22.11.2018
1084

  DSC00955 Четверта субота листопада в Україні визнана Днем пам'яті жертв голодоморів. Меморіальні заходи проводяться як в Україні, так і поза її межами. Щорічно, в цей день проводиться всеукраїнська акція "Запали свічку".
  З нагоди 85-ї річниці трагедії Голодомору 1932-1933 років в Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка відбувається низка заходів. Так, з 22 листопада у відділі краєзнавства експонується книжково-ілюстративна виставка "Біль і пам'ять: Голодомор 1932-33 рр. на Чернігівщині". Представлені на виставці книги та статті з періодичних видань, які вийшли друком у різні роки, розкривають одну з найтрагічніших сторінок історії українського народу.
  Вінцем багаторічної копіткої, самовідданої праці багатьох людей (науковців, архівістів, бібліотекарів, освітян) став обласний том Національної книги пам'яті жертв Голодомору. Том складається з мартирологу, добірки документів, свідчень сучасників та додатків.
  Книги "33-й: голод: народна Книга-Меморіал" та "За них скажемо. Голод 1932-33 років на Чернігівщині" – зібрання спогадів очевидців, документів, фрагментів наукових праць, нарисів, віршів поетів і це найбільш повні документальні джерела, в яких зібрано свідчення очевидців про голодомор на Чернігівщині.
  Видання серії "Пам'ять народу неубієнна" об'єднує архівні, документальні, статистичні матеріали, свідчення очевидців про страшні 30-ті роки в населених пунктах Чернігівщини (Бахмаччина, Ніжинщина, Щорсівщина та ін.). Про події Голодомору на території Чернігівської області розповідають збірки документів Державного архіву Чернігівської області, дослідження істориків та краєзнавців, спогади очевидців.
  Чернігівський історик, провідний дослідник із проблематики Голодомору у Чернігівській області Тамара Демченко, спираючись на документи комуністичної влади, тодішню місцеву пресу та спогади очевидців, неодноразово переконливо висвітлювала одну з найстрашніших сторінок української історії – колективізацію й голодовбивство. У листопаді 2017 р. вийшла з друку ії чергова науково-популярна книга "Колективізація та Голодомор 1932–1933 років на Чернігівщині: забуттю і прощенню не підлягає", яка також представлена на виставці.
  Дослідження Костянтина Матвієнка "Розкидане каміння збирають" – книга більш художнього спрямування, яка основана на реальних подіях та документальних свідченнях. Роки політичних репресій 30-х років ХХ століття та Голодомору 1932-1933-го років подаються через долю простих людей – жителів селища Олишівка Чернігівського району.
  Українські дослідники наголошують, що народ, який не пам'ятає своєї історії, приречений повторювати трагічні помилки знову і знову. Ми не можемо вирвати жодної сторінки із книги буття народу. Невідомо, що принесе нам завтрашній день, але пам'ятаймо, що минуле – це застереження на майбутнє.

  ЛІТЕРАТУРА:
  1. Борисенко В. К. Свіча пам'яті: усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках / В. Борисенко. – Київ : ВД Стилос, 2007. – 288 с.
  2. Веселова О. М. З історії створення і діяльності Асоціації дослідників голодомора в Україні (АДГУ) / О. Веселова ; Асоц. дослідників голодоморів в Україні. – Київ, 2007. – 139 с.
  3. Гайдар В. Нехай ніколи не повториться цей урок історії / В. Гайдар, Н. Гайдар // Сіверян. літопис. – 2008. – № 3. – С. 28 – 37.
  4. Голодомор в Україні 1932-1933 : бібліогр. покажч. / упоряд. : Л. М. Бур'ян, І. Е. Рікун ; редкол. : О. Ф. Ботушанська. С. В. Кульчицький (відп. ред.), В. Мотика ; ОДНБ ім. М. Горького, Ін-т історії України НАН України, Фундація українознавчих студій Австралії. – Одеса, 2001. – 656 с.
  5. Голодомор на Ніжинщині / Ніжин. міськ. благод. орг. "Благодійний фонд "Ніжен" ; [упоряд. : М. М. Науменко, М. П. Шкурко]. – Чернігів : Черніг. обереги, 2009. – 112 с.
  6. Голодомор: невиплакані сльози України (Городнянський район 1932-1933) / Городнян. центр. район. б-ка. – Городня, 2008. – 65 с.
  7. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні за документами ГДА СБУ : анот. довід. / НАН України [та ін.] ; [упоряд. : Л. Л. Акулова, В. М. Даниленко, В. В. Лавренюк] ; [передм. В. М. Даниленко]. – Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2010. – 472 с.
  8. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні очима дослідників і свідків: Чернігівщина : зб. матеріалів / Укр. ін.-т. нац. пам'яті, Черніг. облдержадм., Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліф. працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг. ; [авт. кол. : І. Р. Юхновський та ін. ; упоряд. С. В. Бутко, В. М. Бойко, Т. П. Демченко]. – Чернігів : Сіверщина ЦППК, 2008. – 160 с.
  9. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [кол. авт. : М. Антонович та ін. ; наук. ред. В. Василенко, М. Антонович]. – Вид. 4-те, допов. – Київ : Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 2016. – 370 с.
  10. Голодомор 1932 – 1933 рр. на Бахмаччині. Спогади очевидців / [упоряд. Л. М. Журба]. – Чернігів : Черніг. обереги, 2008. – 80 с.
  11. Голодомор 1932 – 1933 рр. на теренах Чернігівського району / Черніг. райдержадмін. ; [упоряд. С. Горобець]. – Чернігів, 2008. – 196 с.
  12. Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині: влада та народ / Держ. арх. Черніг. обл. ; [упоряд. : Н. М. Коваль та ін.]. – Чернігів: Черніг. обереги, 2008. – 408 c.
  13. Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині: док., свідчення, дослідження : зб. документів і матеріалів / Укр. ін.-т нац. пам'яті, Черніг. облдержадмін. ; [упоряд. : С. В. Бутко, С. І. Федусь ; відп. ред. Т. П. Демченко]. – Чернігів : Черніг. обереги, 2009. – 208 с.
  14. Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині мовою документів : тем. перелік / упр. у справах преси та інформ. ; [упоряд. Л. П. Коноваленко ; ред. А. І. Неділя]. – Чернігів : Черніг. обереги, 2003. – 72 с.
  15. Горобець С. Петрушин у роки Голодомору, 1932-1933 / Сергій Горобець. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 88 с.
  16. Горобець С. Хроніки війни більшовиків з українським народом. Голодомор 1932-1933 років на Чернігівщині: виконавці злочину / Сергій Горобець, Сергій Бутко ; Держ. архів Черніг. обл., Черніг. райдержадмін. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 184 с.
  17. Демченко Т. П. Колективізація та Голодомор 1932 – 1933 рр. Чернігівщині : навч. посібник / Т. П. Демченко ; Черніг. облдержадмін.  – Чернігів : Деснян. правда, 2007. – 72 с.
  18. Демченко Т. П. Колективізація та Голодомор 1932-1933 років на Чернігівщині: забуттю і прощенню не підлягає / Т. Демченко, М. Горох. – Чернігів : Десна, 2017. – 100 с.
  19. За них скажемо (Голод 1932 –1933 року на Чернігівщині) / [упоряд., ред. С. П. Реп'ях]. – Чернгів : Ред.-вид. відділ обл. упр. по пресі, 1993. – 128 с.
  20. За них скажемо (Голод 1932-33 років на Чернігівщині) / [упоряд. : С. Реп'ях]. – Чернігів : Черніг. обереги, 2003. – 96 с.
  21. Качуровський І. В. Село в безодні: поема / І. Качуровський ; [авт. передм. І. Дзюба]. – 4-те вид., допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 85 с.
  22. Легецька Л. Забуттю непідвладне: голодомор 1932-1933 років: очима студентів, мовою спогадів – свідчень очевидців / Л. Легецька // Сіверян. літопис. – 2008. – № 1. – С. 19-21.
  23. Лозовий О. М. Заборонена пам'ять: свідчення очевидців колективізації та Голодомору на Прилуччині / Олександр Лозовий. – Чернігів : Черніг. обереги, 2008. – 95 с.
  24. Матвієнко К. І. Розкидане каміння збирають / Костянтин Матвієнко. – Чернігів : Русь, 2008. – 96 с.
  25. Мейс Д. Україна: матеріалізація привидів / Джеймс Мейс ; упоряд. Наталія Дзюбенко – Мейс. – Київ : Кліо, 2016. – 688 с.
  26. Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. Чернігівська область / Укр. ін.-т нац.  пам'яті, Черніг. облдержадмін., Черніг. обларада ; [ редкол. : В. М. Хоменко (голова) та ін.]. – Чернігів : Деснян. правда, 2008. – 1060 с.
  27. Пам'ять народу неубієнна. Голодомор на Чернігівщині 1932 – 1933 років : бібліогр. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд. : І. Я. Каганова, Л. В. Студьонова ; ред. П. В. Грищенко ; авт. передм. Т. П. Демченко]. – Чернігів : Черніг. обереги, 2005. – 49 с.
  28. Пам'ять народу неубієнна: свідчення про голодомор 1932–1933 рр. та голод 1946-1947 рр. на Чернігівщині / [упоряд. : Т. П. Демченко, Л. О. Легецька, І. Г. Карпова]. – Чернігів : Деснян. правда. 2007. – 92 с.
  29. Пам'ять народу неубієнна: спогади очевидців (свідчення про голодомор 1932–1933 рр. на Чернігівщині) / [упоряд. : Т. П. Демченко, Л. О. Легецька]. – Чернігів : Черніг. обереги, 2003. – 100 с.
  30. Симоненко В. Два голодомори / В. Симоненко // Сіверян. літопис. – 1997. – № 5. – С. 108-112.
  31. Сказати правду (Голодомор 1932-1933 років на Прилуччині) : рек. список літ. / Прилуц. центр. район. б-ка. – Прилуки, 2012. – 7 с.
  32. Спогадів біль невгасимий: свідчення про голод 1932-1933 рр. на Щорсівщині / Щорс. центр. б-ка ім. 40-річчя Перемоги ; [упоряд. Л. Куса]. – Щорс, 2008. – 75 с.
  33. Спротив геноциду: книга – каталог виставки / В. Тиліщак [та ін.]. – Київ ; Львів : Часопис, 2015. – 80 с.
  34. 1933: "І чого ви ще живі?" / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Тетяна Боряк. – Київ : Кліо, 2016.–720 с.
  35. Трагічні сторінки нашої історії. Голодомор 1932–1933 років. Книга пам'яті Ріпкинського району / [авт. – упоряд. З. Пінчук, Г. Тамилко]. – Ріпки, 2008. – 195 с.
  36. 33-й: голод: народна Книга-Меморіал / [підгот. : Л. Коваленко, В. Маняк]. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 582 с.
  37. Шкварчук В. Голодомор 1932-33 годов на Черниговщине. Из-под грифа "Совершенно секретно": (ист.-публ. исследование) / В. Шкварчук. – Чернигов, 1999. – 99 с.

Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється