Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ документів з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук
<<< Повернутись
Переглядів: 969

10.10.2018

 result_DSC01608-e  У рамках роботи Центру екологічної інформації у відділі з економічних, технічних, природничих та сільськогосподарських наук до Всесвітнього дня здорового харчування, який відзначається 16 жовтня, підготовлено книжково-ілюстративну виставку. На виставці представлені книги та статті з періодичних видань про здорове і корисне харчування, якість і безпеку харчових продуктів.
  Мета Всесвітнього дня здорового харчування – залучити увагу громадськості до проблем харчування в сучасному суспільстві.
  За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 80% усіх захворювань пов'язані тією чи іншою мірою з харчуванням, а 40% з них – безпосередньо з фактором харчування людини.
  Правильне та збалансоване здорове харчування може сприяти не тільки поліпшенню самопочуття, бадьорості, енергійності та активності людини, але також дозволить знизити ризики розвитку серйозних серцево-судинних, онкологічних, шлунково-кишкових та інших захворювань, які значно погіршують якість життя. Для того щоб істотно змінити своє життя на краще, необхідно правильно харчуватися, не шкодувати часу на приготування здорової їжі, відмовитися від сурогатного швидкого харчування.

 

 Список літератури:

  1. Баласинович Б. ГМО: виклики сьогодення та досвід правового регулювання [Текст] / Б. Баласинович, Ю. Ярошевська. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 255 с.
  2. Безпека харчування: сучасні проблеми [Текст] : [посібник-довідник / упоряд. А. В. Бабюк та ін.]. – Чернівці : Книги – XXI, 2005. – 454 с.
  3. Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Генетично модифіковані організми (ГМО) [Текст] / Всеукр. екол. ліга ; [упоряд.: Тимочко Т. В., Гуленко О. Б.]. – Київ : Аспект-Поліграф (Ніжин), 2007. – 38 с. : табл.
  4. Григоров Ю. Г. Особливості здорового харчування українців [Текст] / Ю. Г. Григоров, Т. М. Семесько, Л. Л. Синєок. – Київ : Медкнига, 2007. – 55 с.
  5. Закон України про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини [Текст] / Верхов. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2003. – 20 с.
  6. Захист прав споживачів [Текст] / [упоряд. О. М. Роїна ; відп. викон. Є. К. Пашутинський]. – Київ : КНТ, 2007. – 259 с.
  7. Мікробіологія та фізіологія харчування [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. освіти I–IV рівнів акредитації / [авт. кол.]: В. Д. Малигіна [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 241 с.
  8. Основи експертизи продовольчих товарів [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [В. Д. Малигіна та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 295 с.
  9. Пономарьов П. Х. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / П. Х. Пономарьов, І. В. Донцова ; Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 124 с.
  10. Санітарні правила та норми в Україні [Текст] : зб. офіц. текстів законів станом на 1 лют. 2013 р. / [упоряд. Ю. І. Руснак]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 560 с.
  11. Сирохман І. В. Товарознавство продовольчих товарів [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / І. В. Сирохман, І. М. Задорожний, П. Х. Пономарьов. – Київ : Лібра, 2008. – 598 с.
  12. Сирохман І. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня ; Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 543 с.
  13. Сирохман І. В. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова ; Львів. комерц. акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 383 с.
  14. Токсикологія продуктів харчування [Текст] : підручник / [С. А. Воронов та ін.] ; за ред. С. А. Воронова ; Нац. ун-т "Львів. Політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 555 с.
  15. Дятлова А. В. Проект "Абетка здорового харчування для школярика". Упровадження основ здорового харчування у навчально-виховний процес [Текст] / А. В. Дятлова, Л. О. Шевченко // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 8. – С. 20–28.
  16. Їжа та здоров'я [Текст] : тренінг // Позакласний час. – 2018. – № 2. – С. 10–11.
  17. Коваленко Г. В. Виведення радіонуклідів з продуктів харчування / Г. В. Коваленко // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 5. – С. 9.
  18. Рибалка О. У цивілізованому світі добре розуміють харчову цінність натуральних продуктів здорового харчування [Текст] / О. Рибалка // Зерно і хліб. – 2011. – № 1. – С. 13–19.
  19. Ромасюкова Т. Харчові добавки — користь чи шкода? / Т. Ромасюкова // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 7. – С. 25–26.
  20. Тищенко А. Харчові добавки з позначенням "Е" [Текст] / Алла Тищенко // Пожежна та техногенна безпека. – 2017. – № 11. – С. 40.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2020