Вiртуальна довiдка

Вiртуальна довiдка

Шановний користувачу!

  Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Протягом 2-3 робочих днів вiдповiдь буде розмiщено у відповідному тематичному розділі.
 

  Перш нiж запитати, уважно прочитайте Правила.


Альона

Доброго дня. Підскажіть, будь ласка чи є у вас матеріали з історії відкриття і подальшого стану Чернігівської ЗОШ № 5?

Відповідь

Шановна Альона! Рекомендуємо переглянути наступні джерела: Ларіонов П. Розквітай, рідна школо // Деснянська правда. – 1997. – 14 жовтня Березкіна О. Школа № 5 дає не тільки знання, але і професію // Чернігівські відомості. – 2014. – 8 січня (32). – С.3.

Наталія

Чи є у фондах Вашої бібліотеки книга Юрія Липи "Трилогія:Призначення України.Чорноморська доктрина.Розподіл Росії.-Київ,2014.-170с.

Відповідь

Шановна Наталія!
У фондах нашої бібілотеки із вказаних Вами творів Юрія Липи є:
1. Призначення України / Ю. Липа ; передм. В. Мороза. – Львів : Просвіта, 1992. – 269 с.
2. Призначення України / Ю. Липа. – Київ, 1977. – 267 с. 3. Розподіл Россії / Ю. Липа. – Львів, 1995. – 147 с.

Ганна

Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему" " Історія вбивства царської сім'ї Романових". Завчасно дякую!

Відповідь

Шановна Ганна! Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. Дитерихс М. К. Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале / М. К. Дитерихс. - Москва : Вече, 2008. - 505, [17] с. : ил. - (Царский дом). 2. Последние дни Романовых / [ред. А. Н. Казакевич]. - Москва : Книга, 1991. - 495 с. 3. Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз / М. К. Касвинов ; [ред. С. С. Игнатова]. - Москва : Мысль, 1989. - 459, [3] с. - (Библиотечная серия). - Библиогр.: с. 439-458. 4. Соколов Н. Убийство царской семьи / Н. А. Соколов. - Москва : Сирин : Советский писатель, 1990. - 365, [32] с. : ил. 5. Жук Ю. А. Гибель Романовых. По следам неразгаданных тайн / Ю. А. Жук. - Москва : Вече, 2009. - 294, [1] с. : фот. 6. Керенский А. Ф. Трагедия династии Романовых / А. Ф. Керенский ; пер. Е. В. Нетесовой. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 205, [2] с. 7. Пиріг Р. Убивство царської сім'ї Романових: київські відголоски трагедії / Руслан Пиріг // Краєзнавство. - 2014. - № 2. - С. 121-127. - Бібліогр. в кінці ст. 8. Сташков Г. Верные до гроба. В Екатеринбурге убили не только членов царской семьи, но и слуг / Глеб Сташков // Загадки истории. - 2017. - № 32. - С. 18-19 : фот. 9. Исповедь цареубийц. Убийство Царской Семьи в материалах предварительного следствия и в воспоминаниях лиц, причастных к совершению этого преступления / авт.-сост. Ю. А. Жук. - Москва : Вече, 2008. - 510, [1] с. : [22] с. ил., ил. - (Гибель династии). 10. Бунич И. Л. Династический рок / И. Л. Бунич. - Санкт-Петербург : Нева : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 511 с. - (Секретные материалы). 11. Хереш Э. Николай II / Э. Хереш ; [пер. с англ. Б. Г. Любарцева]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 403, [13] с. - (След в истории). 12. Быков П. Последние дни Романовых / П. М. Быков. - М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 1991. - 110 с. 13. Трагическая судьба русской императорской фамилии: Воспоминания Пьера Жильяра. - Таллин : "Александра", 1991. - 94 с. 14. Убийство царской семьи Романовых. - Свердловск : Урал-Советы, 1991. - 272 с. 15. Мельник Т. Е. Воспоминания о царской семье и ее жизни до и после революции / Мельник, Т. Е. ; предисл. Крылов, А. - М. : Част. фирма "Анкор", 1993. - 206 с. 16. Каррер д'Анкосс Э. Николай Второй : расстрелянная преемственность / Элен Каррер д'Анкосс ; пер. с фр. Е. Богатыренко. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006. - 445, [1] с. : ил.

Стас

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка з літературою на тему: "Козацькі січі за археологічними данними'"

Відповідь

Шановний Станіслав!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Козацькі січі (нариси з історії українського козацтва XVI–XIX ст.) / В. Смолій (відп. ред.), В. Щербак (наук. ред.), Т. Чухліб (упорядн.) НАН України. Ін-т історії України; Наук.-дослід. ін-т козацтва. – Київ;Запоріжжя, 1998. – 252 с. – [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://chtyvo.org.ua/authors/Zbirnyk_statei/Kozatski_sichi_narysy_z_istorii_ukrainskoho_kozatstva/
2. Гетьман В. Козацькі Січі [Електронний ресурс] / Володимир Гетьман //Режим доступу: http://kolokray.com/uk/f/kozatskie-sechi.html
3.Козацькі Січі, зведені протягом іі половини XVI – початку XVIII століття [Електронний ресурс] Режим доступу: https://studfiles.net/preview/1848718/page:6/
4. Археологія доби українського козацтва XVI-XVIII. – К., 1997. – Т. 21. – 336 с.
5. Виногородська Л. І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні в XIV-XVIII ст./Л.І. Виногородська // Археологія. – 1997. – № 2. – С. 129-140.
6. Ильинский В. Е. Отчет об исследованиях Каменской Сечи в 1989 году. // НА НЗХ. – № 702. – 1989. – 66 с.
7. Ильинский В. Е. Отчет о работе археологической экспедиции НЗХ на Каменской Сечи и о. Тягинь (Бериславского района, Херсонской области). // НА НЗХ. – № 679. – 157 с.
8. Козловський А. О., Ільїнський В. Є. Козацькі старожитності в пониззі Дніпра / А.О. Козловський, В.Є Ільїн // Археологія. – 1991. – № 4. – С. 42-58.
9. Лащук Ю. П. Орнаменты украинских гончаров XIV – начала XХ вв. /Ю.П. Лащук // Декоративное искусство СССР. – 1963. – № 12. – С. 33-39.
10.Маріна З. П. До питання про місцезнаходження слободи та перевозів біля Усть-Самарського ретраншементу (за писемними та археологічними даними)/З.П. Маріна, Д.Г. Філімонов // Музейний вісник. – 2009. – № 9. – С. 66-81. 11. Петрашина П. Д. Залізоплавильний комплекс Кам’янської Січ /П.Д. Петрашина // Заповідна Хортиця: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції "Історія запорозького козацтва: в пам’ятках та музейній практиці". – Запоріжжя, 2011. – С. 179-183.
12. Петрашина П. Д. Керамічні вироби з території Камя'нської Січі (за матеріалами археологічних досліджень 1972-2009 років)/П.Д. Петрашина // Заповідна Хортиця. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції "Історія запорозького козацтва: в пам’ятках та музейній практиці". Спец. вип. – Запоріжжя, 2011. – С. 334-339.
13. Сокульський А. Дніпровська археологічна експедиція 1974 р. Дослідження Кам'янської Січі: щоденник. // НА НЗХ. – 1974. – № 81. – 129 с.
14. Сокульський А. Л. Звіт про роботу Дніпровської археологічної експедиції 1974 р. // НА НЗХ. – № 82. – 22 с.
15. Сурченко О.С. Передмістя Нової Січі за описами сучасників XVIII століття / О.С. Сурченко// Краєзнавство Запорожжя. – 2017. - № 4 [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zpkrai.jimdo.com/2017/07/17/передмістя-нової-січі-за-описами-сучасників-xviii-століття/
16. Петрашина П.Д. Залізообробне та гончарне ремесло Кам’янської Січі /П.Д. Петрашина// Краєзнавство Запорожжя. - 2017. - №3. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zpkrai.jimdo.com/2017/05/18/залізобетонне-та-гончарне-ремесло-кам-янської-січі/
17. Сурченко С.В. Відновлення "Гроту Огаркова" на Кам’янській Січі (дорожні нотатки "реставратора")/С.В. Сурченко // Краєзнавство Запорожжя. - 2017. - № 3. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zpkrai.jimdo.com/2017/05/18/відновлення-гроту-огаркова-на-кам-янській-січі-дорожні-нотатки-реставратора/
18. Шелеметьєва Т. І. Археологічні дослідження Запорозьких Січей як джерело поповнення фондової колекції Національного Заповідника Хортиця /Т.І. Шелеметьєва // Історія запорозького козацтва: в памятках та музейній практиці: матеріали наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2008. – С. 27-35.
19. Відлуння віків: укр.пам’яткоохоронний інтернет-ресурс // Режим доступу: http://pamjatky.org.ua/?page_id=726

Стас

Доброго дня! Допоможіть будь ласка у складанні списка літератури на тему: Боротьба за владу в Україні між - Центральною радою та більшовиками ( жовтень - листопад 1917року ).

Відповідь

Шановний Станіслав! Рекомендуємо переглянути наступні джерела: 1. 63.3(4УКР)6 / 9(С2) М 13 Мазепа, І. П. Україна в огні й бурі революції, 1917-1921. І. Центральна Рада - Гетьманщина - Директорія. ІІ. Кам'янецька доба / І. П. Мазепа. - Дніпропетровськ : Січ, 2001. - 414 с. 2. 63.3(4УКР/9(С2) Н35 Лозовий, В. С. Історична пам'ять як інструмент політичної боротьби Центральної Ради (1917 р.) / В. С. Лозовий // Національна та історична пам'ять : зб. наук. пр. / Укр. ін-т нац. пам'яті. - 2012. - Вип. 4 : Національна пам'ять: соціокультурний та духовний виміри. - С. 233 - 242. - Бібліогр.: С. 241 - 242. 3. 63.3(4УКР)6/9(С2)Р 88 Русначенко, Анатолій Миколайович. Центральна Рада [Текст] // Нариси новітньої історії України / Анатолій Русначенко. - 2014. - Кн. 1. - С. 37 - 147. 4. Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада. - К. : Заповіт, 1997. - 344 с. 5. Копиленко О. Л. "Сто днів" Центральної Ради. - К.: Україна, 1992. - 202 с. 6. Бойко, І. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917-1921 рр.: уроки для сучасної України / І. Бойко // Право України. - 2016. - №1. - С. 182 - 191. - Бібліогр. в кінці ст. 7. Верстюк В. Українська революція: доба Центральної Ради // Український історичний журнал. - 1996. - №5. - С. 37 - 50. 8.Гомуляк І. Центральна Рада: погляд із сьогодення // Історія України. - 1998. - №42. - С. 1 - 4. 9. Губа П. До проблем створення збройних сил України у період Центральної Ради // Історія України. - 2000. - №34. - С. 8. 10. Дацків, І. Формування зовнішньополітичної концепції українською Центральною радою: від автономії до незалежності / І. Дацків // Зовнішні справи. - 2017. - № 6. - С. 36 - 39. - Бібліогр.: 8 назв. 11. Дацків, Ігор. Взаємини Тимчасового уряду з Центральною Радою / Ігор Дацків // Університет. - 2011. - № 4. - С. 29 - 36. - Бібліогр. в кінці ст. 12. Сергійчук, Володимир. Центральна Рада представляла віковічні прагнення нашого народу до суверенності: до 100-річчя Української революції / В. Сергійчук // Голос України. - 2017. - 17 берез. (№ 49). - С. 1, 4 - 6 : фот. - Зміст: Прийдешнім поколінням потрібно засвоїти уроки минулого / Микола Княжицький [та ін.]. Архіви визвольних змагань: віртуальний проект ; Відлуння золотого гомону.

Альона

Доброго дня! Скажіть, будь ласка чи є у ваших фондах матеріали про початок епохи кіно в Чернігові?

Відповідь

Шановна Альона! Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. Век кино : хроника [1914-1915] // Экран и сцена. – 1995. – № 2. – С. 8. Публ. матеріал з Чернігова про заборону учням відвідувати кінематограф "Мираж". 2. Ковальчук М. С. "Чарівний ліхтар" : минуле й сьогодення : до 100-річчя українського кінематографу / М. Ковальчук // Деснян. правда. – 1996. – 28 верес. 3. Ковальчук М. От "Штремера" к "Победе" / М. Ковальчук // Чернигов. полдень. – 1996. – 12 сент. – С. 4. Історія кінематографа в Чернігові, Козельці та ін. містах Чернігівщини. 4. Леус В. Чернігів. Погляд через століття / В. Леус. – Чернігів, 2003. – 166 с. С. 52 : Кінотеатри у Чернігові на поч. ХХ ст. 5. Лозовський Б. Живі картини : (до історії кіно в Чернігові) / Б. Лозовський, В. Чорноус // Деснян. правда. – 1969. – 27 серп. 6. Руденок В. Наш губернский хутор : (Чернигов в ХІХ столетии) / В. Руденок. – Чернигов, 2002. – 48 с. С. 12-13 : Кіно у Чернігові. 7. Руденок В. Так начиналось кино / В. Руденок // Вал. – 2001. – 18 янв. 8. Сергєєва С. Забудова Чернігова у 1930-х роках / С. Сергєєва // Скарбниця української культури : зб. наук. праць. – Чернігів, 2015. – Вип. 16. – С. 119-135. С. 128 : Кінотеатри у Чернігові.

Радченко Марина

Добрий день, шановні працівники бібліотеки. Скажіть, будь ласка, чи є у вас такі книги: У. Ширер "Взлет и падение Третьего Рейха", "Берлинский дневник"? Дякую.

Відповідь

Доброго дня Марина. У відділі зберігання бібліотечних фондів є книга У. Ширер "Взлет и падение Третьего Рейха", а от книги "Берлинский дневник (Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента)" у бібліотеці немає.

Юлія

Доброго дня! Чи є у бібліотеці наступні періодичні видання: Українське слово 1918. Черниговская земская газета 1917. Среди колекционеров 1923

Відповідь

Шановна Юліє! У фондах нашої бібліотеки наявна Чернігівська земська газета за 1917 рік.

Левченко Ілля

Добридень. Чи маєте дані щодо перебігу Голокосту в Чернігівській області й Семенівському районі зокрема?

Відповідь

Шановний Ілля. З даною літературою можна ознайомитися у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії нашої бібліотеки. 1. Бельман С. Пам’ять жертв голокосту: (інтерв’ю голови Черніг. обл. єврейської общини обл. радіо) //Бельман С. О событиях и людях. – Чернигов, 2014. – С.504 – 512. 2. Бельман С. "Тяжелый песок" – фильм-памятник украинским евреям //Бельман С. Колонка редактора. – Чернигов, 2011. – С. 105 – 114. 3. Бен Цви Ш. Усвоить уроки прошлого //Тхия. – 2014. – №2 (4февр.). – С.1. 4. Кулик В. Холокост в городе Остер //Евреи Левобережной Украины. История и культура: материалы V-го междунар. науч. семинара (25 марта 2010 г., г. Чернигов). – Чернигов, 2010. – С.67 – 72. 5. Майборода Л. Голокост на Чернігівщині (за матеріалами архіву Упр. СБУ в Чернігів. обл.). //Евреи Левобережной Украины. История и культура: материалы VII-го науч. семинара (4 апр. 2012 г., г.Чернигов). – Чернигов, 2012. – С.100 – 105. 6. Морозова А. Бабини Яри Чернігівщини (до 70-річчя звільнення Чернігівщини від нацистських загарбників) //Євреї Лівобережної України. Історія та культура: матеріали VIII Міжнар. наук. семінару 11 квіт. 2013 р. м. Чернігів. – Чернігів, 2013. – С.45 – 54. 7. Семеновский район //Книга памяти евреев Черниговщины, погибших в годы Второй мировой войны. – Нежин, 2003. – С.388 – 396. 8. Сокольский Я. О сохранении памяти //Евреи Левобережной Украины. История и культура: материалы III-го Междунар. науч. семинара (28 сент. 2005 г., г. Чернигов). – Чернигов, 2006. – С.94 – 97.

Вікторія

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи наявна у фонді бібліотеки книга У. Ширера "Взлет и падение третьего рейха".

Відповідь

Доброго дня! У фонді Чернігівської ОУНБ книга по Вашому запиту є. 63.3(4)/9(И)7 Ш61

Нагорна Наталія

Доброго дня! Чи маєте у бібліотеці праці з історії розвитку земських народних бібліотек на Чернігівщині (в окремих повітах) чи в Україні загалом у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.? Мова йде про різновид просвітницької позашкільної діяльності земств шляхом створення мережі народних безкоштовних бібліотек-читалень. Дякую

Відповідь

Шановна, Наталія! Пропонуємо переглянути по вашій темі наступні бібліографічні посібники та публікації в журналі "Сіверянський літопис". 1. Бібліотеки Чернігівщини на сторінках преси: бібліогр. покажч. 1998 рік. – (Ксерокс). за 1999-2000 роки. – (Ризограф) 2. З історії бібліотек Городнянщини: бібліогр. покажч. (1897-1947 рр.) Вип. 1 / Чернігів, 1997. – 26 с. – (Ксерокс). 3. ЛІТЕРАТУРА про Чернігівську область за 1980-2012 рік: (бібліогр. покажч.) 4. БІБЛІОТЕКИ Чернігівщини на сторінках преси: бібліогр. покажч. публ. за 2001-2013 роки. 5. ДУХОВНА скарбниця краю (1877-2002): бібліогр. покажч. Вип.1-2. – Чернігів, 2002. – 110 с. – (До 125-річчя з часу заснування). 6. ДУХОВНА скарбниця краю (1877-2012): бібліогр. покажч. Вип.3. – Чернігів, 2012. – 116 с. – (До 135-річчя з часу заснування). 7. БІБЛІОТЕКИ Сосниччини на сторінках преси (1963-2002 рр.): бібліогр. покажч. /– Чернігів, 2003. – 64 с. 8. БІБЛІОТЕКИ Новгород-Сіверщини на сторінках преси (1945-2004 рр.): бібліогр. покажч. – Чернігів, 2004. – 60 с. 9. СТОРІНКИ історії земських народних бібліотек Сосниччини другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: [оглядова довідка та бібліографія]. – Чернігів, 2004. – 55 с. 10. БІБЛІОТЕКИ Носівщини на сторінках преси (1945-2004 рр.): бібліогр. покажч. – Чернігів, 2005. – 60 с. 11. БІБЛІОТЕКИ Менщини на сторінках преси (1945-2005 рр.): бібліогр. покажч. – Чернігів, 2006. – 66 с. 12. БІБЛІОТЕКИ Прилуччини на сторінках преси (1948-2005 рр.): бібліогр. покажч. – Чернігів, 2006. – 68 с. 13. ЧЕРНІГІВСЬКА "Просвіта": бібліогр.покажч. – Чернігів, 2008. – 67 с. 14. Бібліотеки Талалаївщини на сторінках преси (1943-2011): бібліогр. покажч. – Чернігів, 2012. – 130 с. 15 .Зелінська В. Читач-бібліотека: від громадської до наукової //Сіверян. літопис. – 1998. – №2. – С.126-129. 16. Сікорська І. Роль меценацтва та благодійності у становленні бібліотеки //Сіверян. літопис. – 1998. – №3. – С.119-122. 17. Феофилова Л.В. Из истории библиотек Мглинского, Новозыбковского, Стародубсного и Суражского уездов, входивших в состав Черниговской губернии //История библиотек и библиофильства в Брянской области: межгос. научн. - практ. конф. – Брянск, 1999. – С.106-128, 234-252.

Ольга

Доброго дня, шановні колеги. Допоможіть розшукати книгу Курс начальной географии. Родиноведение Черниговская губерния Кролевецкий уезд, Івана Кіндратовича Пантюхова, видану 1894 р. у Києві. На жаль, у нашій бібліотеці цього видання немає.Можливо, воно є у вас. З повагою Ольга Углова, м.н.с ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського

Відповідь

Шановні колеги! На жаль даної книги у наших фондах немає. Можливо це видання буде в Державній історичній бібліотеці, досить часто наші читачі знаходили в їхніх фондах потрібні краєзнавчі видання. В нашу бібліотеку на минулому тижні вже надходив запит з Кролевця на цю книгу.

Софія

Доброго дня!Я хочу запитати,чи є у вас книги,документи про церков,які діяли і діють досі в селищі міського типу Березна Менського району

Відповідь

Шановна, Софіє! Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. Черниговский уезд: Березное-Березой // Черниговские епархиальные известия. Прибавления. – 1864. – 1 февр. – 89-96. 2. Березное-Березой // Историко- статистическое описание Черниговской епархии. – 1874. – Кн. 5. – С. 132-139. 3. Березенская Вознесенская церковь // Киевская старина. – 1889. – Т.24. – С. 225-231. 4. Мироновский-Богословский женский заштатный монастырь, Черниговской губернии и уезда, близ заштатного г. Березны // Географическо-статистический словарь Рос. империи. – СПБ, 1867. – Т.3. – С. 256. 5. Морозов О. Шедевр ніжинського майстра: історія спорудження Вознесенської церкви в м. Березна (1759-1761) // Ніжинський вісник. – 1993. – 2 верес. 6. Морозов О. Знищено святиню [Вознесенську церкву в Березні] // Просвіта. – 1997. – 21 черв. 7. Корбач І. Відлуння далеких дзвонів [храмів Березного] // Гарт. – 2002. – 22 листоп. – С. 15. 8. Ясенчук О. Березнянський референдум: [про долю будівлі колишньої церкви 18 століття у селищі Березна] // Сіверщина. – 2009. – 22 січ. – С. 13.

Наталия

Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, чи є у ваших фондах інформація про Якова Успенського брата відомого письменника Гліба Успенського????

Відповідь

Шановна, Наталія! Пропонуємо переглянути наступні джерела, де є інформація про Якова Успенського. 1. Давидов Й. Сорок пять дней и вся жизнь: повесть. – Чернигов, 1993. – 126 с. 2. Кодаков О. Гліб Успенський в Батурині // Радянське село. – 1964. – 25 квіт. 3. Давидов Й. Батуринський лісничий // Деснянська правда. – 1973. – 4 берез. 4. Давидов Й. Лист з Батурина [червень 1891 року] // Комсомольський гарт. – 1973. – 25 жовт. 5. Давидов Й. Відпочинок у Батурині // Десн. правда. – 1983. – 25 жовт.

Наталия

Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, чи є у ваших фондах такі книгі ??? М.М.Коцюбинський и русская литература (документы и материалы) - Наукова думка , 1989. Глеб Успенский - Государственный литературный музей - Изд. Гос. лит.музея - 1939 г.

Відповідь

Шановна, Наталія! В наших фондах є перша книга: 83.3(2=Укр)1/ 8У1 К75 М. М. Коцюбинский и русская литература (документы и материалы). – К.: Наук. думка, 1989.

Наталия

Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, чи є у ваших фондах "Деснянська правда" за 5 березня 1962 р. та "Деснянська правда" за 6 квітня 1962 р., та Чернігівські губернські відомості за 1890 р.???

Відповідь

Шановна, Наталія! В наших фондах є підшивка газети "Деснянська правда" за 1962 рік та окремі випуски "Черниговских губернских ведомостей". Звертайтесь до відділу краєзнавства на першому поверсі і для Вас їх замовлять з відділу зберігання основного фонду бібліотеки.

Альона

Доброго дня!!! Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас Чернігівські губернські відомості за 1852 р. № 33?

Відповідь

Шановна,Альоно! В фондах нашої бібліотеки потрібне вам видання є лише з 1877 року. А у Чернігівському історичному музеї ім. Тарновського є дане видання 1852 року, часть офиц. 1-52, часть неофиц. 1-12, 14-19.

Альона

Доброго дня. Скажіть, будь -ласка, чи є у Вас книга Федоренко П. Опис Новгород-Сіверського намісництва 1779-1781 рр. - К., 1931.

Відповідь

Шановна, Альона! У фонді нашої бібліотеки є потрібне вам видання, але запитуйте його та шукайте в каталогах за назвою Опис Новгород-Сіверського намісництва 1779-1781 рр. – К., 1931.

виктория

Доброго дня, шановні працівники бібліотеки! Скажіть, будь-ласка, чи є у фондах Вашої бібліотеки такі книги 1)Джордан Белфорт — "Волк с Уолл-стрит" 2)Ремарк"жизнь взаймы" 3)вербер"империя ангелов"

Відповідь

Шановна Вікторіє! В фондах нашої бібліотеки на жаль є лише одна книга: 84(4НІМ) Р37 Ремарк Э. М. Жизнь взаймы: роман

Юлія

Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, чи є у ваших фондах "Черниговские епархиальные известия" - 1901. - №10? Чи є у фондах матеріали по темі "Рихлівський Миколаївський монастир"?

Відповідь

Шановна, Юлія! В фондах нашої бібліотеки є потрібне вам видання за 1901 рік № 1-24. Свято-Миколаївський Пустинно-Рихлівський монастир знаходиться в селі Рихли, Коропського району Чернігівської області. У відділі краєзнавчої літератури нашої бібліотеки є достатньо публікацій про нього, але це переважно статті з періодичних видань, які можна переглянути лише в читальному залі.