Загальнобібліотечні заходи   >   Відділ краєзнавства
<<< Повернутись
Переглядів: 1109

19.03.2018

210002    Серія біобібліографічних покажчиків "Історики та краєзнавці Чернігівщини", започаткована 2003 року ОУНБ імені В. Г. Короленка та Чернігівською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України, поповнилась черговим посібником. Побачив світ 22 випуск серіалу, присвячений громадському діячеві, педагогу, публіцисту та краєзнавцю Василю Михайловичу Хижнякову (1842-1917).
   В. М. Хижняков народився у Києві у дворянській родині, закінчив Київський університет св. Володимира, працював учителем, пізніше був переведений до Чернігова. Протягом 1866-1879 рр. В. М. Хижняков викладав у Чернігівській чоловічій гімназії. В. М. Хижняков також значною мірою прислужився розвиткові місцевого самоврядування в регіоні. Він обирався міським головою Чернігова (1875-1887), головою губернської земської управи (1886-1896) тощо.
  В. М. Хижняков був одним із засновників Чернігівської громадської бібліотеки, що розпочала свою діяльність 15 березня 1877 р., входив до складу правління і чотири роки очолював його, своїми пожертвами допомагав становленню закладу.
  В. М. Хижняков залишив значну творчу спадщину. Його доробок складає понад 120 творів. Значна їх частина представлена публікаціями з різних галузей земської життєдіяльності – повідомленнями, промовами, заявами, доповідями, звітами, записками, виступами, які оприлюднювалися на сторінках "Земского сборника Черниговской губернии", "Черниговских губернских ведомстей", "Черниговской газеты", журналів засідань та стенографічних звітів Чернігівського губернського земського зібрання та ін.
  Біобібліографічний покажчик "Василь Михайлович Хижняков (1842–1917)" має на меті систематизувати його доробок. Укладачами його є відомі чернігівські науковці-історики Олександр Коваленко, Андрій Курданов, Олександр Рахно. У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення літературних джерел у прямій послідовності. У межах одного року джерела розміщено за алфавітом назв. Бібліографічні записи проанотовані, якщо в тому була потреба.
  Посібник супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається з іменного та географічного покажчиків. Бібліографічний опис здійснено відповідно до чинних стандартів.
  Видання розраховане на викладачів та учителів, студентів, співробітників бібліотек, музеїв та архівів, краєзнавців.

<<< Повернутись

© НВП "Армпроект", 2002-2018