Вiртуальна довiдка

Вiртуальна довiдка

Шановний користувачу!

  Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Протягом 2-3 робочих днів вiдповiдь буде розмiщено у відповідному тематичному розділі.
 

  Перш нiж запитати, уважно прочитайте Правила.


Марина

Доброго вечора, підкажіть будь ласка літературу на тему: Брендинг на підприємстві: формування та забезпечення ефективності використання дякую)

Відповідь

Добрий день, пані Марино!

У фонді Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка є такі книги з теми, яка Вас цікавить:

658.8

Ф 51

Філановський О. Гра в бренди. Як збільшити шанси вашого бізнесу на успіх / Олексій Філановський. - Київ : Наш формат, 2019. - 173 с. : табл.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДЕТПСГН (1)

658.8

Б 41

Бейлі С. Міфи про брендинг : бренд - це всього лише логотип та інші поширені непорозуміння / Саймон Бейлі, Енді Мілліґан ; [пер. з англ. Я. Машико]. - Харків : Фабула, 2020. - 255 с. : іл. - (#PROBusiness).

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДЕТПСГН (1)

658.8

М 91

Муті І. Брендинг за 60 хвилин [Текст] / Ідріс Муті ; [пер. з англ. О. Чупа]. - Харків : Ранок : Фабула, 2019. - 255 с. : іл.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 2 : ВДЕТПСГН (1), ВЗ (1)

658.8

Ф 51

Філановський О. Гра в бренди. Як збільшити шанси вашого бізнесу на успіх / Олексій Філановський. - Київ : Наш формат, 2019. - 173 с. : табл.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДЕТПСГН (1)

005.32

С 16

Саленбахер Ю. Креативний особистий брендинг. Створюйте можливості, зростайте як особистість, вирізняйтесь / Юрґен Саленбахер ; [пер. з англ. В. Стельмах]. - Харків : Фабула, 2019. - 223 с. : іл. - (#PROBusiness).

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДЕТПСГН (1)

658.8

Б 41

Бейлі С. Міфи про брендинг : бренд - це всього лише логотип та інші поширені непорозуміння / Саймон Бейлі, Енді Мілліґан ; [пер. з англ. Я. Машико]. - Харків : Фабула, 2020. - 255 с. : іл. - (#PROBusiness).

Примірники знаходяться у відділах: Усього 1 : ВДЕТПСГН (1)

65.5 / 33М

А64

Анатомия рекламного образа: фирменный стиль, технологии брендинга, звуковые средства [Текст] : курс лекций для вузов по специальности 350700 "Реклама" / [А. В. Овруцкий, А. М. Пономарева, И. Р. Тищенко и др.] ; под ред. А. В. Овруцкого. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 200 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце гл.

Имеются экземпляры в отделах: Всего 2 : ВДЕТПСГН (1), ВЗ (1)

65.29 / 33М

З-78

Зозульов О. В. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів / О. В. Зозульов, Н. Л. Писаренко. - Київ : Знання-Прес, 2004. - 199 с. : табл. - Бібліогр.: с. 192-199.

Примірники знаходяться у відділах: Усього 2 : ВДЕТПСГН (1), ВЗ (1)

Наталия Т

Доброго дня! Чи є у фондах бібліотеки Інноваційний потенціал України: монография / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельника та ін. - Київ, 2012. - 592 с.

Відповідь

Шановна, Наталя! Потрібної Вам книги в фондах нашої бібліотеки немає.

Юлія

Доброго дня!!! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу та електронний варіант для написання магістерської дипломної роботи на тему: "Підвищення ефективності методики формування та управління ресурсною базою банку в умовах сучасної нестабільності". Дуже Вам буду вдячна.

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Барановський О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн / О. Барановський // Вісник НБУ. – 2009. – № 4. – С. 18-19. 2. Барилюк І. В. Збалансована система показників – основа стратегічного управління ресурсним потенціалом банківих установ / І. В. Барилюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 19. – С. 147-153. 3. Васюренко О. В. Банківський нагляд : [підручник] / О. В. Васюренко, О. М. Сидоренко. – К. : Знання, 2010. – 600 c. 4. Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2009 року // Вісник НБУ. – 2010. – № 3. – С. 36-38. 5. Вовчак О. Причини та наслідки впливу світової фінансової кризи на розвиток банківського і реального секторів економіки України / О. Вовчак, Н. Поляк // Вісник НБУ. – 2009. – № 9. – С. 22–25. 6. Краснова І. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ресурсним потенціалом банку / І. Краснова // Вісник НБУ. – 2009. – № 10. – С. 46-51. 9. Торяник Ж. І. Забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банків:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук: спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ж. І. Торяник. – Суми, 2008. – 20 с. 10. Чуб О. О. Вплив іноземного капіталу на ефективність банківської системи України / О. О. Чуб // Вісник НБУ. 2009. – № 4. – С. 56-60. 11. elibrary.nubip.edu.ua/.../2010_Заліська__Н...

Олена

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу по темі: "Особливості функціонування вищих навчальних закладів різних форм власності". Дякую!

Відповідь

Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. Андрущенко В. Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу / В. Андрущенко // Освіта. – 2004. – №23. – 12-19 травня. 2. Вакарчук І. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи / І. Вакарчук // Вища школа. – 2008. – № 5. – С. 88-110. 3. Головатий М. Ф. Приватна школа як соціальний інститут: особливості становлення та розвитку в Україні / М. Ф. Головатий // Педагогіка і психологія. – 2002. – №3. 4. Каленюк І. Приватний сектор вищої освіти України: тенденції розвитку в світовому контексті трансформаційних процесів / І. Каленюк // Вища освіта України. – 2002. – №2. – С. 24. 5. Корсак К. В. Світова вища освіта. Порівняння і визначення закордонних кваліфікацій і дипломів: монографія / К. В. Корсак. – [За ред. Г. В. Щокіна] . – К.: МАУП. – МКА, 1997. 6. Кремень В. Проблеми і завдання національної освіти в контексті Європейської та Євроатлантичної інтеграції / В. Кремень // Проблеми Європейської та Євароатлантичної інтеграції України: освітній вимір. – Полтава, 2004. – С. 4-10. 7. Кириченко О. Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування / О. Кириченко, Л. Терещенко // Вища школа. – 2008. - № 2. – С. 46-51. 8. Куценко В. Гуманитарный аспект экономического реформирования в Украине // Экономика Украины. – 2000. – № 10. – С. 71. 9. Найдьонов І. М. Вища освіта в Україні: європейський вибір, культурологічні парадигми / І. М. Найдьонов // Персонал. – 2005. – №1. 10. Сафонова В. Вища освіта в Україні: необхідність наукового бачення основних напрямів її розвитку/ В. Сафонова // Вища освіта України. – 2003. – №2. – С. 41. 11. Сидоренко О. Л. Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі / О. Л. Сидоренко. – X.: Основа, 2000. – 256 с. 12. Цалько Ю. Управління фінансами у вищих навчальних закладах приватної форми власності / Ю. Цалько // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 2. – С. 150-153.

Олена

Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу по такій темі: "Особливості зайнятості фахівців з вищою освітою в промисловому секторі". Дякую!

Відповідь

Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. Абашина О.В. Підвищення рівня зайнятості молоді на регіональному ринку праці Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / О.В. Абашина; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк, 2006. – 19 с. 2. Випускники ВНЗ у реальному бізнесі: яких знань і навичок їм бракує? // Вісник Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. – 2004. – Лютий. – С. 2-3. 3. Косенко, О. Я б в робітники пішов, хай мене навчать / О. Косенко // Соціальний захист. – 2004. – № 12. 4. Морозова, О.А. Проблеми молодіжного сектора ринку праці України / О.А. Морозова // Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки. – К., 2000. – Т. 1. – С. 510-521. 5. Никифоренко, В.Г. Про сучасні підходи до працевлаштування фахівців з вищою економічною освітою / В.Г. Никифоренко // Вісник СНУ ім. В. Даля. – № 1 (71). Частина 1. 2004. – С. 167-170. 6. Тарабукін, Ю.О. Напрямки розв'язання проблем працевлаштування випускників вузів України за сучасних умов /Ю. О. Тарабукін //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Вільні економічні зони України: проблеми створення та розвитку". Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. – Київ, 1996. – Том 4., С. 311-312. 7. Колот, А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 8. – С. 3-14. 8. Пітюлич, М. Теоретичні основи розвитку самостійної зайнятості населення / М. Пітюлич // Регіональна економіка. – 2003. – №3 . – С. 89-95. 9. Гнибіденко, І.Ф. Нові теоретико-методологічні аспекти дослідження властивостей та функцій сфери зайнятості / І.Ф. Гнибіденко // Проблемы науки. – 2005. – №2. – С. 2-8. 10. Махсма, М. Світові тенденції трансформації зайнятості населення в умовах глобалізації економіки / М. Махсма // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 4. – С. 10-15. 11. Балита, О. Розвиток нетрадиційних форм зайнятості: спроба економічної діагностики (на прикладі Карпатського регіону) / О. Балита // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 56-66. 12.Большая, О.В. Проблеми неформальної зайнятості в Україні / О. В. Большая // Держава та регіони сер.: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 45-49. 13. Корчун, М. Шляхи підвищення економічної активності та зайнятості молоді на ринку праці України / М. Корчун // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 1. – С. 35-39. 14. Кравченко, О. Використання новітніх форм організації праці для підвищення рівня зайнятості в Україні / О. Кравченко // Журнал Європейської економіки. – 2007. – № 3. – С. 333-345. 15. Руженський, М. Економічні та соціальні аспекти зайнятості населення в ринковій економіці / М. Руженський // Людина i праця. – 2005. – № 4. – С. 36-44. 16. Хачатурян, О. С. Напрями становлення інноваційних форм зайнятості у малому підприємництві регіонів / О. С. Хачатурян // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 127-131 : рис. – Бібліогр.: с. 131. 17. Астахова, О. Гнучкі форми зайнятості: плюси і мінуси / О. Астахова // Праця i зарплата. – 2011. – № 23. – С. 4-5. 18. Бондарчук, К. Мале підприємництво як засіб розширення сфери зайнятості економічно активного населення / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 1. – С. 18-24. – Бібліогр. в примітках. 19. Пономарьова, О. Реформування системи зайнятості в Україні для забезпечення конкурентних переваг національного ринку праці / О. Пономарьова, Т. Біденко // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 2. – С. 18-25. – Бібліогр. в примітках. 20. Кисільова, Т. Приватні агенства зайнятості / Т. Кисільова // Юридичний вісник України. – 2006. – № 3. – С. 8.

Поліна

Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію (бажано в електронному варіанті) на тему : "Оцінка кредитоспроможності підприємства та шляхи її підвищення"

Відповідь

Пропонуємо переглянути: tingroran.pochta.org/referat222.htm referat.parta.ua/view/16510/ osvitakr.at.ua/load/.../44-1-0-625 edutips.ru/referat/e194997 www.rusnauka.com/13_EISN.../45558.doc.htm revolution.allbest.ru/.../d00194997.html otherreferats.allbest.ru/economy/00089201.html referat-ukr.com/.../kreditospromozhnist-pidpriemstva.html

Вікторія Т.

Доброго ранку,шановні!Допоможіть знайти літературу на магістерську роботу за темою:"Методи оцінки та шляхи вдосконалення впливу банківської системи на соціально-економічний розвиток регіону"

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Актуальні питання регіональної економіки та соціальних процесів. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2006. – 59 с. 2. Мочерний С. В. Банківська система України / С. В. Мочерний, Л. С. Тришман. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 289 с. 3. Регіональний менеджмент / М. М. Коваленко та ін. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2006. – 301 с. 4. Рибак В. Альтернативи подальшому підвищенню ролі регіонів у розвитку держави немає // Голос України. – 2011. – №72. – С.4.

Денис

Доброго дня! Допоможіть знайти літературу по запитанню: "Процес банківського кредитування". Використовуючи періодичні видання(переважно)!

Відповідь

1. Бурдюгов А. Порядок розрахунку коефіцієнта ризику та норми резервування банку при кредитуванні інвестиційних проектів // Вісн. Нац. банку України. – 2005. – №1. – С.4-7. 2. Гринько Е.А. Оценка долгосрочного потенциала банков Украины // Економіка і держава. – 2010. – №12. – С.146-151. 3. Грищенко Т.В. Формування системи банківського кредитування експортної діяльності укр. підприємств // Фінанси України. – 2010. – №9. – С.107-114. 4. Ковалев В.А. О кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. – 2008. – №1. – С.56-58. 5. Наранович А. Банковский кредит. Будьте осторожны! // Финансовая консультация. – 2005. – №15-16. – С.21-22. 6. Копилюк О.І. Напрями формування і використання кредитно-інвестиційного потенціалу банків України в посткризовий період //Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №1. – С.11-15. 7. Кузьменко д. Розвиток банківського кредитування : переваги та загрози для економіки //Цінні папери України. – 2010. – №39. – С.22-23. 8. Румянцева с. Проблеми кредитування в Україні //Цінні папери України. – 2011. – №9. – С.24. 9. Семенюк М.М. Модернізація механізму банківського кредитування як фактор подолання фінансово-економічної кризи в Україні //Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2010. – №4. – С.170-175.

Яна

Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему "Офшорна діяльність банків"

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон"; 2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 4. — Ст.28; 3. Роль офшорної фінансової діяльності у світовій фінансовій системі / Бозуленко О. // Економіст. – 2008. – №1. – С.51-53; 4. Розвиток офшорних центрів у системі міжнародного бізнесу / Волкова Ю.О. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №1. – С.43-46; 5. Швейцарія узаконила банківську таємницю // Галицькі контракти. – 2003. – №49. – с.12-14; 6. Усиление борьбы международного сообщества с отмыванием денег // Інформаційний бюлетень Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з міжнародною злочинністю. – Київ: Національна академія МВСУ. – 2003. – №1. – С.112-123; 7. Квасов С.А. Роль офшорних зон у формуванні звільнених від оподаткування доходів // Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 17. – К., 2008. – С.133-135; 8. Підлісний І.П. Офшорні проблеми: мінімізація податків та предметів сплати // Економіко-математичне моделюванні соціально-економічних систем. Вип.3. – К., 2006. – С.123-131; 9. Череп А. В. Особливості розвитку офшорного бізнесу в Україні // Економіка та держава. – 2006. – №6. – С.21-30; 10. Бирковский Д. Применение оффшорных зон в Украине. – Харьков, 2002; 11. Оффшорные фирмы в международном бизнесе. – М., 1997; 12. ФБР закрывает оффшор на Каймановых островах // Коммерсантъ-daily. – 1998. – 5 авг.; 13. Денберг В.Р. Налогообложение в оффшорных зонах / В.Г. Денберг. – М.: Наука. – 1999. – 219 с.; 14. Левертов В.А. Для кого нужны оффшорные зоны // Украинская инвестиционная газета от 12-18 ноября 2001. – №45 (372); 15. Ворнавский Н.В. Характерные черты оффшорных зон // Экономика и бизнес. – 2001. – № 4. – С.32–36; 16. Морозюк Н.И. Оффшор-экспресс // Природа оффшорного бизнеса. – 1999. №7. – С.17-19; 17. Шамбост Э. Энциклопедия оффшорных зон [пер. с фр.] / Э.Шамбост. – 2000. – 586 с. 18. Даниленко П.С. Оффшорные компании: помощь в налоговом планировании / П.С. Даниленко. — М.: Прогресс. — 1995. — 251 с.

Студентка Оксана

Доброго дня!!! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання магістерської дипломної роботи на тему: "Теоритичні основи валютно-розрахункових операцій комерційного банку".Дякую!

Відповідь

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. N 2121 2. Інструкція НБУ №10 "Про порядок регулювання і аналіз діяльності комерційних банків" (у новій редакції) //Галицькі контракти, №2, 1997. 3. Інструкція “Про міжбанківські розрахунки в Україні". Затверджена постановою Правління НБУ 27.12.1999 р. № 621. 4. Банківська справа /за ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001. – 345 с. 5. Вовчак О.Д. Банківська справа. – Львів: Новий Світ. - 2000, 2008.- 559 с. 6. Кочетков В.М. Основи аналізу банківської діяльності. – К.:Вид-во Європейського Ун-ту, 2007. – 115 с. 7. Банковское дело /Под ред. О.И. Лаврушина. - М., 92 8. Перспективы деятельности КБ //Банковское дело. - 1995. - №1. 9. КБ в рыночной экономике //Экономика и жизнь. - 1991. - №38. 10. КБ //Сов. торговля. - 199. - №9. 11. КБ и НБУ: перспективы взаимоотношений //Бизнес-информ. - 1995. - №23-24. 12. КБ //Украина и бизнес. - 1995. - №6. 13. КБ и ЦБ в рын. эк-ке //Вопросы экономики. - 1991. - №12. 14. Особенности деятельности КБ //Деньги и кредит. - 1994. - №2. 15. О регулировании деятельности КБ //Деньги и кредит. - 1993. - №9. 16. Роль КБ в стабилизации эк-ки //Вопросы экономики. - 1991. - №12. 17. Развитие маркетинговой стратегии КБ //Хозяйство и право. - 1995. - №5. 18. Ценные бумаги КБ //Вестник аудитора Украины. - 1995. - №7. 19. Банковское дело: Учебник.-2-е изд., стереотип. /Под ред. В. Колесникова, П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1996. – 480с.: ил. 20. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 272.: ил. 21. Челноков В.А. Банки и банковские операции: Букварь кредитования. Технологии банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство: Учеб. Для вузов. – М.: Высш. шк., 1998. – 272с. 22. Буркова А.Ю. Рефинансирование коммерческих банков и компаний в условиях кризиса //Банковское дело. - 2009. - №1. 23. Корчагин Ю.А. Деньги. Кредит. Банки. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 348 с. 24. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської системи і фінансових ринків. - К.: Основи, 1999. - 963 с. 25.Щетинін А.І. Гроші та кредит. - Вид.3-тє, переробл.та доп. - К.: ЦУЛ, 2008. - 429 с. 26. Геєць О.В. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками. - К.: вид-во Європейськ. ун-ту, 2004. - 236 с. 27. Герасимова, О. Спеціалізований підхід для оцінок економічної ефективності основних бізнес-процесів на прикладі платіжної системи комерційного банку //Вісник Національного банку України. - 2009. - N 3. - С. 28-36 28. Ведернікова, С.В. Формування і контроль за стратегією комерційного банку в умовах фінансової глобалізації //Актуальні проблеми економіки. - 2008. - 12. - С.134-141 29. Дзюблюк, О. Оптимізація формування ресурсної бази комерційних банків //Банкiвська справа. - 2008. - 5. - С. 38-46 30. Клюско, Л.А. Забезпечення фінансової стабільності банків в умовах фінансової кризи //Актуальні проблеми економіки. - 2009. - N 10. - С. 97-106. - Библиогр.: с. 105-106 . 31.Рябініна, Л. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку, їх взаємозв`язок та відмінності //Банкiвська справа. - 2009. - N 6. - С. 72-84. 32. Рисін, В.В. Складові елементи ефективної ресурсної політики комерційного банку // Регіональна економіка. - 2009. - N 3. - С. 115-122. - Библиогр.: с. 122. 33.Прядко, В.В. Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи //Фінанси України. - 2009. - N 11. - С. 34. Пашко, М.М. Роль комерційного банку у структурі фінансово-промислової групи //Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - 11. - С. 101-105 35. Аржевитин С. Проблемы банковской системы Украины в ХХІ столетии //Мир денег. – 2000.– №6. – С.22-23. 36. Волощук І. Шляхи формування конкурентоспроможності банківської системи України //Вісник НБУ. – 2001. – №6. – С. 19-21. 37. Дзюблюк О.В. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України //Фінанси України. – 1999. – №1. – С. 11-18.

Надія

Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для контрольної роботи по діловодству на тему: Етапи розвитку документування ділових паперів в Україні. Дуже Вам буду вдячна.

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Беспянская, Г. Текстові комунікації розпорядчих документів //Секретарь-референт. - 2007. - № 4. - С. 9-14. 2. Загорецька, О. Документування управлінської інформації. Загальні вимоги до створення службових документів //Секретарь-референт. - 2010. - № 2. - С. 20-32. 3. Нілова, І. Історія розвитку системи ділового документування / Ірина Нілова //Секретарь-референт. - 2008. - № 4. - С. 32-34. 4. Оформлення документів на підприємстві // Податки та бухгалтерський облік. - 2010. - 22 лют.: Спецвипуск. - С. 4-86. 5. Беспянська, Г.В. Справочинство: навч. посібн. для дистанційного навчання. - К. : Університет "Україна", 2006. - 488 с. 6. Бибик, С. П. Ділові документи та правові папери. - Харків: Фоліо, 2008. - 492 с. - Бібліогр.: с. 488-489. 7. Зубков, М. Г. Сучасне українське ділове мовлення. - Харків: Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. - 445 с.: іл. - Бібліогр.: с. 437-441. 8. Палеха, Ю. І. Кадрове діловодство: (зі зразками сучасних ділових паперів): посіб. для вищих навч. закладів. - вид. 5-е, перероб. і доп. - К. : Ліра-К, 2009. - 474 с.: іл., портр., табл. - (Сер. "Культура діловодства"). - Бібліогр.: с. 455-473. 9. Погребна, Л.Діловодство, яким воно повинно бути. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків: Фактор, 2008. - 416 с. 10.Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / ред. В. М. Бріцина. - К.:Довіра, 2007. - 687 с.: табл. 11.Палеха, Ю. І.Управлінське документування: У 2 ч. - 2-е вид. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2003 - Ч.1: Ведення загальної документації: (зі зразками сучасних ділових паперів). - 2003. - 327 с. - Бібліогр. с. 325. 12. Зубенко, Л. Г.Ділові папери в менеджменті: навч. посіб. - К., 2003. - 269 с.: табл. - Бібліогр. с. 266-268. 13. Палеха, Ю. І. Організація сучасного діловодства: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Кондор, 2007. - 189с.: портр. - (Бібліотечка документознавця). - Бібліогр.:с. 177-189. http://uareferats.com/index.php/referat/details/634 http://refsmarket.com.ua/searchdirect.php?ID=317447 http://referatcentral.org.ua/procedure_load.php?id=141&startext=7

Володя

Допоможіть будь-ласка знайти інформацію в електроному вигляді для написання курсової роботи на тему "Шляхи підвищення конкурентноспроможності персоналу у ВАТ". Наперед Вам дуже вдячний!

Відповідь

Пропонуємо наступну інформацію: 1. Шаповалова Т.В. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс]— Луганськ, 2003. — 18 с.http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03stvorp.zip 2. Грошелева О.Г. Конкурентоспроможність управлінського персоналу вугільних шахт: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс]. — Д., 2008. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08gogpvs.zip 3. Цимбалюк С.О. Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс]— К., 2000. — 17 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00csommo.zip 4. Синельник В.В. Організаційно-економічний механізм стратегічного управління персоналом підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] — Донецьк, 2008. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08svvupp.zip 5. Смірнов О.О. Підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 [Електронний ресурс]. — К., 2007. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07sooppp.zip 6. Гаврилюк С.П. Проблеми підвищення конкурентоспроможності персоналу в підприємствах туристичної індустрії // Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах. — К., 2002. — С.103–109. 7. Додонов О.В. Вдосконалення системи оплати праці як чинник підвищення конкурентоспроможності персоналу виробничих підприємств // Формування ринкової економіки. — К., 2005. — Спец. вип.: Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики, т.2: Управління персоналом в організаціях. — С.55–64. 8. Бунтова Н.В. Забезпечення конкурентоспроможності готельного підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу // Зайнятість та ринок праці. — К., 2005. — Вип.20. — С.92–98.

Влад

Допоможіть будь ласка знайти електрону інформацію для на писання курсовою роботи на тему "Економічна роль і способи формування корпоративного капіталу". Зарання вдячний за допомогу!!!

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Тарасенко О.С.Корпоративна власність: формування і функціонування в сучасній економіці: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 [Електронний ресурс] . — Донецьк, 2008. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08tosfse.zip 2. Русак Д.М.Удосконалення корпоративного управління в Україні в контексті світового досвіду: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 [Електронний ресурс]. — К., 2008. — 21 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08rdmksd.zip 3. Савельєва Т.М.Формування і функціонування корпоративних структур в економіці регіону: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 [Електронний ресурс] . — Донецьк, 2002. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02stmser.zip 4. Пасечник Т.О.Акціонерний капітал у інтегрованих корпоративних структурах України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс]. — О., 2004. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04ptoksu.zip 5. Бутнік-Сіверський О. Б. Корпоративна стратегія: самоорганізація і фінансово-економічний розвиток капіталу // Стратегія економічного розвитку України. — К., 2001. — Вип.7. — С.382–393.6. Копачинська І. Г. Правове оформлення корпоративного капіталу в контексті процесів концентрації // Таврійський наук. вісн. — Херсон, 2005. — Вип.42. — С.285–294. 7. Потапчук Г. Ю. Корпоративна власність як домінуюча форма сучасного розвитку фінансового капіталу // Наукові записки. — Острог, 2007. — Вип.9, ч.3. — С.419–426. 8. Птащенко Л. О. Методичні підходи до забезпечення фінансової стійкості корпоративного капіталу // Формування ринкових відносин в Україні. — К., 2009. — N 1 (92). — С. 52–56. 9. Чердаков В.А. Науково-методичні основи формування корпоративного сектору в процесі приватизації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс]. — К., 2005. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05cvaspp.zip 10. Горинь М.О. Організаційно-економічний механізм формування корпоративного сектору України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 [Елект

Олена

мені потрібне електронне джерело,де можна закачати,"Статистичний щорічник України" за 2009, 2010 роки.Сподіваюсь на Вашу допомогу,дякую!

Відповідь

На жаль, електронної версії цього видання нам знайти не вдалося. Пропонуємо звернутися до сайту http://www.ukrstat.gov.ua/ - там багато статистичної інформації, у тому числі й за потрібні вам ні роки.

Олеся

Добрий вечір! Допоможіть знайти Башук Л. Експерементальне вибіркове дослідження та соціально-психологічний аналіз поведінки безробітної молоді з питань трудової мотивації / Л.Башук // Україна: аспекти праці. – 2008. – №3. – С. 13–18. В електронному варіанті. Дякую.

Відповідь

Пропонуємо переглянути: http://book.tr200.net/f.php?f= http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uap/index.html

Наталія

Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу для написання роботи "Механізм функціонування офшорних економічних зон". Дякую.

Відповідь

1. Пересада А.А.. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. - 472с. 2. Кузьменко В.П., Кузнєцова Л.І. Вільні економічні зони: міфи та реальність / Економіка підприємства. - 1999. - № 2-3. 3. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навчальний посібник - Київ: ЦУЛ, 2003. - 376с. 4. Свободные экономические зоны опять на свободе / Украинский деловой журнальчик "Эксперт". - Сентябрь-октябрь 2006. - № 37 (86). 5. Бозуленко О. Роль офшорної фінансової діяльності у світовій фінансовій системі / Бозуленко О. // Економіст - 2008 - №1 - с. 51-53. 6. Волкова Ю.О. Розвиток офшорних центрів у системі міжнародного бізнесу / Волкова Ю.О. // Формування ринкових відносин в Україні - 2008 - №1 - с. 43-46. 7. Пацан М.М. Місце офшорних зон в економіці України. - Режим доступу: http://intkonf.org/patsan-mm-mistse-ofshornih-zon-v-ekonomitsi-ukrayini/ 8. Кміть В.М., Ткачик Л.П. Офшорні зони як інструмент міжнародної податкової конкуренції // Зб.наук.пр.Націон.ун-ту держ.податкової служби України. - 2009. - №1. - С.151-157.

Ірина

Доброго дня! допоможіть знайти сайт, де можна скачати безкоштовно книжку Мошенського С.З. "Вексель.Базові концепції! Дуже дякую!

Відповідь

Електронний варіант книги не знайдено. Інформація про її наявність є на сайтах Рівненської та Вінницької ОУНБ. Надрукована вона в Рівному. Мошенський Сергій Захарович. Вексель. Базові концепції. – К. – Рівне: "Планета-друк", 2007. – 1204 с.

оля

Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали на тему Оцінка ефективності використання капіталу підприємства

Відповідь

1. Бем-Баверк О. Позитивная теория капитала // Австрийская школа в политической экономии. – М.: Экономика, 1992. – С. 208 – 312. 2. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: Как управлять капиталом?: / Игорь Тимофеевич Балабанов. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 528 с.3. Бланк И.А. Управление капиталом: учебный курс / Игорь Александрович Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 576 с.4.Стельмащук Ю . Особливості оцінювання капіталу підприємства //Тернопільський інститут АПВ НААН: тези Конф. 24-25 червня 2010 р. – Режим доступу: .conftiapv.at.ua/publ/konf_24_25_cherven_2010/osoblivosti_ohttp://www cinjuvannja_kapitalu_pidpriemstva/2-1-0-144

Таня

пОДАЙТЕ,БУДЬ-ЛАСКА,СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ТЕМИ БАНКІВСЬКА СпРАВА.Дякую.

Відповідь

Закон України “Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. N 2121- Закон України “Про Національний банк України" №679-Х1У із змінами і доповненнями від 7 грудня 2000 р, №2121 ІІІ 3. Інструкція НБУ №10 "Про порядок регулювання і аналіз діяльності комерційних банків" (у новій редакції) // Галицькі контракти, №2, 1997. 4. Інструкція “Про міжбанківські розрахунки в Україні". Затверджена постановою Правління НБУ 27.12.1999 р. № 621. Банківська справа /за ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001. – 345 с. Вовчак О.Д. Банківська справа. – Львів: Новий Світ- 2000, 2008.- 559 с. Кочетков В.М. Основи аналізу банківської діяльності. – К.:Вид-во Європейського Ун-ту, 2007. – 115 с. Аржевитин С. Проблемы банковской системы Украины в ХХІ столетии // Мир денег. – 2000. - №6. – С. 22-23. Волощук І. Шляхи формування конкурентоспроможності банківської системи України // Вісник НБУ. – 2001. - №6. – С. 19-21. Дзюблюк О. В. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України // Фінанси України. – 1999. - №1. – С. 11-18. Колодізєв О. Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування // Банківська справа. – 2000. - №2. – С. 28-29. Лавренчук В. Банківська система як основа легального бізнесу в Україні // Економічний часопис. – 2001. - №3. – С. 13-16.

Яна

доброго вечора.мені потрібно тема-політична економія в системі економічних наук

Відповідь

Пропонуємо переглянути : shara.org.ua • 73 КБ library.if.ua • 44 КБ studentbooks.com.ua • 21 КБ bankreferatov.com.ua • 22 КБ allreferat.org.ua • 101 КБ poglyad.com • 14 КБ