Юридична спадщина України. 100 років від дня народження Володимира Копєйчикова

Юридична спадщина України. 100 років від дня народження Володимира Копєйчикова

17.11.2023
194
  Володимир Копєйчиков – український правознавець, доктор юридичних наук (1969), професор, академік Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.
  Народився 17 листопада 1923 року в Харкові. У 1948 році закінчив Харківський юридичний інститут, а в 1951-му – аспірантуру. З 1951 року був старшим викладачем юридичного факультету Алма-Атинського університету. Протягом 1953–1971 років працював доцентом, виконувачем обов'язків професора кафедри теорії держави і права, вченим секретарем вченої ради Харківського юридичного інституту. У 1971–1978 роках був професором юридичного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. З 1978 року – старший науковий співробітник відділу прав людини Інституту держави і права АН СРСР. З 1983 року і до смерті – професор кафедри теорії держави і права Національної академії внутрішніх справ України.
  З 1995 року Володимир Володимирович був науковим консультантом Президента України з питань державного будівництва. Входив до спеціалізованих вчених рад Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національної академії внутрішніх справ України.
  Володимир Копєйчиков брав участь у розробці проєкту Конституції України 1996 року. Досліджував проблеми конституційного процесу, теорії прав людини, теорії самоврядування.
  Володимир Копєйчиков – автор понад 250 наукових праць. Підготував 6 докторів наук та 24 кандидатів наук.
  Основні праці – "Механізм радянської держави" (1968), "Державний механізм радянської федерації" (1973), "Народовладдя і особистість" (1991), навчальний посібник "Теорія держави і права" (1995).
  Помер Володимир Володимирович 9 червня 2002 року. Похований у Києві на Байковому кладовищі.

  Список літератури
 
  1. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / [А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та ін.] ; ред. В. В. Копєйчиков ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 317 с.
  2. Капічон Ольга Григорівна. Історико-правова спадщина академіка В. В. Копєйчикова [Електронний ресурс] // Електронний репозитарій Національної академії внутрішніх справ. – Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/6241/1/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%20%d0%9a%d0%b0%d0%bf%d1%96%d1%87%d0%be%d0%bd.pdf
  3. Копєйчиков Володимир Володимирович. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / О. В. Петришин (відп. ред.) та ін. – 2017. – Т. 3 : Загальна теорія права. – С. 249.
  4. Копєйчиков Володимир Володимирович [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%94%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
  5. Основи конституційного права України : підручник / [Козюбра М. І. та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Стер. вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 286 с.
  6. Юридична деонтологія (основи юридичної діяльності: теоретичні, практичні та деонтологічні аспекти) / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров ; ред. В. В. Копєйчикова. – Київ : ВІРА-Р, 2003. – 505 с.
  7. Юридична енциклопедія. Т. 3. К–М / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова) [та ін.]. – Київ : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2001. – 789 с.
 

 
Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється