Структура бiблiотеки

 63144           СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ

АДМІНІСТРАЦІЯ

Посада

ПІБ

Телефон

E-mail

Директор

Аліференко Інна Михайлівна

(0462) 77-45-63

Заступник директора з наукової та інноваційної діяльності

Мальована Алла Миколаївна (0462) 67-69-16
Заступник директора з питань внутрішньобібліотечної роботи та автоматизації бібліотечних процесів Дубовик Лілія Миколаївна  (0462) 67-69-16
Заступник директора по адміністративно-господарській діяльності Губська Алла Єгорівна
(0462) 77-42-72
Секретар Литвин Ніна Вікторівна (0462) 77-45-63

 

 ПІДРОЗДІЛИ БІБЛІОТЕКИ

 

Сервісний центр (СЦ)

  Звідси розпочинається знайомство з бібліотекою, її структурою, функціями відділів, правилами користування книжковим фондом і довідковим апаратом.

Функції Сервісного центру

 •   Статистичний облік
  Ведення єдиної реєстраційної картотеки користувачів бібліотеки.
  Формування бази даних користувачів на основі програмного забезпечення системи автоматизації бібліотек.
  Організація і проведення щорічної перереєстрації користувачів бібліотеки.
  Ведення щоденного статистичного обліку. Збір та аналіз статистичної інформації про основні показники бібліотечного обслуговування за місяць, квартал і рік.
 •   Інформаційно-сервісні послуги
  Консультування стосовно правил користування бібліотекою, її структури, довідкового апарату, наявності книг (з використанням вебмодуля на офіційному сайті бібліотеки, АРМ Читач), роботи клубів, виставок, проведення заходів, акцій, запроваджених нових сервісних послуг тощо.
  Надання послуг із ксерокопіювання та роздруковування інформації з електронних носіїв.
 •   Контроль за винесенням документів користувачами та працівниками бібліотеки. Підписування обхідних листків
 •   Платні послуги
  Робота з касовим апаратом та платіжним терміналом.
 •   Організація роботи з документами, які надходять від користувачів замість загублених
  У своїй діяльності Сервісний центр взаємодіє з усіма структурними підрозділами бібліотеки.
  Телефон для довідок (0462) 77-51- 57
  E-mail: sector_obliku@ukr.net
 
  Вiддiл абонемента (ВА)

  Один із найбільших відділів бібліотеки, який обслуговує всі категорії користувачів. Його фонд налічує понад 60 тисяч примірників видань з різних галузей знань та понад 50 назв журналів.
  Це єдиний відділ, де документи видаються користувачам додому на певний термін.
  Дитячий куточок, створений у відділі, надає можливість провести час з іграшками та цікавими дитячими книжками дітям, які завітали до бібліотеки з батьками.
  У відділі працює Центр по обслуговуванню користувачів з особливими потребами. Працівники центру прагнуть допомогти людям з особливими потребами отримати максимум корисної інформації, збільшити коло спілкування, розширити світогляд. Центр опікується користувачами з особливими потребами із Чернігівського геріатричного пансіонату. Працівники відділу проводять щомісячне виїзне обслуговування мешканців пансіонату.
  У відділі існує фонд підвищеного попиту. Це новинки української та зарубіжної художньої літератури, найновіші підручники з різних галузей знань та інші.
  Відділ застосовує у своїй роботі різні форми інформування користувачів: тематичні виставки, відкриті перегляди новинок, огляди, презентації окремих видань, віртуальні виставки, екскурсії.
  Літературу, відсутню у фонді абонемента можна замовити і отримати у відділі зберігання основного фонду.

  Телефон для довідок (0462) 77-42- 78

 E-mail: abonement554@gmail.com

 
Відділ формування фондів та каталогізування (ВФФК)
Відділ складається з 3-х секторів:
 • сектор поточного комплектування фондів;
 • сектор наукової обробки документів та організації каталогів;
 • сектор електронного каталогу.

  При відділі працює обласний обмінний фонд.
  Відділ формує книжкові фонди бібліотеки через різні джерела комплектування, проводить передплату періодичних видань, облікує видання,  займається обробкою нових надходжень літератури для всіх структурних підрозділів бібліотеки: бібліографічним описом, систематизацією документів та їх технічним опрацюванням. Працівники відділу постійно надають допомогу місцевим видавництвам та окремим особам у визначенні класифікаційного індексу за таблицями УДК та ББК, й авторського знака.

  Відділ забезпечує:

 • систематичне поповнення фонду бібліотеки новими документами на різних носіях інформації відповідно до профілю комплектування;
 • співпрацю з книговидавничими та книготорговельними організаціями;
 • облік нових надходжень;
 • передплату періодичних видань;
 • технічну обробку нових надходжень та розподіл їх у структурні підрозділи;
 • організацію і ведення довідково-бібліографічного апарату, складовою частиною якого є система каталогів і картотек бібліотеки, що розкривають зміст бібліотечних фондів;
 • створення бібліографічних записів Електронного каталогу для нових надходжень та редагування бібліографічних записів на ретроспективну частину фонду бібліотеки;
 • здійснює списання документів з фонду бібліотеки на основі діючих законодавчих і нормативних актів;
 • надання методичної допомоги, консультування з питань формування і систематизації бібліотечних фондів.

  Обробка документів здійснюється з використанням автоматизованої бібліотечної системи "ІРБІС".
  Обласний обмінний фонд, займається перерозподілом літератури та доукомплектуванням бібліотек області, а також співпрацює з Державною програмою "Український інститут книги".

 Телефони для довідок: (0462) 77-88-06, e-mail: bib-obrobka@ukr.net (відділ формування фондів та каталогізування)                                    
 Телефони для довідок: (0462) 65-14-34, e-mail: of.korolenko.41@gmail.com (обласний обмінний фонд)

 
 Відділ краєзнавства (ВКр)

 Відділ краєзнавства – створений 1 січня 1994 р. Але до цієї дати краєзнавча діяльність бібліотеки мала неабияку історію. Так, поштовхом до активізації краєзнавчих досліджень стала урядова постанова від 29 травня 1962 року "Про видання "Історії міст і сіл Української РСР" в 26-ти томах. До збирання матеріалів для написання нарисів про міста і села Чернігівщини була залучена й ОУНБ ім. В.Г. Короленка, де найбільш повно зосереджувалась краєзнавча література. Виконуючи методичні рекомендації, розроблені Державною історичною бібліотекою України спільно з інститутом історії АН України щодо організації роботи обласних бібліотек з надання допомоги авторам "Історії міст і сіл…", група бібліотекарів здійснювала суцільний перегляд усього потоку книг, журналів, газет, видань, що продовжувались тощо. Історичні факти з посиланням на джерела і сторінки записувались на каталожні картки з розширеними анотаціями. Так автори нарисів з історії конкретних населених пунктів отримували необхідну інформацію, а бібліотека здійснювала перші важливі кроки на шляху створення повноцінного каталогу краєзнавчої літератури.
  Це сприяло відкриттю кабінету краєзнавства у складі бібліографічного відділу, а згодом – сектору краєзнавства. Після здобуття Україною державної незалежності краєзнавча робота в ОУНБ ім. В.Г. Короленка значно активізувалася. Було вирішено створити відділ краєзнавства, який став провідним підрозділом бібліотеки, що займається виявленням, збереженням та популяризацією інформації про регіон, його історію і сьогодення.
  Фонд відділу налічує понад 6 тисяч документів, присвячених Чернігівщині, серед яких ксерокопії рідкісних видань минулих століть про Чернігів та Сіверський край, рукописи краєзнавчих досліджень, компакт-диски. Головним краєзнавчим бібліографічним ресурсом відділу є зведений краєзнавчий каталог (ЗвКК), який містить вичерпні відомості про краєзнавчі документи незалежно від того, чи є вони у фондах ОУНБ ім. В.Г. Короленка, та налічує понад 100 тис. карток з бібліографічним описом різних джерел інформації. ЗвКК має три складові: систематичну (загальну), топографічну (райони, міста, села Чернігівщини), біобібліографічну (персоналії). До послуг користувачів є також зведений алфавітний краєзнавчий каталог. Він відтворює репертуар краєзнавчих документів регіону та є засобом простого і оперативного пошуку інформації про Чернігівщину. Певний інтерес представляють фактографічні електронні бази даних "Відомі особистості регіону", "Історико-культурні місця Чернігівської області", "Географічні назви", до яких занесені майже 3 тис. записів. До послуг користувачів можливість доступу до світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет, виконання довідок, в т.ч. віртуальних.
  Окрім фонду і каталогу основним джерелом краєзнавства є краєзнавча бібліографія – інформація про літературу регіону, яка вийшла в минулому або виходить тепер. У видавничому доробку відділу щорічні посібники "Література про Чернігівську область за ... рік", "Знаменні та пам’ятні дати по Чернігівській області на … рік", покажчики "З історії Чернігівської єпархії", "Чернігівська "Просвіта", серії біобібліографічних покажчиків "Історики та краєзнавці Чернігівщини", "Письменники Чернігівщини" тощо.
  Значну увагу співробітники відділу приділяють популяризації історико-краєзнавчої літератури, літератури про пам’ятки історії і культури, про екологію і охорону природи краю, творчості місцевих письменників і краєзнавців. Одним із засобів такої діяльності є клуб "Краєзнавець", який працює при відділі з 1974 року. На його засіданнях відбуваються творчі спілкування, проводяться презентації видань, літературні вечори, веб-конференції, зустрічі з цікавими людьми тощо.
  Партнерами відділу є Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, Український інститут національної пам’яті, Чернігівський обласний історичний музей ім. Василя Тарновського, Чернігівський обласний художній музей ім. Григорія Галагана, НАІЗ "Чернігів стародавній", обласний осередок Національної спілки краєзнавців України, Чернігівська обласна організація Національної спілки письменників України, Чернігівська літературна спілка "Чернігів", Сіверський інститут регіональних досліджень та ін.

  Телефон для довідок (0462) 77-51- 57

 E-mail: kraeznavstvoOWL@gmail.com

 
Відділ документiв iноземними мовами (ВДІМ)
The Department of the Foreign Language Literature

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, зважаючи на нагальну потребу вдосконалення форм та методів роботи в бібліотечній сфері, поступово переходить до інтенсивного розвитку та формування нового соціального та культурного образу бібліотеки. Для бібліотеки пріоритетним завданням виступає ефективне забезпечення сучасних потреб користувачів у бібліотечно-інформаційних продуктах та послугах на основі широкого використання інформаційних технологій, міжнародного співробітництва для прогресивного розвитку та орієнтації на інтеграцію внутрішніх і зовнішніх інформаційних ресурсів з метою сприяння інформатизації та інтелектуалізації суспільства.
  Для ефективного виконання цього завдання в бібліотеці з 1972 року розпочав свою діяльність Відділ документів іноземними мовами. Перша завідуюча – Ірина Юріївна Бачинська, почала комплектацію фонду іноземної літератури.
  Фундамент фонду закладався по крихтам. Перші книжки були принесені свідомими чернігівцями. Крім комплектування через бібліотечний колектор літературу отримували через благодійний фонд "Сейбр-Світло", Бібліотеку Конгресу США, Британську Раду, Ґете-Інститут м. Києва. Зараз фонд нараховує близько 24 тис. екземплярів на 52 мовах світу. Це учбова, галузева література, великий вибір художніх творів в тому числі оригінальних. Крім того, здійснюється підписка на газети і журнали іноземними мовами.
  Також у Відділі з 2006 по 2009 рік працював центр з питань європейської інтеграції (ЦЄІ) за фінансової підтримки Європейської програми Міжнародного Фонду "Відродження". За ці роки центр займався проведенням різноманітних  заходів щодо поширення європейської інформації та розвитку діяльності самого центру. Для оперативної діяльності центру була придбана комп'ютерна техніка (комп'ютери, принтер, сканер), різноманітна тематична література та встановлено підключення до мережі Інтернет.
  У Відділі проводиться активна масова робота: оформлення тематичних виставок, проведення екскурсій для школярів та студентів, проведення різноманітних заходів та презентацій тощо.
  Потрібно відмітити, що у відділі, з 2006 року, знаходиться інформаційний центр "Вікно в Америку", що працює за підтримки Посольства США в Україні. При центрі діють клуби, що дають можливість вивчити англійську мову всім бажаючим. Також проводяться різноманітні заходи: презентації книг, фотовиставки, зустрічі з представниками Посольства та інше. За підтримки Посольства США до Відділу та Центру була придбана різноманітна комп'ютерна техніка (комп'ютери, принтери, ксерокс, інтерактивна дошка, електронні рідери, i-Pad). Робота даного центру сприяє порозумінню між американським та українським народами, створенню активного міжнародного співробітництва у різних галузях освіти та науки.
  Крім англійської всі читачі Відділу можуть відвідати клуби такими мовами: італійська та німецька (Клуб "Deutsch mit Spass"). Вся діяльність клубів відображається на офіційному сайті бібліотеки та в соціальних мережах Facebook.
Таким чином, можна дізнатися про діяльність клубів, також отримати відповіді на запитання щодо часу роботи, їх керівників, та методики проведення засідань.
  Діяльність Відділу документів іноземними мовами спрямована на користувача та сприяє створення всіх умов для успішної інтеграції до світового інформаційного простору. Переймаючи досвід закордонних бібліотек Відділ поступово сприяє формуванню сучасного іміджу бібліотеки, що, в свою чергу, створює позитивне враження і у світовому інформаційному просторі.

Телефон для довідок (0462) 77-42-78
   E-mail: libkorwoa@ukr.net; cn.woaukraine@gmail.com

 

 Відділ зберігання бібліотечних фондів (ВЗ)

  Відділ книгозберігання забезпечує організацію та зберігання основного фонду і надає його для використання в усі відділи обслуговування, є регіональним депозитарієм краєзнавчої літератури, де максимально повно зібрані книги місцевих авторів, видані на території області.

  Універсальний фонд відділу налічує більше 600 тис. примірників:

 • книг понад 450 тис.;
 • журналів більше 143 тис.;
 • газет біля 6 тис. комплектів;

  У відділі функціонує фонд рідкісних і цінних видань, що налічує понад 18 тис. примірників. Це видання XVIII-XXI століть, що мають історичну та культурну цінність, документи з автографами видатних діячів науки та культури XX-XXI століть., репринтні, факсимільні видання, а також сучасні колекції:

 • бібліотека всесвітньої літератури;
 • книги-мініатюри;
 • бібліотека поета;
 • міста і музеї світу;
 • життя в мистецтві;
 • мудрість народна

  Отримати документи з відділу зберігання основного фонду можна за вимогами структурних підрозділів бібліотеки. Також у відділі можна скористатися послугами міжбібліотечного абонементу та електронної доставки документів, замовити експертну оцінку творів друку.

  Телефон для довідок (0462) 77-51- 57
   E-mail: mba.libr.cn.1@ukr.net
 

Відділдокументів із гуманітарних наук (ВДГН)

  Один з провідних відділів бібліотеки. При відділі створені сектор соціокультурної діяльності та Центр правової інформації. Фонд відділу нараховує 39 тис. документів: науково-популярна література, довідкова, зібрання діючих законодавчих матеріалів та нормативно-правових документів, наукові праці, підручники, 140 назв журналів, 50 назв газет.
  Користувачами відділу щорічно стають 6,5 тис. відвідувачів. Книговидача становить – 240 тис. примірників.
  З жовтня 2010 року при відділі функціонує Центр правової інформації, де кожного 2-го та 4-го четверга місяця можна отримати безкоштовні юридичні консультації спеціалістів Головного територіального управління юстиції, Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та діє дистанційний консультативний пункт з надання безоплатної правової допомоги жителям області.
  Фахівці відділу здійснюють популяризацію фонду шляхом організації книжкових виставок, переглядів та оглядів літератури, наукових конференцій, проведення акцій, літературних вечорів, презентацій книг, творчих зустрічей з цікавими людьми.

 Телефон для довідок (0462) 67-61-97
  E-mail: cpi_lib@ukr.net

 

 Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук (ВДЕТПСГН)

  Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук створено в січні 2016 року на базі відділу документів з економічних та технічних наук і відділу документів природничого та сільськогосподарського змісту. Робота відділу спрямована на інформування та популяризацію досягнень науки, техніки, виробництва, сфери управління, пропагування та розповсюдження нових технологій в усіх галузях виробництва.
  Серед користувачів відділу – наукові та інженерно-технічні працівники, винахідники і раціоналізатори, спеціалісти інших галузей виробництва, вчителі та студенти, робітники.
  Для них організовуються Дні інформації, тематичні книжкові виставки та виставки нових надходжень літератури, тематичні перегляди літератури, найбільш змістовні з яких розміщуються на офіційному сайті бібліотеки і на блозі відділу "Світ науки, техніки та економіки".
  Інформаційний ресурс відділу складається з 47 тисяч примірників друкованих видань та 5 тис. періодичних видань. У відділі є точка доступу до бібліотечної електронної бази даних та мережі Інтернет, Wi-Fi-зона.
  Працівники відділу беруть участь у створенні електронного каталогу і надають різноманітні послуги користувачам, в тому числі – тематичний підбір документів, формування бібліографічних списків для наукових, дипломних та курсових робіт.

Телефон для довідок (0462) 67-61- 97
E-mail: profkorolenko@gmail.com
 

 Відділ мистецтв (ВМ)

  Фонд відділу нараховує 54 000 документів: наукові та довідкові видання з питань мистецтвознавства, культурології та художньо-естетичного циклу, навчальні посібники, понад 34 тисячі нотних видань, альбоми репродукцій творів вітчизняного та світового образотворчого мистецтва, 7 тисяч грамплатівок, музичні твори на компакт-дисках та аудіокасетах, 30 назв періодичних видань.
  Користувачами відділу є науковці, викладачі та студенти спеціалізованих учбових закладів, творчі працівники закладів культури та мистецтв, численні шанувальники прекрасного. До послуг читачів створено довідково-пошукову систему каталогів, в т.ч. електронних, готується індивідуальна інформація про нові надходження літератури, надається можливість прослуховувати музичні твори та записувати їх на компакт-диски чи флеш-носії.
  Вже багато років відділ тісно співпрацює з професійними та самодіяльними митцями Чернігівщини, громадськими організаціями, постійно знайомить відвідувачів та гостей міста з творчістю як вже відомих творчих особистостей, так і відкриває нові імена талановитих митців. Шанувальники мистецтва мають змогу поспілкуватися з творчою елітою краю, презентувати власний мистецький доробок з розміщенням на офіційному сайті бібліотеки.
  При відділі діє "Мистецька вітальня" (1978-2012 рр. – клуб "Світ прекрасного"), яка об’єднує людей різних професій, закоханих в мистецтво. Для участі в заходах запрошуються провідні артисти обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм, учні та викладачі музичного училища ім. Л. Ревуцького, професійні та самодіяльні композитори, художники, поети, фотохудожники, актори та режисери театрів. Проводяться майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва.
  Відділ мистецтв засвідчує всім свою повагу і пропонує інформаційну підтримку та творчу співпрацю.

  Телефон для довідок (0462) 67-61-97
  E-mail: art.vm17@gmail.com

 

 Відділ наукової інформації та бібліографії (ВНІБ)

  Відділ здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів. До їх послуг – фонд рідкісних енциклопедій, унікальних словників, цінних довідників, інформаційно-бібліографічних видань (державна бібліографія (літописи книг з 1948 року, літопис журнальних та газетних статей з 1954 року, літопис авторефератів дисертацій з 2000 року); науково-допоміжна бібліографія; рекомендаційна бібліографія; бібліографія бібліографії, систематична картотека статей, картотека назв творів художньої літератури, картотека рецензій, картотека поезії, систематична картотека віршів, електронна база даних "Аналітичний опис періодичних видань". Додаткові послуги – тематичні, фактографічні, адресно-бібліографічні довідки, складання списків літератури до наукових та дипломних робіт.

  Фахівці відділу надають консультації з методики пошуку інформації різної складності, виконання запитів віддалених користувачів в режимі online (віртуальна довідка).

  Відділ організовує та проводить: Дні бібліографії, Дні інформації, Дні нової книги, книжкові виставки та виставки бібліографічних посібників, тематичні відкриті перегляди з бібліографічними оглядами за замовленням, екскурсії по бібліотеці, інформаційне обслуговування підприємств та організацій. Працівники відділу організовують бібліографічне навчання для користувачів бібліотеки (бібліотечні уроки, бесіди, консультації про використання ДБА, культуру читання тощо), беруть участь в організації конференцій, семінарів, бібліографічних студій з питань компетенції відділу, готують публікації з актуальних проблем теорії, методики, історії бібліографії, надають методичну та консультаційну допомогу бібліотекам області в організації бібліографічної діяльності.
  Бібліографи здійснюють масове інформування через блог відділу.
  Відділ наукової інформації та бібліографії є координатором довідково-бібліографічного обслуговування в бібліотеці.
  Чернігівський Центр європейської інформації був відкритий у 2006 році за фінансової підтримки Європейської програми Міжнародного Фонду "Відродження". ЦЄІ входить до Мережі Центрів європейської інформації України.
  Основні послуги, що надаються ЦЄІ:
 • збір, обробка, зберігання літератури та інших матеріалів з питань європейської інтеграції;
 • забезпечення відкритого доступу до літератури та інших матеріалів з питань європейської інтеграції;
 • безкоштовне надання консультативних послуг;
 • доступ до інтернету;
 • надання у користування матеріалів з різних аспектів європейської інтеграції у друкованому та електронному вигляді;
 • систематичне проведення інформаційно-просвітницьких заходів, які спрямовані на підвищення знань молоді та мешканців міста і області: семінари та тренінги, "круглі столи", до участі в яких залучаються різні категорії населення, зокрема: представники громадськості, освітяни, студенти, працівники ЦБС області, державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування;
 • проведення заходів з інформування про практичні питання для громадян (можливості участі в освітніх, наукових, культурних, молодіжних програмах ЄС; підвищення обізнаності щодо правил отримання віз до країн ЄС тощо); проведення відео-конференцій з актуальних питань європейської тематики.
 • Центр активно співпрацює з ЧМГО "Сіверський інститут регіональних досліджень" та Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
  Інформація про проведені ЦЄІ заходи розміщена на сайті бібліотеки у розділі "Новини", а також на сайті Мережі Центрів європейської інформації.
  Сектор інформації забезпечує інформацією керівників, творчих працівників, вчених і спеціалістів з проблем науки і практики в галузі культури і мистецтв. Започатковано проект інформаційної підтримки молодих науковців, який став результатом маркетингового дослідження щодо задоволення попиту аспірантів та магістрантів на інформаційно-бібліографічні послуги. Молодим науковцям пропонуєм лекції-консультації з використанням мультимедійних технологій за темами: алгоритм пошуку літератури, електронні ресурси – на допомогу науковцю, бібліографічне оформлення списку літератури до наукової роботи тощо.
   Сектор інформації веде популярний серед користувачів бібліотеки блог "Інформаційна панорама".


  Телефони для довідок: (0462) 69-97-94

                                          (0462)67-61-97

  E-mail: bibliograf2016@gmail.com

 

Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів (ВІТЕР)

  Головною метою Відділу є впровадження комп'ютерних технологій у діяльність бібліотеки. Фахівці Відділу забезпечують функціонування локальної мережі та комп'ютерної техніки бібліотеки, розробляють технологічні та програмні засоби щодо автоматизації бібліотечних процесів. Відділ виконує науково-дослідницьку роботу в галузі мережевих технологій, наповнює вебсайт бібліотеки, сторінки у соціальних мережах і визначені блоги, здійснює супровід автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи "ІРБІС", впроваджує нові онлайн-сервіси у бібліотечну діяльність, створює умови та режим доступу до мережі Інтернет для користувачів та працівників бібліотеки, забезпечує технічну підтримку проведення скайп-зустрічей, вебінарів, семінарів, конференцій та інших соціокультурних заходів.
  При відділі функціонують сектор електронної бібліотеки та Регіональний тренінговий центр з інтернет-центром (на правах сектору).
  Сектор електронної бібліотеки займається роботою з оцифрування рідкісних, цінних і краєзнавчих документів з фондів бібліотеки з метою їх збереження, вивчення й популяризації.
  Регіональний тренінговий центр (РТЦ) створений і обладнаний у рамках програми "Бібліоміст" – чотиристороння партнерська робота Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури і туризму України та Української бібліотечної асоціації, за фінансової підтримки Фундації Білла та Мелінди Гейтс та Microsoft. Діяльність РТЦ направлена на сприяння розвитку регіональної бібліотечної інфраструктури шляхом підвищення кваліфікації працівників бібліотек області, навчання бібліотекарів роботі з новітніми технологіями та підвищення рівня комп’ютерної грамотності населення, надання підтримки бібліотекам області у здійсненні адвокаційної діяльності та залученні додаткових ресурсів, просування бібліотек області серед широкої громадськості. У час, вільний від тренінгів і соціокультурних заходів, що відбуваються у РТЦ, він працює як інтернет-центр для користувачів з безоплатним доступ до мережі Інтернет.

 

 Телефон для довідок (0462) 65-14-34

  E-mail: korolenkolib@ukr.net

 

Науково-методичний відділ (НМВ)

  Науково-методичний відділ надає методичну та практичну допомогу в організації бібліотечного та інформаційного обслуговування, бере участь у формуванні регіональної бібліотечної політики, у розробленні та сприянні реалізації державних програм щодо розвитку бібліотечної справи.
  Відділ виконує функції методичного та координаційного центру для публічних бібліотек Чернігівської області з питань бібліотекознавства. Відділ узагальнює, вивчає та рекомендує до впровадження інноваційні форми бібліотечної діяльності. Організовує методичну, консультативну та практичну роботу з питань розвитку бібліотечної справи та безперервної освіти бібліотечного персоналу. Готує та видає широкий спектр методичних посібників з актуальних теоретичних питань бібліотечної справи.
  Проводить регіональні і локальні бібліотекознавчі соціологічні дослідження, бере участь у всеукраїнських професійних дослідженнях. Підтримує творчі зв’язки з бібліотечними закладами України з метою професійного спілкування та подальшого ділового співробітництва.
  Здійснює бібліотечне, бібліографічне і фактографічне обслуговування з питань бібліотечної справи і бібліотекознавства.

  Редакційно-видавничий сектор є структурним підрозділом науково-методичного відділу.
  Діяльність Сектору спрямовується на координацію видавничої діяльності та забезпечення виходу у світ методичних, бібліографічних і інших посібників, статистичних і аналітичних матеріалів, підготовлених структурними підрозділами бібліотеки.
  Мета: координація видавничої діяльності бібліотеки, художньо-технічне оформлення, тиражування видань, забезпечення своєчасного і якісного випуску друкованих видань.

  Основні завдання:

 • Координація роботи структурних підрозділів бібліотеки по підготовці матеріалів до видання.
 • Контроль за дотриманням визначених строків надання рукописів.
 • Робота з укладачами та упорядниками видань, надання необхідної консультативної та практичної  допомоги.
 • Оцінка поданих матеріалів, відхилення їх у разі невідповідності до вимог діючих нормативних документів.
 • Обробка і випуск друкованих матеріалів.
 • Редагування підготовлених до друку структурними підрозділамиметодичних і бібліографічних посібників, аналітичних і статистичних матеріалів.
  Телефон для довідок (0462) 77-45-44
  E-mail: metodvid@ukr.net
© НВП "Армпроект", 2002-2021