Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 244

14.05.2019

result_IMG_8993-e   До роковин Дня пам'яті жертв політичних репресій відділ документів із гуманітарних наук підготував книжково-інформаційну виставку "День, вкарбований в живу пам'ять нації".
  Книжкова виставка спрямована на відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства. Сьогодні жодних таємниць, замовчувань та викривлень у питаннях, які стосуються політичних репресій немає і не може бути. Інформація, що представлена на виставці, а це книги, публікації з періодичних видань, розкривають питання технології терористичної політики: як саме вона втілювалася в життя, хто були виконавці антигуманних вказівок центральної влади, якою була мотивація їхньої поведінки та дій.


  Список літератури:
  1. Винниченко І. Україна 1920–1980-х: депортації, заслання, вислання / І. Винниченко ; [ред. Т. Соломаха]. – Київ : Рада, 1994. – 124 с.
  2. Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих / упоряд. Є. Пронюк. – Київ : Український Центр духовної культури, 2007. – 679 с. : фот., іл.
  3. Герасим'юк О. Розстрільний календар / Олена Герасим'юк. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 431 с.
  4. Деревінський В. Ф. В'ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою / Василь Деревінський. – Харків : Vivat, 2017. – 493 c. : іл.
  5. Долі репресованих земляків. Чернігівський район / Черніг. район. центр. бібл. система, Черніг. центр. район. б-ка, Черніг. район. осередок Нац. спілки краєзнавців ; упоряд. Н. С. Коса. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 711 с. : фот.
  6. Дорошенко О. Є. Василь Стус / О. Дорошенко. – Харків : Антологія, 2015. – 127 с.
  7. З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ : наук. і докум. журн. № 1 (47), 2017 / [редкол.: О. Рубльов (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Харків : [б. в.], 2017. – 436 с. : табл.
  8. Епплбом Е. Історія ГУЛАГу / Е. Епплбом ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво–Могилянська академія, 2006. – 511 с. : іл., фот.
  9. Конквест Р. Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років [Текст] / Роберт Конквест ; [пер. з англ. Н. Волошинович, З. Корабліна] ; Міжнар. благод. фонд "Україна 3000". – Луцьк : Терен, 2009. – 879 с.
  10. Лук'яненко Л. Г. Вірую в Бога і в Україну / Л. Лук'яненко. – [2–ге вид.]. – Київ : Софія, 2007. – 308 с.
  11. Реабілітовані історією : у 27 т. Чернігівська область. Кн. 4 / [НАН України та ін.] ; голов. редкол.: П. Т. Тронько (голова) [та ін.] ; обл. редкол.: В. М. Хоменко (голова) [та ін.] ; [упоряд. : О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. В. Лисенко]. – Чернігів : Лозовий В. М., 2012. – 630 с. : іл.
  12. Репресії 20–30–40-х і початку 50-х років на Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АН України, Ін-т історії, Держ. іст. б-ка України, Всеукр. спілка краєзнавців ; [упоряд.: Л. Ю. Ступак [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1992.
  13. Славутич Я. Розстріляна муза. Мартиролог : нариси про поетів / Яр Славутич. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Либідь, 1992. – 181 с.
  14. Україна в добу "Великого терору": 1936–1938 роки / [авт.– упоряд. С. Богунов [та ін.] ; редкол. Ю. Шаповал [та ін.]]. – Київ : Либідь, 2009. – 541 с. : іл.
  15. Українська інтелігенція і влада: зведення секретного відділу ДПУ УСРР, 1927–1929 рр. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд. В. Д. Даниленко. – Київ : Темпора, 2012. – 755 с. : іл.
  16. Шевченко С. В. Соловецький реквієм / Сергій Шевченко. – Київ : Експрес–Поліграф, 2013. – 591, XXXII с. : фот.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018