Загальнобібліотечні заходи   >   Бібліотека
<<< Повернутись
Переглядів: 302

06.11.2019

result_IMG_4326-e   Я сильна тим, що можу говорити,
  Що можу сміло володіти словом.
  Я можу мріяти, думати, творити.
  Бо маю велич сили – свою мову!
  В. Носенко

 

  Щороку 9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови. Це державне свято було встановлено указом президента України в 1997 році на честь українського літописця Нестора – послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з Преподобного Нестора Літописця і починається писемна українська мова.
  Ми живемо на мальовничій землі – в Україні. Тут жили наші пращури, живуть наші батьки, живемо й ми, милуючись красою рідної природи, вслухаючись у чарівні мелодії пісень, вбираючи в себе ніжні звуки української мови. До найкоштовніших надбань кожного народу належить мова. Тому і називаємо її "рідна мова". Рідна, як мати, як батьківщина, як усе найдорожче серцю. Рідна мова – це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя.
  З нагоди цього свята працівники відділу документів із гуманітарних наук Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка підготували книжково-інформаційну виставку "Без мови немає нації". Запропоновані матеріали розкривають красу і велич рідної мови – мови нації, без якої не може існувати ні народ, ні Україна як держава.

 

  Список літератури:

  1. Авраменко О. М. 100 експрес-уроків української : [навч. посіб.] / Олександр Авраменко. – Київ : Книголав, 2016. – 191 с. : іл.

  2. Антисуржик : [вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити] : навч. посіб. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за заг. ред. Олександри Сербенської. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Львів : Апріорі, 2017. – 302 с.
  3. Береза Т. Гарна мова – одним словом : словник вишуканої української мови / Тарас Береза. – Львів : Апріорі, 2015. – 417 с.
  4. Береза Т. Мовою бестселерів : сучас. слов. живої мови / Тарас Береза. – Львів : Апріорі, 2017. – 798 с.
  5. Бортняк А. А. Ну що б, здавалося, слова... : бесіди про культуру української мови / А. А. Бортняк. – Київ : Український письменник, 1994. – 72 с.
  6. Брайчевський М. Походження слов'янської писемності / Михайло Брайчевський. – 4-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 152 с. : іл.
  7. Васильченко В. М. Українська мова. П'ятдесят кроків у грамотність : навч. посіб. / В'ячеслав Васильченко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 414 с.
  8. Вихованець І. Р. Розмовляймо українською : мовознавчі етюди / Іван Вихованець. – Київ : Університетське видавництво "Пульсари", 2012. – 156 с.
  9. Гнатюк Л. П. Українська мова: особливості практичного застосування / Л. П. Гнатюк, О. В. Бас-Кононенко. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 259 с.
  10. Губерначук С. С. Прадавність української мови / Станіслав Губерначук. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 352 с. : іл.
  11. Гуць М. В. Українська мова у діловому спілкуванні / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – Київ : Біноватор, 2005. – 351 с.
  12. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – Київ : Міжнародна агенція "BeeZone", 2004. – 328 с.
  13. Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки / В. А. Истрин ; отв. ред. Л. П. Жуковская ; АН СССР. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 189 с. : ил.
  14. Караванський С. Секрети української мови / Святослав Караванський. – Вид. 2-ге, розширене. – Львів : БаК, 2009. – 343 с.
  15. Клименко Н. Українська легко! / Наталія Клименко, Павло Мельник-Крисаченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 283 с. : іл.
  16. Коваль А. П. Спочатку було Слово: крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А. П. Коваль. – Київ : Либідь, 2001. – 311 с. : іл.
  17. Культура мови: від теорії до практики : монографія / Л. В. Струганець [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 215 с. : табл.
  18. Лемко І. Цікавинки укрмови / Ілько Лемко. – Львів : Апріорі, 2016. – 178 с. : іл.
  19. Масенко Л. Т. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір / Л. Т. Масенко. – Київ : Просвіта : КМ "Академія", 2004. – 162 с.
  20. Масенко Л. Т. Суржик: між мовою і язиком / Лариса Масенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 135 с.
  21. Мельничук С. А. Моя боротьба за мову. Документальне висвітлення методів "історичного складання" російськомовного населення України / Сергій Мельничук. – [Вид. 2-ге, допов.]. – Київ : Талком, 2017. – 575 с.
  22. Микитюк О. Р. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки : навч. посіб. / Оксана Микитюк ; Нац. ун-т "Львів. Політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 234 с. : табл.
  23. Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. Олекса Тихий. – Київ : Смолоскип, 2007. – 414 с. : табл.
  24. Огієнко І. І. Історія української літературної мови / І. Огієнко ; [упоряд. М. Тимошик]. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 434 с. : іл.
  25. Огієнко І. І. (митрополит Іларіон). Наша літературна мова / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; [упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик]. – Київ : Наша культура і наука, 2011. – 355 с.
  26. Островський В. І. А українською кажуть так... / В. І. Островський, Г. Ф. Островська. – 2-е вид., допов. й випр. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 454 с.
  27. Пересопницьке Євангеліє, 1556–1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Укр. мовно-інформ. фонд ; [вид. підгот. І. П. Чепіга за участю Л. А. Гнатенко ; наук. ред. В. В. Німчук ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : [б. в.] (Друкарня НБУ ім. В. І. Вернадського), 2011. – 699 c. : іл.
  28. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Г. Півторак. – Київ : Наукова думка, 1993. – 199 с.
  29. Повість минулих літ : літопис. оповіді / переказ В. Близнеця, худож. В. В. Якутович, [наук. кер., авт. післямови В. В. Яременко]. – Київ : Веселка, 2002. – 225 с. : іл.
  30. Погиба Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – Київ : Кондор, 2011. – 348 с.
  31. Пономарів О. Д. Культура слова. Мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – 4-те вид., допов. – Київ : Либідь, 2011. – 270 с.
  32. Радевич-Винницький Я. Мова і нація : тези про місце і роль мови в національному відродженні України / Ярослав Радевич-Винницький, Василь Іванишин. – Вид. 6-те, допов. – Львів : Апріорі, 2012. – 210 с.
  33. Рильський М. Т. Життя духовного основа: статті й висловлювання про мову / М. Т. Рильський. – Київ : Просвіта, 2007. – 158 с. : іл.
  34. Різників О. Спадщина тисячоліть: українська мова. Чим вона багатша за інші? / Олекса Різників. – Вид. 2-ге, допов., перероб. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 191 с.
  35. Русанівський В. М. Історія української літературної мови : підруч. для гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / В. М. Русанівський. – Київ : АртЕк, 2001. – 423 с.
  36. Савченко Л. Г. Розмовляй українською правильно : [довідник] / Л. Савченко. – Харків : Орбіта, 2016. – 191 с.
  37. Селезньов Володимир. Мовні війни : міф про "зіпсованість" укр. мови / Володимир Селезньов. – Харків : Vivat, 2016. – 255 с.
  38. Уліщенко О. М. Мова чудова / Ольга Уліщенко. – Харків : Vivat, 2016. – 328 с. : іл.
  39. Фаріон І. Д. Мова – краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови в XI – середині XIX ст. / Ірина Фаріон ; Нац. ун-т "Львів. Політехніка". – 4-тє вид. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 211 с.
  40. Булавінцева О. М. "І все-таки: в началі було слово!" : [захід] / О. М. Булавінцева // Виховна робота в школі. – 2016. – № 10. – С. 32–35.
  41. Кривенко А. А. До мови серцем доторкнись / А. А. Кривенко, Ж. М. Пахар // Позакласний час. – 2017. – № 10. – С. 10–12.
  42. Тимошик М. Місія мови – творити державу : нотатки на полях "Бібліографічного показника Ірини Фаріон" / Микола Тимошик // Слово Просвіти. – 2019. – № 23. – С. 4–5 : фот.
  43. Ющук І. Милозвучність української мови / Іван Ющук // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2018. – № 10. – С. 43–46.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2020