Вiртуальна довiдка

Вiртуальна довiдка

Шановний користувачу!

  Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Протягом 2-3 робочих днів вiдповiдь буде розмiщено у відповідному тематичному розділі.
 

  Перш нiж запитати, уважно прочитайте Правила.


Ірина із Ніжина

Добрий ранок! Для написання магістерської роботи допоможіть підібрати літературу по темі "Джерела вивчення документації наукових бібліотек: класифікація та інформаційний потенціал" (30 джерел) Наперед щиро вдячна!

Відповідь

Добрий день, Ірино!

Список літератури за Вашим запитом:

1. Документаційне забезпечення діяльності Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв : зб. інстр.- регламентуюч. док. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: Л. А. Рибка, С. Г. Винокурова ; за заг. ред. Ю. І. Горбаня. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 210 с. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/zbirnyk-02.04.18.pdf  
2. Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки України : матеріали звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 21 грудня 2021 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голов. ред.), Д. О. Закатнов, С. В. Тарнавська (відп. за вип.) та ін.]. – Вінниця : ТВОРИ, 2021. – 98 с. – Режим доступу:  
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/abstracts_collection_2021.pdf  
3. Ісаєнко О. Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентувальна документація / О. Ісаєнко, Н. Каліберда // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 11. - С. 16-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_11_5
4. Ковальчук Н. В. Тенденції та перспективи розвитку документаційного забезпечення управління бібліотекою : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02, 27 / Ковальчук Наталія Володимирівна ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 255 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/dis_31.pdf  
5. Кропочева Н. М. Інформаційні ресурси бібліотек закладів вищої освіти у формуванні відкритого оперативного доступу до наукової інформації / Наталія Миколаївна Кропочева // Інноваційна педагогіка. –  2022. – № 45. С. 268–274. – Режим доступу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/45/56.pdf   
6. Лобузін І. В. Цифрові колекції наукової бібліотеки: організація інформаційних ресурсів та мережевої комунікації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій (д-ра філософії) : 27.00.03 / Лобузін Іван Володимирович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 258 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/disser/dis_0.pdf
7. Матвєєва Н.Наукове вивчення фізичного стану документів у фондах Одеської національної наукової бібліотеки / Нінель Матвєєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 8-12. – Режим доступу: https://odnb.odessa.ua/img/novini_2016/645/matvyeyeva-ninel-1.pdf
8. Організаційно-управлінські документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України (2000–2005 рр.) / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Хемчян І. І., Здановська В. П. ; наук. ред.: Рогова П. І., Букшина Т. Ф. ; коректор Сигнаївська В. О. ; літ. ред. Клименко О. З. ; рецензент Савенкова Л. В.]. – Київ, 2006. – 252 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/02/manage_1_3.pdf
9. Слободяник М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації: вибрані праці / М. С. Слободяник.; уклад. О. Кириленко, за наук. ред. проф. В. Г. Чернеця. – Київ: Ліра-К, 2010. – 308 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/11/Slobodianyk-M.-S.-Biblioteka.-Dokument.-Komunikatsii.pdf  
10. Шелестова А. Електронна навчальна документація як змістовна складова веб-сайту ВНЗ / А. Шелестова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 7. – С. 33–36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_7_9 

Ірина із Ніжина

Добрий ранок! Допоможіть будь ласка підібрати літературу по темі "Історіографія та джерельна база дослідження документації наукових бібліотек в інформаційній інфраструктурі" Щиро дякую

Відповідь

Добрий день, Ірино!

Дослідженням таких питань займаються великі провідні бібліотеки України. Будь ласка, зверніться в методичні відділи бібліотек Національної бібліотеки України ім. Вернадського, Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого, Державної науково-технічної бібліотеки України та ін.

1. Климчук Л. В. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз / Л. В. Климчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 2. – С. 35-38. – Режим доступу: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/bibliotek_dok_inform/bdi_2_2014.pdf

Володимир

Художні твори про Київську Русь на сторінках вітчизняної періодики останніх років. НЕ КРИТИКА! Потрібен список таких творів - час і місце їх публікації. Наперед вдячний ВАМ! Дослідник з Польщі Володимир В.

Відповідь

Добрий день, пане Володимире!

Список літератури за Вашим запитом:
1. Грабар С. Святополк ІІ Ізяславович. Двадцять років з життя Києва кінця ХІ - початку ХІІ століть : роман-хроніка / Сергій Грабар // Київ. – 2020. – № 7–8. –  С. 2–47.
2. Грабар С. Святополк ІІ Ізяславович. Двадцять років з життя Києва кінця ХІ - початку ХІІ століть : роман-хроніка / Сергій Грабар // Київ. – 2020. – № 9/10 (верес.- жовт.). –  С. 2–44.
3. Грабар С. Святополк ІІ Ізяславович. Двадцять років з життя Києва кінця ХІ - початку ХІІ століть : роман-хроніка / Сергій Грабар // Київ. – 2020. – № 11/12 (листоп.- груд.). –  С. 2–54.
4. Мастєрова В. Тобі скажу : роман / Валентина Мастєрова // Київ. – 2019. – № 7-8. –  С. 64-99.
  У романі "Тобі скажу" розповідається про поєдинок чернігівського князя Святослава із половецьким ханом Шаруканом.
5. Павличко Д. Святополк Окаянний : [поема] / Дмитро Павличко // Літературна Україна. – 2020. – 22 серп. (№ 31/32). – С. 10-11.

М.Веллер

Відповідь

Добрий день! Будь ласка, напишіть Ваше замовлення.

Галина

Здравствуйте. Есть ли в вашей библиотеке книга Линдсея Джеффа "Дремлющий демон Декстера? Спасибо

Відповідь

Шановна Галино! На жаль, книги Линдсея Джеффа "Дремлющий демон Декстера" у фондах нашої бібліотеки немає.

Галина

Есть ли у вас книги Нойгордона? Спасибо

Відповідь

Шановна Галино! У бібліотеці є лише одна книга потрібного вам автора. Гордон Ной. Лекарь. Ученик Авиценны [Текст] : [роман] / Ной Гордон ; [пер. с англ. В. Полякова]. – 2- изд., стереотип. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 814 с.

Галина Васильевна

Есть ли в вашей библиотеке книги Грегори Ф.? Большое спасибо

Відповідь

Шановна Галино Василівна! У фондах нашої бібліотеки є лише одна книга Філіппи Ґреґорі : Грегори Ф. Вечная принцесса : [роман] / Ф. Грегори ; [пер. c англ. Е. Мелиной]. – Москва : Иностранка, 2010. – 508, [2] с.

Ольга Васильевна

Есть ли у вас произведения Кейт Мортон? Заранее благодарна.

Відповідь

Шановна Ольга Василівна! На жаль, книг Кейт Мортон у фондах нашої бібліотеки немає.

Галина

Есть ли у вас книги Павлищевой ? Если есть, то какие.Спасибо.

Відповідь

Шановна Галина! У фондах нашої бібліотеки (абонемент) є книги: 84(4РОС) П 12 Павлищева, Н. Елена Прекрасная. Красота губит мир [Текст] : [роман] / Наталья Павлищева. – Москва : Яуза : Эксмо, 2010. – 348, [2] с. – (Женский исторический бестселлер). 84(4РОС) П 12 Павлищева, Н. П.Нефертити и фараон: красавица и чудовище [Текст] : [роман] / Наталья Павлищева. – Москва : Яуза : Эксмо, 2010. – 317,[1] с. – (Женский исторический бестселлер).

Катерина Сергеевна

Пожалуйста,список книг Корсаковой Т., если у вас есть. Большое спасибо.

Відповідь

Шановна Катерина Сергіївна! У фондах нашої бібліотеки (абонемент) є книга 84(4РОС) К 69 Корсакова, Татьяна Викторовна. Третий ключ [Текст] : [роман] / Татьяна Корсакова. – Москва : Эксмо, 2012. – 413, [1] с. – (Знаки судьби).

Катерина

Есть ли у вас книги М. и С. Дьяченко? Перечень. Спасибо

Відповідь

Шановна Катерина! Пропонуємо переглянути наступні джерела: 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Страта: фантаст. роман / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. В. Бойка]. - Харків : Фоліо, 2017. – 346 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Ритуал : чарівний роман / Марина та Сергій Дяченки ; [авториз. пер. з рос. О. Негребецького]. - [4-те вид.]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. – 303 с. 84(4) М 68 Мифотворцы: портал в Европу: сб. фантастики / М. и С. Дяченко [и др.] ; [сост. : М. Назаренко, В. Пузий]. - Киев : Сварог, 2006. - 584 с. 84(4УКР) І-90 Зоопарк / М. Дяченко, С. Дяченко // Історія з шиншиллою : [збірник ]. - Харків : Фоліо, 2015. - 185 с. 84(4) В 26 Слепой василиск / Марина и Сергей Дяченко // Век волков : сборник / [сост., авт. предисл. Владимир Аренев]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 573 с. 84(4УКР) П 25 Пентакль : [цикл розповідей] / Марина Дяченко [та ін.]. - Київ : Джерела М, 2004. – 285 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Фотосессия : миниатюры / Марина и Сергей Дяченко. - Харьков : Фолио, 2012. – 189 с. 84(0) К 53 Горелая башня : повесть / М. Дяченко, С. Дяченко // Книга магов : [сборник] / сост.: Д. Громов, О. Ладыженский. - Харьков ; Белгород : Книжный клуб Семейного Досуга, 2008. – 476 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Варан : роман / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. Якова Житіна]. - Харків : Фоліо, 2012. – 314 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Цифровий, або Brevis est : роман / Марина та Сергій Дяченки ; пер. [з рос.] Олекси Негребецького. - Харків : Фоліо, 2012. – 315 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Магам можна все : роман / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. Я. Житіна]. - Харків : Фоліо, 2012. – 345 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Пандем : роман / Марина та Сергій Дяченки ; пер. [з рос.] Олекси Негребецького. - Харків : Фоліо, 2012. – 283 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Печера : роман / Марина та Сергій Дяченки ; пер. [з рос.] Олекси Негребецького. - Харків : Фоліо, 2012. – 315 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Самум : роман, повість, оповідання / Марина та Сергій Дяченки ; пер. [з рос.] Олекси Негребецького. - Харків : Фоліо, 2012. – 314 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Мігрант : роман, [повість, оповідання] / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. Я. Житіна]. - Харків : Фоліо, 2012. – 346 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Мідний король : роман / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. Якова Житіна]. - Харків : Фоліо, 2012. – 474 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Армагед-дом : роман / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. О. О. Якименко]. - Харків : Фоліо, 2012. – 378 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Одержимая : [роман, повести и рассказы] / Марина и Сергей Дяченко. - Москва : Эксмо, 2011. – 476 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Пандем : роман / Марина та Сергій Дяченки ; пер. [з рос.] Олекси Негребецького. - Харків : Фоліо, 2010. – 283 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Цифровий, або Brevis est : [роман] / Марина та Сергій Дяченки ; пер. [з рос.] Олекси Негребецького. - Харків : Фоліо, 2009. – 315 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Магия театра : повести и рассказы / Марина и Сергей Дяченко. - Харьков : Фолио, 2010. – 235 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Печера : роман / Марина та Сергій Дяченки ; пер. [з рос.] Олекси Негребецького. - Харків : Фоліо, 2010. – 315 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Пригоди Марійки Михайлової : дит. детектив : [для мол. шк. віку] / Марина і Сергій Дяченки ; пер. з рос. Наталії Брискіної ; малюнки Валентини Богданюк. - 3-тє вид. - Харків : Фоліо ; Вінниця : Теза, 2011. – 156 с. 84(4УКР) Д 99 Дяченко, Марина. Магам можна все : роман / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. Я. Житіна]. - Харків : Фоліо, 2009. – 345 с.

Марина

Добрий день, шановні працівники бібліотеки. Скажіть, будь ласка, чи є у ваших фондах книги: В. Швейцер ""Быт и бытие Марины Цветаевой" и А. Саакянц "Марина Цветаева. Жизнь и творчество". Дякую.

Відповідь

Шановна Марина! У фондах нашої бібліотеки є книги: 8Р2/83.3(2=Рус)7 Ц27 Саакянц А. Марина Цветаева : страницы жизни и творчества (1910-1922). – М., 1986. – 349 с. (абонемент, читальний зал) та 83.3(2=Рус)7/8Р2 Ц27 Швейцер В. А. Быт и бытие Марины Цветаевой. – М. : Интерпринт, 1992. – 536 с. (читальний зал)

Жиленко І.Р.

Доброго дня! Шукаю літературу / статті / згадування або твори самого Спиридона Довгаля (1896-1975), журналіста, політичного діяча, письменника (народився у с. Носівка Чернігівської губернії). Дякую

Відповідь

Доброго дня, шановна Ірино! Просимо пробачення за запізнення з відповіддю, у нас не працював Інтернет. У фондах нашої бібліотеки про Спиридона Микитовича Довгаля є наступні джерела: Астаф'єв О. Командир студентського куреня [Довгаль Спиридон Микитович] / О. Астаф'єв // Слово Просвіти. – 2011. – 3-9 лют. (ч. 5). – С. 8 Біляїв В. "На неокраянім крилі…" – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – 348 с. Довгаль Спиридон // Енциклопедія Українознавства: Словникова частина / Голов. ред. В. Кубійович. Репринт. відтворення. – Львів, 1993. – Т. 2. – С. 556. Качуровський І. Покоління Другої світової війни в літературі української діаспори // Променисті сильвети: лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – С. 514-531. Коваль Р., Моренець В. "Подєбрадський полк"; Армії УНР: до історії Українських січових стрільців, військ Центральної Ради, …….2015. – 376 с. С. 195 – 196: Довгаль Спиридон Микитович. Тинченко Я. Ю. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921).Книга I. – К. : Темпора, 2007.

Лілія

Доброго дня! Чи є у вас у фонді книга Ежем Йонеско "Носороги"?

Відповідь

Доброго дня, шановна Лілія! Просимо пробачення за запізнення з відповіддю, у нас не працював Інтернет. У фондах бібліотеки, на жаль, книги Ежем Йонеско "Носороги" немає. Проте є інші книги цього автора. Будемо раді бачити Вас у нашій бібліотеці.

Ірина

Доброго вечора! Чи відомо вам щось про письменника - Юрко Перекотиполе. Я не знаю, хто він, але у творі "Експропріяція" (Оповідання з революційних часів на Україні), виданому в Чикаго, мова йде про Чернігівщину. буду вдячна за будь-яку інформацію.

Відповідь

Шановна пані Ірино! Юрко Перекотиполе – письменник українського зарубіжжя. На жаль, інформації про письменника і його твір у наших фондах не виявлено. Але ми з'ясували, що твір письменника знаходиться у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ). Повна назва видання: Перекотиполе Ю. Експропріяція [Текст] : оповіданя з революційних часів на Україні / Юрко Перекотиполе. – Chicago, Illinois : Українська видавнича спілка. – 64 с.

Мария

произведения Павлищевой в вашей библиотеке.Перечень

Відповідь

Шановна Маріє! У фондах нашої бібліотеки (відділ абонементу) є книги: 84(4РОС) П12 Павлищева Н. Елена Прекрасная. Красота губит мир. – М. : Яуза : Эксмо, 2010. – 348 с. та 84(4РОС) П12 Павлищева Н. Д. Нефертити и фараон: красавица и чудовище : роман. – М. : Яуза : Эксмо, 2010. – 317 с.

Юлія

Доброго дня! Чи є у наявності книга Гарпер Лі "Вбити пересмішника"?Дякую.

Відповідь

Шановна Юліє! У фондах нашої бібліотеки є И(Амер) Л55 Лі Гарпер Убити пересмішника. – К, 1975 (на абонементі)

Игорь

есть ли у вас книга: "Растерзанный Чернигов, или юность, опалённая войной"

Відповідь

Дана книга є в бібліотеці у відділі краєзнавства: 63.3(4Укр)6/9(С2) К 89 Кузнецов Г. Растерзанный Чернигов или Юность, опаленная войной. – 2005. 479 с.

Ольга

Есть у вас книга Эрика Леонард Джеймс трилогия "50 оттенков серого"?

Відповідь

На жаль, потрібної Вам книги в фондах нашої бібліотеки немає.

Марія

Чи наявні у вашій бібліотеці твори Кнута Гамсуна *Пан* та *Смерть Глана*?

Відповідь

Шановна, Марія! В фондах нашої бібліотеки є потрібні Вам твори. 84(4Нр) Г18 Гамсун К. Собр. соч. Т.5. та Гамсун К. Избранные произведения.Є одне видання на укр. мові.