Іван Огієнко: "Тобі, Україно, віддав я всі сили…"

Іван Огієнко: "Тобі, Україно, віддав я всі сили…"

13.01.2022
86
Іван Огієнко: "Тобі, Україно, віддав я всі сили…"
(до 140-річчя від дня народження Івана Огієнка (митрополита Іларіона), 1882–1972)
 
  14 січня (за іншими даними – 15 січня) 2022 року виповнюється 140 років від дня народження видатного українського вченого, державного і релігійного діяча, українського науковця, митрополита, мовознавця, лексикографа, історика, педагога Івана Огієнка.
  На пошану нашого видатного співвітчизника у відділі документів із гуманітарних наук Чернігівської обласної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка розгорнута книжкова виставка "Іван Огієнко: "Тобі, Україно, віддав я всі сили…", спрямована на розкриття величі постаті Івана Огієнка в історії української освіти, науки і культури, у формуванні національної свідомості українського народу.
  В історію Іван Огієнко увійшов під двома іменами: як світська особа – професор Огієнко і як духовна особа – митрополит Іларіон.
  Сучасники називали його людиною енциклопедичних знань, праці та обов'язку. Історія і культурологія, літературознавство і мовознавство, журналістика і поезія, філософія і богослов'я, видавництво і педагогіка – такою різноманітною й багатою була сфера діяльності Івана Огієнка.
  Народився Іван Огієнко (митрополит Іларіон) 14 січня 1882 року. У 1896 році, закінчивши початкову чотирирічну школу, вступив до військово-фельдшерської школи. Після її закінчення Огієнко відпрацював помічником лікаря військового шпиталю в Києві. У 1903 році вступив на медичний факультет Університету Св. Володимира і згодом перевівся на історико-філологічний факультет.
  З утворенням Центральної Ради та Української Народної Республіки постала гостра потреба активного впровадження української мови в державних інституціях, навчальних закладах, українськомовних підручників, посібників, унормування самої мови. За цю відповідальну справу серед перших береться Іван Огієнко – вже як професор новоствореної кафедри української мови і літератури Київського університету.
  1918 року Директорія УНР призначає професора Огієнка міністром освіти, а згодом – міністром ісповідань.
  Після поразки українських визвольних змагань він був змушений разом з дружиною, синами Анатолієм та Юрієм і дочкою Ларисою перебратися до передмістя Львова, де влаштувався викладачем української мови та літератури при греко-католицькій учительській семінарії. В еміграції вчений зосередився на науковій праці "Історія українського друкарства XV–XVIII ст.".
  Початок Другої світової війни. Подальша життєва доля Івана Огієнка складається несподівано. Керівництво Української Автокефальної Православної Церкви рекомендує його кандидатом у єпископи. Це відбулося 1940 року на Соборі православних єпископів у Польщі. Того ж року Іван Огієнко приймає чернечий постриг (по смерті дружини в 1937 році так і залишився вдівцем) та обирає церковне ім'я Іларіон. З цим іменем він був рукопокладений у сан архієпископа Холмського і Підляського УАПЦ, а з 1943 року одержав титул митрополита. У 1947 році Іван Огієнко переїздить до канадського міста Вінніпега. Там у 1951 році митрополита Іларіона обирають першоієрархом Української Православної Церкви в Канаді, де він і залишається до останніх днів свого життя. Помер митрополит у 1972 році. На той час йому було вже 90 років.
  Найбільшим подвигом Івана Огієнка, безперечно, є перекладена українською мовою Біблія. Над нею він працював понад двадцять років. Більше десяти років пішло на те, аби видрукувати її достатнім тиражем українською мовою.
  Важко переоцінити внесок, зроблений цією багатогранною особистістю до гуманітарного, наукового, культурного, духовного розвитку українства.
  Запрошуємо оглянути видання, представлені на виставці, що характеризують як український період життя Івана Огієнка, так і документи часів еміграції, та детальніше дізнатися з творів сучасників про життєвий шлях, творчість і громадську діяльність одного з провідників духовності й культури в історії України.


 
  Список літератури

  1. Губарець В. В. Преса і книга діаспори : з історії видавничої діяльності українського зарубіжжя : навч. посіб. / В. В. Губарець ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2008. – 265 с. : іл.
  2. Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / НАН України, Ін-т історії України ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2003 – Т. 7 : Мл – О / [авт. кол.: Н. С. Абашина та ін.]. – 2010. – 713, [10] с. : іл.
  3. Зрослись душею, сплелись корінням / упоряд. М. Рубанець ; [авт. кол.: А. Басенко та ін.]. – Київ : Успіх і кар'єра, 2008. – 220, [3] с.
  4. Іларіон (Іван Огієнко) (митрополит). Українська Церква. Нариси з історії Української Православної Церкви : у 2 т. / Іларіон ; за ред. С. Ярмуся. – 2-ге вид., поправ. й допов. – Вінніпег : Видавництво Консисторії УГПЦ в Канаді, 1982. – 366 с.
  5. Іларіон (Іван Огієнко) (митрополит). Хвалімо Бога українською мовою! Віра : православ. молитовник / Іларіон (Іван Огієнко) ; [ред. О. Білодід]. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 73, [6] с. – (Бібліотека українця ; № 2–10).
  6. Іларіон (Іван Огієнко) (митрополит). Як поводитися в божому храмі / Іларіон (Іван Огієнко) ; [ред. О. Білодід ; авт. передм. Д. В. Степовик]. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 45 с. – (Бібліотека українця ; № 2–8).
  7. Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." ; [упоряд. Ю. Мицик]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 566 с. – (Джерела з історії української еміграції).
  8. Ляхоцький В. П. Просвітитель: видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. П. Ляхоцький ; Держ. ком. арх. України. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2000. – 526, [1] с. : іл.
  9. Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закл. / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : Університетська книга, 2005. – 266 с.
  10. Огієнко І. І. (митрополит Іларіон). Історія українського друкарства / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; [упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик]. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 534 с. : іл. – (Видавничий проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". Сер. 2, "Зарубіжні першодруки"; т. 6).
  11. Огієнко І. І. Історія української літературної мови / І. Огієнко ; [упоряд. М. Тимошик]. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 434 с. : іл.
  12. Огієнко І. І. (митрополит Іларіон). Любімо свою Українську церкву / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. Микола Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2015. – 431 с. : іл. – (Зарубіжні першодруки ; т. 12).
  13. Огієнко І. І. (митрополит Іларіон). Наша літературна мова / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; [упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик]. – Київ : Наша культура і наука, 2011. – 355 с. – (Видавничий проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". Сер. 2. "Зарубіжні першодруки"; т. 9).
  14. Огієнко І. І. (митрополит Іларіон). Служити народові – то служити богові / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. Микола Тимошик ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 445 с. – (Бібліотечна серія Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". Серія 2, Зарубіжні першодруки ; т. 10).
  15. Огієнко І. І. Українське монашество / І. І. Огієнко ; упоряд. М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 393 с. – (Видавничий проект Фундації ім. митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". Сер. 1, "Рукописна спадщина").
  16. Тимошик М. С. Іван Огієнко. "Як ти українець..." / Микола Тимошик ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Центр іст. політології. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 523, [2] с. : іл., портр. – (Політичні портрети).
  17. Українська мова на осі часу: Василеві Васильовичу Німчукові : [зб. ст.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. : Г. В. Воронич, Н. В. Пуряєва]. – Київ : КММ, 2017. – 516 с. : портр.
  18. Ярмусь С. О. Феномен Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) / Степан Ярмусь. – Київ ; Вінніпег : [б. в.], 1998. – 27, [8] с. : фот.
 
  Підготувала Любов Семенюк,
  бібліотекар відділу документів із гуманітарних наук
Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ 9:30 – 20:00
СБ-НД 10:00 – 18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ 9:30 – 20:00

обслуговування користувачів до 19:45

СБ-НД 10:00 – 18:00

обслуговування користувачів до 17:45

Останній вівторок місяця – санітарний день