КОНДРАТЬЄВ Ігор Вікторович

КОНДРАТЬЄВ Ігор Вікторович

94(477)
К 64
Кондратьєв, Ігор Вікторович.
    Лівобережні староства Київського воєводства Великого князівства Литовського та Речі Посполитої: соціально-територіальні трансформації XIV–XVII ст. [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02
/ Кондратьєв Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : [б. в.], 2020. – 40 с.

  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

930(477)
М 70
Мицик, Юрій.
    Листи Ганни Швидько до Олени Апанович [Текст]
/ Юрій Мицик ; Ін-т укр. історіографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ : Фоліант, 2020. – 25, [1] с.

  У даній брошурі подається листування двох відомих дослідниць історії України козацької доби Ганни Швидько і Олени Апанович, яке проливає світло на дружні зв'язки між ними, їхні творчі плани, працю на історичному факультеті Дніпропетровського університету та відділі рукописів НБУВ ім. В. І. Вернадського. Видання розраховане на науковців, викладачів вузів, краєзнавців, всіх, хто цікавиться історією.

Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється