Закон, що у всіх на слуху: "Про запобігання корупції"

Закон, що у всіх на слуху: "Про запобігання корупції"

16.01.2024
180
  Протидія корупції в Україні – найважливіше державне завдання. З моменту здобуття нашою державою незалежності корупція розглядалася як пряма загроза національній безпеці, підтримці стабільності і злагоди в країні.
  За інформацією інтернет-порталу "Економічна правда", за вісім місяців 2023 року Офісом генерального прокурора зареєстровано 11,6 тисячі кримінальних проваджень, які можна пов'язати з корупцією. Це вказує на неефективну протидію корупції, що зумовлює політичну, соціальну та економічну нестабільність, подолати яку можна, вибудувавши ефективну систему державного управління.
  Наразі до такої системи належать:
  - Конституція України;
  - Закони України "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року, "Про Національне антикорупційне бюро України" від 14 жовтня 2014 року, "Про очищення влади" від 27 січня 2015 року, "Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки" від 20 червня 2022 року;
  - Укази Президента України "Про Національну раду з питань антикорупційної політики", "Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020", "Про утворення Національного антикорупційного бюро України", "Про Стратегію національної безпеки України" та інші.
  Хочемо звернути вашу увагу на ЗУ "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст і порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
  Цей документ містить такі розділи: "Загальні положення", "Національне агентство з питань запобігання корупції", "Формування та реалізація антикорупційної політики", "Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням", "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", "Правила етичної поведінки", "Фінансовий контроль", "Захист викривачів, інші механізми запобігання і протидії корупції", "Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб", "Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків", "Міжнародне співробітництво" та "Прикінцеві положення".
  ЗУ "Про запобігання корупції" передбачає 73 статті, у яких розкривають головні поняття і терміни, що стосуються антикорупційної діяльності. Також Стаття 3 ЗУ "Про запобігання корупції" визначає суб'єкти, на яких поширюється дія Закону. Варто зазначити, що цей документ містить роз'яснення з приводу статусу та функцій Національного агентства з питань запобігання корупції, а також чітко окреслює механізми боротьби й запобігання корупції в нашій державі.
  Також не менш важливим у Законі розкривається питання захисту викривачів, як і де можна отримати захист: "Стаття 53. Викривачі, їх близькі особи перебувають під захистом держави". Варто знати, що "за наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв'язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".
  Більш детально ознайомитися із ЗУ "Про запобігання корупції" можна на офіційному сайті Верховної Ради України за посиланням
  Пам'ятайте! Ви можете повідомити про корупцію до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за телефоном +38 (044) 200-06-91 та на пошту: anticor_reports@nazk.gov.ua.

  Список джерел

  1. Аналіз контекстуальних факторів, що впливають на антикорупційну діяльність в регіонах України : аналіт. документи / Оксана Гус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 19 с.
  2. Боднарчук О. Г. Теоретичні основи та адміністративно-правові механізми протидії корупції в державній кримінально-виконавчій службі України : монографія / О. Г. Боднарчук ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 461 с.
  3. Валлє В. Свобода та її вороги : нотатки під час війни / Віра Валлє. – Харків : Фабула, 2022. – 235 с.
  4. Громадянське суспільство проти корупції в регіонах України: рекомендації щодо (міжнародної) допомоги : полісі-бріф / Оксана Нестеренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 9 с.
  5. Дрьомов С. В. Інституційне забезпечення державної антикорупційної політики України: реалії сьогодення : аналіт. доп. / [С. В. Дрьомов] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 55 с.
  6. Запобігання корупції : підручник / [Б. М. Головкін, О. Ю. Шостко, О. В. Новіков та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Головкіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 291 с.
  7. Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері виконання покарань: кримінологічна характеристика та запобігання : навч. посіб. / [О. Г. Колб та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба. – Київ : Кондор, 2019. – 442 с.
  8. Литвиненко В. І. Антикорупційне право : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. – Київ : Кондор, 2019. – 238 с.
  9. Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" / [кол. авт.: В. С. Ковальський та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 378 с.
  10. Очищення влади (люстрація). Запобігання і протидія корупції : практ. посіб. / [упоряд. А. В. Григоренко]. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 143 с.
 
  Підготувала Катерина Денисенко,
  провідна бібліотекарка відділу документів із гуманітарних наук
Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється