Вiртуальна довiдка

Вiртуальна довiдка

Шановний користувачу!

  Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Протягом 2-3 робочих днів вiдповiдь буде розмiщено у відповідному тематичному розділі.
 

  Перш нiж запитати, уважно прочитайте Правила.


Зоя

Будь ласка, допоможіть! У яких книгах можна побачити ікони: Богородиці з пророками з церкви у Підгородцях, Успіння Богородиці перемишльського маляра Олексія Горошковича(1547), "Христос перед Пілатом " М. Петрахновича з Успенської церкви у Львові?

Відповідь

Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. Свєнціцький І. Іконопись Галицької України XV–XVI віків. - Львів, 1928; 2. Свєнціцький-Святицький І. Ікони Галицької України XV–XVI вв. - Львів, 1929; 3. Гординський С. Українська ікона XII–XVIII сторіч. - Філядельфія, 1973; 4. Логвин Г. та ін. Український середньовічний живопис. К., 1976; 5. Жолтовський П.М. Український живопис XVII–XVIII ст. - К., 1978; 6. Свєнціцька В.І., Сидор О.Ф. Спадщина віків. Українське малярство XIV–XVIII ст. у музейних колекціях Львова. - Львів, 1990; 7. Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. Жовківський художній осередок. - К., 1991; 8. Александрович В. Іконостас П’ятницької церкви у Львові // Львів: історичні нариси. - Львів, 1996; 9. Овсійчук В. Українське малярство X–XVIII століть. - Львів, 1996; 10. Волинська ікона XVI–XVIII століть. - К.–Луцьк, 1998; 11. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави. - Львів, 1999; 12. Шедеври українського іконопису XII–XIX ст. - К., 1999; 13. Александрович В. Холмська ікона Богородиці. - Львів, 2001; 14. Димитрій [Ярема, патріарх]. Іконопис Західної України XII–XV ст. - Львів, 2005; 15. Українська ікона XII–XIX ст. у колекції НХМУ. Альбом. - К., 2005.

Сергій

Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання реферата на тему: "Декоративна штукатурка. Інструменти для штукатурних робіт".

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Штукатурні і облицювальні роботи. — К.: Техніка, 1997. — 304 а: іл. - Бібліогр.: с. 296. 2. Бруква В.В. Михальчук В.М. Технологія декоративно-штукатурних і ліпних робіт: Підруч. Для учнів проф.-техн. навч. закл. – К.: Техніка, 2004.- 280с.

Галина

Допоможіть будь ласка знайти літературу по темі Нагорний карабах в пострадянський період.

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Кравченко В. Карабахский синдром // Дзеркало тижня. - 2006. - № 48. - С.5. 2. Карабах, що далі? // Дем. Україна. - 2005. - 14 січ. - С.4. 3. Гумер Геополитическая ситуация в Закавказье // Азия и Африка сегодня. - 2004. - №10. - С. 2 -3. 4. Сендеров Разразится ли на Кавказе очередная Карабахская война? //Посев. - 2004. - №8. - С.25-28. 5. pidruchniki.com.ua 6. www.segodnya.ua • 7. www.newsmarket.com.ua

Катерина

Кравець О.М. сімйний побут і звичаї українського народу

Відповідь

Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: історико-етнографічний нарис / О.М. Кравець— К.: Наукова думка, 1996. - 127 с.

Ольга

Допоможіть, БУДЬ - ЛАСКА знайти матеріали для ДИПЛОМУ "Історія розвитку писанкарства на Слобожанщині" або "Історія розвитку писанкарства на Україні"

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Адруг А. Писанки Чернігівщини //Літературний Чернігів.-1995. - № 6. - С.95-99; 2. Адруг А. Писанки Чернігівщини //Народна творчість та етнографія. - 1990.-№4.-С.64-68; 3. Адруг А. Писанки Чернігівщини: історія та сучасність. – Чернігів, 2005 4. Білоус О; Сташук 3. Школа писанкарства: Учбово - методичний посібник.-К.,1999 5. Литвинова П.Я. Южнорусский народный орнамент. - Вып.1. Черниговская губерния, Глуховский уезд. Узоры вышиванья, тканья и рисования. - К.,1978.- С.7 6. Лубенский музей Е.Н. Скаржинской. Этногр. отдел. Описание коллекции народных писанок.-Вып.1. /Сост. С.К.Кулжинский. -М.,1899. -С.109-І32. 7. Макарова Т.И. О производстве писанок на Руси // Культура Древней Руси.- М.: Наука 1966.-С. 141-143. 8. Онищук О. Писанки Чернігівщини // Писанка. - 1994.-№ 4-5. 9. Семенцов А. Писанки нашого краю //Деснянська правда. - 1992.-25 квітня. 10. Скорик М.М. З джерел писанкового орнаменту //Народна творчість та етнографія.-1988.- №4. - С.76 11. Сумцов Н. Писанки // Киевская старина.-1991.- май. - С. 199-200. 12. Українські писанки /Вст. стаття, акварелі та упорядкування Е.Біняшевського.-К.:Мистецтво,1968 .-С.26-27.

Аліна

Допоможіть, БУДЬ - ЛАСКА знайти матеріали для ДИПЛОМУ "Історія українського народного костюма на Слобожанщині".

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Г. Щербій. Символіка народного костюма http://etno.iatp.org.ua/mynuvshyna/r10.html 2. Т. Ніколаєва. Різновиди традиційного одягу http://etno.iatp.org.ua/mynuvshyna/r09.html 3. http://ridna-ukraina.com.ua/nationalsuit 4. http://www.narodko.ru/article/kogu/ukr/ 1. Волков (Вовк) Ф. К. Этнографические особенности украинского народа // Украинский народ в его прошлом и настоящем. Пг., 1986. Т. II. 2. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис: У 2 т. – К., 1991. – 107с. 3. Древняя одежда народов Восточной Европы / Под ред. М. Г. Рабиновича М., 1986. 4. Етнографія України: Навч. посібн. / За ред. Проф. С. А. Макарчука. – Вид. 2- е, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2004. – 520с. 5. Історія Української культури / За ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656с. 6. Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: Історико – етнографічний нарис. – К.: 1976. 7. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюр. – К.: Либідь, 1993. – 288с. 8. Матейко К. І. Український народний одяг. К., 1977. 9. Николаева Т. А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. К., 1988. 10. Український народний одяг в акварелях Ю. Глоговського. К., 1987

Аліна

Допоможіть знайти матеріали для твору "Історія українського народного костюма на Слобожанщині".

Відповідь

Пропонуємо переглянути наступні джерела: 1. Етнографія України / за ред. Проф. С. А. Макарчука. – Вид. 2- е, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2004. – 520с. 2. Історія Української культури / за ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656с. 3. Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: іст.-етнограф. нарис. – К., 1976. 4. Культура і побут населення України / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюр. – К.: Либідь, 1993. – 288с. 5. Матейко К. І. Український народний одяг. – К., 1977.

алёна

де можно знайти переказ або легенду про козаків

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. www.bizslovo.org/...php/.../129-legendyperekazy.html 2. volchansk.kh.ua/publ/16-1-0-138 3. www.ukrtvory.com.ua/nt/per_ta_leg10.html 4. perekazi-legendi-litopisi 5. www.4shared.com/.../Народн_перекази__легенди_про_к.html 6. www.ukrlib.com.ua/narod/printout.php?id...

валерія

первісне суспільство в епоху Середньовіччя та античності

Відповідь

Пропонуємо переглянути наступні матеріали: 1. Виппер Р.Ю., Васильев А.А. История древнего мира. История средних веков. – М.: Республика, 1993. – 511с. 2. Войтович Л.В., Козак Н.Б., Овсінський Ю. В., Чорний М. І. Історія середніх віків / За ред. Л.В. Войтовича. – К.: Ін Юре, 2008 р. – 928 с. 3. Всемирная история: Учебник для вузов / Под ред. – Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 496 с. 4. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. – К.: Основи, 2008. – 1464 с. 5. Губарев В. Довідник школяра і студента Всесвітня історія. – Д.: БАО, 2010. – 496с. 6. История средних веков: В 2 т. Т. 1: Учебник / Под ред. С.П. Карпова. – 4-е издание. – М: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во "Высшая школа", 2003. – 640 с. 7. Кіндер Г., Хільгеман В., Гергт М. Всесвітня історія . – Київ: Знання-прес, 2007. – 249с. 8. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. Навч. посібник. Вид. 2-ге. – К.: Либідь, 1999. 9. Подаляк Н.С. Історія середніх віків. – К.: Генеза, 2007. – 483с.

Млада

допоможіть, будь ласка, знайти список літератури на тему: проблема періодизації середньовіччя

Відповідь

Пропонуємо переглянути наступні матеріали: 1. Виппер Р.Ю., Васильев А.А. История древнего мира. История средних веков. – М.: Республика, 1993. – 511с. 2. Войтович Л.В., Козак Н.Б., Овсінський Ю. В., Чорний М. І. Історія середніх віків /За ред. Л.В. Войтовича. – К.: Ін Юре, 2008р. - 928 с. 3. Всемирная история: Учебник для вузов/ Под ред. –Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997. – 496 с. 4. Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. – К.: Основи, 2008. – 1464 с. 5. В.Губарев Довідник школяра і студента Всесвітня історія. – Д.: БАО, 2010. – 496с. 6. История средних веков: В 2 т. Т. 1: Учебник / Под ред. С.П.Карпова. — 4-е издание. — М: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во "Высшая школа", 2003. — 640 с. 7. Кіндер Г., Хільгеман В., Гергт М. Всесвітня історія . - Київ: Знання-прес, 2007. – 249с. 8. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. Навч. посібник. Вид. 2-ге. – К.: Либідь, 1999. 9. Подаляк Н.С. Історія середніх віків. – К.: Генеза, 2007. – 483с. 10. Сич О.І. До питання про хронологічні межі історії Нового часу // Історія в школах України. – 2001. – № 1. – С.7-9. 11. Сич О.І. До питання про хронологічні межі історії Нового часу // Українська історична наука на порозі XXI століття. – Т.1. – Чернівці: Рута, 2001. – С.146-149.

Ольга Іванівна

шановні колеги! мене цікавить інформація про Миколу Миколайовича Неплюєва, що є у вашій бібліотеці, зокрема у восьмому випуску збірника "Скарбниця української культури" за 2007 р. Надішліть будь ласка, буду щиро вам вдячна

Відповідь

1. Авдасев В.Н. Трудовое братство Н.Н. Неплюева:его история и наследие. – Сумы, 2003. – 64 с. 2. Сомин Н.В. Крестовоздвиженское трудовое братство и его основатель Н.Н. Неплюев // Збереження історіокультурних надбань Глухівщини: Матеріали Другої наук.-практ. конф. (17 квітня 2003 р.). – Глухів, 2003. – С. 60-68. 3. Ткаченко В. Християнський гуманізм Миколи Неплюєва // Чернігівщина incognita. – Чернігів, 2004. – С. 171-182. 4. Глушко В. Хрестовоздвиженське трудове братство [М.М. Неплюєва] // Людина і світ. – 2001. – №6. – С. 36-41. 5. Богун М.О., Ткаченко В.В. Істина М. Неплюєва: ( з історії Воздвиженського трудового братства) // Філософська і соціолог. думка. – 1991. – №10. – С. 147-167. 6. Рекунов О. Їм світило "Місто Сонця": Сторінки історії // Чернігів. вісник. – 1991. – 21 березня. – С. 2.

Олеся

Допоможіть знайти матеріали для твору "Повчальна цінність українських обрядів і звичаїв".

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Скуратівський, В. Т. Покуть. – К.: Довіра, 1992. – 236 с. 2. Пономарьов, А. П. Українська етнографія: курс лекцій. – К.: Либідь, 1994. – 317 с. 3. Народознавчі зошити. Вип. 2. – Львів, 1995. – 129 с. 4. Маковій, Г. П. Очі згори: народознавчі новели. – К.: Генеза, 1996. – 495 с. – (Б-ка журналу "Неопалима купина"). 5. Супруненко, В. П.. Ми – українці. У 2 кн.: Енцикл. українознав. Кн. 1. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 1999. – 410 с. 6. Бугай, Н. І. Український етикет. – К.: Бібліотека українця, 2000. – 263 с. 7. Вовк, Ф. К. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. – 335 с. 8. Мацейків Т. "Кожна травинка на своєму корені росте": Укр. нар. традиції виховання дітей і молоді // Людина і світ. – 1995. – №9. – С. 26-30. 9. Подаляк Н. Традиції та звичаї нашого народу // Бібліотечка вчителя початкової школи. – 2001. – 5. – С. 1-40. 10. Кайдашова З. Не потрібен і клад, коли в сім'ї лад: Урок з народознавства про весільні обряди // Шкільний світ. – 2002. – №33. – С.10-11. 11. Горпиніч В.М. Подорож у давню українську хату: Люби і знай свій рідний край // Розкажіть онуку. – 2003. – №33. – С. 6-8. 12. Берун К. Та земля мила, де мати породила: Родинне свято // Шкільний світ. – 2004. – №1. – С.7-10.

Юліана

Допожіть знайти легенди про створення Києва. Але не про його засновників.Буду дуже вам удячна!

Відповідь

Пропонуємо переглянути: 1. Позняк П. На семи горбах // Київ. вісник. - 1993.- 27 лют. 2. Пазяк Н.М. Легенди про київські гори // Початк. шк. - 1995.- №9. - С.60-62. 3. Луковецький М. Замкова Гора // Лица друзей. - 2001.- №3-4. - С.54-55. 4. Украинские предания: Сб. фольклора / Сост. В.Возняк. - К.: Довіра, 1992. - 140 с. - (Казки, на які ми чекали; Кн.2). 5. Брайчевский, М. Ю. Когда и как возник Киев. - К.: Наукова думка, 1964. - 183 с.: іл. 6. Українські народні казки та легенди / Упоряд. Т.Качалова, О.Шевченко. - К.: Школа, 2000. - 191 с. ). 7. Історія України в казках та легендах. Історія України в іменах та подіях. - Львів: Аверс, 2001. - 287 с.: іл. 8. Українські перекази / Зібрав М.Возняк. - Репринт. відтвор. вид. 1944 р. - К.: Абрис, 1993. - 120 с.: іл. 9. Українські народні казки та легенди / Упоряд. Т.Качалова, О.Шевченко. - К.: Школа, 2003. - 191 с.

Юля

Доброго дня мені треба матеріал про особистість на стародавньому Сході та роль природно-географічних факторів у розвитку суспільств! дякую.

Відповідь

Пропонуємо переглянути: http://5ka.ru/90/20838/1.html http://myrefs.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=318:2009-12-17-18-56-45&catid=49:reffilosof&Itemid=53 http://otherreferats.allbest.ru/culture/00002901_0.html http://www.univer.kharkov.ua/docs/bolon/discipline_explanation.doc.

Сергій

Реферат на тему "Українська символіка". Дякую.

Відповідь

Пропонуємо переглянути: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=16449 - 28k http://www.referatcentral.org.ua/ethnology_remeslyarstvo_loa... - 36k http://www.ukrtvory.com.ua/narodozn6.html - 29k http://www.referat2000.com/html/717.html - 16k http://www.osvita.org.ua/referat/history/3921/ - 26k http://referat.atlant.ws/?set=referat&mc=24&cm=1940&page=2 - 40k http://www.incd.info/getcont-675-1.html - 22k

Оля

Будь ласка, знайдіть історію свята Трійці. Дякую!

Відповідь

Пропонуємо переглянути: http://www.sviato.in.ua/triytsya_rel.php - 20k http://www.br.com.ua/referats/Religiya/12977-14.html - 21k http://www.bershad.ua/our/publications/16602.html - 77k http://uk.wikipedia.org/wiki/День_Святої_Трійці - 39k -

Петро

Підберіть, будь ласка, матеріали про Героя Радянського Союзу Дмитра Івановича Осатюка. Бажано електронні джерала.

Відповідь

Пропонуємо переглянути: http://www.region.in.ua/elisavet/book/uts/uts077_u.html - 19k http://www.peremoga.gov.ua/index.php?5301206000000000010 - 21k

Микола Віталійович

Будь ласка, допоможіть знайти краєзнавчі матеріали про село Ковпита Чернігівського району Чернігівської області?

Відповідь

Пропонуємо переглянути: http://chadm.cg.gov.ua/single_page.php?menu_id=3233&NameTabl... http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2008/2008n04/2008n04r02.pdf - Старе село літами та молоде людьми // Десн. правда. – 1992. – 2 квіт. Село на нашій Україні: Ковпита // Наш край. – 2001. – 17 лют. – С.4-5. 80 золотих сторінок: Ковпита // Наш край. – 2003. – 1 трав.- С.3. Гаченко М. Надійний господар [заслуж. прац. с/г України О.О.Тищенко] у Ковпиті // Наш край. – 2004. – 13 листоп. – С.5.

Наташа

Будьте ласкаві, чи не могли б знайти e-book "Приключения синей ассигнации" або "Нежинский полковник Иван Золотаренко" Гребінки?

Відповідь

Названі вами повісті не знайдені в електронному варіанті, тому пропонуємо вам переглянути в бібліотеці слідуючі друковані видання: 1. Гребінка Є.П. Твори у 3-х томах. - К.: Наук. думка, 1980-1981. 2. Гребенка Е.П. Чайковский: роман, повести. - 1988. - 553 с.

Світлана

Доброго дня. Чи є у фондах бібліотеки книга "Чернігів і Північне Лівобережжя6 огляди, розвідки і матеріали" за редакцією М.Грушевського ? Буду вдячна за відповідь.

Відповідь

Дане видання є в бібліотеці. Звертатися за книгою до відділу краєзнавчої літератури на першому поверсі.