Юридична спадщина України

Юридична спадщина України

11.04.2024
126
  12 квітня виповнюється 145 років від дня народження видатного українського правознавця, державного та громадського діяча, президента УНР в екзилі Андрія Лівицького.
  Запрошуємо переглянути відеопрезентацію, присвячену життю і діяльності Андрія Миколайовича.

  Список джерел

  1. Андрій Лівицький. Листування (1919–1953 роки) / Укр. ін-т нац. пам'яті ; [упоряд. Я. Файзуліна]. – Київ : Фенікс, 2019. – 687 с.
  2. Біляїв В. І. На неокраянім крилі. . : (штрихи до літ. портретів захід. діаспори) / В. І. Біляїв ; Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка, Укр. культурол. центр (Донецьк). – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – 347 с.
  3. Довідник з історії України. А–Я / [В. Александрович та ін.] ; за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста ; Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2-ге вид., доопр. і допов. – Київ : Генеза, 2001. – 1135 с.
  4. Дорош Є. Президенти-вигнанці: забуті імена / Євген Дорош // Пенсійний кур'єр. – 2019. – 23 серп. (№ 34). – С. 2.
  5. Енциклопедія історії України: у 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2009. – 784 с.
  6. Лівицький Андрій Миколайович [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України. – Режим доступу: https://esu.com.ua/article-55406
  7. Онацький Є. Д. Українська мала енциклопедія : у 4 т. Т. 2. Ї–На / Євген Онацький ; упоряд., та наук. ред. С. І. Білокінь. – Вид. 2-ге, уточн. – Київ : Пульсари, 2018. – 524, [1] c.
  8. "Хай судить нас історія". До ювілею Андрія Лівицького [Електронний ресурс] // Історична правда. – Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/04/12/153969/
  9. Шамраєва В. Андрій Лівицький: штрихи до політичної біографії / В. Шамраєва // Київська старовина. – 2001. – № 1. – С. 156–166.
  10. Юридична енциклопедія. Т. 3. К–М / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова) [та ін.]. – Київ : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2001. – 789 с.
 

 
Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється