Вiртуальна довiдка
Історія | Краєзнавство | Література | Мовознавство | Мистецтво | Педагогіка | Економіка та управління | Право | Технічні науки | Природничі науки | Суспільно-політичні науки | Медицина | Інше

Сьогоднi: 19.10.2018

Суспільно-політичні науки (запитань: 31)

Правила |  Посилання

1  2  3  4  

 Тетяна

10.10.2017

Чи є у вас книжка : Віт Пацалай "Знаки..." Можна й російською мовою. Дякую

 Відповідь

11.10.2017

Шановна Тетяна!
На жаль, у нашому фонді немає книги Віт Пацалай "Знаки..."

 Ольга

22.08.2017

Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Третій сектор - недержавні соціальні організації''. Щиро дякую за відповідь.

 Відповідь

04.09.2017

Шановна пані Ольго! Пропонуємо переглянути наступні джерела:

1.60.5 / 301 Т66 Третій сектор в Україні: проблеми становлення / [М. Ф. Шевченко, В. А. Головенко, Ю. М. Галустян та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. - Київ, 2001. - 170 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.

2.51.1 / 610 Г 87 Громадські ради в системі охорони здоров'я: створення і робота / під заг. ред. В. В. Глуховського. - Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 2008. - 123 с. - Прогр. Європ. Союзу для України TACIS-IBPP Programme.

3.66.3(4УКР) / 32С Р 64 Розвиток громадянського суспільства України в 2008 році. Плани на майбутнє / [Айвазовська О. П. та ін.] ; за ред. М. Лациби ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - Київ, 2009. - 83 с. : табл. - Бібліогр. в підрядк. прим.

4.66.3(4УКР) / 32С К 66 Корені трави - 5. Розвиток ефективної демократії в Україні та роль громадянського суспільства. Регіональний контекст [Громадські організації. Чернігівська область]. - Київ : Європа XXI, 2007. - 330 с. - (Громадянське суспільство: крок за кроком).

5.66.75(4УКР) / 3КСМ.7 П61 Посібник для молодіжних громадських організацій / Фонд підтримки молодіж. демокр. ініціатив ; [упоряд. О. Дмитренко]. - Київ : Досконалий друк, 2003. - 252 с.

6.66.7 / 32С С 74 Сприяння регіонального розвитку: процес формування політики за участю громадян / [упоряд. Ю. Тищенко]. - Київ, 2006. - 67 с.

7.66.7 / 32С В 68 Волонтери, 2014 - 2016 : [зб. ст. і матеріалів] / Ніжин. краєзн. музей ім. І. Спаського ; [упоряд. : В. Н. Ємельянов, В. В. Кулик]. - Ніжин : Лисенко М. М., 2016. - 96 с. : іл.

8.66.7 / 32 У 90 Участь громадськості : [конф. та посіб.] / Міжнар. центр перспект. дослідж. ; за ред. : Д. Холдар, О. Захарченко ; відп. за вип. А. Натканєц ; пер. з англ.: Т. Дігтяр, І. Піонтківська. - Київ : іМедіа, 2002. - 149 с. - Бібліогр. в кінці тем.


9.67.99(4УКР)3 / 34С(С2) М 50 Менджул М. В. Цивільно-правовий статус громадських організацій : монографія / М. В. Менджул. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2010. - 198 с. : іл. - Бібліогр.: с. 159-198.

10. 66.7 / 32С П 90 Путеводитель по общественным организациям Черниговщины: новые ресурсы для решения проблем / Центр гуманист. технологий АХАЛАР. - 2-е изд., доп., перераб. - Чернигов, 2000. - 91 с.

12. 60.9 / 33С5(С2) Н 42 Недержавні організації на ринку соціальних послуг: інституційні, законодавчі, фінансові та податкові аспекти. Рек. за підсумками проведення серії обл. та уряд. круглих столів. - [Б. м. : б. в.], 2007. - 1 розг. арк. с.

12. 65.049(4УКР) / 33/П 68 Шамрук Н. Б. Недержавні громадські організації як суб'єкт протидії насильству в сім'ї / Н. Б. Шамрук // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ: реалії та перспективи : зб. матеріалів II регіон. наук.-практ. конф. (30 лист. 2016 р.) / Черніг. ін-т ім. Героїв Крут Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - С. 195-199. - Бібліогр.: с. 199.

13.Бодня Тетяна. Громадські організації об'єднують зусилля. Як суспільство може стежити за якістю і прозорістю дій влади?/ Т. Бодня // Урядовий кур'єр. - 2015. - 28 лют. - С. 6.

14. Климковська Н. Третій сектор: кількість і якість / Н. Климковська // Демократична Україна. - 2010. - № 15. - С 9.

 жанна

03.10.2011

Доброго дня! Допоможіть з питанням: Поняття про нормативні документи з стандартизації

 Відповідь

01.11.2011

Пропонуємо переглянути :
1. Бичківський Р. В. та ін. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. – Львів, 2004. – 560 с.
2. Державна система сертифікації України: методи, правила, організація діяльності. Довідник. – Київ – Львів, 1995.
3. ДСТУ 3413 - 96. Система сертифікації УкрСЕПО. Порядок проведення сертифікації продукції.

 Люля

26.12.2010

Допоможіть найти інформацію: Правові аспекти інформаційної діяльності політичних партій, основні засоби поширення інформації про політичні партії та план заходів щодо інформаційної підтримки партії у передвиборний період.дякую

 Відповідь

26.12.2010

Пропонуємо переглянути наступні матеріали:
Використання комунікативних методів побудови політичного іміджу в засобах масової інформації: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 [Електронний ресурс] / М.П. Бабак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Ш. Ін-т журналістики. – К., 2007. – 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07bmpzmi.zip
Засоби масової інформації як інструмент моделювання політичної свідомості у виборчій кампанії (на матеріалах президентських і парламентських виборів 2004 - 2006 рр.): автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 [Електронний ресурс] / О.О. Заславська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2008. – 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09kopkps.zip
Етичні норми політичної реклами та їх особливості в ЗМІ [Електронний ресурс] / Н.О. Войтович // Культура народов Причерноморья. – 2007. – №101. – С. 128-130.-http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp101/knp101_128-130.pdf
Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 [Електронний ресурс] / Л.М. Городенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. – К., 2003. – 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03glmfjp.zip
Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 [Електронний ресурс] / Т.В. Джига; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2003. – 21 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03dtvppk.zip
Політичне лідерство: сутність та механізм формування в Україні: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / С.В. Кузнєцова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 19 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02ksvmfu.zip
Розвиток Інтернету як комунікативного засобу та його вплив на діяльність суб'єктів політичного процесу в Україні: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Електронний ресурс] / О.В. Маліс; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2009.

 Рената

26.12.2010

Добрий день! Допоможіть найти інформацію: Інформація як вид сучасної зброї, методи та принципи введення інформаційних війн,причини і наслідки іноземної інформаційної експансії та збереження національного інформаційного простору. Дякую!

 Відповідь

26.12.2010

Пропонуємо переглянути
http://siac.com.ua/index.php?option=com
http://dtarasov.net/infowar
http://policy.infokiev.com.ua/index.php?op...
http://www.polittech.org/index.php?option
http://www.perehid.org.ua/16.html
http://una-unso.in.ua/?p=13187
http://www.pravda.com.ua/columns/2010/05/14/
http:// my.elvisti.com/sergandr/iv.html
1. Бойченко О. В. Політика інформаційної безпеки в системі інформаційного забезпечення ОВС України // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 50-55.
2. Братель О. Поняття та зміст доктрини інформаційної безпеки// Право України. – К., 2006. – №5. – С.36-41.
3. Дзьобань О.П. Національна безпека України: концептуальні засади та світоглядний сенс: Монографія. Харків: Майдан, 2007. – 284 с.
4. Макаренко Е., Кирик В. Інформайційно-психологічний захист як складовий чинник інформаційної безпеки // Проблеми безпеки української нації на порозі ХХІ сторіччя. – К. – Чернівці, 1998. – 330 c.

 Юля

26.12.2010

Допоможіть найти інформацію: Основні фактори впливу на стиль управлінської діяльності, переваги та недоліки використання електронних джерел інформації та сучасний стан та перспективи розвитку корпоративних інформаційно-аналітичних систем в Україні.Дякую!

 Відповідь

26.12.2010

1. Євганов В.В. Розвиток стилю державно-управлінської діяльності: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 [Електронний ресурс]. – Х., 2009. – 20 с. – http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09evvdud.zip
2. Несторенко Е.Ю. Стилевые характеристики управленческой деятельности преподавателей [Электронный ресурс] // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2006. – N 10. – С. 61-63. – Библиогр.: 6 назв. – http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06neeaat.zip
3. Безбородий В. О. Стилі управлінської діяльності // Теоретичні і методичні засади професійної освіти. – К.: [Наук. світ], 2001. – С.9-13.
4. Нікішина В. В. Особливості стилю управлінської діяльності керівників вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми психології. – К., 2002. – Т.1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія, ч.3. – С.217–222.
5. Одінцова Г. С. Основні передумови та чинники оновлення стилю державно-управлінської діяльності // Теорія та практика державного управління. – Х., 2006. – Вип.1 (13). – С.32–36.
6. Єганов В. Історичні аспекти формування поняття стилю управлінської діяльності // Ефективність державного управління. – Львів, 2006. – Вип.10. – С.81–90.
7. Котилевська К. С. Формування змістовно-теоретичного поняття "Індивідуальний стиль в управлінській діяльності" // Актуальні проблеми психології. – К., 2008. – Т. 7, вип. 14: Екологіча психологія. – С. 139–146.
8. Дармограй О. О. До питання про стиль державно-управлінської діяльності // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2008. – N3 (1): Спецвипуск. – С. 207–208.
http://www.ref.by/refs/54/12462/1.html
http://pidruchniki.com.ua/19080804/menedzhment/stili_upravlinskoyi_diyalnosti
http://reff.net.ua/47722-Stil_upravlencheskoiy_deyatel_nosti.html
http://psihologi.biz/str.php?zag=1172651064&podzag=188609688&n=2&p=1690873225
http://referats.aha.ru/referat/osoblivost-vza-mozv-yazku-stilyu-upravl-nsko-d-yalnost-ta-tipu-poved-nki-pri-rozv-yazann-k

 Антоніна

10.11.2010

Порекомендуйте короткий бібліографічний опис книжок на тему "Ділові прийоми як важлива етикетна норма у суспільстві"

  Відповідь

14.11.2010

1. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин. – К.: Кондор, 2008. – Розділ 6.
2. Причуды этикета /сост.К.А.Ляхова. – М.: Вече, 2008. – Глава.2.
3. Котова М.А. Обслуживание по протоколу. – М.: Вече, 2007. – Глава.1.

 Таня

04.11.2010

Доброго дня! Чи є у вас в абонименті література про гендерну політику в Україні?

  Відповідь

05.11.2010

Пропонуємо переглянути:
Кон И. Пол, гендер и сексуальность // Кон И. Лунный свет на заре. 2 изд. – М., 2002
Олійник В. Гендерні підходи в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами. – К., 2004
Говорун Т.В. Гендерна психологія та педагогіка: Навч. прогр. з інтегр. курсу для вчителів та студ. вищих навч. закл. зі спец. “Психологія", “Соціальна педагогіка", “Соціальна робота"/ Т.В. Говорун, В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. Центр гендерних студій. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2004
Грабовська І. Україна – простір гендерних утопій чи реальних проблем? // Сучасність. – 2002. – №6.
Кулачек О. І. Розвиток гендерної політики в Україні: реалії та перспективи // Вісн. УАДУ. – 2001. – № 4. – С. 297–303.
Мельник Т. Гендерна політика в Україні. – К.: Логос, 1999. – 91 с.
Олійник А. С. Конституційне законодавство України: гендерна експертиза. – К.: Логос, 2001. – 77 с. Левченко К.Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління: монографія. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 344 с.
Гусак І. Гендерна рівність і прогрес // Демокр. Україна. – 2003. – 14 лют.
Левченко К. Б. Державне управління процесами формування гендерної політики в Україні:теоретичні проблеми// Український соціум. – 2004. – № 3 (5). – C.56-60
О.М. Кремльова Врахування гендерних аспектів у формуванні законодавства України // http://www.minjust.gov.ua/0/7596
Олійник С. В., Основи гендерної політики в Україні //www.zippo.net.ua

 Уляна

26.01.2010

дискримінація літніх людей,эйджизм допоможіть найти інформацію на курсову роботу

  Відповідь

27.01.2010

Перегляньте наступні джерела:
http://gurt.org.ua/news/grants/3150/
http://www.pension.com.ua/articles/101.html
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=259... - 34k
http://www.khpg.org/index.php?id=1245857799 - 44k
http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eucooperat...
http://www.socialpolicy.in.ua/ua/articles?_m=publications&_t... - 24k
http://www.psy-science.com.ua/department/texty/konf0902/bere... - 39k -
http://www.pension.kiev.ua/files/newsletter_issue4_april2009... - 22k -
http://diplomz.co.ua/other/38442/ - 20k -
http://www.labirint.ru/books/82151/ - 97k -

 Світлана

26.01.2010

Буду дуже вдячна за допомогу в підборі джерел за темою "Аксіологічні засади формування державної політики в Україні (соціальна сфера)"

  Відповідь

27.01.2010

Радимо ознайомитися з наступними матеріалами:
http://www.academy.gov.ua/ej5/txts/07ppmvdp.htm
http://disser.com.ua/content/350588.html
http://www.refine.org.ua/pageid-1054-1.html
http://www.tspu.edu.ua/kurs/301/174.htm
http://www.refine.org.ua/pageid-4090-1.html
http://revolution.allbest.ru/economy/00046236_0.html
http://www.ukrreferat.com/lib/politika/politolog/4.htm
http://www.pravda.com.ua/articles/4b1a9c5a7557e/
http://www.br.com.ua/referats/Politologiya/24600.htm
http://studentbooks.com.ua/content/view/125/78/1/29/
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2017-14&pass=4/UMfPEGznhh2bY.ZiZEfnZvHI4FAs80msh8Ie6
http://ua.textreferat.com/referat-13286-1.html

1  2  3  4  

Заповнiть поля форми нижче та вiдправте запит нашим працiвникам. Менш, нiж через 24 години вiдповiдь буде розмiщено на цiй сторiнцi.
Не забувайте, що у нас на сайтi працює електронний каталог книг та статей, за допомогою якого Ви можете отримати доступ до баз даних бiблiотеки.

Перш нiж запитати, уважно прочитайте "Правила"


Автор запиту

Розділ

Текст запиту

© НВП "Армпроект", 2002-2018