Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів із гуманітарних наук
<<< Повернутись
Переглядів: 663

18.09.2018

result_1-e   18 вересня у читальній залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка представлена виставка "Василь Сухомлинський у вимірі століть" (до 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського – видатного українського педагога, гуманіста, мислителя та дитячого письменника).
  Українська та світова педагогічна спільнота високо цінує внесок В. О. Сухомлинського в розвиток освіти і науки. Відомий педагог 23 роки беззмінно працював директором Павлиської середньої школи. В 1948 р. це була звичайна, пересічна школа. Робота в школі стала найпліднішим періодом його науково-практичної та літературно-публіцистичної діяльності. Звичайну сільську школу він перетворив у справжню педагогічну лабораторію, де видобував скарби педагогічної мудрості. Школа, на думку Василя Сухомлинського, – це не комора знань, а світоч розуму, святиня і надія, духовна колиска народу, норовливе дитя суспільства. Це – світ душевних людських доторкань, зосередження добрих почуттів, тонких переживань. Це – вічне вогнище краси, освіти й освіченості. В школі дитина проводить один з найважливіших періодів свого життя, а не лише засвоєння знання, вміння, навички, способи діяльності.
  Василь Олександрович Сухомлинський написав 48 монографій, понад 600 статей, 1500 оповідань і казок для дітей. Його книги виходили і виходять масовими тиражами в багатьох країнах світу (Росії, Німеччині, Японії, США, Канаді, Китаї та ін.). Найвідоміша його книга "Серце віддаю дітям" перекладена на 30 мов світу і витримала 54 видання. Він став визнаним класиком педагогіки ХХ ст. Його книги присвячені головним чином вихованню і навчанню молоді, педагогізації батьків, методиці викладання мови і літератури в середніх школах та ін.
  Найважливішими працями Сухомлинського є: "Виховання колективізму у школярів" (1956), "Верьте в человека" (1960), "Духовний світ школяра" (1961), "Праця і моральне виховання" (1962), "Людина неповторна" (1962), "Дума о человеке" (1963), "Моральний ідеал молодого покоління" (1963), "Шлях до серця дитини" (1963), "Моральні заповіді дитинства і юності" (1966), "Серце віддаю дітям" (1969; нагороджена державною премією УРСР), "Павлиська середня школа" (1969), "Жива вода криниці" (1970), "Народження громадянина" (1970), "Як виховати справжню людину" (1975), "Батьківська педагогіка" (1978), "Сто порад вчителю" (1981), "Книга про любов" (1983).
  У 1989 році послідовники створили Міжнародну асоціацію прихильників Сухомлинського, а в 1990 р. – Українську асоціацію Василя Сухомлинського, яка систематично проводить Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені вивченню і впровадженню у широку педагогічну практику творчої спадщини видатного педагога.
  З плином часу інтерес учених і вчителів до життя і творчості В. О. Сухомлинського зростає, поширюється в Україні й світі. Кожне покоління педагогів звертається до неї як до невичерпного джерела досвіду та натхнення, вона втілює в собі перевірені практикою педагогічні ідеї, знахідки та рекомендації, що не втрачають актуальності й сьогодні. Без творчості Сухомлинського не можна уявити сучасної гуманної педагогіки.
  Головними постулатами його основи педагогічної системи є:
  1) Виховання дитини повинно бути спрямоване на окультурення її потреб.
  2) Ідеал культурних бажань людини, які необхідно виховувати, – потреби у праці, у творінні добра, у красі.
  3) Щоб виховати дитину, необхідно створити у неї чутливість до виховання (потребу бути хорошою), створити для неї "радість буття", сформувати почуття власної гідності.
  4) Умовою успішного виховання, з якої воно повинно починатися, є створення атмосфери успіху, що є відправною його основою. Абсолютна перевага позитивних стимулів і реакцій на поведінку дитини над негативними.
  Кожне покоління по-новому сприймає В. Сухомлинського, знаходить цінні дороговкази для навчання і виховання. 

"Людина, народжується на світ не для того, щоб зникнути безвісною пилинкою. 

Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний". 

В. Сухомлинський.

  Тож запрошуємо всіх до перегляду виставки, присвяченої життю та творчості В. Сухомлинського, яка демонструється у читальній залі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка!

  Список літератури:
  1. Антонець М. Я. Дидактичні проблеми загальноосвітньої школи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського [Текст] / М. Я. Антонець ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : Вища школа, 2008. – 246, [1] с.
  2. Артемова Л. В. Історія педагогіки України [Текст] : підруч. для вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Артемова. – Київ : Либідь, 2006. – 421, [1] с. : ілюстр.
  3. Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : метод. посіб. / [К. О. Журба та ін. ; під заг. ред. К. І. Чорної] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 259 с.
  4. Вознюк Н. М. Етико-педагогічні основи формування особистості [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Н. М. Вознюк ; Нац. аграр. ун-т. – Київ : ЦНЛ, 2005. – 193 с.
  5. Зайченко І. В. Історія педагогіки [Текст] : навч. посіб. : у 2 кн. / І. В. Зайченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. Кн. 1 : Історія зарубіжної педагогіки. – 2010. – 620, [1] с.
  6. Зайченко І. В. Історія педагогіки [Текст] : навч. посіб. : у 2 кн. / І. В. Зайченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. Кн. 2 : Школа, освіта і педагогічна думка в Україні . – 2010. – 1030, [1] с.
  7. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії [Текст] : наук.-метод. посіб. / І. А. Зязюн ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : [б. в.], 2000. – 309 с.
  8. Калмиков Г. В. Суспільство. Особистість. Взаємини. Громадянськість: гуманістичний погляд В. О. Сухомлинського у майбутнє [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г. В. Калмиков. – Київ : Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут, 2002. – 178, [1] с.
  9. Левківський М. В. Історія педагогіки [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / М. В. Левківський. – Київ : ЦНЛ, 2003. – 359 с. : іл.
  10. Мєзенцева Г. О. Робота з батьками [Текст] : (метод. посіб. клас. кер.) / Г. О. Мєзенцева ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 2000. – 20 с. - (Бібліотечка вчителя).
  11. Родчанин Е. Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог [Текст] : об идеалах В. А. Сухомлинского / Е. Г. Родчанин, И. А. Зязюн. – Москва : Педагогика, 1991. – 107, [5] с.
  12. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям [Текст] ; Рождение гражданина ; Письма к сыну / В. А. Сухомлинский ; [ред. Г. М. Вакар]. – Киев : Радянська школа, 1985. – 559, [1] с. : ил.
  13. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві [Текст] / В. О. Сухомлинський ; [ред. Г. М. Вакар]. – Київ : Радянська школа, 1988. – 302, [1] с.
  14. 1000 цитат від великих і знаменитих [Текст] : навч. посіб. / [упоряд. Р. С. Кацавець]. – Київ : Алерта, 2018. – 148 с.
  15. Трухін І. О. Основи шкільного виховання [Текст] : навч. посіб. для пед. навч. закл. / І. О. Трухін, О. Т. Шпак ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : ЦНЛ, 2004. – 367 с.
  16. Ушанування 90-річчя від дня народження Василя Сухомлинського [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Л. М. Заліток]. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 93, [2] с. : ілюстр.
  17. Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. Г. Ярощук. – Київ : Слово, 2012. – 313 с.
  18. Антонець М. Василь Сухомлинський: Батьківщина – це твоє рідне слово [Текст] / М. Антонець // Рідна школа. – 2016. – № 11–12. - С. 40–44.
  19. Батрун, І. В. Соціалізація дитини в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського [Текст] / І. В. Батрун // Педагогічна майстерня. - 2017. - № 11. - С. 31–34.
  20. Батрун І. В. Сухомлинський про життєві орієнтації шкільної молоді [Текст] / І. В. Батрун // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 9. – С. 31-36.
  21. Богуш А. Патріотичний вектор образу "Батьківщина" в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського [Текст] / А. Богуш // Рідна школа. – 2017. – № 1–2. – С. 27–30.
  22. Бондаренко В. Василь Сухомлинський: світовий вимір [Текст] : виставка у Педагогічному музеї України / В. Бондаренко // Рідна школа. – 2016. – № 11–12. – С. 45–47.
  23. Кальчук М. Виховання культури потреб особистості у сучасній школі [Текст] / М. Кальчук // Початкова школа. – 2016. - № 3. – С. 10–13.
  24. Савченко О. Ідеї В. Сухомлинського у просторі української освіти [Текст] / О. Савченко // Початкова школа. – 2018. – № 4. – С. 1–3.
  25. Семеренко Г. Роль української мови в становленні громадянина-патріота в творчій спадщині В. О. Сухомлинського [Текст] / Г. Семеренко // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 6. – С. 3–8.
  26. Хайруліна В. Особистість у колективі [Текст] : до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / В. Хайруліна // Рідна школа. – 2016. – № 11–12. – С. 37–39.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018