Україна – Європейський Союз: вектор розвитку

Україна – Європейський Союз: вектор розвитку

09.05.2023
303
  Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 9 травня Дня Європи спільно з Європейським Союзом. До цієї дати Центр європейської інформації Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки проводить Тиждень європейської книги. Сьогодні ми підготували для вас віртуальну книжкову виставку "Україна – Європейський Союз: вектор розвитку".
  Позиція української влади щодо процесу євроінтеграції залишається незмінною, і Україна продовжує рухатись у векторі європейського розвитку. Рівень якості життя і можливостей для самореалізації кожної людини в Європейському Союзі – один із найкращих у світі. Він ґрунтується на наборі цінностей, принципів, суспільних правил та звичаїв, утілених як у відносинах держави з громадянином, так і у взаєминах громадян між собою. Мета віртуальної книжкової виставки "Україна – Європейський Союз: вектор розвитку" – показати, як європейські цінності вже сьогодні стають невід'ємною частиною українського світогляду. Вони вже є рамкою, якою ми керуємося в житті.


  
  Бібліотеки в системі забезпечення євроінтеграційних процесів України : навч. посібник для бібліотекарів за програмою підвищення кваліфікації / уклад.: В. С. Пашкова, І. О. Шевченко. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 58 с.

  Навчальний посібник призначений для працівників бібліотек, які здійснюють підвищення кваліфікації за програмою "Бібліотеки в системі забезпечення євроінтеграційних процесів України". Навчальний матеріал посібника може бути використаний викладачами і слухачами НАКККіМ та обласних курсів підвищення кваліфікації, а також тренерами регіональних тренінгових центрів для бібліотекарів.

 
  Камінська Н. В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна : монографія / Наталія Василівна Камінська ; Нац. акад. внутр. справ, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КНТ, 2019. – 413 с.

  Монографія являє собою комплексне дослідження європейської системи місцевого та регіонального самоврядування, яка активно розвивається за участю сучасних держав, їх адміністративно-територіальних одиниць субнаціонального рівня, низки міжнародних організацій, насамперед Ради Європи, ОБСЄ, ОЧЕС, Європейського Союзу. Проаналізовано її понятійно-категоріальний апарат, суб'єктів, основні принципи організації та функціонування, договірно-правовий та інституційний механізми, а також тенденції розвитку європейського муніципального права. При цьому важливе місце відводиться ролі України у європейській системі місцевого і регіонального самоврядування, особливостям процесу гармонізації її національного законодавства з чинними європейськими стандартами в цій сфері.

 
  Кордон М В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Микола Володимирович Кордон ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 171 с.

  У навчальному посібнику висвітлюється історія створення та розвитку таких організацій, як Європейський Союз і НАТО, розглядається питання співробітництва з ними України, шляхи її інтеграції у європейські та євроатлантичні структури, перспективи набуття членства у Європейському Союзі, світовій організації торгівлі й НАТО. Для студентів вищих навчальних закладів.

 
  Кульчицький С. В. Україна на порозі об'єднаної Європи : [монографія] / Станіслав Кульчицький, Михайло Міщенко ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2018. – 232 с.

  Монографія присвячена вивченню трансформаційних процесів в Україні після розпаду Радянського Союзу. Автори досліджують закономірності тривалого і складного переходу від радянського минулого до сучасної демократичної Української держави, виявляють динаміку основних параметрів українського соціуму під час цього переходу, встановлюють "больові точки", які досі заважають українському народу ввійти до структур об'єднаної Європи.

 
  Лазебник В. І. Європейський слід у становленні української промисловості. Кінець ХІХ – початок ХХІ століття / В. І. Лазебник. – Київ : Мазур А. В., 2021. – 271 с.

  Цю книгу можна сміливо зарахувати до серії "Україна. Повернення своєї історії", яка відкриває приховану за радянських часів сторінку – діяльність європейських промислових інвестицій та підприємництва в Україні наприкінці ХIХ – на початку ХХІ ст. Ця книга дозволить скорегувати й розширити сталі погляди на історію економічного розвитку України та надасть новий поштовх подальшим студіям із цієї тематики як в Україні, так і в країнах Європи. Це видання задумано з метою популяризації в Україні ідеї збереження індустріальної спадщини: створення на базі промислових підприємств, що підлягають закриттю, мережі технічних музеїв з перспективою їх включення до Європейського маршруту індустріальної спадщини.

 
  Роль і місце України в перспективних європейській та євроатлантичній системах безпеки / уклад.: М. Сунгуровський [та ін.]. – Київ : Центр Разумкова, 2022. – 47 c.

  У книзі аналізуються значущі тенденції у міжнародному безпековому середовищі на тлі російсько-української війни та її головні уроки. Розглядаються сценарії майбутнього Росії та завершення війни. Наводяться головні напрями розвитку та значущі поточні процеси в ЄС і НАТО. Аналізуються уроки війни для України, напрями та рекомендації з реформування її оборонного сектору.

  
  Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики. – Київ : Центр Разумкова, 2020. – 99 с.

  Секторальна інтеграція – масштабний, багатовекторний і різношвидкісний процес, мета якого, образно кажучи, – поступове будування в Україні сучасної Європи: "цифрової", "енергетичної", "інфраструктурної", "промислової", "екологічної" тощо. Індикатор ефективності євроінтеграційних дій влади – рівень виконання Угоди про асоціацію (загалом і на секторальних напрямах).

  
  Україна-ЄС: шлях до політичної асоціації. – Київ : Центр Разумкова, 2021. – 120 с.

  Зближення Києва і Брюсселя у політичній сфері, вкорінення у внутрішню українську практику європейських принципів і норм, світоглядна, соціокультурна ідентичність з євроспільнотою – базові елементи євроінтеграції та головна умова успішного здійснення внутрішніх реформ.

 
  Чернеженко О. М. Місцеве самоврядування в Україні та державах-учасницях ЄС: конституційне регулювання й організаційні моделі / О. М. Чернеженко ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 379 с.

  У монографії комплексно обґрунтовуються теоретико-методологічні основи конституційного регулювання моделей місцевого самоврядування в державах-учасницях ЄС і в Україні. Зокрема, досліджуються сутність і зміст категорії "модель місцевого самоврядування", а також питання типології основних моделей місцевого самоврядування. Узагальнюється й систематизується науковий досвід українських і зарубіжних учених щодо типології конституційних моделей місцевого самоврядування. Аналізуються Європейська хартія місцевого самоврядування та механізми конституційно-правового регулювання моделей місцевого самоврядування в Україні й державах-учасницях ЄС.

  (Дивитися цю рубрику на блозі)
 
Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється