Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 14.12.2018

Історія (запитань: 73)

Правила |  Посилання

1  2  3  4  5  6  7  8  

 Супрун Віталій

01.03.2018

Доброго дня! Через пошук Гугл у Вашій бібліотеці знаходиться файл N021(9887)_27.05.17.pdf
Як я можу його переглянути? Працюю в Сосницькому краєзнавчому музеї. В документі міститься інформація стосовно нашого музею.

 Відповідь

01.03.2018

Доброго дня!

Будь ласка, для перегляду газет зареєструйтесь в розділі "Періодичні видання Чернігівщини. Електронні версії" на сторінці сайту http://libkor.com.ua/index.php?id=4&sid=12 .

Зверніть, будь ласка, увагу на сучасні сервісні можливості бібліотеки!
Онлайн-запис до бібліотеки http://libkor.com.ua/index.php?id=5&sid=6
Електронна доставка замовлених Вами документів http://libkor.com.ua/index.php?id=5&sid=5
Віртуальна довідка http://libkor.com.ua/index.php?id=5&sid=2
Електронний каталог http://libkor.com.ua/index.php?id=3&sid=1&pid=1
Електронна бібліотека http://libkor.com.ua/index.php?id=3&sid=1&pid=3

Дякуємо.

 Альона

03.01.2018

Доброго дня! Підскажіть, чи є у вас така періодика: Деснянська правда 31 августа 1958г., Більшовик 30 августа 1933 г., Красное знамя 30 апреля 1922г., Известия № 33 за 11.10.19г.

 Відповідь

04.01.2018

Шановна Альона!
У наших фондах є газета Деснянська правда за 1958 рік. З приводу інших видань радимо звернутися до обласного архіву.

 Альона

26.12.2017

Доброго дня. Підскажіть, будь ласка чи є у вас матеріали з історії відкриття і подальшого стану Чернігівської ЗОШ № 5?

 Відповідь

28.12.2017

Шановна Альона!
Рекомендуємо переглянути наступні джерела:
Ларіонов П. Розквітай, рідна школо // Деснянська правда. – 1997. – 14 жовтня
Березкіна О. Школа № 5 дає не тільки знання, але і професію // Чернігівські відомості. – 2014. – 8 січня (32). – С.3.

 Наталія

12.12.2017

Чи є у фондах Вашої бібліотеки книга Юрія Липи "Трилогія:Призначення України.Чорноморська доктрина.Розподіл Росії.-Київ,2014.-170с.

 Відповідь

12.12.2017

Шановна Наталія!
У фондах нашої бібілотеки із вказаних Вами творів Юрія Липи є:

1. Призначення України / Ю. Липа ; передм. В. Мороза. – Львів : Просвіта, 1992. – 269 с.
2. Призначення України / Ю. Липа. – Київ, 1977. – 267 с.
3. Розподіл Россії / Ю. Липа. – Львів, 1995. – 147 с.

 Ганна

29.11.2017

Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему" " Історія вбивства царської сім'ї Романових". Завчасно дякую!

 Відповідь

29.11.2017

Шановна Ганна!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Дитерихс М. К. Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале / М. К. Дитерихс. - Москва : Вече, 2008. - 505, [17] с. : ил. - (Царский дом).
2. Последние дни Романовых / [ред. А. Н. Казакевич]. - Москва : Книга, 1991. - 495 с.
3. Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз / М. К. Касвинов ; [ред. С. С. Игнатова]. - Москва : Мысль, 1989. - 459, [3] с. - (Библиотечная серия). - Библиогр.: с. 439-458.
4. Соколов Н. Убийство царской семьи / Н. А. Соколов. - Москва : Сирин : Советский писатель, 1990. - 365, [32] с. : ил.
5. Жук Ю. А. Гибель Романовых. По следам неразгаданных тайн / Ю. А. Жук. - Москва : Вече, 2009. - 294, [1] с. : фот.
6. Керенский А. Ф. Трагедия династии Романовых / А. Ф. Керенский ; пер. Е. В. Нетесовой. - Москва : Центрполиграф, 2005. - 205, [2] с.
7. Пиріг Р. Убивство царської сім'ї Романових: київські відголоски трагедії / Руслан Пиріг // Краєзнавство. - 2014. - № 2. - С. 121-127. - Бібліогр. в кінці ст.
8. Сташков Г. Верные до гроба. В Екатеринбурге убили не только членов царской семьи, но и слуг / Глеб Сташков // Загадки истории. - 2017. - № 32. - С. 18-19 : фот.
9. Исповедь цареубийц. Убийство Царской Семьи в материалах предварительного следствия и в воспоминаниях лиц, причастных к совершению этого преступления / авт.-сост. Ю. А. Жук. - Москва : Вече, 2008. - 510, [1] с. : [22] с. ил., ил. - (Гибель династии).
10. Бунич И. Л. Династический рок / И. Л. Бунич. - Санкт-Петербург : Нева : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 511 с. - (Секретные материалы).
11. Хереш Э. Николай II / Э. Хереш ; [пер. с англ. Б. Г. Любарцева]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 403, [13] с. - (След в истории).
12. Быков П. Последние дни Романовых / П. М. Быков. - М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 1991. - 110 с.
13. Трагическая судьба русской императорской фамилии: Воспоминания Пьера Жильяра. - Таллин : "Александра", 1991. - 94 с.
14. Убийство царской семьи Романовых. - Свердловск : Урал-Советы, 1991. - 272 с.
15. Мельник Т. Е. Воспоминания о царской семье и ее жизни до и после революции / Мельник, Т. Е. ; предисл. Крылов, А. - М. : Част. фирма "Анкор", 1993. - 206 с.
16. Каррер д'Анкосс Э. Николай Второй : расстрелянная преемственность / Элен Каррер д'Анкосс ; пер. с фр. Е. Богатыренко. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006. - 445, [1] с. : ил.

 Стас

24.11.2017

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка з літературою на тему: "Козацькі січі за археологічними данними'"

 Відповідь

27.11.2017

Шановний Станіслав!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1.Козацькі січі (нариси з історії українського козацтва XVI–XIX ст.) / В. Смолій (відп. ред.), В. Щербак (наук. ред.), Т. Чухліб (упорядн.) НАН України. Ін-т історії України; Наук.-дослід. ін-т козацтва. – Київ;Запоріжжя, 1998. – 252 с. – [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://chtyvo.org.ua/authors/Zbirnyk_statei/Kozatski_sichi_narysy_z_istorii_ukrainskoho_kozatstva/
2.Гетьман В. Козацькі Січі [Електронний ресурс] / Володимир Гетьман //Режим доступу:
http://kolokray.com/uk/f/kozatskie-sechi.html
3.Козацькі Січі, зведені протягом іі половини XVI – початку XVIII століття [Електронний ресурс] Режим доступу: https://studfiles.net/preview/1848718/page:6/
4. Археологія доби українського козацтва XVI-XVIII. – К., 1997. – Т. 21. – 336 с.
5. Виногородська Л. І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні в XIV-XVIII ст./Л.І. Виногородська // Археологія. – 1997. – № 2. – С. 129-140.
6. Ильинский В. Е. Отчет об исследованиях Каменской Сечи в 1989 году. // НА НЗХ. – № 702. – 1989. – 66 с.
7. Ильинский В. Е. Отчет о работе археологической экспедиции НЗХ на Каменской Сечи и о. Тягинь (Бериславского района, Херсонской области). // НА НЗХ. – № 679. – 157 с.
8. Козловський А. О., Ільїнський В. Є. Козацькі старожитності в пониззі Дніпра / А.О. Козловський, В.Є Ільїн // Археологія. – 1991. – № 4. – С. 42-58.
9. Лащук Ю. П. Орнаменты украинских гончаров XIV – начала XХ вв. /Ю.П. Лащук // Декоративное искусство СССР. – 1963. – № 12. – С. 33-39.
10.Маріна З. П. До питання про місцезнаходження слободи та перевозів біля Усть-Самарського ретраншементу (за писемними та археологічними даними)/З.П. Маріна, Д.Г. Філімонов // Музейний вісник. – 2009. – № 9. – С. 66-81.
11. Петрашина П. Д. Залізоплавильний комплекс Кам’янської Січ /П.Д. Петрашина // Заповідна Хортиця: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції "Історія запорозького козацтва: в пам’ятках та музейній практиці". – Запоріжжя, 2011. – С. 179-183.
12. Петрашина П. Д. Керамічні вироби з території Камя'нської Січі (за матеріалами археологічних досліджень 1972-2009 років)/П.Д. Петрашина // Заповідна Хортиця. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції "Історія запорозького козацтва: в пам’ятках та музейній практиці". Спец. вип. – Запоріжжя, 2011. – С. 334-339.
13. Сокульський А. Дніпровська археологічна експедиція 1974 р. Дослідження Кам’янської Січі: щоденник. // НА НЗХ. – 1974. – № 81. – 129 с.
14. Сокульський А. Л. Звіт про роботу Дніпровської археологічної експедиції 1974 р. // НА НЗХ. – № 82. – 22 с.
15.Сурченко О.С. Передмістя Нової Січі за описами сучасників XVIII століття / О.С. Сурченко// Краєзнавство Запорожжя. – 2017. - № 4 [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zpkrai.jimdo.com/2017/07/17/передмістя-нової-січі-за-описами-сучасників-xviii-століття/
16.Петрашина П.Д. Залізообробне та гончарне ремесло Кам’янської Січі /П.Д. Петрашина// Краєзнавство Запорожжя. - 2017. - №3. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zpkrai.jimdo.com/2017/05/18/залізобетонне-та-гончарне-ремесло-кам-янської-січі/
17.Сурченко С.В. Відновлення "Гроту Огаркова" на Кам’янській Січі (дорожні нотатки "реставратора")/С.В. Сурченко // Краєзнавство Запорожжя. - 2017. - № 3. [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://zpkrai.jimdo.com/2017/05/18/відновлення-гроту-огаркова-на-кам-янській-січі-дорожні-нотатки-реставратора/
18. Шелеметьєва Т. І. Археологічні дослідження Запорозьких Січей як джерело поповнення фондової колекції Національного Заповідника Хортиця /Т.І. Шелеметьєва // Історія запорозького козацтва: в памятках та музейній практиці: матеріали наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2008. – С. 27-35.
19.Відлуння віків: укр.пам’яткоохоронний інтернет-ресурс // Режим доступу: http://pamjatky.org.ua/?page_id=726

 Стас

12.11.2017

Доброго дня!
Допоможіть будь ласка у складанні списка літератури на тему: Боротьба за владу в Україні між - Центральною радою та більшовиками ( жовтень - листопад 1917року ).

 Відповідь

13.11.2017

Шановний Станіслав!
Рекомендуємо переглянути наступні джерела:
1. 63.3(4УКР)6 / 9(С2) М 13 Мазепа, І. П. Україна в огні й бурі революції, 1917-1921. І. Центральна Рада - Гетьманщина - Директорія. ІІ. Кам'янецька доба / І. П. Мазепа. - Дніпропетровськ : Січ, 2001. - 414 с.
2. 63.3(4УКР/9(С2) Н35 Лозовий, В. С. Історична пам'ять як інструмент політичної боротьби Центральної Ради (1917 р.) / В. С. Лозовий // Національна та історична пам'ять : зб. наук. пр. / Укр. ін-т нац. пам'яті. - 2012. - Вип. 4 : Національна пам'ять: соціокультурний та духовний виміри. - С. 233 - 242. - Бібліогр.: С. 241 - 242.
3. 63.3(4УКР)6/9(С2)Р 88 Русначенко, Анатолій Миколайович. Центральна Рада [Текст] // Нариси новітньої історії України / Анатолій Русначенко. - 2014. - Кн. 1. - С. 37 - 147.
4. Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада. - К. : Заповіт, 1997. - 344 с.
5. Копиленко О. Л. "Сто днів" Центральної Ради. - К.: Україна, 1992. - 202 с.
6. Бойко, І. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917-1921 рр.: уроки для сучасної України / І. Бойко // Право України. - 2016. - №1. - С. 182 - 191. - Бібліогр. в кінці ст.
7. Верстюк В. Українська революція: доба Центральної Ради // Український історичний журнал. - 1996. - №5. - С. 37 - 50.
8.Гомуляк І. Центральна Рада: погляд із сьогодення // Історія України. - 1998. - №42. - С. 1 - 4.
9. Губа П. До проблем створення збройних сил України у період Центральної Ради // Історія України. - 2000. - №34. - С. 8.
10. Дацків, І. Формування зовнішньополітичної концепції українською Центральною радою: від автономії до незалежності / І. Дацків // Зовнішні справи. - 2017. - № 6. - С. 36 - 39. - Бібліогр.: 8 назв.
11. Дацків, Ігор. Взаємини Тимчасового уряду з Центральною Радою / Ігор Дацків // Університет. - 2011. - № 4. - С. 29 - 36. - Бібліогр. в кінці ст.
12. Сергійчук, Володимир. Центральна Рада представляла віковічні прагнення нашого народу до суверенності: до 100-річчя Української революції / В. Сергійчук // Голос України. - 2017. - 17 берез. (№ 49). - С. 1, 4 - 6 : фот. - Зміст: Прийдешнім поколінням потрібно засвоїти уроки минулого / Микола Княжицький [та ін.]. Архіви визвольних змагань: віртуальний проект ; Відлуння золотого гомону.

 Альона

21.04.2017

Доброго дня! Скажіть, будь ласка чи є у ваших фондах матеріали про початок епохи кіно в Чернігові?

 Відповідь

24.04.2017

Шановна Альона!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:
1. Век кино : хроника [1914-1915] // Экран и сцена. – 1995. – № 2. – С. 8.
Публ. матеріал з Чернігова про заборону учням відвідувати кінематограф "Мираж".
2. Ковальчук М. С. "Чарівний ліхтар" : минуле й сьогодення : до 100-річчя українського кінематографу / М. Ковальчук // Деснян. правда. – 1996. – 28 верес.
3. Ковальчук М. От "Штремера" к "Победе" / М. Ковальчук // Чернигов. полдень. – 1996. – 12 сент. – С. 4.
Історія кінематографа в Чернігові, Козельці та ін. містах Чернігівщини.
4. Леус В. Чернігів. Погляд через століття / В. Леус. – Чернігів, 2003. – 166 с.
С. 52 : Кінотеатри у Чернігові на поч. ХХ ст.
5. Лозовський Б. Живі картини : (до історії кіно в Чернігові) / Б. Лозовський, В. Чорноус // Деснян. правда. – 1969. – 27 серп.
6. Руденок В. Наш губернский хутор : (Чернигов в ХІХ столетии) / В. Руденок. – Чернигов, 2002. – 48 с.
С. 12-13 : Кіно у Чернігові.
7. Руденок В. Так начиналось кино / В. Руденок // Вал. – 2001. – 18 янв.
8. Сергєєва С. Забудова Чернігова у 1930-х роках / С. Сергєєва // Скарбниця української культури : зб. наук. праць. – Чернігів, 2015. – Вип. 16. – С. 119-135.
С. 128 : Кінотеатри у Чернігові.

 Радченко Марина

22.03.2017

Добрий день, шановні працівники бібліотеки. Скажіть, будь ласка, чи є у вас такі книги: У. Ширер "Взлет и падение Третьего Рейха", "Берлинский дневник"? Дякую.

 Відповідь

22.03.2017

Доброго дня Марина. У відділі зберігання бібліотечних фондів є книга У. Ширер "Взлет и падение Третьего Рейха", а от книги "Берлинский дневник (Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента)" у бібліотеці немає.

 Юлія

13.02.2016

Доброго дня! Чи є у бібліотеці наступні періодичні видання: Українське слово 1918. Черниговская земская газета 1917. Среди колекционеров 1923

 Відповідь

16.02.2016

Шановна Юліє!
У фондах нашої бібліотеки наявна Чернігівська земська газета за 1917 рік.

1  2  3  4  5  6  7  8  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

© НВП "Армпроект", 2002-2018