Методичнi матерiали

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Методичні матеріали за 2007 рік.


78.3 / 02
В 81
  Времен и судеб неразрывна связь: сотрудничество библиотек Брянской (Россия), Гомельской (Беларусь) и Черниговской (Украина) областей, 1972-2007 гг. [Текст] / Черниг. гос. обл. универс. науч. б-ка им. В.Г. Короленко ; сост.: Феофилова Л. В., Осадчая Т. Г. – Чернигов : [б. и.], 2007. – 20 с.


Файл: розмір 0.35 MB Завантажити

78.34 / 02
Б 59
  Бібліотечна Чернігівщина [Текст] : наук.-метод. зб. [Вип. 1] / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд. Ю. М. Самойленко ; редкол.: Л. В. Феофілова (відп. ред.) та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 72 с.


Файл: розмір 0.44 MB Завантажити

78.38 / 02
Ч-69
  Читання – справа сімейна [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 26 с.


Файл: розмір 0.21 MB Завантажити

91.9:83 / 016:8
В 15
  Валентина Микитівна Михайленко [Текст] : реком. покажч. / Черніг. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Короп. центр. район. б-ка ; [уклад. І. М. Євтушенко]. – Чернігів : [б. в.], 2007. – 10 с.


Файл: розмір 0.11 MB Завантажити

© НВП "Армпроект", 2002-2018