизогуб, С. С. Яценко ; Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Атіка, 2005. – 238, [1] с.
  11. Наден О. В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності [Текст] / О. В. Наден. – Київ : Атіка, 2004. – 286, [1] с.
  12. Права людини в Україні – 2008 : доп. правозахис. орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [заг. редагування Є. Захарова, В. Яворського. – Харків : Права людини, 2009. – 300, [1] с.
  13. Права людини в Україні – 2009–2010 [Текст] : доп. правозахис. орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [упоряд.: А. П. Бущенко, Є. Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2011. – 485, [1] с.
  14. Права людини в Україні – 2011 : доп. правозахисних орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [за ред. Є. Ю. Захарова]. – Харків : Права людини, 2012. – 349, [1] с.
  15. Права людини в Україні – 2012 : доп. правозахисних орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [за ред. Є. Ю. Захарова]. – Харків : Права людини, 2013. – 558, [1] с.
  16. Права людини в Україні – 2013 : доп. правозахисних орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; [уклад. : Є. Ю. Захаров, А. П. Бущенко ; за заг. ред. Є. Ю. Захарова]. – Харків : Права людини, 2014.
  17. Проти катувань. Європейські механізми запобігання катуванням та поганому поводженню / Харків. правозахис. група ; [упоряд. Є. Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2013. – 282, [1] с.
  18. Протидія торгівлі людьми / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Шк. соц. роботи ім. В. І. Полтавця ; [за ред. Т. Семигіної]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 165, [1] с.
  19. Протидія торгівлі людьми : (законодавчі акти) / Орг. з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) [та ін.] ; відп. за вип. Ю. Ю. Сорочик. – Київ : [б. в.], 2011. – 62 с.
  20. Рабінович П. М. Права людини і громадянина : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2004. – 462, [1] с.
  21. Римаренко Ю. І. Міжнародне міграційне право : підручник / Ю. І. Римаренко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : КНТ, 2007. – 638, [1] с.
  22. Соціальний аналіз основних чинників торгівлі людьми: реальна ситуація та шляхи запобігання / [А. В. Алексеєва, Ю. М. Галустян, К. Б. Левченко та ін.] ; Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді. – Київ : [б. в.], 2003. – 90 с.
  23. Топчій А. Нелегальна трудова міграція та торгівля людьми. Висвітлення проблеми у ЗМІ [Текст] / А. Топчій. – Київ : К. І. С., 2008. – 99 с.
  24. Торгівля жінками: Молдова та Україна / Правозахисники Міннесоти. – [Б. м. : б. в.], 2000. – 53 с.
  25. Трудова міграція громадян України. Біла книга / [О. У. Хомра, М. А. Ожеван, Т. П. Петрова та ін.] ; ред. В. Я. Шибко ; Ін-т демократії та соц. процесів. – Київ : Київський університет, 2006. – 201 с.
  26. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування : аналіт. доп. / О. А. Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : Фенікс, 2011. – 37, [1] с.
  27. Черкес М. Ю. Міжнародне право : підручник / М. Ю. Черкес ; Одес. нац. юрид. акад. – Київ : Правова єдність, 2009. – 390 с.
  Періодичні видання:
  28. Ахтирська Н. М. Законодавче забезпечення судового пізнання у справах, пов'язаних з торгівлею людьми / Н. М. Ахтирська, Т. М. Юденко // Держава і право. – 2012. – Вип. 56. – С. 414–419.
  29. Бровко Н. Торгівля людьми як соціальне явище : історико-культурологічний аспект / Н. Бровко // Право України. – 2009. № 8. – С. 160–165.
  30. Кравченко К. Тактика проведення обшуків під час розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації / Крістіна Кравченко // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 2. – С. 249–253.
  31. Крот В. Як не потрапити в тенета торгівця людьми : тренінгове заняття / В. Крот // Психолог. – 2016. – № 11/12. – С. 19–26.
  32. Кушнір О. Проблеми удосконалення нормативно-правового регулювання протидії торгівлі людьми в сучасних умовах / О. Кушнір // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – С. 104–106.
  33. Кушнір О. Класифікація взаємодії суб'єктів протидії торгівлі людьми / О. Кушнір // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 96–99.
  34. Нєбитов А. Загальносоціальне запобігання сексуальній експлуатації / Андрій Нєбитов // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 10. – С. 162–166.
  35. Радченко О. М. Торгівля людьми: кримінально-правові та кримінологічні проблеми / О. М. Радченко // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 439–444.
  36. Чігер В. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми / Владислав Чігер // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 5. – С. 266–269.
  37. Шот М. Трудова міграція: як не стати рабом чи товаром / Микола Шот // Урядовий кур'єр. – 2020. – 12 листоп. (№ 220). – С. 3.
 
Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється