16.11.2017
1389

IMG_2933   16 листопада у відділі краєзнавства відкрилась книжково-ілюстративна виставка "Георгій Кониський з Ніжина: до 300-річчя філософа, церковного та культурно-просвітницького діяча". На виставці представлені книги та статті з періодичних видань про життя та діяльність відомого громадсько-культурного діяча України, просвітителя, "одного из самых достопамятных мужей минулого столетия" (А. Пушкин). Кониський Григорій Осипович, чернече ім'я – Георгій (1717–1795 рр.) – визначний український письменник, вчений, релігійний діяч. Народився 20 листопада 1717 р. у Ніжині, походив із шляхетського роду. Навчався у Києво-Могилянській Академії.
  З 1745 р. професор Київо-Могилянської Академії, у 1751–1755 рр. – ії ректор. Після призначення єпископом Білоруським (1755) живе у Могильові, де засновує училище, готує для нього підручники і посібники. Помер і похований у Могильові. На надмогильній плиті епітафія, створена ним самим незадовго до смерті:
  "Колыбель – Нежин, Киев – мой учитель;
  Я в 38 лет назван: святитель.
  Семнадцать лет боролся я с волками,
  А двадцать два как пастырь отдохнул с овцами.
  За претерпенные труды и непогоду
  Архиепископом и членом стал Синоду.
  Георгий именем, я из Конисских дому...".
  Г. Кониський – автор драми "Воскресеніє мертвих", курсів піїтики, філософії, богослов'я, кількох історичних праць, а також проповідей, віршів тощо. Г. Кониському присвячена ціла серія публікацій, які можна знайти на сторінках часопису "Черниговские епархиальные известия" та ін джерелах, представлених на виставці.

  Список літератури:
  1. Афанасьєва З. Належить історії / З. Афанасьєва // Під прапором Леніна (Ніжин). – 1982. – 28 лип. – С. 4.
  2. Васютинский Ф. Речь пред панихидой в Нежинском соборе по Георгии Конисском, Архиепископе Могилевском / Ф. Васютинский // Прибавление к Черниг. епархиальным известиям. – 1895. – № 9. – С. 266 – 270. – (ч. неоф.).
  3. Георгій Кониський // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ, 2008. – Т. 5. – С. 24.
  4. Кашуба М. В. Георгий Конисский / М. Кашуба. – Москва : Мысль, 1979. – 173 с.
  5. Кашуба М. В. Георгій Кониський – світогляд та віхи життя / М. Кашуба. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 1999. – 228 с.
  6. Костенко І. Георгій Кониський : до 1000-ліття Ніжина / І. Костенко // Ніжинський вісник. – 1993. – 24 черв. – С. 3.
  7. Марценюк С. Народився в Ніжині : до 200–річчя від дня смерті Г. Кониського / C. Марценюк // Ніжинський вісник. – 1995. – 22 лют. – С. 4.
  8. Марценюк С. Просвітитель трьох народів / C. Марценюк // Новини Городнящини. – 1995. – 22 лют. – С. 4.
  9. Мащенко С. Георгій Кониський та його філософський курс : до 285–річчя від дня народження / С. Мащенко // Сіверян. літопис. – 2002. – № 4. – С. 38 – 45.
  10. Минькевич И. Георгий Конисский, архиепископ Белорусский (1717 – 13 февраля 1795 г.) / И. Минькевич // Прибавление к Черниг. епархиальным известиям. – 1895. – № 4. – С. 116 – 126 ; № 5. – С. 132 – 138 ; № 11. – С. 154-160 ; № 7. – С. 191 – 197 ; № 8. – С. 223 – 226. – (ч. неоф.).
  12. Огородник І. В. Історія філософської думки в Україні : курс лекцій / І. Огородник, В. Огородник. – Київ : Вища шк. ; Т-во "Знання" ; КОО, 1999. – 544 с.
  С. 240 – 251 : Г. Кониський.
  13. Стратій Я. Кониський Григорій Осипович / Я. Стратій // Філософська думка в Україні : біобібліогр. словник. – Київ, 2002. – С. 104-105.
  14. Сулима М. Кониський Григорій // Українська література у портретах і довідках. Давня література – література XIX ст. : довід. – Київ, 2000. – С. 156.
  15. Україна : антологія пам'яток державотворення, X-XXст. : у 10 т. Т. 4 : Спроби реанімації Козацької держави. (XVIII ст.) / упоряд., передмова та прим. В. Шевчука. – Київ : Основи, 2008. – 528 с.
  С. 11, 303, 511 : Г. Кониський.
  16. Царенок А. Естетичні аспекти світогляду Георгія Кониського в контексті ідей українського бароко / А. Царенок // Сіверян. літопис. – 2011. – № 2. – С. 59 – 69.
  17. Чутченко С. Георгій Кониський та його вчення про душу / C. Чутченко // Ніжинська старовина. – 2012. – № 13 (16). – С. 61 – 67.

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється