15.02.2017
2279

result_IMG_0006 (2)

 

  До ювілею одного з фундаторів української статистичної науки, етнографа, фольклориста, історика і публіциста Олександра Олександровича Русова (1847-1915) у відділі краєзнавства відкрито книжково-ілюстративну виставку "Добром зігріте серце": до 170-річчя від дня народження".

  Тривалий відрізок свого життя О.О. Русов провів на Чернігівщині, де проводив статистичні дослідження краю. Результатом цієї роботи стала поява фундаментальної двотомної праці "Описание Черниговской губернии" (Чернигов, 1898-1899), а також низки розвідок з історії та економіки Сіверщини. Принагідно зазначимо, що О.О. Русов був і серед фундаторів Чернігівської громадської бібліотеки (нині – ОУНБ ім. В.Г. Короленка).

  На виставці представлені праці дослідника з рідкісного фонду бібліотеки, література про життєвий і творчий шлях, та його роль у науковому і громадському житті Чернігівщини.

 

  Список літератури, що представлена на виставці:

  1. Русов А. А. Кашовка : опыт подворного описания деревни Кашовки / А. А. Русов // Труды статистического отделения при Черниговской губернской земской управе. – Чернигов, 1877. – Вып. 1. – С. 68-118.

  2. Русов А. А. Описание Черниговской губернии. В 2-х т. / А. А. Русов. – Чернигов: Тип. Губ. Земства, 1898. –

      Т. 1. – 123 с.

      Т. 2. – 327с.

  3. Русов О. О. Щоденники та спогади / упоряд., підгот. до друку, вступ. ст., комент. О. Я. Рахна / О. О. Русов. – Чернигов: Десна Поліграф, 2011. – 320 с. 

* * *

  4. Духовна скарбниця краю. Вип. 1. Від громадської – до універсальної наукової бібліотеки: (істор. нарис). – Чернігів, 2002. – 55 с.

  5. Катренко А. Олександр Олександрович Русов / А. Катренко, Б. Петрук. – Київ, 1998. – 63 с.

  6. Луняк Є. Українські патріоти Русови / Євген Луняк // Луняк Є. Минуле України в романтичних історіях. – Ніжин, 2007. – С. 194-198.

  7. Науменко В. П. Александр Александрович Русов и его общественная и литературно – научная работа на Украине и для Украины / В. П. Науменко. – Чернигов, 2010. – 79 с.

  8. Отчет Черниговской губернской земской управы за 1901 год. – Чернигов: Тип. Губ. Земства, 1902. – 392 с.

  9. Рахно О. Я. З історії статистичних досліджень О. Русова у Ніжинському повіті / О. Я. Рахно // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2005. – Вип. 29. – С. 263-269.

  10. Рахно О. О. Русов і М. Коцюбинський : маловідомі факти спільної громадської діяльності / О. Рахно // Шрагівські читання. – Чернігів, 2011. – Вип. 1. – С. 63-72.

  11. Рахно О. О. О. Русов – дослідник історії та культури Чернігівщини другої половини ХІХ ст. / О. Рахно // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1999. – Вип. ІV. – С. 67-70.

  12. Рахно О. Я. О. О. Русов і становлення Музею українських старожитностей В. В. Тарновського / О. Я. Рахно // Скарбниця української культури : зб. наук. праць. – Чернігів, 2002. – Вип. 3. – С. 122-124.

  13. Рахно О. Чернігівські земці : (історико-біографічні нариси) / О. Рахно. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2009. – 352 с.

  14. Шевченко В. Олександр Русов і Чернігівщина / Віктор Шевченко // Сіверян. літопис. – 1995. – №2. – С. 50 – 53.

  15. Олександр Олександрович Русов : (біобібліогр. покажч.) /скл. і вступ. стаття О. Я. Рахна; наук. ред. О. Б. Коваленко; відп. за вип. П. В. Грищенко. – Чернігів, 2004. – 116 с. – ("Історики та краєзнавці Чернігівщини" ; вип. 2).

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється