КОВЕРЗНЕВ Вадим Олександрович

КОВЕРЗНЕВ Вадим Олександрович

   

  У монографії вперше в Україні здійснено комплексне наукове дослідження правових проблем статусу та діяльності виробничих кооперативів в умовах ринкових відносин; розроблено нові наукові положення та пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності кооперативної форми господарювання; обґрунтовано шляхи удосконалення правового забезпечення діяльності виробничого кооперативу, зокрема, правового режиму майна та членських відносин; запропоновано заходи щодо підвищення ефективності законодавства про виробничу кооперацію.
  Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів юридичних спеціальностей та юристів-практиків.  

  Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка подаровано два примірники книги. 
 

   
  Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.
  Конвенція ухвалена IV Конференцією міністрів охорони довкілля "Довкілля для Європи", що відбулась в 1998 р. у м. Орхус, Данія. Україна приєдналась до Конвенції у 1999 році. Конвенція ратифікована Законом України № 832-ХІУ від 06.07.99 року.
   
  Шановний читачу! Цим виданням автори розкривають радіаційну ситуацію в країні з метою привернути більшу увагу суспільства до цієї надзвичайно актуальної проблеми (див. відповідні карти).
  Упродовж усього існування населення і природне середовище піддаються впливу іонізуючого опромінення, обумовленого як природним, так і техногенно підсиленим радіаційним фоном.
   
  Техногенно-екологічна небезпека для населення. Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Це обумовлює необхідність дослідження стану техногенно-екологічної небезпеки для населення та навколишнього середовища з метою завчасного запобігання і резервування необхідних для їхньої ліквідації матеріальних, технічних, фінансових, людських і інших ресурсів, створення планів дій на випадок їхнього виникнення.
   
  Аналіз техногенного навантаження на природне середовище це складний процес, пов'язаний із різноманітністю форм людського впливу на нього. Здійснення такого аналізу ускладнюється у зв'язку з недостатністю вихідної інформації, відсутністю єдиних методик і оцінки. Незважаючи на те, що в цьому аспекті накопичений цінний матеріал, результати дослідження часто не співвідносні. Це обумовило авторський підхід до дослідження проблеми, який передбачає кілька етапів з обов'язковим картографуванням.
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється