Пошук в електронному каталозі IRBIS
Онлайн запис до бібліотеки
фото
pereselenci ІНФОРМАЦІЯ
для внутрішньо
переміщених осіб

Бібліотека українського воїна

Deutsche Welle
German News Service


   Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 14.12.2017

Історія (запитань: 70)

Правила |  Посилання

1  2  3  4  5  6  7  

 Наталія

12.12.2017

Чи є у фондах Вашої бібліотеки книга Юрія Липи "Трилогія:Призначення України.Чорноморська доктрина.Розподіл Росії.-Київ,2014.-170с.

 Відповідь

12.12.2017

Шановна Наталія!
У фондах нашої бібілотеки із вказаних Вами творів Юрія Липи є:

1. Призначення України / Ю. Липа ; передм. В. Мороза. - Львів : Просвіта, 1992. - 269 с.
2. Призначення України / Ю. Липа. - Київ, 1977. - 267 с.
3. Розподіл Россії / Ю. Липа. - Львів, 1995. - 147 с.

 Ганна

29.11.2017

Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему" " Історія вбивства царської сім'ї Романових". Завчасно дякую!

 Відповідь

29.11.2017

Шановна Ганна!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Дитерихс М. К. Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале / М. К. Дитерихс. - Москва : Вече, 2008. - 505, [17] с. : ил. - (Царский дом).
2. Последние дни Романовых / [ред. А. Н. Казакевич]. - Москва : Книга, 1991. - 495 с.
3. Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз / М. К. Касвинов ; [ред. С. С. Игнатова]. - Москва : Мысль, 1989. - 459, [3] с. - (Библиотечная серия). - Библиогр.: с. 439-458.
4. Соколов Н. Убийство царской семьи / Н. А. Соколов. - Москва : Сирин : Советский писатель, 1990. - 365, [32] с. : ил.
5. Жук Ю. А. Гибель Романовых. По следам неразгаданных тайн / Ю. А. Жук. - Москва : Вече, 2009. - 294, [1] с. : фот.
6. Керенский А. Ф. Трагедия династии Романовых / А. Ф. Керенский ; пер. Е. В. Нетесовой. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 205, [2] с.
7. Пиріг Р. Убивство царської сім'ї Романових: київські відголоски трагедії / Руслан Пиріг // Краєзнавство. - 2014. - № 2. - С. 121-127. - Бібліогр. в кінці ст.
8. Сташков Г. Верные до гроба. В Екатеринбурге убили не только членов царской семьи, но и слуг / Глеб Сташков // Загадки истории. - 2017. - № 32. - С. 18-19 : фот.
9. Исповедь цареубийц. Убийство Царской Семьи в материалах предварительного следствия и в воспоминаниях лиц, причастных к совершению этого преступления / авт.-сост. Ю. А. Жук. - Москва : Вече, 2008. - 510, [1] с. : [22] с. ил., ил. - (Гибель династии).
10. Бунич И. Л. Династический рок / И. Л. Бунич. - Санкт-Петербург : Нева : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 511 с. - (Секретные материалы).
11. Хереш Э. Николай II / Э. Хереш ; [пер. с англ. Б. Г. Любарцева]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 403, [13] с. - (След в истории).
12. Быков П. Последние дни Романовых / П. М. Быков. - М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 1991. - 110 с.
13. Трагическая судьба русской императорской фамилии: Воспоминания Пьера Жильяра. - Таллин : "Александра", 1991. - 94 с.
14. Убийство царской семьи Романовых. - Свердловск : Урал-Советы, 1991. - 272 с.
15. Мельник Т. Е. Воспоминания о царской семье и ее жизни до и после революции / Мельник, Т. Е. ; предисл. Крылов, А. - М. : Част. фирма "Анкор", 1993. - 206 с.
16. Каррер д'Анкосс Э. Николай Второй : расстрелянная преемственность / Элен Каррер д'Анкосс ; пер. с фр. Е. Богатыренко. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006. - 445, [1] с. : ил.

 Стас

24.11.2017

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка з літературою на тему: "Козацькі січі за археологічними данними'"

 Відповідь

27.11.2017

Шановний Станіслав!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1.Козацькі січі (нариси з історії українського козацтва XVI–XIX ст.) / В. Смолій (відп. ред.), В. Щербак (наук. ред.), Т. Чухліб (упорядн.) НАН України. Ін-т історії України; Наук.-дослід. ін-т козацтва. – Київ;Запоріжжя, 1998. – 252 с. – [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://chtyvo.org.ua/authors/Zbirnyk_statei/Kozatski_sichi_narysy_z_istorii_ukrainskoho_kozatstva/
2.Гетьман В. Козацькі Січі [Електронний ресурс] / Володимир Гетьман //Режим доступу:
http://kolokray.com/uk/f/kozatskie-sechi.html
3.Козацькі Січі, зведені протягом іі половини XVI – початку XVIII століття [Електронний ресурс] Режим доступу: https://studfiles.net/preview/1848718/page:6/
4. Археологія доби українського козацтва XVI-XVIII. – К., 1997. – Т. 21. – 336 с.
5. Виногородська Л. І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні в XIV-XVIII ст./Л.І. Виногородська // Археологія. – 1997. – № 2. – С. 129-140.
6. Ильинский В. Е. Отчет об исследованиях Каменской Сечи в 1989 году. // НА НЗХ. – № 702. – 1989. – 66 с.
7. Ильинский В. Е. Отчет о работе археологической экспедиции НЗХ на Каменской Сечи и о. Тягинь (Бериславского района, Херсонской области). // НА НЗХ. – № 679. – 157 с.
8. Козловський А. О., Ільїнський В. Є. Козацькі старожитності в пониззі Дніпра / А.О. Козловський, В.Є Ільїн // Археологія. – 1991. – № 4. – С. 42-58.
9. Лащук Ю. П. Орнаменты украинских гончаров XIV – начала XХ вв. /Ю.П. Лащук // Декоративное искусство СССР. – 1963. – № 12. – С. 33-39.
10.Маріна З. П. До питання про місцезнаходження слободи та перевозів біля Усть-Самарського ретраншементу (за писемними та археологічними даними)/З.П. Маріна, Д.Г. Філімонов // Музейний вісник. – 2009. – № 9. – С. 66-81.
11. Петрашина П. Д. Залізоплавильний комплекс Кам’янської Січ /П.Д. Петрашина // Заповідна Хортиця: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції "Історія запорозького козацтва: в пам’ятках та музейній практиці". – Запоріжжя, 2011. – С. 179-183.
12. Петрашина П. Д. Керамічні вироби з території Камя'нської Січі (за матеріалами археологічних досліджень 1972-2009 років)/П.Д. Петрашина // Заповідна Хортиця. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції "Історія запорозького козацтва: в пам’ятках та музейній практиці". Спец. вип. – Запоріжжя, 2011. – С. 334-339.
13. Сокульський А. Дніпровська археологічна експедиція 1974 р. Дослідження Кам’янської Січі: щоденник. // НА НЗХ. – 1974. – № 81. – 129 с.
14. Сокульський А. Л. Звіт про роботу Дніпровської археологічної експедиції 1974 р. // НА НЗХ. – № 82. – 22 с.
15.Сурченко О.С. Передмістя Нової Січі за описами сучасників XVIII століття / О.С. Сурченко// Краєзнавство Запорожжя. – 2017. - № 4 [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zpkrai.jimdo.com/2017/07/17/передмістя-нової-січі-за-описами-сучасників-xviii-століття/
16.Петрашина П.Д. Залізообробне та гончарне ремесло Кам’янської Січі /П.Д. Петрашина// Краєзнавство Запорожжя. - 2017. - №3. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zpkrai.jimdo.com/2017/05/18/залізобетонне-та-гончарне-ремесло-кам-янської-січі/
17.Сурченко С.В. Відновлення "Гроту Огаркова" на Кам’янській Січі (дорожні нотатки "реставратора")/С.В. Сурченко // Краєзнавство Запорожжя. - 2017. - № 3. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zpkrai.jimdo.com/2017/05/18/відновлення-гроту-огаркова-на-кам-янській-січі-дорожні-нотатки-реставратора/
18. Шелеметьєва Т. І. Археологічні дослідження Запорозьких Січей як джерело поповнення фондової колекції Національного Заповідника Хортиця /Т.І. Шелеметьєва // Історія запорозького козацтва: в памятках та музейній практиці: матеріали наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2008. – С. 27-35.
19.Відлуння віків: укр.пам’яткоохоронний інтернет-ресурс // Режим доступу: http://pamjatky.org.ua/?page_id=726

 Стас

12.11.2017

Доброго дня!
Допоможіть будь ласка у складанні списка літератури на тему: Боротьба за владу в Україні між - Центральною радою та більшовиками ( жовтень - листопад 1917року ).

 Відповідь

13.11.2017

Шановний Станіслав!
Рекомендуємо переглянути наступні джерела:
1. 63.3(4УКР)6 / 9(С2) М 13 Мазепа, І. П. Україна в огні й бурі революції, 1917-1921. І. Центральна Рада - Гетьманщина - Директорія. ІІ. Кам'янецька доба / І. П. Мазепа. - Дніпропетровськ : Січ, 2001. - 414 с.
2. 63.3(4УКР/9(С2) Н35 Лозовий, В. С. Історична пам'ять як інструмент політичної боротьби Центральної Ради (1917 р.) / В. С. Лозовий // Національна та історична пам'ять : зб. наук. пр. / Укр. ін-т нац. пам'яті. - 2012. - Вип. 4 : Національна пам'ять: соціокультурний та духовний виміри. - С. 233 - 242. - Бібліогр.: С. 241 - 242.
3. 63.3(4УКР)6/9(С2)Р 88 Русначенко, Анатолій Миколайович. Центральна Рада [Текст] // Нариси новітньої історії України / Анатолій Русначенко. - 2014. - Кн. 1. - С. 37 - 147.
4. Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада. - К. : Заповіт, 1997. - 344 с.
5. Копиленко О. Л. "Сто днів" Центральної Ради. - К.: Україна, 1992. - 202 с.
6. Бойко, І. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917-1921 рр.: уроки для сучасної України / І. Бойко // Право України. - 2016. - №1. - С. 182 - 191. - Бібліогр. в кінці ст.
7. Верстюк В. Українська революція: доба Центральної Ради // Український історичний журнал. - 1996. - №5. - С. 37 - 50.
8.Гомуляк І. Центральна Рада: погляд із сьогодення // Історія України. - 1998. - №42. - С. 1 - 4.
9. Губа П. До проблем створення збройних сил України у період Центральної Ради // Історія України. - 2000. - №34. - С. 8.
10. Дацків, І. Формування зовнішньополітичної концепції українською Центральною радою: від автономії до незалежності / І. Дацків // Зовнішні справи. - 2017. - № 6. - С. 36 - 39. - Бібліогр.: 8 назв.
11. Дацків, Ігор. Взаємини Тимчасового уряду з Центральною Радою / Ігор Дацків // Університет. - 2011. - № 4. - С. 29 - 36. - Бібліогр. в кінці ст.
12. Сергійчук, Володимир. Центральна Рада представляла віковічні прагнення нашого народу до суверенності: до 100-річчя Української революції / В. Сергійчук // Голос України. - 2017. - 17 берез. (№ 49). - С. 1, 4 - 6 : фот. - Зміст: Прийдешнім поколінням потрібно засвоїти уроки минулого / Микола Княжицький [та ін.]. Архіви визвольних змагань: віртуальний проект ; Відлуння золотого гомону.

 Альона

21.04.2017

Доброго дня! Скажіть, будь ласка чи є у ваших фондах матеріали про початок епохи кіно в Чернігові?

 Відповідь

24.04.2017

Шановна Альона!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Век кино : хроника [1914-1915] // Экран и сцена. – 1995. – № 2. – С. 8.
Публ. матеріал з Чернігова про заборону учням відвідувати кінематограф "Мираж".
2. Ковальчук М. С. "Чарівний ліхтар" : минуле й сьогодення : до 100-річчя українського кінематографу / М. Ковальчук // Деснян. правда. – 1996. – 28 верес.
3. Ковальчук М. От "Штремера" к "Победе" / М. Ковальчук // Чернигов. полдень. – 1996. – 12 сент. – С. 4.
Історія кінематографа в Чернігові, Козельці та ін. містах Чернігівщини.
4. Леус В. Чернігів. Погляд через століття / В. Леус. – Чернігів, 2003. – 166 с.
С. 52 : Кінотеатри у Чернігові на поч. ХХ ст.
5. Лозовський Б. Живі картини : (до історії кіно в Чернігові) / Б. Лозовський, В. Чорноус // Деснян. правда. – 1969. – 27 серп.
6. Руденок В. Наш губернский хутор : (Чернигов в ХІХ столетии) / В. Руденок. – Чернигов, 2002. – 48 с.
С. 12-13 : Кіно у Чернігові.
7. Руденок В. Так начиналось кино / В. Руденок // Вал. – 2001. – 18 янв.
8. Сергєєва С. Забудова Чернігова у 1930-х роках / С. Сергєєва // Скарбниця української культури : зб. наук. праць. – Чернігів, 2015. – Вип. 16. – С. 119-135.
С. 128 : Кінотеатри у Чернігові.

 Радченко Марина

22.03.2017

Добрий день, шановні працівники бібліотеки. Скажіть, будь ласка, чи є у вас такі книги: У. Ширер "Взлет и падение Третьего Рейха", "Берлинский дневник"? Дякую.

 Відповідь

22.03.2017

Доброго дня Марина. У відділі зберігання бібліотечних фондів є книга У. Ширер "Взлет и падение Третьего Рейха", а от книги "Берлинский дневник (Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента)" у бібліотеці немає.

 Юлія

13.02.2016

Доброго дня! Чи є у бібліотеці наступні періодичні видання: Українське слово 1918. Черниговская земская газета 1917. Среди колекционеров 1923

 Відповідь

16.02.2016

Шановна Юліє!
У фондах нашої бібліотеки наявна Чернігівська земська газета за 1917 рік.

 Левченко Ілля

29.01.2016

Добридень.
Чи маєте дані щодо перебігу Голокосту в Чернігівській області й Семенівському районі зокрема?

 Відповідь

02.02.2016

Шановний Ілля.
З даною літературою можна ознайомитися у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії нашої бібліотеки.
1. Бельман С. Пам’ять жертв голокосту: (інтерв’ю голови Черніг. обл. єврейської общини обл. радіо) //Бельман С. О событиях и людях. – Чернигов, 2014. – С.504 – 512.
2. Бельман С. "Тяжелый песок" – фильм-памятник украинским евреям //Бельман С. Колонка редактора. – Чернигов, 2011. – С. 105 – 114.
3. Бен Цви Ш. Усвоить уроки прошлого //Тхия. – 2014. – №2 (4февр.). – С.1.
4. Кулик В. Холокост в городе Остер //Евреи Левобережной Украины. История и культура: материалы V-го междунар. науч. семинара (25 марта 2010 г., г. Чернигов). – Чернигов, 2010. – С.67 – 72.
5. Майборода Л. Голокост на Чернігівщині (за матеріалами архіву Упр. СБУ в Чернігів. обл.). //Евреи Левобережной Украины. История и культура: материалы VII-го науч. семинара (4 апр. 2012 г., г.Чернигов). – Чернигов, 2012. – С.100 – 105.
6. Морозова А. Бабини Яри Чернігівщини (до 70-річчя звільнення Чернігівщини від нацистських загарбників) //Євреї Лівобережної України. Історія та культура: матеріали VIII Міжнар. наук. семінару 11 квіт. 2013 р. м. Чернігів. – Чернігів, 2013. – С.45 – 54.
7. Семеновский район //Книга памяти евреев Черниговщины, погибших в годы Второй мировой войны. – Нежин, 2003. – С.388 – 396.
8. Сокольский Я. О сохранении памяти //Евреи Левобережной Украины. История и культура: материалы III-го Междунар. науч. семинара (28 сент. 2005 г., г. Чернигов). – Чернигов, 2006. – С.94 – 97.

 Вікторія

19.11.2015

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи наявна у фонді бібліотеки книга У. Ширера "Взлет и падение третьего рейха".

 Відповідь

19.11.2015

Доброго дня!
У фонді Чернігівської ОУНБ книга по Вашому запиту є.
63.3(4)/9(И)7 Ш61

 Нагорна Наталія

04.10.2015

Доброго дня! Чи маєте у бібліотеці праці з історії розвитку земських народних бібліотек на Чернігівщині (в окремих повітах) чи в Україні загалом у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.? Мова йде про різновид просвітницької позашкільної діяльності земств шляхом створення мережі народних безкоштовних бібліотек-читалень. Дякую

 Відповідь

05.10.2015

Шановна, Наталія! Пропонуємо переглянути по вашій темі наступні бібліографічні посібники та публікації в журналі "Сіверянський літопис".
1. Бібліотеки Чернігівщини на сторінках преси: бібліогр. покажч. 1998 рік. – (Ксерокс). за 1999-2000 роки. – (Ризограф)
2. З історії бібліотек Городнянщини: бібліогр. покажч. (1897-1947 рр.) Вип. 1 / Чернігів, 1997. – 26 с. – (Ксерокс).
3. ЛІТЕРАТУРА про Чернігівську область за 1980-2012 рік: (бібліогр. покажч.)
4. БІБЛІОТЕКИ Чернігівщини на сторінках преси: бібліогр. покажч. публ. за 2001-2013 роки.
5. ДУХОВНА скарбниця краю (1877-2002): бібліогр. покажч. Вип.1-2. – Чернігів, 2002. – 110 с. – (До 125-річчя з часу заснування).
6. ДУХОВНА скарбниця краю (1877-2012): бібліогр. покажч. Вип.3. – Чернігів, 2012. – 116 с. – (До 135-річчя з часу заснування).
7. БІБЛІОТЕКИ Сосниччини на сторінках преси (1963-2002 рр.): бібліогр. покажч. /– Чернігів, 2003. – 64 с.
8. БІБЛІОТЕКИ Новгород-Сіверщини на сторінках преси (1945-2004 рр.): бібліогр. покажч. – Чернігів, 2004. – 60 с.
9. СТОРІНКИ історії земських народних бібліотек Сосниччини другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: [оглядова довідка та бібліографія]. – Чернігів, 2004. – 55 с.
10. БІБЛІОТЕКИ Носівщини на сторінках преси (1945-2004 рр.): бібліогр. покажч. – Чернігів, 2005. – 60 с.
11. БІБЛІОТЕКИ Менщини на сторінках преси (1945-2005 рр.): бібліогр. покажч. – Чернігів, 2006. – 66 с.
12. БІБЛІОТЕКИ Прилуччини на сторінках преси (1948-2005 рр.): бібліогр. покажч. – Чернігів, 2006. – 68 с.
13. ЧЕРНІГІВСЬКА "Просвіта": бібліогр.покажч. – Чернігів, 2008. – 67 с.
14. Бібліотеки Талалаївщини на сторінках преси (1943-2011): бібліогр. покажч. – Чернігів, 2012. – 130 с.
15 .Зелінська В. Читач-бібліотека: від громадської до наукової //Сіверян. літопис. – 1998. – №2. – С.126-129.
16. Сікорська І. Роль меценацтва та благодійності у становленні бібліотеки //Сіверян. літопис. – 1998. – №3. – С.119-122.
17. Феофилова Л.В. Из истории библиотек Мглинского, Новозыбковского, Стародубсного и Суражского уездов, входивших в состав Черниговской губернии //История библиотек и библиофильства в Брянской области: межгос. научн. - практ. конф. – Брянск, 1999. – С.106-128, 234-252.

1  2  3  4  5  6  7  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

Оголошення

  15 грудня о 1230 у великий читальний зал Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка своїх улюблених читачів на творчу зустріч запрошують брати Капранови.

У програмі:

1. Презентація книги "Майдан. Таємні файли".
2. Спілкування наживо.
3. Поради з "виживання" для бібліотекарів.
4. Автограф-сесія.

  17 грудня (неділя) о 1200 поетичний бібліопростір "А+" запрошує в гості.
  У програмі:
  • зустріч з поетами м. Чернігова;
  • поетичний серпантин на теми: "Музика", "Гороскоп", "Подарунки до Дня святого Миколая";
  • гра "Три цитати";
  • музичні подарунки.
  Запрошуємо до бібліотеки всіх поціновувачів поетичного мистецтва для декламування власних віршів, спілкування та приємного проведення часу.


  Запрошує клуб "Краєзнавець"!

  20 грудня о 1500 у конференц-залі бібліотеки відбудеться година пам'яті "Привабливість його особистості – незгасна" до 60-річчя від дня народження вченого-дослідника, кандидата історичних наук Григорія Кураса.

Ласкаво просимо!


  20 грудня о 1815 відділ документів іноземними мовами запрошує всіх охочих приєднатися до майстер-класу з японської каліграфії. Зустріч проведе Юлія Бондаренко – художник-ілюстратор студії дизайну "dWebelki". Прохання взяти із собою пензлик для малювання.

  21 грудня о 1500 в читальному залі відбудеться Імпреза 3. Літературно-музична композиція за поетичними творами Василя Буденного "Під сьомим небом" за участі хору факультету початкового навчання НУЧК ім. Т. Г. Шевченка (керівник – С. Першин). Солісти - К. Іващук та С. Гончаренко. Режисер – заслужений діяч мистецтв України Олег Васюта. Докладніше...

ЗАПРОШУЄМО ВОЛОНТЕРІВ
ДО СПІВПРАЦІ!

  Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка запрошує до співпраці небайдужих громадян, що відчувають у собі педагогічний талант.
  Пропонуємо вам в якості волонтера долучитись до викладання курсу "Основи комп’ютерної грамотності та основи роботи в інтернеті" для людей поважного віку. Докладніше...


Безкоштовні юридичні  та Skype консультації

Кожного 2-го та 4-го четверга місяця (14, 28 грудня)
з 1500 до 1630
у Центрі правової інформації.
Запис за тел. (0462) 67-61-97
E-mail: сpi_lib@ukr.net
Skype: центр права (dcc.chernigiv)

Відділ документів іноземними мовами та ІЦ "ВІКНО В АМЕРИКУ" запрошують усіх бажаючих спілкуватися іноземними мовами:

 

Понеділок

1130 – Grammar Movie Club

(11 грудня)

Вівторок

1800 – Розмовний клуб італійської мови (для початківців)

(05, 12, 19 грудня)

Четвер

1815 – Розмовний клуб німецької мови (для початківців)

(07, 14, 21 грудня)

Субота

1100 – Розмовний клуб польської мови / Polonicum

(09, 23 грудня)

1500 Розмовний клуб італійської мови (для тих, хто прагне удосконалити свої знання)

(02, 09, 16, 23 грудня) 

Неділя

1200 – English Speaking Club for Youth

(03, 10, 17, 24 грудня)

1500 – English Speaking Club

(03, 10, 17, 24 грудня)

Чекаємо на Вас!  © НВП "Армпроект", 2002-2017