Фермери – засновники цивілізації

Фермери – засновники цивілізації

17.11.2023
235
  Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.
  (Закон України від 19 червня 2003 року № 973-IV "Про фермерське господарство").
  Виникнення фермерських господарств як принципово нового виду сільськогосподарського виробництва було закономірним наслідком реформування аграрного сектору економіки України згідно з основними вимогами ринкової економіки. Динаміка їх розвитку, у принципі, може бути свідченням зрілості ринкових відносин у всіх сферах агропромислового виробництва й визначається багатьма факторами, серед яких, зокрема, ступінь досконалості державної політики з підтримки розвитку фермерських господарств у загальнонаціональному масштабі й те, наскільки вона відповідає особливостям того чи іншого регіону.
  Світовий досвід показує, що найбільш доцільна і виправдана форма ведення сільського господарства – сімейне фермерство, а також кооперативи, що обслуговують фермерів (такі способи переважають у більшості країн). Нам слід враховувати цей досвід і в Конституції України зафіксувати, що основа аграрного устрою держави – це фермерські господарства, які в перспективі повинні стати основним виробником сільськогосподарської продукції, брати активну участь у вирішенні соціально-економічних питань на селі, сплачувати податки в касу об'єднаних територіальних громад, формувати кооперативи з обслуговування, які створюватимуть нові робочі місця, що, у свою чергу, запобігатиме обезлюдненню сільських територій.
  Сьогодні фермери – по суті, єдині, хто бореться за порятунок українського села – основи нашої духовності, української мови, культури, фундаменту української нації.
  Війна, яку розпочала Росія проти України 24 лютого 2022 року, завдала відчутного удару по нашому сільському господарству: пошкоджені, а подекуди й зовсім непридатні для обробітку наші родючі поля. Кілометри замінованих територій, понад 100 тисяч одиниць зруйнованої і побитої сільгосптехніки, більш ніж 4 мільйони тонн знищеної та викраденої готової сільгосппродукції, розбиті й пошкоджені зерносховища місткістю понад 9 млн тонн – такої шкоди, за підрахунками Київської школи економіки, Росія завдала агропромисловому комплексу України тільки за рік повномасштабної війни. Сума збитків, за попередніми оцінками, – майже 9 млрд доларів. Але навіть у таких нелюдських умовах наші неймовірні аграрії забезпечують Україну необхідними сільськогосподарськими продуктами. Колосяться лани, працюють сільськогосподарські підприємства. Наш народ незламний. Попри все – життя триває.
  Разом до перемоги! Все буде Україна!
  Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку "Фермери – засновники цивілізації", яку ви зможете переглянути у відділі документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук Чернігівської ОУНБ імені Софії та Олександра Русових.

  Література

  1. Агроекологічні основи вирощування нових видів енергетичних рослин в умовах Полісся для виробництва твердого біопалива : (наук.-метод. рек.) / [Л. М. Скачок та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва. – Чернігів : [б. в.], 2015. – 26 с. : табл. – Бібліогр.: с. 26.
  2. Бегей С. В. Екологічне землеробство: підруч. для студ. і викл. агрон. спец. вищ. навч. закл. II–IV рівнів акредитації / С. В. Бегей. – Львів : Новий Світ – 2000, 2009. – 428 с. : іл., табл. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. в кінці розд.
  3. Білик Е. В. Великий сучасний довідник бджоляра: 15 000 корис. порад досвідч. пасічників для початківців та професіоналів / Білик Е. В., Данилюк І. Г. – Донецьк : Бао, 2009. – 527 с. : іл.
  4. Виробництво молока на малій фермі : практ. посіб. / А. Т. Цвігун [та ін] ; за ред. А. Т. Цвігуна, В. Б. Кирилюка. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2008. – 252 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 248–250.
  5. Закони України про зерно та ринок зерна в Україні. Про фермерське господарство : за станом на 11 черв. 2009 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 38, [2] с. – (Закони України).
  6. Золота книга. Сорти картоплі / упоряд. П. Теслюк. – Київ : Богдан, 2006. – 160 с. : іл.
  7. Кравченко В. А. Перець солодкий. Баклажан: селекція, насінництво, технології / В. А. Кравченко, О. В. Приліпка. – Київ : Задруга, 2009. – 157, [1] с. : [12] с. іл., табл.
  8. Левченко В. І. Корова в господі / В. І. Левченко, В. І. Оненко. – Київ : Київська правда, 2001. – 108 с. : іл. – (Бібліотека ветеринарної медицини ; 2–3/2001). – Бібліогр.: с. 107.
  9. Лецитин як фактор одержання продукції тваринництва / [В. В. Микитюк та ін.]. – Київ : Освіта України, 2010. – 113 с. : іл. – Бібліогр.: с. 102–113.
  10. Локоть О. Ю. Рекомендації з ефективного застосування регуляторів росту та мікробних препаратів у технологіях вирощування льону-довгунця та льону олійного : практ. посіб. / [О. Ю. Локоть, Ю. П. Корнута, Ю. В. Садченко] ; за ред. О. Ю. Локтя ; Черніг. ін-т агропромисл. вироб. НААНУ, Черніг. обл. с.-г. дорадча служба. – Чернігів : Лозовий В. М., 2010. – 43 с. : табл.
  11. Марченко В. В. Механізація технологічних процесів у рослинництві : навч. посіб. / В. В. Марченко. – Київ : Кондор, 2007. – 332 с. : табл. – Бібліогр.: с. 330–332.
  12. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях : (наук.-практ. рек.) / В. В. Волкогон [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 238 с. : іл. – Бібліогр.: с. 235–238.
  13. Найновіша енциклопедія тваринництва для професіоналів і любителів / [Гордієнко Н. В. ; пер. з рос. Зав'язкіна О. В.]. – Донецьк : БАО, 2009. – 447, [1] с. : іл.
  14. Насіннєзнавство. Теорія і практика буряківництва : навч. посіб.-довід. з ілюстр. / А. Г. Мацебера та ін. ; за ред. А. Г. Мацебери. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 330 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 322–325.
  15. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби : довід.-посіб. / [авт. кол.: Г. О. Богданов та ін.] ; за наук. ред. Г. О. Богданова, В. М. Кандиби ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. – Київ : Аграрна наука, 2012. – 294, [1] с. : табл.
  16. Породи свиней в Україні : навч. посіб. для аграр. закл. освіти І–ІV рівнів акредитації зі спец. "Зооінженерія" / В. П. Рибалко [та ін.]. – Харків : Еспада, 2001. – 79 с. : іл. – Бібліогр.: с. 79.
  17. Посібник українського хлібороба : науково-вироб. щорічник, 2010 / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва ; редкол.: В. В. Кириченко [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2010. – 334 с. : іл.
  18. Ревенко І. І. Машини та обладнання для тваринництва : підручник для вищ. навч. закл. / І. І. Ревенко, М. В. Брагінець, В. І. Ребенко. – Київ : Кондор, 2009. – 730 с. : іл. – Бібліогр. : с. 728–730.
  19. Рекомендації з ефективного застосування мікродобрив та страхових гербіцидів у технологіях вирощування ранніх та середньоранніх гібридів кукурудзи в умовах лівобережного Полісся / [О. Ю. Локоть] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва. – Чернігів : [б. в.], 2015. – 18 с. : табл.
  20. Рудник-Іващенко О. І. Просо: особливості біології, фізіології, генетики / О. І. Рудник-Іващенко ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т цукр. буряків. – Київ : Колобіг, 2009. – 158 с., [12] с. ілюстр. – Бібліогр.: с. 151–158.
  21. Сівозміни у землеробстві України / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т землеробства ; за ред. В. Ф. Сайка, П. І. Бойка. – Київ : Аграрна наука, 2002. – 146 с.
  22. Тваринництво. Поради для фермерів / [М. Г. Лановська, Р. М. Черненко, М. Г. Гурський та ін.] ; ред. М. Г. Лановська. – Київ : Вища школа, 2001. – 166, [1] с.
  23. Удосконалена технологія вирощування насіннєвої картоплі: наук.-метод. рек. / [О. М. Бердніков [та ін.] ; Ін-т картоплярства, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва. – Чернігів : [б. в.], 2015. – 35 с. : рис., табл.
  24. Золотницька Ю. В. Становлення та розвиток сімейного фермерства у Польщі: досвід для України / Ю. В. Золотницька // Економіка АПК. – 2020. – № 2. – С. 45–54 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
  25. Кузняк Б. Я. Проблеми розвитку в Україні фермерських господарств і кооперативів, що їх обслуговують / Б. Я. Кузняк // Економіка України. – 2019. – № 5. – С. 68–78. – Бібліогр. в кінці ст.
  26. Кулинич П. Право постійного користування землею у діяльності фермерських господарств України: деякі спірні питання теорії і практики / Павло Кулинич // Землевпорядний вiсник. – 2021. – № 5. – С. 7–11.
  27. Лупенко Ю. Сімейні фермерські господарства – основа сталості сільського розвитку / Юрій Лупенко // Землевпорядний вiсник. – 2020. – № 2. – С. 2–6.
  28. Малік М. Й. Соціально-економічна орієнтація сімейних фермерських господарств у підприємницькій діяльності / М. Й. Малік, В. А. Мамчур // Економіка АПК. – 2020. – № 9. – С. 30–41 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
 
Підготувала Людмила Бердак,
провідний бібліотекар ВДЕТП та СГН
 

 
Повернутись
Поділитись:

Розклад роботи:

Бiблiотека:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00
Інтернет-центр:
ПН-ЧТ – 9:30-18:00
ПТ – ВИХІДНИЙ
СБ-НД – 10:00-18:00

обслуговування користувачів до 17:45
 

Під час ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

обслуговування користувачів
призупиняється