Іменні колекції - Колекції, пов'язані з видатними особистостями
Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
Чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?..
Т.Г. Шевченко

Тарас Григорович Шевченко – одна з найвизначніших постатей в українській літературі та образотворчому мистецтві, поет, письменник, драматург, художник, громадський діяч, філософ, фольклорист і етнограф, історик. Це людина, котра залишила велику культурну спадщину, за збереження, вивчення та популяризацію якої несемо відповідальність ми – народ України. З метою відзначення 200-річчя ювілею видатного сина українського народу 2014 рік оголошений Роком Тараса Шевченка. Безсмертне Кобзареве ім’я відоме скрізь як ім’я людини, що присвятила своє життя боротьбі за волю України та українців. Серед тих визначних діячів, помисли й талант яких спрямовані на служіння народові, а серця сповнені високої любові до Батьківщини, Тарас Шевченко по праву займає почесне місце, бо з таким вогнем у душі захищав свободу й незалежність вітчизни, честь і гідність народу.

Шевченківська іменна колекція містить повнотекстові електронні документи рідкісних друкованих видань, які зберігаються у фондах Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка. Метою проекту є збереження, вивчення й популяризація спадщини Великого Кобзаря в Україні і за її межами та формування культурної свідомості населення нашої держави.

83.3(4УКР)5
Ш 37
Конисский, Александр Яковлевич.
  Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченка  [Текст] : (критико-биогр. хроника) : с портр. Т. Г. Шевченка и его друзей и видами хаты и могилы его, 1814 - 1861 / А. Я. Конисский. – Издание Высочайше утвержд. Южно-Русского О-ва Печатного Дела. – Одесса : Тип. Высочайше утв. Южно-Русск. О-ва Печатного Дела, 1898. – [6], 730  с. : ил., портр. – Электрон. версия печ. изд. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (в пер.) : Б. ц.


Файл: розмір 18.51 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
  Науково-методична конференція, присвячена 175-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка [Текст] : (трав. 1989 р.) : тези доп. / Черніг. обл. упр. нар. освіти ; [редкол.: О. В. Бобир та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 1989. – 41 с. – Електрон. верcія друк. вид.


Файл: розмір 21.77 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
  Науково-методична конференція "Т. Шевченко і сучасність" [Текст] : (тези доп.) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. упр. нар. освіти ; [редкол.: О. В. Бобир [та ін.]. – Чернігів : Десна, 1992. – 35, [1] с. – Електрон. верcія друк. вид. – 000.50.


Файл: розмір 18.75 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
  Пам'яті великого борця за волю свого рідного краю Тараса Шевченка в столітню річницю його уродження присвячує тов. "Руська Бесіда" [Текст]. – Чернівці : Руська Бесіда, [1914]. – 64 с. : іл. – Електрон. верcія друк. вид.


Файл: розмір 22.67 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
  Пам'яті Т. Г. Шевченка [Текст] : зб. доп., читаних на ювілей. шевчен. сесії Академії наук УРСР, 9 і 10 березня 1943 р. / АН УРСР ; редкол. : Б. І. Чернишев, П. Г. Тичина, Л. М. Славін. – Київ : Видавництво АН УРСР ; Москва : Полиграфкнига, 1944. – 120 с. – Електрон. верcія друк. вид. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (в пер.) : Б. ц.


Файл: розмір 4.56 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
  Тарас Шевченко [Текст] : альбом 1845 року / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Гальченко]. – Київ : Наукова думка, 2000. – 38, [1] с. – Електрон. верcія друк. вид.


Файл: розмір 111.95 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
Алексєєва, Галина.
  Біографія Т. Г. Шевченка [Текст] / Галина Алексєєва. – Київ : Державне Літературне Видавництво, 1939. – 68 с. – Електрон. верcія друк. вид. – (в обкл.) : Б. ц.


Файл: розмір 18.9 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
Альтман, Петро.
  Т. Г. Шевченко [Текст] : [біогр. нарис] / Петро Альтман. – Вид. ювіл., 1814-1939. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 62, [2] с. : портр. – Електрон. верcія друк. вид. – (в обкл.) : 000.50.


Файл: розмір 1.32 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
Грінченко, М. О.
  Шевченко і музика [Текст] / М. О. Грінченко. – Харків : Мистецтво, 1941. – 109, [3] с. : портр., ноти. – Електрон. верcія друк. вид. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (в пер.) : Б. ц.


Файл: розмір 37.67 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
Єнзен, Альфред.
  Тарас Шевченко. Життя українського поета [Текст] : літ. студія / Альфред Єнзен ; за дозволом авт. з нім. пер. Іван Мандюк. – Перемишль : З друкарні Кноллєра і Сина, 1921. – XIV, 106 с. – Електрон. верcія друк. вид. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (в пер.) : Б. ц.


Файл: розмір 80.14 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
Кранихфельд, Владимир.
  Т. Г. Шевченко – певец Украины [Текст] : критико-биогр. очерк : с 8 ил., исполнен. в две краски / Вл. Кранихфельд. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Жизнь и знание, 1914. – [2], 104 с. : ил., портр. – (Библиотека наших читателей ; книга 8). – Электрон. версия печ. изд. – (в пер.) : Б. ц.


Файл: розмір 33.6 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
Паустовский, Константин.
  Тарас Шевченко [Текст] / Константин Паустовский. – Москва : Художественная литература, 1939. – 64 с. – Электрон. версия печ. изд. – Б. ц.


Файл: розмір 32.21 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
Раєвський, Сергій Євдокимович.
  Життя і творчість художника Тараса Шевченка [Текст] / С. Є. Раєвський. – Харків : Мистецтво, 1939. – 118, [4], 6, [2] с., 79 с. : ілюстр. – Електрон. верcія друк. вид. – Бібліогр. в прим. – (в опр.) : Б. ц.


Файл: розмір 19.01 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
Реп'ях, С.  
  Тарасові сліди (Т.Г. Шевченко на Чернігівщині). Марево (Т. Г. Шевченко і жінки)  [Текст] / С. Реп'ях. – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ обласного управління по пресі, 1993. – 131, [1] с. – Електрон. верcія друк. вид.


Файл: розмір 6.27 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
Тамарченко, Д.  
  Творчість Тараса Шевченка і російська революційно-демократична література [Текст] / Д. Тамарченко; відп. ред.  С. І. Маслов ; Ін-т мови і л-ри АН УРСР. – Москва : Видавництво АН УРСР, 1944. – 146, [2] с. – Електрон. верcія друк. вид. – (в опр.) : Б. ц.


Файл: розмір 17.29 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
Шестаков, Д. П.
  Памяти Т. Г. Шевченка. (К 40 летию кончины поэта, 26 февраля 1861-1901 г.) [Текст] / Д. П. Шестаков. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1902. – 25 с. – (Чтения в обществе любителей русской словесности в память А. С. Пушкина при Императорском Казанском Университете ; 1901, X). – Електрон. верcія друк. вид. – (в пер.) : Б. ц.


Файл: розмір 14.1 MB Переглянути

84(4УКР)
Ш 37
Шевченко, Тарас Григорович.
  Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко ; [авт. післямови В. Бородін]. – Фототипія позацензурного примірника видання 1840 року. – Київ : Видавництво АН УРСР, [1962]. – 116, VI, [2] с. с. : ілюстр. – Електрон. верcія друк. вид. – Бібліогр. в підрядк. прим. післямови. – (в пер.) : Б. ц.


Файл: розмір 19.89 MB Переглянути

84(4УКР)
Ш 37
Шевченко, Тарас Григорович.
  Малий Кобзарь [Текст] : для дітей з мал. / Тарас Шевченко. – Київ : Вид. "Український учитель" (Друк. Ак. Т-ва "Петр Барский в Киеве"), 1911. – 64 с. : іл., портр. – Електрон. верcія друк. вид.


Файл: розмір 23.38 MB Переглянути

84(4УКР)
Ш 37
Шевченко, Тарас Григорьевич.
  Кобзарь [Текст] : (с портретом) / Т. Г. Шевченко. – Издание К. М. Гамалея. Приобретенное Ф. А. Иогансоном. – Киев : Тип. Г. Т. Корчак-Новицкаго, 1894. – 615, [4] с. : портр. – Электрон. версия печ. изд. – (в пер.) : Б. ц.


Файл: розмір 155.11 MB Переглянути

  Чернігівщина в біографії і творчості Т. Г. Шевченка [Текст] : метод. посіб. для вчителів шк. обл.  / Черніг. обл. від. нар. освіти, Обл. ін.-т удосконалення кваліфікації вчителів ; уклад. : О. Д. Замошник, Г. Г. Зубко, Л. Є. Прокопенко. – Чернігів : [Обл. друк. ім. Кірова], 1961. – 70 с.


Файл: розмір 46.73 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Ш 37
Лакиза, Іван.
  Тарас Григорович Шевченко
[Текст] : попул. критич.-біогр. нарис / Іван Лакиза. – Київ : Державне видавництво України, 1929. – 140, [4] с. : ілюстр. – Електрон. верcія друк. вид. – Бібліогр.: с. 138-141 та в підрядк. прим. – Б. ц. 


Файл: розмір 3.63 MB Переглянути

85.153(4УКР) / 76С
Л 47
  Шевченкіана Василя Леоненка [Текст] / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд. Л. В. Феофілова ; відп. за вип. Л. М. Поліщук]. – Вид. 2-е., допов. – Чернігів : [б. в.], 2014. – 28 с. : ілюстр. – Електрон. верcія друк. вид. – Бібліогр.: с. 26-28.


Файл: розмір 3.98 MB Переглянути

×
Слов’янство поки що дало світові
в кінематографії одного великого митця,
мислителя і поета – Олександра Довженка
Чарлі Чаплін

Олександр Довженко... Талановитий, харизматичний, натхненний, готовий у будь-яку мить до активної дії, до творчості... Художник і письменник, захоплений красою й гармонією у житті, вражаючий широтою думки... Вимогливий і невтомний режисер, фільми якого стали новим словом у світовій кінематографії, а кінострічка «Земля» увійшла до десятки найкращих фільмів усіх часів і народів...

Наш земляк, Олександр Петрович Довженко, народився 10 вересня 1894 року у Сосниці, точніше, на його околиці, яку називали В’юнище у багатодітній селянській родині. З нагоди 120-річного ювілею Майстра Верховна Рада України прийняла спеціальну постанову.

Довженківська іменна колекція містить повнотекстові електронні документи друкованих видань, які зберігаються у фондах Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка. Метою проекту є збереження, вивчення й популяризація спадщини О.П. Довженка в Україні і за її межами та формування культурної свідомості населення нашої держави.

  "Вертатись хочу на Вкраїну" [Текст] / Людмила Студьонова // Літературний Чернігів. – 1994. – № 5. – С. 73 – 80.


Файл: розмір 1.81 MB Переглянути

  Історична та передісторична основа повісті Олександра Довженка "Зачарована Десна" [Текст] / Микола Адаменко // Літературний Чернігів. – 2004. – № 4(28). – С. 124 – 127.


Файл: розмір 4.46 MB Переглянути

  Приватні кореспонденції О. Довженка в період Другої світової війни [Текст] / Володимир Кузьменко // Літературний Чернігів. – 2003. – № 2(22). – С. 101 – 107.


Файл: розмір 6.55 MB Переглянути

  Хімчак В. В. О. Довженко-митець (за сторінками спогадів сучасників) [Текст] / В. В. Хімчак // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2004. – Вип. 27. – С. 10 – 13.


Файл: розмір 0.57 MB Переглянути

  "Це – теплота дитинства". З нотаток про діда О. П. Довженка – Семена Тарасовича [Текст] / Віталій Пригоровський // Літературний Чернігів. – № 3(27). – 2004. – С. 100 – 106.


Файл: розмір 6.14 MB Переглянути

83.3(2=УКР)7 / 8У2
Д 58
Школьний, Валентин Васильович.
  З Довженкових криниць [Текст] = Из Довженковых криниц = Dovzhenko's Founts : фотоальбом / Валентин Школьний, Віталій Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1984. – 128 с. : іл. – Електрон. верcія друк. вид. – Текст укр., рос. та англ. мовами. – (в пер.) : Б. ц.


Файл: розмір 28.47 MB Переглянути

83.3(4УКР) / 8У
Д 58
Мащенко, С. Т.
  Філософські обрії Олександра Довженка [Текст] / С. Т. Мащенко. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2004. – 50 с. – Електрон. верcія друк. вид.


Файл: розмір 2.07 MB Переглянути

 
×
© НВП "Армпроект", 2002-2018