Універсальна десяткова класифікація (УДК)

УНІВЕРСАЛЬНА ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ (УДК)

Офіційні матеріали

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 177 "Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації"  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/177-2017-%D0%BF
 • Наказ від 29.12.2017 №76Д "Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотеки" в Чернігівській ОУНБ ім. В. Г. Короленка http://libkor.com.ua/deps/docs/2018/nakaz_po_udk.pdf

Методичні матеріали

 

 • Універсальна десяткова класифікація. Методика визначення індексів для документів за класифікаційною системою УДК (презентація) ttps://www.slideshare.net/Savua/ss-60031569
 • Майстер-клас "Впровадження УДК у роботу шкільної бібліотеки" у Немішаєвській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Бородянського району Київської обл. 11 січня 2018 року. Проводить завідувач відділу класифікаційних систем Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" Муравйова В. М. Детальніше...

Публікації в професійній пресі

 • Фасети та розділові знаки, які використовуються в Універсальній десятковій класифікації [Текст] / М. Ахвердова // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 1. – С. 43 – 45. Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Fasetu.pdf (дата звернення: 23.04.2018).
  Анотація:
  У статті проаналізовано розділові знаки, які використовуються в Універсальній десятковій класифікації.
 • Упровадження Універсальної десяткової класифікації у бібліотеці ВНЗ (із досвіду роботи бібліотеки ВП "МФ КНУКІМ") [Текст] / Н. Коваль, І. Благірєва // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 2. – С. 32 – 34. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/UDK_VNZ.pdf (дата звернення: 23.04.2018).
 • Загальні та спеціальні визначники: їх застосування [Текст] / В. Муравйова, Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 2. – С. 37 – 38. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Vuznachnuku.pdf (дата звернення: 23.04.2018).
 • Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – С. 10 – 24. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/UDK_BBK.pdf (дата звернення: 12.06.2018).
 • Універсальна десяткова класифікація в Україні: історія, досвід, проблеми (до 100-річчя Книжкової палати України) / Г. Гуцол // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2. – С. 8 – 11. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/UDK_istiriya_dosvid_problemu.pdf (дата звернення: 25.06.2018).
 • Застосування загальних визначників форми документів та місця в УДК / М. Ахвердова, Анна Діденко // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 3. – С. 50 – 51. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Chkola_UDK.pdf (дата звернення: 01.08.2018).
 • Комбінування загальних визначників часу та рас, етнічних груп і народів з основними класами таблиць УДК / В. Муравйова, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 4. – С. 41 – 42. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Chkola_UDK_n4.pdf (датазвернення: 01.08.2018).
 • Побудова індексів із загальними та спеціальними визначниками у класі "8 Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Література" / В. Муравйова, А. Діденко // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 7. – С. 31 – 33. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Pobydova_sndeksiv_8_mova.pdf (дата звернення: 24.09.2018).
 • Методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек з упровадження універсальної десяткової класифікації (до 100-річчя Книжкової палати України імені Івана Федорова) / В. Муравйова // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – С. 19 – 22. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Metoduchne_zabezpechennya_UDK.pdf (дата звернення: 04.10.2018).
 • Впровадження УДК в бібліотеках / Л. Лозан, С. Лозан // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 17 – 19. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Vprovadchennya_UDK.pdf (дата звернення: 04.10.2018).
 • План дій щодо реалізації програми адвокаційної діяльності УБА на 2017-2021 роки "Дієва бібліотека – успішна громада" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 45 – 46. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Dieva_biblioteka.pdf (дата звернення: 19.03.2019).
 • Специфіка систематизації видань у класі "82 Література. Літературознавство" / В. Муравйова, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 10. – С. 30 – 31. Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/specifika_sistematizaciyi_vidan_.pdf (дата звернення: 19.03.2019).
 • Специфікасистематизації видань у класі "82 Література. Літературознавство" / В. Муравйова // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 11. – С. 43. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/specifika_sistematizaciyi_vidan.pdf(дата звернення: 19.03.2019).
 • Особливості використання підкласів УДК 00/02 / М. Ахвердова, Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 1. – С. 40 – 41. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/UDK_00_02.pdf  (дата звернення 27.03.2019).
 • Науково-організаційні заходи з упровадження УДК у бібліотеках Харкова / Н. Подошовка // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 3. – С. 26 – 30. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Naukovo_organizaciuni_zanodu.pdf (дата звернення: 29.05.2019).

   

  Правила побудови індексів у класах 004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера. Оброблення даних та 005 Управління. Менеджмент / Валентина Муравйова // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 3. – С. 33 – 34. – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Kompyterna_nayka_004.pdf (дата звернення: 29.05.2019).

   

  Використання індексів УДК у класах 030/090 / Марина Ахвердова // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 4. – С. 28 – 30.  – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Shkola_sustematuzatora_030_090.pdf (дата звернення 22.07.2019).

   

  Впровадження УДК у бібліотеках Луганської області / Катерина Сидорова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 2. – С. 25 – 27.  – Відомості доступні також з Інтернету: http://libkor.com.ua/deps/docs/udk_lygansbk.pdf (дата звернення 25.08.2020).

© НВП "Армпроект", 2002-2021