Вiртуальні виставки   >   Книжкові виставки

2018

2017

2015

2014

2012

2011

2010

Книжкові виставки. 2018 рік.

 

СЕРЦЕ ВІДДАЮ ДІТЯМ

 Василь Олександрович Сухомлинський
  (1918-1970)

  Сухомлинський В. О. – видатний український педагог ХХ ст. Це глибокий знавець і вдумливий дослідник дитячої думки, високообдарований вихователь із самобутнім творчим почерком.
    Багатим джерелом творчості Василя Олександровича була народна педагогічна творчість. Сухомлинський писав, що народ є живим і вічним джерелом педагогічної мудрості. Якби не було постійного духовного спілкування з людьми, не можна б було навчити й виховати підростаюче покоління. Народ дбайливо зберігає і передає від покоління до покоління найцінніше духовне багатство – працелюбність, майстерність, захоплення громадсько-корисними справами. Це багатство повинно бути опорою сімейно-шкільного виховання. Особливу увагу В. О. Сухомлинський звертав на таку народну традицію, як передача від роду до роду працелюбності. Перш за все осередком цієї передачі є сім'я, яка впливає не тільки на своїх, а й на сусідських дітей.
    Загалом є всі підстави стверджувати: Василь Сухомлинський – видатне явище у світовій педагогіці. Тому вивчення і творче використання його педагогічної спадщини – моральний і професійний обов'язок кожного вихователя, кожного працівника освіти.

Mudrist_vlady

 

 

СЕРЦЕ ВІДДАЮ ДІТЯМ
Mudrist_vlady Zapovidi


Василь Олександрович Сухомлинський
  (1918-1970)

  Сухомлинський В. О. – видатний український педагог ХХ ст. Це глибокий знавець і вдумливий дослідник дитячої думки, високообдарований вихователь із самобутнім творчим почерком.
  Народився Василь Олександрович 28 вересня 1918 року в селі Василівка Онуфріївського району Кіровоградської області (за тогочасними адміністративно-територіальним поділом – село Василівка Василівської волості Олександрійського повіту Херсонської губернії) у незаможній сім'ї. Батько Василя Олександровича, Олександр Омелянович Сухомлинський, працював по найму як тесляр і столяр у поміщицьких економіях та в окремих селянських господарствах. Мати В. О. Сухомлинського, Оксана Юдівна, працювала в колгоспі. Разом з Олександром Омеляновичем вона виховувала, крім Василя, ще трьох дітей – Івана, Сергія та Меланію. Всі вони стали вчителями.
  Навчався у Василівській семирічці. У 1934 році вступив на підготовчі курси Кременчуцького учительського інституту, цього ж року став студентом філологічного факультету. Через хворобу в 1935 році він припинив навчання. 17-річним юнаком Сухомлинський розпочав практичну педагогічну роботу. Працює вчителем української мови і літератури, одночасно заочно навчається в Полтавському педагогічному інституті, який закінчив у 1936 році. З 1938 року і до початку Другої Світової війни Сухомлинський працював в Онуфріївській середній школі. У роки війни він був політруком роти в діючій армії. У зв'язку з тяжким пораненням у 1942 році був демобілізований, почав працювати директором Удмуртії. Після визволення України від фашистських загарбників Сухомлинський повертається на батьківщину. У 1944 році був призначений завідувачем Онуфріївського району Кіровоградської області. У 1948 році стає директором Павлинської середньої школи. Цією школою він керував протягом 23 років, до кінця свого життя.
  В. О. Сухомлинський був вдумливим дослідником дитячої душі, чуйним наставником молоді, педагогом, що втілив у собі найкращі риси учительства.
  Школа була для нього своєрідною педагогічною лабораторією. У 1955 році сільський учитель В. О. Сухомлинський успішно захистив у Київському університеті кандидатську дисертацію на тему: "Директор школи – керівник навчально-виховної роботи". Через рік вийшла його монографічна робота "Виховання колективізму у школярів". У 1960-ті роки В. О. Сухомлинський написав свої найкращі книги: "Духовний світ школяра", "Праця і моральне виховання", "Моральний ідеал молодого покоління", "Павлинська середня школа", "Серце віддаю дітям". Останньою публікацією Сухомлинського була стаття "Слово до учнів". Після смерті педагога вийшли праці: "Народження громадянина", "Мудра влада колективу", "Розмова з молодим директором", "Як виховати справжню людину" та ін.
  Помер В. О. Сухомлинський 2 вересня 1970 року. Праця педагога відзначена багатьма урядовими нагородами. Він автор 36 монографічних праць і брошур, більше 600 статей на різноманітні педагогічні теми, близько 1200 художніх творів для дітей.
  Багатим джерелом творчості Василя Олександровича була народна педагогічна творчість. Сухомлинський писав, що народ є живим і вічним джерелом педагогічної мудрості. Якби не було постійного духовного спілкування з людьми, не можна б було навчити й виховати підростаюче покоління. Народ дбайливо зберігає і передає від покоління до покоління найцінніше духовне багатство – працелюбність, майстерність, захоплення громадсько-корисними справами. Це багатство повинно бути опорою сімейно-шкільного виховання. Особливу увагу В. О. Сухомлинський звертав на таку народну традицію, як передача від роду до роду працелюбності. Перш за все осередком цієї передачі є сім'я, яка впливає не тільки на своїх, а й на сусідських дітей.
  Сухомлинський порівнював хорошого учня з досвідченим слюсарем, який кожного разу, беручи інструмент, не розглядає його, оскільки він його вже добре знає, а відразу починає працювати. Цього можна досягти, якщо в процесі навчання постійно буде діяти "інструмент мислення", будуть даватися учням правильні установки, що потрібно назавжди запам'ятати і чому.
  На думку Василя Олександровича, учитель повинен удосконалювати володіння такими уміннями і навичками: спостерігати явища навколишнього світу; думати, порівнювати, протиставляти, знаходити незрозуміле; дивуватися; висловлювати свою думку; виділяти логічно закінчені частини в прочитаному і встановлювати зв'язок між ними і т. д.
  Загалом є всі підстави стверджувати: Василь Сухомлинський – видатне явище у світовій педагогіці. Тому вивчення і творче використання його педагогічної спадщини – моральний і професійний обов'язок кожного вихователя, кожного працівника освіти.

1

  Баранюк І. Василь Сухомлинський про гармонію емоційно-образного та логіко-розумового у вихованні дитини / І. Баранюк // Рідна школа. – 2017. – № 3–4. – С. 46–50.

  У даній статті досліджено науково-педагогічні концепти щодо взаємодії емоційно-образних та логіко-розумових моментів у виховному процесі, обґрунтовані Василем Сухомлинським. Найвиразніше та системно ці концепти висловлено в його відомій книжці "Серце віддаю дітям".
  В. Сухомлинський обстоював гармонійне поєднання естетичного (художньо-образного) та логіко-розумового виховання, на теоретичному та практичному рівнях підтвердив висновки сучасної науки про важливість взаємодії функцій лівої та правої півкуль головного мозку. На такій інтеграції ґрунтується творчий, розумовий розвиток дитини.

2

  Бех І. Плекаємо особистість. Заповіти Василя Сухомлинського / І. Бех // Дошкільне виховання. – 2018. – № 8. – С. 6–8.

  Проблема виховання особистості ніколи не втратить актуальності. Змінюються покоління, діти, суспільні умови, та незмінними залишаються загальнолюдські цінності й моральні орієнтири. Розмірковуючи над механізмами їх формування в сучасних дошкільнят, звернімося до спадщини видатного педагога й мислителя.

3

  Богуш А. Патріотичний вектор образу "Батьківщина" в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / А. Богуш // Рідна школа. – 2017. – № 1–2. – С. 27–30.

  У статті проаналізовано проблему патріотичного виховання, зокрема любов до Батьківщини, в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Розкрито сутність понять "Батьківщина", "патріотизм", "патріотичне виховання" в розумінні вченого. Висвітлено критерії і засоби патріотичного виховання дітей.

2

  Богуш А. Творення Людини. Батьківська педагогіка Василя Сухомлинського / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 2018. – №8. – С. 3–5.

  Виховання дитини починається в родині. Але й самих батьків також треба виховувати. Це завдання, визначене Василем Сухомлинським, залишається актуальним і нині. З нагоди ювілею видатного педагога в даній статті пропонується пригадати його головні постулати і поміркувати, наскільки ми дотримуємося їх у своєму житті.

5-6-20

  Бондар Л. Диференційований підхід до організації навчальної діяльності молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Л. Бондар // Рідна школа. – 2015. – № 5–6. – С. 13–16.

  Питання диференціації навчання школярів має довгу історію розвитку, а сьогодні набуло особливої актуальності. Звернення до педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського дасть змогу переосмислити нагромаджений видатним педагогом досвід із сучасних позицій, виокремити найістотніші риси диференційованого підходу до організації навчальної діяльності молодших школярів.

5-6-20

  Дічек Н. В. Сухомлинський і зарубіжна філософсько-психологічна думка ХХ ст.: збіжності морально-етичних поглядів на суспільство і людину в ньому / Н. Дічек // Рідна школа. – 2015. – № 5–6. – С. 3–8.

  У статті висвітлено ідеї В. Сухомлинського щодо шляхів формування в майбутніх громадян культури потреб, до яких педагог відносив виховання усвідомленого, прийнятого особистістю прагнення до домінування в її житті духовних потреб над матеріальними, різнобічну діяльність як спосіб самореалізації і задоволення її потреб та інтересів, альтруїстичне тлумачення свободи людини, любов до людей як джерело радості від служіння ближньому.

7

  Мартинюк О. Красиві слова і красиве діло: урок літературного читання за творами Василя Сухомлинського, 3 клас / О. Мартинюк // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 45–47.

  Урок літературного читання ознайомить учнів з біографією Василя Сухомлинського. Допоможе їм усвідомити основну думку твору, охарактеризувати дійових осіб, та дати оцінку їхнім вчинкам. Розвивати творчі здібності школярів, уміння складати логічні розповіді на морально-етичні теми. Виховувати любов до ближнього, бажання робити добрі справи.

8

  Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. для вищ. пед. навч. закл. / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, Л. В. Задорожна. – Суми : Університетська книга, 2005. – 266 с.

  У навчальному посібнику розглядаються діяльність та творча спадщина визначних представників педагогічної думки від часів Київської Русі-України до кінця ХХ століття відповідно з історичними періодами, зокрема висвітлена діяльність та творчість В. О. Сухомлинського.

9

  Нагорна О. Формування екологічної свідомості молодших школярів на літературній спадщині В. О. Сухомлинського / О. Нагорна // Початкова школа. – 2016. – № 9. – С. 32–36.

  У статті висвітлено важливу проблему, що турбує людство – екологічну. Описано шлях формування екологічної свідомості та екологічної культури молодших школярів на літературній спадщині В. О. Сухомлинського.

10

 Савченко О. Аксіологічні смисли літературної спадщини Василя Сухомлинського: філософія для дітей / О. Савченко // Рідна школа . – 2017. – № 9–10. – С. 44–48.

  У статті йдеться про ціннісний потенціал літературної спадщини Василя Сухомлинського. Обґрунтовано, що духовним осердям творів В. О. Сухомлинського є утвердження у почуттях, свідомості, вчинках дітей позачасових цінностей, які єднають педагогіку з філософією. Стверджується, що в умовах модернізації освіти варто переосмислювати твори педагогів-класиків, до яких належить Василь Сухомлинський.

11

  Спогади про Сухомлинського / [ред.: В. І. Ковальчук, Т. К. Хорунжа]. – Київ : Радянська школа, 1990. – 223 с. : іл.

  Книга присвячена видатному вченому-педагогу, ім'я якого вкарбувалося в пам'яті учительства назавжди. Ви ознайомитесь з пошуками і знахідками, думками і досвідом В. О. Сухомлинського.

12

  Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський ; [вступ. ст., підгот. тексту В. Ф. Шморгуна]. – Київ : Радянська школа, 1978. – 263 с.

  Книга присвячена питанням сімейного виховання. В. Сухомлинський зазначає, що найвищою, найблагороднішою та найпочеснішою мрією кожного батька і матері творення людини, оскільки вони не тільки продовжують свій рід і відтворюють себе в своїх дітях, вони несуть відповідальність за нову людину, людство і його майбутнє загалом.

 

13    Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа, 1970. – 287 с.

  Автор присвячує дану книгу найскладнішому періоду розвитку й вихованню людини – отроцтву. Вона є продовженням книги "Сердце отдаю детям".

14    Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором / В. О. Сухомлинський. – Київ : Радянська школа, 1988. – 282 с.

  Висвітлюються питання організації навчального процесу в школі і керівництва їм. Автор ділиться з молодими керівниками шкіл досвідом роботи, думками про виховання та освіту школярів, висвітлює особливості творчої праці вчителя.

15    Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – 7-е изд. – Киев : Радянська Україна, 1981. – 382 с. : ил.

  Автор знайомить читача з тим, як він допомагає своїм вихованцям пізнавати світ навколо себе, виховувати громадянську гідність, віру в добро та дружбу.

16   Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський ; [ред. Г. М. Вакар]. – Київ : Радянська школа, 1988. – 302 с.

  У книзі видатного педагога подаються поради з питань організації, змісту, форми, методів і прийомів навчально-виховної роботи, самовиховання учнів. Широко висвітлюється в цьому плані досвід Павлиської середньої школи.

17

  Сухомлинський В. О. Вогнегривий коник : [казки, притчі, оповідання] / Василь Сухомлинський. – Київ : Знання, 2017. – 255 с. : іл.

  Ця книга – збірка мудрих і повчальних казок, оповідань, притч, новел, написаних для дітей і дорослих великим українським педагогом і письменником Василем Сухомлинським. Кожна казка, кожне оповідання показують читачам неповторну красу природи, магічну силу доброти і чуйності у взаєминах між людьми, пробуджують у нас бажання захистити слабшого, допомогти старшим.

18

  Титаренко Л. Ідеї педагога-гуманіста в сучасній початкові школі / Л. Титаренко // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 5–8.

  Загальноосвітня школа І ступеня "Мрія" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області – опорна в місті й області коли йдеться про трансформацію ідей В. О. Сухомлинського для забезпечення цілісного процесу навчання та виховання особистості в системі громадянської освіти засобами новітніх технологій. В статті популяризується досвід роботи шкільного колективу з цієї проблеми, викликати інтерес до творчості В. О. Сухомлинського, бажання використовувати ідеї видатного педагога-гуманіста у практичній діяльності.

2

  Тоцька Т. Філософія для дітей та дорослих. За творами В. Сухомлинського / Т. Тоцька // Дошкільне виховання. – 2018. – № 8. – С. 20–23.

  В даній статті висвітлюються нинішні реалії, які вимагають від працівників освіти переосмислення багатьох канонів, починаючи зі світоглядних позицій, ставлення до життя, і створення нової філософії виховання дошкільнят. Джерела і наснагу для розв'язання цих складних завдань можна знайти у педагогічній спадщині В. Сухомлинського. Своїм досвідом ділиться керівник дитсадка, у якому вже багато років упроваджують ідеї видатного педагога.

5-6-20

  Хайруліна В. Ідеї В. О. Сухомлинського належать світу / В. Хайруліна // Рідна школа. – 2015. – № 5–6. – С. 9–13.

  У статті висвітлюється перебування української делегації в КНР. Розглянуто основні напрями діяльності навчальних закладів Китаю щодо популяризації ідей В. О. Сухомлинського. Проаналізовано досягнення та інновації китайської педагогічної системи. Розкрито важливість співпраці між Україною і Китаєм для обміну досвідом та подальшого впровадження провідних ідей Василя Олександровича в навчальних закладах двох країн.

 

 Підготувала:

  бібліотекар відділу абонемента
  Я. Д. Петруняк

×
Den_Nezalezhnosti

ЄДНІСТЬ РІДНОЇ ЗЕМЛІ - ОСНОВА НАЦІЇ І ДЕРЖАВИ

 

Любить Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води.
В годину щасливу і радості мить, любить у годину негоди...

  

  День Незалежності України – державне свято, яке щорічно відзначається 24 серпня на честь прийняття Верховною радою УРСР "Акта проголошення незалежності України", що прийнято вважати датою утворення держави Україна.
  Україна – це те, що живе вічно, а ми у цій вічності лише вітер, що вносить зміни поривом своїх думок і бажань. Осягнення важливості власної особистості у формуванні нації та безкорислива праця в ім'я земляків – найблагородніше, що може зробити людина за життя. Лише дві категорії вічні – земля і народ. І якщо, за словами співака Святослава Вакарчука, ми сприйматимемо Україну не лише як землю своїх батьків, а і як землю своїх дітей – прийдуть зміни.

  До уваги користувачів бібліотеки відділ абонемента пропонує віртуальну виставку, присвячену Дню Незалежності України – "Єдність рідної землі – основа нації і держави".

Den_Nezalezhnosti

    ЄДНІСТЬ РІДНОЇ ЗЕМЛІ - ОСНОВА НАЦІЇ І ДЕРЖАВИ

Любить Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води.
В годину щасливу і радості мить, любить у годину негоди...

  

  День Незалежності України – державне свято, яке щорічно відзначається 24 серпня на честь прийняття Верховною радою УРСР "Акта проголошення незалежності України", що прийнято вважати датою утворення держави Україна.
  Україна – це те, що живе вічно, а ми у цій вічності лише вітер, що вносить зміни поривом своїх думок і бажань. Осягнення важливості власної особистості у формуванні нації та безкорислива праця в ім'я земляків – найблагородніше, що може зробити людина за життя. Лише дві категорії вічні – земля і народ. І якщо, за словами співака Святослава Вакарчука, ми сприйматимемо Україну не лише як землю своїх батьків, а і як землю своїх дітей – прийдуть зміни.

  До уваги користувачів бібліотеки відділ абонемента пропонує віртуальну виставку, присвячену Дню Незалежності України – "Єдність рідної землі – основа нації і держави".

  

Chas_natsionalnoho_probudzhennia

  Гальчинський, А. С. Час національного пробудження : публіц. есе / А. С. Гальчинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2004. – 148, [2] с.

  У книзі акцентується увага на особливостях нового етапу розвитку Української Держави, де ключовою є проблема відродження української політичної нації, відтворення її ідентичності, утвердження національної свідомості та національної гідності. Основна теза, яку відстоює автор, — "в Європу — через політику самоствердження".
  Книга розрахована на масового читача.

Iliustrovana_entsyklopediia

  Ілюстрована енциклопедія історії України : в 3 т. Т. 1. Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. / [авт. тексту О. Кучерук ; ілюстр. та худож. оформ. Л. та С. Голембовських і С. Білостоцького ; наук. ред. Л. Федорова]. – Вид., переробл., допов. – Київ : Спалах, 2004. - 215 с. : іл.

  В енциклопедії подано короткі характеристики видатних діячів минулого, розглянуто значну кількість подій, явищ, пам'яток літератури, історії та культури, починаючи з давніх-давен і до кінця XVIII ст. Краще осягнута багатовікову історію нашої держави допоможуть численні ілюстрації, карти, схеми. Призначена школярам старших класів, абітурієнтам, студентам вузів і технікумів, а також широкому загалу читачів, які бажають поглибити свої знання.

Proekt_Ukraina

  Проект "Україна". Галерея національних героїв / авт.-упоряд. А. Ю. Хорошевський. – Харків : Бібколектор, 2012. – 409 с., іл.

  У цій книзі представлені нариси про найвидатніших особистостей минулого та сучасності, які народилися в Україні, своїми працями та талантами прославляли цю країну і вплинули на хід ії історії.
  Життєписи знаменитих діячів культури, науки, військової справи, спорту (Т. Шевченко, Г. Сковороди, Е. і Б. Патонів, братів Кличко і багатьох інших), нариси про людей, чиї імена досі незаслужено перебувають у тіні – І. Паскевич, І. Гудович, Г. Гамова. А між тим вони чимало сприяли зростанню науки, культури, були великими фахівцями військової справи, так що своє місце в "Галереї національних героїв" займають поправу.

Natsionalna_ideia

  Лук'яненко, Л. Г. Національна ідея і національна воля / Л. Г. Лук'яненко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : [б. в.], 2003. – 292 с.

  У просвітницько-публіцистичній праці автор розглядає наріжне питання ідеології української держави, дає оцінку державотворчого процесу в Україні, його окремих складових – економічних, політичних, соціальних, моральних, а також осіб, що брали й беруть у ньому участь. Головною темою є проблема національної ідеї, рефреном – заклик до єдності народу через відродження мови, культури, національної гордості, любові до України.

Hetmany_Ukrainy

  Гетьмани України : для дітей шк. віку та людей, які цікавляться історією / [уклад. В. П. Товстий ; худож. С. М. Пущенко]. – Харків : Промінь, 2007. – 247 с.

  Книга розповідає про минуле нашої рідної України, про народження козаччини, боротьбу запорозьких козаків з ворогами українського народу. Книга присвячена тим, хто з сивої давнини боровся за незалежність України – людям, які вражають своїм сильним духом. Вони усім єством вболівали за долю Батьківщини, боролися за об'єднання Правобережної і Лівобережної України. Читач дізнається, як Україна крок за кроком йшла до своєї незалежності.
  Книга розрахована на дітей шкільного віку, а також всіх, хто прагне поглибити свої знання.

Istoriia_Ukrainy

  Уривалкін, О. М. Історія України (кінець XVII – початок XXI століття) : посібник / О. М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 433 с.

  Автор на базі новітніх джерел та досліджень, як вітчизняної, так і зарубіжної історичної науки, пропонує читачам посібник з історії України кінця XVII – початку XXI століття. У виданні проаналізовано події політико-соціального, економічного характеру, особливості духовного розвитку суспільства, взаємини України з сусідами, викладено динаміку боротьби за державність, успіхи та втрати на цьому шляху. Посібнику властиві неупередженість, об'єктивність поглядів, прагнення оптимально поєднати факти і тенденції.

Kniazi_Ostrozki

  Кралюк, Петро Михайлович Князі Острозькі / П. М. Кралюк. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. – 126 с.

  Вагому роль в історії українських земель періоду Середньовіччя відіграла династія князів Острозьких, зокрема її представники Костянтин Іванович (бл. 1460–1530) та його син Василь-Костянтин (1526–1608). Саме після розпаду Київської Русі, а пізніше загибелі Галицько-Волинської держави виступили продовжувачами давньоруських політичних та культурних традицій, про це свідчать найяскравіші діяння представників цієї династії – військові перемоги над татарами, Оршанська битва, видання Острозької Біблії 1581 р., заснування першої вищої школи на східнослов'янських землях, видавнича діяльність Острозької друкарні, боротьба проти Берестейської унії тощо.

Danylo_Halytskyi

  Котляр, М. Ф. Данило Галицький : біогр. нарис / М. Ф. Котляр. – Київ : Альтернативи, 2002. – 327 с.

  У книзі дається життєпис видатного державного діяча, полководця та дипломата Давньої Русі, галицько-волинського князя Данила Романовича Галицького (1201–1264). Він присвятив своє життя справі об'єднання східнослов'янських земель, відновленню цілісної давньоруської держави часів свого славного предка Володимира Мономаха. Життєпис створено на ґрунті великого кола вітчизняних і зарубіжних джерел і є підсумком більш ніж двадцятилітніх досліджень автора. Написана в науково-популярній формі, книжка розрахована на істориків та широкі кола любителів минувшини.

Hetman_Danylo_Apostol

  Крупницький, Б. Д. Гетьман Данило Апостол і його доба [Текст] / Б. Д. Крупницький ; авт. передм. В. М. Горобець. – Київ : Україна, 2004. – 285 с.

  Книга присвячена гетьману Данилу Апостолу (1654–1734), непересічній постаті у вітчизняній історії, відважному воїнові, розумному адміністраторові, тямущому господареві.

Pavlo_Skoropadskyi

  Реєнт, О. П. Павло Скоропадський / О. П. Реєнт. – Київ : Альтернативи, 2003. – 303 с. : іл.

  Узагальнений історичний нарис про політичного і військового діяча, гетьмана Української Держави (29.04.1918–14.12.1918) Павла Петровича Скоропадського. Він відіграв особливу і помітну роль у новітній історії України, залишивши у ній неповторний слід. Блискучий військовий, який пройшов шлях від кавалергарда до генерал-лейтенанта у царській армії, Павло Скоропадський у буремнії 1917–19І8 рр. втілив на практиці споконвічну ідею української державності. Історичний портрет одного з видатних діячів української історії ХХ століття гетьмана Павла Скоропадського створено на основі вивчення сучасних вітчизняних і зарубіжних праць.

  Книга розрахована на широке коло читачів.

 

Підготувала:
  бібліотекар відділу абонемента
  Н. Б. Лаврентьєва

×

СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ФЕНТЕЗІ

  Фентезі – це жанр літератури, заснований на використанні міфологічних та казкових мотивів.
  Багатовікова українська культура створила досить міцне підґрунтя для написання романів та повістей цього жанру. Маємо досить широку базу персонажів, напрацьованих українськими письменниками вісімнадцятого-дев'ятнадцятого століть, та сюжетних елементів, створених міфами, легендами, переказами.
  Так, крім класичних відьом, вовкулак, русалок, домовиків, водяних, українська міфологія та демонологія пропонують авторам у їхнє розпорядження безліч інших цікавих та самобутніх персонажів, унікальних у своїй неповторності.
  Найвідомішим вітчизняним прообразом фентезі ХХ ст. є "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського, "Лісова пісня" Лесі Українки, "Вій", "Ніч перед Різдвом" Миколи Гоголя, "Конотопська відьма" Григорія Квітки-Основ'яненка і навіть поема "Причинна" Тараса Шевченка.
  Не зважаючи на витіснення фентезі, сучасні українські письменники все ж звертаються до цього жанру.
  Сергій та Марина Дяченки – класичні представники сучасного фентезі.
  Прихильникам романтичного фентезі сподобається творчість сучасної української авторки Дари Корній. Її романи – хитросплетіння кохання та загадковості, де любовна лінія уміло обрамлена магією.
  Тарас Завітайло написав "Зброю вогню", що є, без сумніву, великим досягненням цього жанру. Козаки-характерники, упирі, вовкулаки та інші міфічні та легендарні істоти – це те, що наповнює роман як магією, так і відлунням давніх українських традицій часів козаччини.
  Список сучасних українських романів у жанрі фентезі можна продовжувати до безкінечності...

Suchasne_ukrainske_fentezi
Suchasne_ukrainske_fentezi

СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ФЕНТЕЗІ  

  Фентезі – це жанр літератури, заснований на використанні міфологічних та казкових мотивів.
  Багатовікова українська культура створила досить міцне підґрунтя для написання романів та повістей цього жанру. Маємо досить широку базу персонажів, напрацьованих українськими письменниками вісімнадцятого-дев'ятнадцятого століть, та сюжетних елементів, створених міфами, легендами, переказами.
  Так, крім класичних відьом, вовкулак, русалок, домовиків, водяних, українська міфологія та демонологія пропонують авторам у їхнє розпорядження безліч інших цікавих та самобутніх персонажів, унікальних у своїй неповторності.
  Найвідомішим вітчизняним прообразом фентезі ХХ ст. є "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського, "Лісова пісня" Лесі Українки, "Вій", "Ніч перед Різдвом" Миколи Гоголя, "Конотопська відьма" Григорія Квітки-Основ'яненка і навіть поема "Причинна" Тараса Шевченка.
  Не зважаючи на витіснення фентезі, сучасні українські письменники все ж звертаються до цього жанру.
  Сергій та Марина Дяченки – класичні представники сучасного фентезі.
  Прихильникам романтичного фентезі сподобається творчість сучасної української авторки Дари Корній. Її романи – хитросплетіння кохання та загадковості, де любовна лінія уміло обрамлена магією.
  Тарас Завітайло написав "Зброю вогню", що є, без сумніву, великим досягненням цього жанру. Козаки-характерники, упирі, вовкулаки та інші міфічні та легендарні істоти – це те, що наповнює роман як магією, так і відлунням давніх українських традицій часів козаччини.
  Список сучасних українських романів у жанрі фентезі можна продовжувати до безкінечності...

 

Bisova_dusha

  Арєнєв В. Бісова душа, або Заклятий скарб : [повість, оповідання] / Володимир Арєнєв. – Київ : Зелений пес : Джерела М, 2003. – 281, [3] с. – (Алфізика).


  Андрію Ярчуку, козаку-характернику, його життя колись подарували – тож тепер він змушений віддячувати благодійникові. І для цього треба скарб заховати... та не просто заховати – заклясти так, як тільки один Андрій і вміє. Але ж – ви пам'ятаєте? – скарби зазвичай шукають. Цей шукають також. І ціну за нього ладні заплатити чималу... щонайменше – Андрієве життя.
  Повість-фантазія "Бісова душа, або Заклятий скарб" написана відомим київським письменником Володимиром Арєнєвим ще в 2001 році, але популярність її за роки лише зросла.
  Книга "Бісова душа, або Заклятий скарб" є золотим взірцем запізнілого бароко підліткового козацького фентезі в українській літературі.

Karpatska_kazka

  Довгопол Н. Карпатська казка, або За десять днів до Купала / Наталія Довгопол. – 2018. – 149 с.


  Лише один раз на рік, перед святом Купала, відкривається дорога до забутого світу Нав. У тому світі мешкають нявки та чаклунки, міфічні істоти з цапиними ногами, перелесники та богині. Ту дорогу може показати Полудениця, назавжди залишаючи вас в потойбічному світі… Хіба лише ви ризикнете розгадати таємницю купальської ночі. Сестри Леся та Ксеня приїхали в Карпати на відпочинок разом, хоча кожна з них радо б позбулася компанії іншої. Легко ворогувати у великому місті, але що робити на гірських манівцях, де на кожному кроці чатують магічні створіння і неможливо зрозуміти, хто свій, а хто чужий?

Bramnyk

  Дяченки М. та С. Брамник / Марина та Сергій Дяченки. – К. : Зелений пес, 2005. – 288 с. – (Світи Марини та Сергія Дяченків).


  За все в житті доводиться платити, в тому числі – за нерозсудливі юнацькі жарти. І ціна буває зависокою навіть для чарівника. Руал Ільмарранен – талановитий та честолюбний маг – покараний за гордощі. Спочатку перетворений на звичайнісінький вішак, а потім, позбавлений магічного дару, приречений на вічні мандри. А тим часом біля дверей цього світу чатує невідома, але небезпечна Третя сила, впустити яку може лише загадковий Брамник…
  "Брамник" – це перша книга у тетралогії Дяченків "Блукачі". Наступні книги – "Шрам", "Спадкоємець" та "Авантюрист".

Bohynia_i_Konsultant

  Єшкілєв В. Богиня і Консультант : [роман] / Володимир Єшкілєв. – Харків : Фоліо, 2016. – 360, [2] с.


  У новому романі популярного автора поєднуються події сучасності й минувшини, а надто минувшини далекої – сивої давнини. Автор ніби піднімає завісу світу речей і відкриває читачеві багатий невидимий всесвіт – сни, видіння, передбачення майбутнього, читання думок… І крізь усе це червоним променем сяє Камінь Богині, на який упродовж століть, навіть епох полюють різні сили – українські гетьмани та сучасні політики, ордени й окремі люди, Обрані і найманці.

Zbroia_vohniu

  Завітайло Т. Зброя вогню / Тарас Завітайло. – Київ : Наш час, 2007. – 143 с. : ілюстр. – (Нове українське фентезі).


  Наші далекі предки вірили, що окрім того світу, в якому живемо ми, люди, існує ще й світ інший. У тому, іншому світі, живуть боги, духи, демони, русалки, вовкулаки й інші загадкові створіння. В міфах і переказах, казках і легендах дожили вони до наших днів. Наші пращури вірили, що світ чарів і магії не десь далеко, на небі чи під землею... Ні, він поряд. Часто перемежовується зі світом нашим, являючи свою іноді смішну, а часом страшну сутність. А можливо, він не зникнув, той старий, дивний світ? Можливо, ми просто забули, як воно – відчувати його, бачити його, чути?.. Можливо, саме тому, фентезі став таким популярним жанром у всьому світі, і сучасна людина, обтяжена техногенною цивілізацією, намагається побачити іншу, втрачену нею грань буття. Забуті знання і таємниці? Хто знає...

Pokokhaty_vidmu

  Когтянц К. Покохати відьму : роман / Костянтин Когтянц. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. – 186, [2] с.


  Роман Костянтина Когтянца "Покохати вiдьму" на перший погляд написаний за традиціями героїчного фентезі. Але тільки на перший погляд! Насправді автор викладає сюжет так, наче законів і канонів жанру взагалі не існує. Тут немає демонів-імператорів, герой не здобуває корону, не намагається завоювати чи порятувати світ. Він просто покохав жінку... Однак не звичайну жінку, а чаклунку. Щоправда, вона, м'яко кажучи, зовсім не відповідає стандартним уявленням про чародійок... М'яко кажучи!...

Chyhyrynskyi_sotnyk

  Кононович Л. Чигиринський сотник : роман / Леонід Кононович ; [авт. передм. І. Бондар-Терещенко]. – Харків : Фабула : Ранок, 2016. – 524, [4] с. – (Сучасна проза України).

  "Чигиринський сотник" – це справжній лицарський роман, який на догоду сучасній моді доводиться рекламувати, як "козацьке фентезі".
  Саме тут Дике Поле і Базавлуцький ліс, де в пеклі Чорнобог-Триглав панує, а на цьому світі йому служать відьми, перелесники і песиголовці. І де живуть козаки-характерники, що моляться батькові Дажбогові та Матері Божій, Пречистій Ладі, до чиєї історії автор роману сюжетні ходи прокладає.

Honykhmarnyk

  Корній Д. Гонихмарник : роман / Дара Корній. – 3-тє вид., стереотип. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 330, [3] с.


  З давніх-давен серед людей живуть дводушники-гонихмарники, істоти, що наділені надзвичайними силами. Вони можуть керувати хмарами, викликати дощ, бурю, град або відводити їх від села. Дівчина закохалася в хлопця, не здогадуючись, що він – гонихмарник. Чи зможуть вони бути разом? "Треба мати дуже прозорливе, дуже українське серце, щоби побачити дводушників. Дара Корній – побачила. І не втаїла від нас, читачів, історію, у якій реальне життя переплелося з містикою українських легенд… Ви читатимете, а над вами витатиме легкий вітерець української магії…" – Люко Дашвар.
  "Гонихмарник" – це перший роман Д. Корній в жанрі фентезі, після публікації якого письменниця отримала неофіційне звання "української Стефані Майєр".

Zvorotnyi_bik_svitla

  Корній Д. Зворотний бік світла : роман / Дара Корній. – 2-ге вид., стереотип. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 317, [1] с.

  Поки прихильники сутінкової саги сумують над тим, що Стефані Маєр відклала завершення свого роману "Сонце півночі" (сповідь Едварда Каллена), її українська колега Дара Корній започаткувала власну сагу. Зазирніть у чорну душу темного безсмертного – і ви побачите там кохання, яке виточило лють. Сутінки спустилися на світ Чотирьох Сонць, коли лихий Стрибог, стоячи на Дівич-горі, віддавав накази нищити, палити все, що було дорого Птасі – на той час безпорадній дівчинці. Це згодом вона стане найсильнішою з світлих безсмертних і… пробачить йому, і покохає, і приборкає звіра… Але чому надзвичайну дитину ціною власного життя йому народить звичайна смертна жінка?
  Світло не може існувати без темряви, а інколи вони навіть закохуються одне в одного: Птаха – світла безсмертна, Стриб – темний. А от Мальва ще не визначилася, більше того – дівчина донедавна й гадки не мала про своє покликання і про те, чия кров тече в її жилах. До сімнадцяти років Птаха берегла її як зіницю ока, та вже час її квіточці розпускати пелюстки – чорні чи білі, новонароджена безсмертна обиратиме сама!

Kryla_koloru_khmar

  Корній Д. Крила кольору хмар : роман / Дара Корній, Тала Владмирова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 314, [1] с.


  Спільний роман Дари Корній і Тали Владмирової "Крила…" розширює фантастичний вимір у сучасній українській прозі, і це є водночас важким і цікавим творчим завданням. Здавалося б, стільки зараз написано і перекладено текстів у жанрі фентезі, що віднайти власний унікальний, органічний шлях доволі непросто, і все ж письменницям це вдалося. "Яким чином?" – може поцікавитися скептично налаштований читач. Шляхом сакралізації і десакралізації звичайного й усталеного! І це не просто гра слів, а властивість тексту Дари Корній і Тали Владмирової.

Shchodennyk_Mavky

  Корній Д. Щоденник Мавки : роман / Дара Корній. – 3-тє вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 299, [1] с.


  Сюжетна канва роману переплетена мереживом легенд та притч, в яких відчуваєш всю загадковість та чарівливість української магії у її найвищому розумінні та сутності. Прагнете дізнатись, що найважливіше на світі? Тоді ця прекрасна книга, написана бездоганно літературно вишуканою "львівською" українською мовою без найменших огріхів, стане приємним дарунком засніженого вечора у передчутті, очікуванні зимової казки, дива, здійснення найзаповітніших бажань, мрій і сподівань.

Alkhimiia_svobody

  Каторож Я. Алхімія свободи : роман-фентезі / Ярина Каторож. – Луцьк : ПВД "Твердиня", 2015. – 328 с.


  Класичне фентезі передбачає час дії в "умовному Середньовіччі" і створення власного світу, що живе за своїми законами. Саме такі ознаки є у дебютному творі молодої письменниці з Винників. Медина, яка має стати алхіміком-зброярем, несподівано для себе рятує молодшого принца Марка, і тепер може навчатися у найкращого лікаря королівства – саме таку нагороду вона обирає.
  Далі на читача чекає поява темних сил, інтриги, велика кількість персонажів, спроби розібратися у собі і своїх почуттях і, звісно, кохання.

Rubezh

  Олди Г. Л. Рубеж : [роман] / Генри Лайон Олди, Андрей Валентинов, Марина и Сергей Дяченко. – М. : Эксмо, 2008. – 703 с.


  Роман із розповідей, що написаний українськими письменниками Мариною та Сергієм Дяченками у співавторстві з Андрієм Валентиновим та Г. Л. Олді та вперше опублікувався у видавництві "Terra Fantastica" 1999 року.
  . . "філософський бойовик" Г. Л. Олді, тонка лірики М. і С. Дяченків, криптоісторія А. Валентинова – зоряний склад аворів. Малоросія гоголівських часів, древнє юдейське містичне вчення кабала, екзотика фентезійних земель і реальність палаючих хат під Полтавою; і людина, звичайна людина, що прагне знайти свою долю і свою гідність, бажаючи вийти за межі дозволеного, – все це "Рубіж".

Sluha_z_Dobromylia

  Пагутяк Г. Слуга з Добромиля / Галина Пагутяк. – Львів : Піраміда, 2012. – 200 с.


  В романі описуються події 1949 р. і попередніх 800 років в місті Добромилі і його околицях. Слуга з Добромиля — дхампір (син опира і відьми). Паном і наставником Слуги з Добромиля є опир Купець з Добромиля. Вони і їх однодумці "бджоли, що жалять, але не втрачають жала" боронять край від зла, від зовнішніх і внутрішніх ворогів.

Storozhova_Zastava

  Рутківський В. Сторожова Застава : повість / В. Г. Рутківський. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. – 304 с.


  "Сторожова застава" – повість-легенда Володимира Рутківського, події якої розгортаються у 1097 році в стародавній Україні, на території Київської Русі, куди загадково потрапляє звичайний український п'ятикласник та стає свідком героїчних подій.
  За мотивами цієї книги Юрієм Ковальовим у 2015 році знятий український пригодницький фільм-фентезі.

Litopysy_Semysvittia

  Савчук Н. Літописи Семисвіття : роман-міфологема. Кн. 1. Діти переступу / Наталя Савчук. – Тернопіль : Богдан, 2015. – 214, [1] с.


  Десь у глибинах пам'яті роду на тебе тисячоліттями чекав твій першосвіт, твоє Семисвіття. У ті часи на праукраїнських теренах чоловік мало що важив для богів, людськими громадами верховодили чуйні берегині та загонисті лярви, а в Дикому Степу панували птаховичі зі змієвичами та Вражеві діти, котрі зналися з лютими перевертями та мервям. Але якось берегиня з любові до чоловіка замість доньки, котра мала успадкувати всю її силу, народила двійню, вділивши чулості синові. Так у Семисвіття ввійшли "діти переступу" – напівчулі напівмужні берегиничі Врода та Волошко. Рівновагу було порушено. І тепер ніхто не знає, чи зможуть доньки Великої Ма втримати у руках світ, адже мужі почали підступну гру за панування... Наталі Савчук вдалося зазирнути у неймовірну глибочінь українського міфу й донести його до читача живим і багатобарвним, духмяним і многоликим. Подібне в зарубіжній літературі втілив лише Д.Р.Р. Толкін.

Ostannii_shaman

  Тисовська Н. Останній шаман : роман / Наталя Тисовська. – К. : Наш час, 2008. – 392 с. – (Нове українське фентезі).


  Молодий журналіст Юрась Булочка давно мріяв про справжнє відповідальне завдання. Але подорож у районне містечко Рябокінь стала для нього випробовуванням і в прямому, і в переносному значенні слова, адже розплутати загадкове подвійне убивство – це вам не кіт начхав! Та хіба упорався б Юрасик, якби у розслідуванні йому не допомогли химерні істоти, які буцімто живуть тільки у казках?.. – Овва! Ви не вірите ні в лісових духів, ні в домовиків? А може, вам просто боязко зазирнути у незнане? Бо насправді воно зовсім поряд – варто тільки прокласти місточок між світом реальним і світом химерним, варто тільки захотіти побачити невидиме...

 

Підготувала:
  бібліограф відділу наукової інформації та бібліографії
  І. В. Розумій

×
Knyho_mandry

КНИГО-МАНДРИ. УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ ПРО РІЗНІ КУТОЧКИ СВІТУ

  Старовинне китайське прислів'я каже, що шлях у тисячу літ починається з одного кроку. Дійсно, кожна велика мандрівка бере початок з маленького зрушення, з мрії, задуму, крихітної відмітки на мапі. Багатьом з нас кортить побачити світ, познайомитися з іншими культурами, екзотичними традиціями, мешканцями далеких країн, міст, селищ, островів. Почати таке знайомство можна з туристичних буклетів та інтернет-серфінґу, а можна і з книжок українських авторів.
  У наступному переліку ви знайдете тревелоги та щоденники, збірки оповідань, натхненні історії для дорослих та дітей, здатні відправити читача у чарівну подорож, відкрити таємниці та розповісти цікавинки про різні куточки світу.

  

Yaponski_istorii

  Ів Галина. Японські історії : збірка оповідань / Галина Ів. – Київ: КМ-БУКС, 2016. – 192 с.

  Книга письменниці Галини Ів являє собою збірку оповідань, які занурюють читача в різні ситуації і розкривають особливості життя в далекій Країні вранішнього сонця. Авторка щиро і небайдуже проведе вас стежками і автострадами загадкової далекої Японії, серйозно, а подекуди з гумором, поділиться тим, що дізналася за останні роки про цю країну та її мешканців. Це не та інформація, яку можна вичитати в путівниках чи в Інтернеті, вона підслухана, підглянута, особисто відчута і пережита автором зі сльозами чи зі сміхом.  

Ukrainskyi_Shpitsberhen

  Беспалов М. Український Шпіцберген / Максим Беспалов. – Київ: Темпора, 2017. – 272 с.

  Мандруючи за Полярне коло, на північний архіпелаг Шпіцберген, автор натрапляє на спільноту українців, що живуть там уже далеко не перший рік. Якою є їхня історія, побут, повсякдення? Якою є історія самого архіпелагу? Як звідти виглядає Україна і що ми, українці, знаємо про співвітчизників на крайній Півночі? Ці рядки – спроба задокументувати реальність, інформацію про яку годі шукати.

Meksikanski_khroniky

  Кідрук М. Мексиканські хроніки. Історія однієї Мрії : роман / Максим Кідрук. – Київ: Нора-Друк, 2009. – 301 с.

  Максим Кідрук – письменник, мандрівник, колумніст журналу XXL, автор першого українського технотрилера. Роман "Мексиканські хроніки. Історія однієї Мрії" заснований на реальному досвіді. Письменник розповідає про свою подорож Мексикою. Мандрівка подарувала йому не тільки незабутні враження для написання книги, а й багато друзів з різних країн.

Z_taburetom_do_okeanu

  Кантер Л.  З табуретом до океану / Леонід Кантер, Павло Солодько. – Харків: Фоліо , 2014. – 319 с.

  Ця книжка розповідає про пригоди друзів, які, сидячи одного разу на кухні, вирішили віднести чотири табурети з цієї кухні до чотирьох океанів – Атлантичного, Індійського, Льодовитого й Тихого – та залишити їх як пам'ятки на узбережжях. Звичайні кухонні табурети. Сказано – зроблено. За п'ять років три табурети вже стояли на берегах трьох океанів. Залишився останній – Тихий. І ось мистецький спецназ висаджується у Нью-Йорку. На кожного – по 33 долари та 33 центи, а також паспорт з візою. Група має місію: перетнути Америку з півночі на південь до мису Горн, рухаючись через десятки країн і кордонів, через гори, пустелі та джунглі. Друзів чекають любов і зрада, дружба і війна, смерть і народження… 14 місяців захоплюючих пригод українців в Америці.   

Perekhozhi

  Логвиненко Б. Перехожі. Південно-Східна Азія / Богдан Логвиненко. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 232 с.

  Ці короткі історії – наче портрети тих, кого автор зустрічає під час своєї подорожі Таїландом, Лаосом, В'єтнамом, Малайзією та Сінгапуром. Портрети людей живих і справжніх – без прикрас, без вигадок і художніх метафор. Портрети прості і спонтанні. Тут корінні мешканці і туристи, індійські студенти і в'єтнамські мільйонери, типові таксисти і нетипові власники кафе. Усі, чиїми очима дивиться мандрівник, усі, чиїми вухами він слухає. Ті, ким захоплюється, ті, кому дивується, ті, яких не розуміє. Ті, які його обдаровують – і, може, він сам не знає, хто більше: старий дисидент, який дає цінні поради про життя, чи десятирічний хлопчик, що не боїться розповідати про свої мрії...

Paryzh_i_London

  Ящук-Коде О. Париж і Лондон – столиці мого життя / Олена Ящук-Коде. – Київ : КМ-БУКС, 2017 – 256 с.  

  Книга розповідає читачу одразу про дві країни – Францію та Велику Британію. І навіть не стільки про країни, як про їхні столиці, де авторці довелося подовгу мешкати. Олена Ящук-Коде показує Париж і Лондон через призму власного їх сприйняття, через пережите там, через свій життєвий досвід, тобто – суб'єктивно. Можливо, хтось побачив ці міста інакше, адже скільки людей, стільки і поглядів на світ. Досвід українки у столицях європейських країн – навчання, шлюб, народження дітей, подорожі, культурні цінності, їжа, інфраструктура, побут, безпека і теракти, психологія місцевих мешканців і емігрантів – про все це з гумором і сумом небайдуже від українки з Європи. Книжка розрахована на найширше коло читачів.   

Baby_travel

  Карпа І. Baby travel. Подорожі з дітьми або, Як не стати куркою : роман / Ірена Карпа. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 208 с.

  Перед вами чудова книжка: позитивна, весела, повчальна. Ірена Карпа ділиться власним, набутим у численних подорожах, досвідом. Що робити з дітьми у мандрівці на Західні Гаїті, до Індії, Піренеїв у Франції чи по незвіданих посполитим туристом Балканах? З малими непосидами Ірену чекають нові відкриття, всілякі пригоди, конфузи і радість від нових вражень. Пригоди з епатажною письменницею і її дітьми починаються!

Italiia_pid_mikroskopom

  Олендій Л. Італія під мікроскопом / Леся Олендій. – Київ: КМ-БУКС, 2017. – 224 с.

  Італія стоїть на другому місці у списку десяти найкрасивіших країн. Але ця книга – не путівник її відомими місцями. Авторка вирішила показати нам Італію зсередини, але не очима туриста чи заробітчанина. З цієї збірки оповідань, де кожне – окрема зернина для роздумів, ви дізнаєтеся і про культуру країни, і про звички та звичаї її мешканців, про їхні радощі та проблеми. "Італія під мікроскопом" – це охудожнені враження сучасної українки від сучасної Італії, де та мешкає вже чимало років.

Kytaiskyi_shchodennyk

  Смаль Ю. Китайський щоденник української мами / Юлія Смаль. –  Київ: КМ-БУКС, 2016. – 224 с.

  Письменниця Юлія Смаль у формі щоденникових записів ділиться своїм досвідом півторарічного проживання в Китаї разом з родиною – чоловіком і трьома дітьми. Це не інформація з туристичного буклета, а реальні історії з життя родини в провінційному містечку Піньху, а також враження від подорожей країною. Роздуми українки про спільне і відмінне, смішне і сумне, кумедне і філософське.

Makedonski_opovidky

  Багряна А. Македонські оповідки / Анна Багряна. – Київ: КМ-БУКС, 2016. – 256 с.

  "Македонські оповідки" – перша книга нової серії "Відкрий світ". Перша зі збірок оповідань, автори яких подовгу мешкали у різних країнах світу. Вони розповідають про побачене – подібне чи відмінне від нашого життя, розкривають особливості побуту та менталітету корінного населення, показують народні традиції та культурну спадщину різних країн. Кожна збірка серії - ніби подорож із доброзичливим провідником-українцем, який веде читача за руку у відкритий ним самим світ і щедро ділиться власними враженнями. Письменниця, драматург і поет Анна Багряна пише про цю збірку так: "З одного боку, ця книга для мене є підсумком прожитих у Македонії шести років, з іншого – лише маленькою часточкою того, що мені вдалося побачити, почути й відчути за цей час".  

Lontom

  Ославський Б. Льонтом. Дороги і люди / Богдан Ославський. – Брустури: Дискурсус, 2015. – 184 с.

  У цій книжці із непідробною щирістю та невимушеністю автор розповідає про життя у дорозі, зміну ландшафтів і настроїв, але найбільше – про людей, які трапляються йому на шляху. Перед читачем, без прикрас чи зайвої патетики, відкриваються закапелки далекого і близького світу: Кубань і Кавказ, пустелі Середньої Азії та Ферганьска долина, селища і міста Грузії, Узбекистану, Казахстану, Киргизії, Росії та України. Подорож "льонтом" – без великої мети і не для подвигу, можливо, лише заради того, щоб зрозуміти, що "сонце і місяць одні, де б ти не був".

Leksykon_intymnykh_mist

  Андрухович Ю. Лексикон інтимних міст : [довільний посіб. з геопоетики та космополітики] / Юрій Андрухович. – Чернівці: Книги – XXI : Meridian Czernowitz, 2016. – 434 с.

  Збірка 111 історій про різні куточки світу, у яких довелося побувати автору, така собі художньо оформлена абетка спогадів, фантазій та міркувань, замішаних на географії. Це роман з географією – і в сенсі любовному, і в жанрі літературному. Нью-Йорк, Єнакієве, Берлін, Гайсин, Вінниця, Ізяслав, Львів, Ужгород,Тернопіль, Хуст, Чернівці, Цурюпинськ, Чернівці, Стокгольм, Париж, Лісабон, Краків, Женева, Ґуадалахара. Ці та інші міста в одну книжку, в один роман могло поєднати тільки життя чи Провидіння.

Avtostopom_na_krai_svitu

  Волощук О. Автостопом на край світу / О. Волощук. – Чернігів: Сіверщина, 2008. – 218 с.

  Від Чернігова до острова Шикотан, через тайгу і уранові рудники, через болота і залишки концтаборів пройшов і проїхав спеціальний кореспондент газети Сіверщина Олександр Волощук.

Kavkazkyi_shchodennyk

  Волощук О. М. Кавказький щоденник / Олександр Волощук. – Чернігів: Лозовий В. М., 2012. – 176 с.

  У своїй книзі відомий чернігівський мандрівник і журналіст Олександр Волощук розповідає про власну подорож по Кавказу. Читач пройде по лісовозних дорогах Адигеї, разом з автором підніметься на вершину Ельбрусу і побачить дивовижно красиву Аргунську ущелину, отримає насолоду від знайомства з гірською Інгушетією і побуває на місці Бесланської трагедії, пройде автостопом по місцях колишніх і нещодавніх кавказьких воєн і познайомиться з багатьма цікавими людьми.

Moia_Chekhiia

  Гончарова-Ямборова В. Моя Чехія, моя Словаччина / Віта Гончарова Ямборова. – Київ: КМ-БУКС, 2017. – 240 с.

  Книга розповідає читачу одразу про дві досить близькі до України країни - Чехію і Словаччину – не як туристичний путівник, а вустами авторки-українки, котра мешкає там з підліткового віку. Віта Гончарова-Ямборова сьогодні є відомою письменницею-детективісткою у Словаччині. Вона ділиться своїми спогадами про те, як відкривала для себе ці краї, мову і людей, їхню культуру й традиції, знаходить подібне до України і відмінне, смішне і сумне. Авторка веде у часі і просторі, щиро ділиться своїми відкриттями, спогадами і планами, завдяки їй читач дійсно відкриває собі незнаний раніше світ, навіть якщо йому вже доводилося бувати у цих країнах.

 

Підготувала:
  головний бібліограф
відділу наукової інформації та бібліографії
  О. М. Плаунова

×

ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ КІСТЯКІВСЬКИЙ   

  26 березня 2018 року виповнюється 185 років від дня народження нашого земляка, видатного українського вченого, юриста, історика, археографа і громадського діяча Олександра Федоровича Кістяківського (1833–1885).
  Народився Олександр Федорович 26 березня 1833 року в селі Городище Сосницького повіту Чернігівської губернії (тепер село Менського району Чернігівської області) у родині священика.
  У 1852 році закінчив Чернігівську духовну семінарію, а в 1857-му – юридичний факультет Київського університету. Після навчання кілька років перебував на службі в державних установах Санкт-Петербурга.
  У 1861–1862 роках Олександр Кістяківський – помічник редактора першого українського журналу "Основа", який видавався в Санкт-Петербурзі упродовж 1861–1862 років. В "Основі" опублікована праця Олександра Федоровича "Характеристика російського і польського законодавства про кріпосне право щодо Малоросії", якою він привернув до себе увагу наукових кіл як талановитий дослідник.
  З 1864 року – приват-доцент Київського університету. На початку 1869 року обирається екстраординарним, а в лютому 1870 – ординарним професором кафедри кримінального права і судочинства. На цій посаді працював до останніх днів життя. Згодом Олександра Кістяківського обирають почесним членом Санкт-Петербурзького й Московського університетів, Московського юридичного товариства, дійсним членом Товариства любителів природознавства, антропології і етнографії при Московському університеті, членом-кореспондентом Відділу Імператорського Російського географічного товариства.

151
151  

ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ КІСТЯКІВСЬКИЙ   

  26 березня 2018 року виповнюється 185 років від дня народження нашого земляка, видатного українського вченого, юриста, історика, археографа і громадського діяча Олександра Федоровича Кістяківського (1833–1885).
  Народився Олександр Федорович 26 березня 1833 року в селі Городище Сосницького повіту Чернігівської губернії (тепер село Менського району Чернігівської області) у родині священика.
  У 1852 році закінчив Чернігівську духовну семінарію, а в 1857-му – юридичний факультет Київського університету. Після навчання кілька років перебував на службі в державних установах Санкт-Петербурга.
  У 1861–1862 роках Олександр Кістяківський – помічник редактора першого українського журналу "Основа", який видавався в Санкт-Петербурзі упродовж 1861–1862 років. В "Основі" опублікована праця Олександра Федоровича "Характеристика російського і польського законодавства про кріпосне право щодо Малоросії", якою він привернув до себе увагу наукових кіл як талановитий дослідник.
  З 1864 року – приват-доцент Київського університету. На початку 1869 року обирається екстраординарним, а в лютому 1870 – ординарним професором кафедри кримінального права і судочинства. На цій посаді працював до останніх днів життя. Згодом Олександра Кістяківського обирають почесним членом Санкт-Петербурзького й Московського університетів, Московського юридичного товариства, дійсним членом Товариства любителів природознавства, антропології і етнографії при Московському університеті, членом-кореспондентом Відділу Імператорського Російського географічного товариства.
  Поряд з професійною, О. Ф. Кістяківський займався також громадською діяльністю, яка часто ставала причиною неприємностей на службі. Був активним членом "Старої Громади" та історичного товариства Нестора Літописця. Зблизився з багатьма відомими громадськими діячами, зокрема: О. Русовим, П. Чубинським, В. Антоновичем. З двома останніми Олександр Федорович мав і родинні зв'язки: дружина Олександра (Леся) – рідна сестра дружини В. Антоновича та двоюрідна сестра П. Чубинського. Крім того, В. Антонович був хрещеним батьком його другого сина – Богдана Кістяківського. Свою відданість служінню правопорядку та юридичній науці Олександр Федорович Кістяківський передав синам – Богдану, Володимиру та Ігорю, які також стали відомими юристами.
  Досліджував О. Кістяківський українське звичаєве право, історію права та судовий устрій Гетьманщини. Олександр Федорович залишив по собі величезний творчий спадок: понад 70 наукових статей в журналах "Киевская старина" й "Киевские университетские известия", збірник законів "Права, за якими судиться малоросійський народ" (1879), "Дослідження про смертну кару" (1867), "Елементарний підручник загального кримінального права" (1875) та інші. У більшості статей Олександр Федорович керувався ідеями народного начала.
  У творчому доробку вченого особливе місце займають щоденник, який він вів упродовж 1874–1885 років, та епістолярна спадщина. Ідея щоденника зʼявилася в О. Кістяківського після розмови з колишнім директором Чернігівської гімназії Я. М. Невєровим, котрий у яскравій і переконливій формі охарактеризував цей жанр як оповідне джерело, де стрижнем подачі інформації, її організації, форми й структури виступає сам автор, через призму сприйняття якого відбиваються й оцінюються всі факти й події повсякденного життя. Крім того, записи в щоденнику дисциплінують, сприяють виробленню стилю подачі матеріалу, передають атмосферу відповідної епохи, її колорит та відбивають суспільні погляди, що були характерними на час написання.
  На превеликий жаль, тяжка хвороба передчасно обірвала життя Олександра Федоровича, завадила реалізації багатьох творчих планів.
  У 1919 році було вшановано і відроджено славу династії Кістяківських: Українська академія наук запровадила премію імені Олександра Федоровича Кістяківського для відзначення праць зі звичаєвого права і чинного законодавства.
  Олександр Федорович усе життя дотримувався поміркованих поглядів і сприяв їх поширенню серед української інтелігенції. Думав про створення практичного українофільства як національної свідомості. Постать Олександра Кістяківського неодноразово піддавалася критиці з боку революційних громадівців, буцімто він зрадив свій народ і їхню справу. Але це не так. Хоч Олександр Федорович не завжди діяльно належав до київських українофілів, та й не міг належати через вороже оточення, все ж таки громадську діяльність він не полишав ніколи. Все життя О. Ф. Кістяківський залишався вірним народові.

 

1 (3)

  Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885) : у 2 т. Т. 1 / О. Ф. Кістяківський ; НАН України, Ін-т укр. археографії. – Київ : Наукова думка, 1994. – (Правнича спадщина). – 644 с.

  У першому томі Щоденника видатного українського вченого-криміналіста, історика права, археографа і громадського діяча другої половини XIX ст., професора Київського університету Олександра Федоровича Кістяківського вміщено записи за 1874–1879 pp. Щоденник є важливим джерелом для висвітлення суспільно-політичного і громадського життя в Україні, організації навчальної та наукової роботи. Багато місця присвячено характеристиці політичних діячів, учених, зокрема членів Київської громади: В. Антоновича, М. Драгоманова, П. Житецького, Ф. Вовка, М. Зібера, М. Лисенка, М. Старицького, І. Лучицького та ін.

1 (3)

  Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885) : у 2 т. Т. 2 / О. Ф. Кістяківський ; НАН України, Ін-т укр. археографії. – Київ : Наукова думка, 1994. – (Правнича спадщина). – 582 с.

  У другому томі Щоденника видатного українського вченого-криміналіста, історика права, археографа та громадського діяча Олександра Федоровича Кістяківського (1833–1885) вміщено записи за 1880–1885 рр. Щоденник є важливим джерелом для висвітлення суспільно-політичного й громадського життя в Україні і Росії 80-х років XIX ст., організації навчальної та наукової роботи в Київському університеті, професором якого був О. Ф. Кістяківський. Багато уваги приділено характеристиці політичних діячів та вчених, зокрема В. Антоновича, М. Драгоманова, П. Житецького, М. Лисенка, О. Котляревського, П. Чубинського, О. Романовича-Славатинського, П. Куліша та ін. Текст подається за автографом, що зберігається в ЦДІА України у м. Києві, й друкується вперше.

1 (6)

  Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. Вип. 5 / Дніпропетр. нац. ун-т ; [редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського державного університету, 2007. – 302 с.

  В основу збірника покладено статті, апробовані в доповідях на Всеукраїнській науковій конференції "Наддніпрянська Україна: проблеми історії освіти, науки та духовно-культурного життя", що відбулась у Дніпропетровську 9–10 жовтня 2008 р. У представлених статтях висвітлюються недостатньо розроблені питання історії Наддніпрянщини від I до початку XXI ст., зокрема державно-політичні, суспільно-політичні, соціальні, етнокультурні, церковно-релігійні аспекти української минувшини.

1 (7)

  Половець В. Олександр Федорович Кістяківський (1833–1885) / Володимир Половець // Сіверянський літопис. – 2013. – № 1. – С. 130–139. 

  У статті досліджується життєвий і творчий шлях видатного українського вченого, юриста, історика і громадського діяча Олександра Федоровича Кістяківського.

1 (9)

  Знаменні і памʼятні дати по Чернігівській області на 2013 рік / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [склад.: Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова ; відп. за вип. І. М. Аліференко]. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 91 с.

  Бібліографічний покажчик "Знаменні і памʼятні дати по Чернігівській області на 2013 рік" має рекомендаційний характер і не претендує на вичерпність. Складачами вибрано декілька різнопланових дат, до яких написано короткі додаткові відомості і складені рекомендаційні списки. Посібник стане у нагоді музейним і бібліотечним працівникам, краєзнавцям і журналістам, студентам і викладачам вишів.

1 (2)

  Визначний правознавець, який систематизував перший кодекс Українського права // Право України. – 2009. – № 10. – С. 261–262.

  Стаття розкриває життєвий і творчий шлях видатного українського вченого, правознавця і громадського діяча, доктора кримінального права Олександра Федоровича Кістяківського.

1 (4)

  Шандра В. С. Щоденник Олександра Кістяківського / В. С. Шандра // Київська старовина. – 1992. – № 6. – С. 19–35.

  Особливе місце у творчому доробку вченого займає епістолярна спадщина, зокрема щоденник. У статті пропонуються уривки з даного видання.

1 (11)

  Юридична енциклопедія. Т. 3. К – М / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова) [та ін.]. – Київ : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2001. – 789 с. : іл.

  Юридична енциклопедія – перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право. У третьому томі подано 1767 статей, карти та ілюстративний матеріал. Розрахована на найширше коло читачів.

1 (8)

  Енциклопедія історії України : [в 8 т.]. Т. 4. Ка–Ком / НАН України, Ін-т історії України ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2007. – 518 с. – Режим доступу: http://qoo.by/4aik.

  В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином повʼязаних з Україною (при цьому цей звʼязок висвітлено у статтях) та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки. ЕІУ є працею великого колективу науковців України, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії.

1 (10)

  Довідник з історії України : в 3 т. Т. II : К – П. / [ред.: Шуст, Р. М., І. З. Підкова]. – Київ : Генеза, 1995. – 435 с.

  Автори з урахуванням сучасних наукових поглядів, пояснюють основні історичні терміни й поняття, дають короткі матеріали довідкового характеру про найважливіші події і факти української історії, наводяться біографії українських та зарубіжних державних, громадсько-політичних і військових діячів, письменників, вчених і митців, чиї життя і діяльність були тісно повʼязані з Україною. Для учнів, студентів, широкого кола читачів, тих хто цікавиться багатовіковою історією українського народу.

1 (5)

  Буярджи Д. "Київський" період в інтелектуальній біографії професора О. Загоровського: до питання про вплив академічного середовища на становлення вченого-юриста / Дмитро Буярджи // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 11. – С. 49–52. – Бібліогр. в кінці ст.

  Стаття присвячена реконструкції "київського" періоду в інтелектуальній біографії незаслужено забутого вітчизняного юриста О. Загоровського та зʼясування питання про вплив О. Кістяківського й інших видатних постатей на становлення вченого.

1 (16)

  Терлюк І. Я. Історія держави і права України : навч. посіб.-практикум / І. Я. Терлюк ; Львів. ін-т внутр. справ при Нац. Акад. внутр. справ України. – Київ : Атіка, 1999. – 189 с.

  Пропонований посібник містить методичні поради щодо опрацювання найважливіших тем з курсу історії держави і права України починаючи від найдавніших часів і до сьогодення та списки рекомендованої літератури та витяги з текстів історико-правових джерел. Посібник такого типу в Україні видається уперше. Розрахований на студентів, курсантів і слухачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

1 (15)

  Шевырин М. В. Кістяківський О.Ф. Щоденник (1874–1879). У двох томах. Т. І. Київ: Наукова думка, 1994. 645 с. Кістяківський О.Ф. Щоденник (1880–1885). У двох томах. Т. ІІ. Київ: Наукова думка, 1995. 583 с. / М. В. Шевырин // Вестник Российской Академии наук. – 1996. – Том 66. – № 12. – С. 1133–1138.

  Стаття містить рецензію на "Щоденник (1874–1879)" О. Ф. Кістяківського.

1 (14)

Нагорнюк О. Вплив О. Ф. Кістяківського на розвиток соціологічних засад в науці кримінального права / О. Нагорнюк // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 3. – С. 5–8.

  У статті розглядається позиція соціального методу в кримінально-правовій науці, закріплення якого відбувалося не одразу, а стало плодом наполегливої праці багатьох учених-криміналістів, серед яких почесне місце займає доктор кримінального права Олександр Федорович Кістяківський.

1 (12)

   Хейман С. Кістяківський. Боротьба за національні права в останні роки царату / С. Хейман. – Київ : Основні цінності, 2000. – 302 с.

  У книжці розповідається про життя, наукову діяльність та погляди академіка Б. О. Кістяківського (1868–1920) — українського правознавця, філософа, журналіста, дослідника теорії конституціоналізму, федералізму та засад правової держави, а також йде мова про рід Кістяківських.
  Книжка зацікавить насамперед студентів гуманітарних факультетів, політологів, теоретиків філософії права, читачів, що цікавляться новітньою історією України та працями наших видатних співвітчизників, які замовчувалися за радянських часів.

1 (13)

  Хроніка – 2000 : укр. культуролог. альм. Вип. 35–36. Культура і наука світу: внесок України / худож. оформ. та ред. Бородая О. та ін. ; редкол.: Ю. Буряк (голов. ред.) та ін. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2000. – 722 с.

  Український культурологічний альманах "Хроніка–2000" – інтелектуальне видання, яке подає обрис історичної та культурологічної думки в Україні. Першочерговим завданням альманаху є публікація текстів малознаних або невідомих історичних, філософських, культурологічних, художніх творів. Кожен випуск є свого роду раритетним з огляду не лише на невеликий наклад, а й унікальний зміст.
  Цей випуск альманаху – розкриває хроніку з I – XX століття культури і науки світу та України. Увазі читачів запропоновано портрети видатних діячів, праці яких актуальні й сьогодні. О. Ф. Кістяківський – український вчений-криміналіст та історик права.
  Дане видання дозволяє нам уявити ті втрати інтелектуальних сил, яких зазнавала Україна протягом багатьох століть та багато іншого.

1 (1)

  Етнічна історія народів Європи : іст.-етнол. дослідж. і нац. ідея : зб. наук. пр. Вип. 9 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: А. Г. Слюсаренко (голова) та ін.]. – Київ : УНІСЕРВ, 2001. – 140 с. – Режим доступу: http://ethnic.history.univ.kiev.ua/ua/archive/2001/9/.

  На сторінках збірника наукових праць висвітлюються актуальні питання української та зарубіжної етнології, фольклористики, мистецтвознавства, культурології, етнопсихології, історії, археології та інших суспільно-гуманітарних дисциплін. До даного видання увійшли доповіді, надані учасниками другого українсько-фінського наукового симпозіуму "Історико-етнологічні дослідження і національна ідея" (2001). Одна із яких присвячена методологічним та аналітичним роботам відомого українського юриста та вченого XIX-го століття О. Кістяківського. Він мав власний погляд на проблеми української народної правотворчості, що сьогодні актуально. Також відкриває невідомі сторінки участі у суспільному житті української інтелігенції у другій половині XIX століття та його концепції національної ідеї.

 

Підготувала:
  провідний бібліотекар
  відділу документів із гуманітарних наук
  Ю. О. Чирка

×

image.php

 МИСТЕЦТВО "HAND MADE"

Декоративні вироби, створені своїми руками – це хобі для багатьох. Hand made – це вираз неординарних ідей в матеріальному вигляді. Під категорію "hand made" потрапляє безліч найрізноманітніших технік. Тут присутній квіллінг, вишивка, декупаж, в'язання, ручний розпис по тканині, а також багато іншого.
  Речі ручної роботи мають здатність дивним чином впливати на душевну рівновагу людини та її психіку, насичують наше життя фарбами, піднімають настрій і дарують позитивні емоції.
  Немов магнітом вони притягують до себе погляди і пробуджують непереборне бажання торкатися до них. Розмістіть вироби "hand made" в оселі, і ви побачите, як простір навколо них немов наповнюється світлом, справжнім затишком та душевною теплотою.
  Використовуючи різні техніки, можна створити чудові подарунки, які будуть радувати близьких. Для створення "hand made" виробів підійдуть найрізноманітніші матеріали, можна сміливо використовувати підручні речі.
  Рукотворна майстерність дозволить вам висловити свою індивідуальність і знайти захоплення до душі. Створюючи красиві речі своїми руками, людина вчиться не тільки певного виду майстерності, але ще і розвиває фантазію, почуття стилю і навчається застосовувати творчий підхід до вирішення проблем.
  Сподіваємося що представлені книги допоможуть втілити задумане в життя.

image.php    

МИСТЕЦТВО "HAND MADE"

Декоративні вироби, створені своїми руками – це хобі для багатьох. Hand made – це вираз неординарних ідей в матеріальному вигляді. Під категорію "hand made" потрапляє безліч найрізноманітніших технік. Тут присутній квіллінг, вишивка, декупаж, в'язання, ручний розпис по тканині, а також багато іншого.
  Речі ручної роботи мають здатність дивним чином впливати на душевну рівновагу людини та її психіку, насичують наше життя фарбами, піднімають настрій і дарують позитивні емоції.
  Немов магнітом вони притягують до себе погляди і пробуджують непереборне бажання торкатися до них. Розмістіть вироби "hand made" в оселі, і ви побачите, як простір навколо них немов наповнюється світлом, справжнім затишком та душевною теплотою.
  Використовуючи різні техніки, можна створити чудові подарунки, які будуть радувати близьких. Для створення "hand made" виробів підійдуть найрізноманітніші матеріали, можна сміливо використовувати підручні речі.
  Рукотворна майстерність дозволить вам висловити свою індивідуальність і знайти захоплення до душі. Створюючи красиві речі своїми руками, людина вчиться не тільки певного виду майстерності, але ще і розвиває фантазію, почуття стилю і навчається застосовувати творчий підхід до вирішення проблем.
  Сподіваємося що представлені книги допоможуть втілити задумане в життя.

 

12  37.248 / 6П9.39
  Н 25
  Наниашвили И. Н. Вышиваем картины бисером [Текст] : техники, схемы, описания / Ирина Наниашвили. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. - 92, [1] с. : цв. ил. - (Волшебный бисер).

  Для многих женщин вышивание бисером стало любимым хобби. Этот вид творчества требует особых навыков, терпения, сноровки и аккуратности. Огромную роль играет хорошее расположение духа и богатая фантазия. В книге представлены схемы цветов и пейзажем, а также приведены виды швов и рекомендации по вышиванию. Прекрасным дополнением к каждому проекту являются красочные иллюстрации.
 
13  85.12 / 74
  З-17
  Зайцева И. А. Поделки из пластиковых бутылок для дома и сада. Декоративные фигурки и скульптуры. Клумбы, перголы, навесы и другие постройки. Игрушки и сувениры [Текст] / [И. А. Зайцева]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. - 319, [16] с. : цв. ил.

  Обычные пластиковые бутылки – прекрасный материал для творчества. Книга рассказывает, как смастерить из них практичные вещи для дома, украшения для участка или даже садовую беседку.
  А еще вы сможете сделать игрушки для детей и сувениры для друзей. Запасайтесь пустыми бутылками, выбирайте модель из книги и приступайте к изготовлению. Вы сами убедитесь насколько это просто.
15   85.12 / 74
  Т 19
  Тарасова О. О. Таємничий світ ляльки-мотанки [Текст] / Ольга Тарасова. - Київ : Либідь, 2015. - 198 с. : іл.

  Авторка книги запрошує всіх охочих до манливого світу ляльки-мотанки, яка є віддзеркаленням прадавньої культури, традицій і світовідчуття наших пращурів. Лялька-мотанка – не лише певний культурний символ. Це й потужний хатньо-побутовий оберіг, і обрядовий атрибут, і забавка для дітей та дорослих, і оригінальний сувенір, і прикраса інтер'єру оселі.
  Дізнатися про різновиди й призначення ляльок-мотанок, традиції, обряди й звичаї, з якими вони пов'язані, опанувати зовсім не складні способи їх виготовлення й зрештою мати напрочуд цікаве й корисне улюблене заняття на дозвіллі вам допоможе запропонована книжечка.
  Для широкого кола читачів, усіх, хто захоплюється українською народною творчістю. Стане в пригоді викладачам шкіл, центрів, гуртків дитячої та юнацької творчості, майстер-класів для дорослих і дітей.
14   85.12 / 74
  О-79
  Острун Н. Д. Оригами. Мозаичные узоры [Текст] / Нина Острун, Алексей Лев. - Москва : Айрис Пресс, 2006. - 65, [1] с. : ил. - (Веселое творчество).

  Мозаичные узоры – самый простой, красивый и увлекательный путь освоения искусства оригами. В основе узора из мозаики всегда самые простые элементы, с изготовлением которых справится и начинающий. Для выполнения любого узора потребуется множество одинаковых элементов, и их складывание позволит вам приобрести необходимый опыт оригами. А возможность создать свой, неповторимый узор позволит получить огромное удовлетворение от работы.
  Возьмите лист бумаги, внимательно прочитайте наши пояснения и советы и, главное, запаситесь терпением. И тогда для вас откроется удивительный мир ОРИГАМИ, наполненный движением и радостью.
  Книга предназначена как для детей младшего и среднего школьного возраста, так и для родителей, педагогов и воспитателей.
16  37.248 / 6П9.39
 Д 41
 Джигурда-Литвинець Е. М. Ручне вишивання і нанизування [Текст] : [альбом] / Е. М. Джигурда-Литвинець. - Київ : Вища школа, 2004. - 333, [2] с. : ілюстр.

  Наведено стислі історико-художні відомості про ручне вишивання і нанизування, орнаментику, кольорові поєднання й композиційні вирішення.
  Розглянуто потрібні матеріали, інструменти і пристосування, послідовно викладено технічні прийоми вишивальних швів і способів нанизування, наведено характерні узори.
17  85.12 / 74
 К 56
 Ковальчук Т. П. Художня обробка паперу. [Текст] : курс I : наочно-метод. посіб. / Т. П. Ковальчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. - 88 с. : іл.

  У науково-методичному посібнику викладено матеріал з основних видів художньої обробки паперу, технології створення ужиткових виробів в техніці імітації мозаїки і вітража, пап'є-маше, торцевої та об'ємної пластики. Завдання подано відповідно до кредитно-модульної системи художньої основи роботи з папером за програмою дисципліни у відповідності вимог Булонської угоди. Наочно-методичний матеріал проілюстровано роботами студентів художньо-графічного факультету Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського.
19  37.248 / 6П9.39
 Ф 63
 Фисанович Т. М. Плетение из лозы [Текст] : секреты мастерства / Т. М. Фисанович. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 253, [2] с. : ил. - (Без проблем).

  Путь к мастерству довольно тернист, но если вы держите в руках нашу книгу, то можно сказать, что вы захотели научиться чему-то новому и сделать окружающий мир красивее.
  Прочитав эту книгу, вы освоите основные способы плетения из лозы и научитесь изготавливать простые вещи, которые пригодятся в быту и будут радовать глаз окружающих вас людей.
18  37.248 / 6П9.39
 Б 38
 Бедина М. В. Скульптура из бисера [Текст] : техники, схемы, описания / М. В. Бедина, М. В. Зверева. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. - 93, [1] с. : цв. ил. - (Волшебный бисер).

  Оригинальные фигурки из бисера – это прекрасные сувениры. Грибок, яблоко, шкатулка, шоколад, хоровод невест, средневековый замок – из них можно создавать целые композиции! Мастерите их всей семьей, ведь совместное творчество объединяет и дарит радость. Сделанные своими руками, скульптуры из бисера станут замечательным подарком для близких людей.
2  37.248 / 6П9.39
 Н 25
 Наниашвили И. Н. Чудесные натюрморты [Текст] / Наниашвили Ирина Николаевна. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. - 95, [1] с. : цв. ил. - (Вышиваем крестом, гладью, бисером).

  Вышитые своими руками натюрморты оживят интерьер и станут прекрасным подарком родным и близкими! Ветка с яблоками, натюрморт с персиками или виноградом, букет тюльпанов – цветы и фрукты на этих картинах выглядят как живые. Именно для любителей натюрмортов и собрана в этой книге галерея разнообразных проектов. Возможно, вы найдете здесь свой любимый натюрморт в знакомой вам технике вышивания. Каждый проект сопровождает таблица с условными обозначениями к схеме, снабженная фотографиями используемых материалов для удобства их подбора. Для каждого проекта приведен план сборки схемы с пронумерованными частями, что облегчает процесс выполнения работы.
4  37.248 / 6П9.39
 П 51
 Полная энциклопедия рукоделия [Текст] : квиллинг, бисероплетение, пэчворк, декупаж, скрапбукинг, мыловарение. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. - 319 с. : цв. ил.

  Эта книга – настоящий праздник для рукодельниц! Вы найдете здесь множество идей, которые вдохновят вас на создание уникальных изделий. Эффектные украшения, декоративную посуду, стильные аксессуары и предметы интерьера можно сделать самому, используя различные техники: пэчворк и декупаж, мыловарение и скрапбукинг, бисероплетение и квиллинг. Красивые открытки, стильные рамочки для фото, оригинальные блокноты и альбомы, браслеты и заколки из бисера, декорированные цветочные горшки, яркие салфетки и прихватки из лоскутков, изящные свечи и вазы. . Вещи, сделанные с любовью, хранят в себе частицу тепла мастера и потому особенно ценны. К тому же сам процесс их создания приносит невероятное удовольствие! Каждый проект сопровождают подробные инструкции и практические советы, поэтому даже новички могут легко и быстро, не прилагая особых усилий, создать шедевр своими руками!
20  37.248 / 6П9.39
 К 82
 Кристаніні Д. Найповніший самовчитель з вишивання. Хрест. Гладь. Гобеленова Ажурна. Мережка [Текст] : понад 500 покрок. іл., стібків і доклад. схем / Джина Кристаніні, Вільма Страбелло ; [пер. з італ. : Ю. Григоренко, Н. Косенко]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 159, [1] с. : іл.

  В книзі викладено всі прийоми вишивки від простого шва "вперед голку" до вишивки "рішельє".
  Матеріал супроводжується покроковими ілюстраціями, а також важливими нюансами, що дозволяють навіть новачкам з легкістю освоїти тонкощі будь-якої техніки. Дано поради, як підібрати тканину і нитки для кожного виду вишивки.
1  85.12 / 74
 Л 97
 Ляукина М. Поделки из бисера [Текст] / Марина Ляукина. - Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. - 79 с. : ил. - (Мастер-класс на дому).

  С древних времен маленькими бусинками – бисером – люди украшали ритуальные предметы, домашнюю утварь, одежду, оружие и многое другое. Миновали тысячелетия, а бисер по-прежнему популярен. В своей новой книге Марина Ляукина творит настоящие чудеса из бисера: роскошные украшения, нарядные мелочи, изящные сувениры. Прекрасные иллюстрации и подробное описание научат вас приемам и техникам бисероплетения, разбудят творческую фантазию. И вы сами сможете создавать уникальные рукотворные изделия, хранящие частицу вашей души.

5  85.12 / 74
 С 32
 Сержантова Т. Б. Оригами. Лучшие модели [Текст] / Т. Б. Сержантова. - 3-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2008. - 140,[2] с. : ил. - (Внимание: дети!).

  Эта книга поможет вам открыть для себя волшебный мир оригами. Она принесет минуты творческой радости взрослым и детям. Своими руками вы сможете сделать огромное количество самых разнообразных моделей из бумаги.
  Книга снабжена цветными фотографиями, схемами и детальными пояснениями. Занятия оригами помогут развить у ребенка логическое мышление и пространственное воображение, внимание и память.
  Книга адресована детям 5-12 лет, их родителям, школьным учителям, руководителям художественных кружков.
3  85.12 / 74
 В 16
 Валюх О. Ажурный и объёмный квиллинг [Текст] / Оксана Валюх, Андрей Валюх. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. - 127 с. : цв. ил.

  Квиллинг – один из самых актуальных и модных сегодня видов рукоделия. И это неудивительно: скручивая разными способами разноцветные бумажные полоски, можно создавать вещи поразительной красоты! Эта простая техника работы с бумагой доступна даже ребенку и не требует больших затрат времени и материалов, а результат превосходит все ожидания. Чудесные картины и панно – озеро с лебедями, океан, цветочная поляна, ветка рябины, фруктовый сад – станут изюминкой вашего интерьера. В технике объемного квиллинга можно изготовить эффектные объемные фигурки, а в технике ажурного – очень красивые воздушные украшения: заколки, сережки, броши.
6  85.12 / 74
 Ч-90
 Чумарна М. І. Вишивання долі [Текст] : символіка і техніка шитва / Марія Чумарна. - Львів : Апріорі, 2015. - 87 с. : кольор. іл.

  "Вишивання долі" – це розвідка про потаємні коди української орнаментальної символіки, яка поглиблює тему космічного биття людини в потоках світлоносних енергій матеріального світу, частково розкриту Марією Чумарною у книзі "Код української вишивки". Вона в новому ракурсі розкриває можливості впливу людини на долю, на здоров'я власного тіла, благополуччя сім'ї та роду через повернення до джерел духовного знання наших предків.
  Особливістю нової книжки є те, що вона наближена до потреб тих, хто практично займається відновленням зразків стародавньої вишивки, хто шукає нових "старих" ідей у творенні власного одягу. Тут подано 56 видів техніки шитва, розкладки узорів, які підготувала і систематизувала майстер художньої вишивки Віра Чипурко.
  Книга рекомендована широкому колу шанувальників українського народного мистецтва.
7  85.12 / 74
 М 48
 Мельник В. М. Мистецтво витинанки та аплікації [Текст] : навч. посіб. / В. М. Мельник. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2006. - 221, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 223.

  Навчальний посібник адресовано студентам художньо-педагогічних та художньо-графічних факультетів вищих навчальних закладів, учням і вчителям загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій.
  До посібника увійшли твори народних майстрів Тернополя та інших областей України, відомих художників минулого і наших сучасників, які працювали у цьому виді національного мистецтва.
  Мета посібника – заохотити усіх бажаючих до творчості, до пошуків нових форм і технік, до вивчення українського народного мистецтва та збереження його традицій.
8  85.12 / 74
 В 75
 Воронова О. В. Декупаж одежды и обуви [Текст] / Ольга Воронова. - Москва : Эксмо, 2011. - 93 с. : ил. - (Азбука рукоделия. Декупаж).

  Новая книга от известного российского дизайнера Ольги Вороновой посвящена уникальной разновидности декупажа – декупажа одежды и обуви. Оказывается, и такое возможно! Какие материалы и инструменты нужны для этой техники, как комбинируется декупаж с росписью, в каких стилях можно декорировать свой гардероб – вот о чем эта книга. Большая галерея работ с пошаговыми описаниями изготовления и красочными иллюстрациями поможет вам с легкостью освоить эту технику и создать свои шедевры декораторского искусства.
9  38.639 / 6С6.7
 Л 77
 Лопес М. В. Декоративно-малярные техники: техника, приемы, изделия [Текст] / М. В. Лопес ; [пер. с нем. А. Ю. Бема]. - Москва : АСТ-ПРЕСС, 2007. - 143 с. : цв. ил. - (Золотая библиотека увлечений).

  Если вы решили преобразить свое жилище и не знаете, как быстро и недорого это сделать, вам просто необходима книга "Декоративно-малярные техники". В этой книге вам предлагается при помощи обычных красок создать стильный декор не только стен, но и мебели, а также различных предметов интерьера. Книга содержит подробное описание приемов имитации различных материалов (камень, древесина, позолота и т. д.), нанесения патины и получения других декоративных эффектов и знакомит с приготовлением необходимых для работы лакокрасочных составов в домашних условиях. Большое количество цветных фотографий наглядно иллюстрирует весь процесс создания декоративных покрытий.
10  85.12 / 74
 З-17
 Зайцева А. А. Энциклопедия декупажа [Текст] / А. Зайцева. - Москва : Эксмо, 2009. - 189,[2] с. : цв. ил.

  Данная энциклопедия посвящена такой популярной технике декорирования, как декупаж. Анна Зайцева, член Международной Ассоциации "Союз дизайнеров", раскрывает в своей новой книге секреты мастерства, подробно рассказывая о методах и приемах работы с различными материалами для декупажа. В энциклопедии наглядно, пошагово продемонстрированы приемы работы в каждой из техник: прямой декупаж, обратный декупаж, объемный декупаж, а также даны рекомендации по использованию кракелюров и золочения. Представлены изделия, которые можно оформить при помощи декупажа. В книгу вошли как классические приемы, так и совершенно новые авторские разработки.
  "Энциклопедия декупажа" будет полезна не только начинающим, но и тем, кто увлекся этой замечательной техникой давно и всерьез.
11  85.12 / 74
 П 12
 Павленко Р. Українські народні вироби із соломи [Текст] / Раїса Павленко. - Львів : Свічадо, 2015. - 119 с. : іл.

  "Українські народні вироби із соломи" – це своєрідний посібник, за яким можна навчитися виготовляти прикраси, атрибути до свят, елементи інтер'єру, предмети вжитку. Авторка книжки також проводить екскурс в історію українського соломоплетіння, розповідає про вироби, які споконвіку були присутні у побуті наших предків. Книжка для всіх, хто цікавиться цим давнім ремеслом.
 

Підготувала:
  бібліотекар відділу мистецтв
  В. Т. Золотар

×

ЮЗЬКОВ ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ – ВІДОМИЙ ВЧЕНИЙ-КОНСТИТУЦІОНАЛІСТ, ПЕРШИЙ ГОЛОВА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Над Конституцією – лише Бог, –

стверджував Леонід Юзьков


  28 січня 2018 року виповнилося б 80 років першому Голові Конституційного Суду України, видатному українському вченому-правознавцю, педагогу та громадському діячу Леоніду Петровичу Юзькову (1938-1995).
  Леонід Петрович Юзьков – доктор юридичних наук, професор, керівник робочої групи по підготовці проекту Конституції України (1991–1993), перший Голова Конституційного Суду України (1992–1995) – постать унікальна і мудра. Його внесок у розвиток конституційного права України є надзвичайно вагомим, значення та важливість якого складно переоцінити. Цінність цієї людини в тому, що вона була небайдужою до держави, суспільства, свою діяльність, наукові дослідження присвятила в ім'я людського блага.
  Автор понад 200 наукових праць з питань конституційного (державного) права та державного управління, серед яких: "Конституція юридична і фактична", "Від Декларації про Державний суверенітет України до Концепції нової Конституції України", "Конституційні закони: утвердження концепції і становлення практики" та інші. Переважна більшість яких не втратила своєї актуальності й суспільного значення й дотепер.
  Л. П. Юзьков – людина, яка зробила вагомий внесок у розробку концептуальних підходів у розбудову України як демократичної, правової держави.

111
111  

ЮЗЬКОВ ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ – ВІДОМИЙ ВЧЕНИЙ-КОНСТИТУЦІОНАЛІСТ, ПЕРШИЙ ГОЛОВА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

Над Конституцією – лише Бог, –

стверджував Леонід Юзьков


  28 січня 2018 року виповнилося б 80 років першому Голові Конституційного Суду України, видатному українському вченому-правознавцю, педагогу та громадському діячу Леоніду Петровичу Юзькову (1938-1995).
  Леонід Петрович Юзьков – доктор юридичних наук, професор, керівник робочої групи по підготовці проекту Конституції України (1991–1993), перший Голова Конституційного Суду України (1992–1995) – постать унікальна і мудра. Його внесок у розвиток конституційного права України є надзвичайно вагомим, значення та важливість якого складно переоцінити. Цінність цієї людини в тому, що вона була небайдужою до держави, суспільства, свою діяльність, наукові дослідження присвятила в ім'я людського блага.
  Автор понад 200 наукових праць з питань конституційного (державного) права та державного управління, серед яких: "Конституція юридична і фактична", "Від Декларації про Державний суверенітет України до Концепції нової Конституції України", "Конституційні закони: утвердження концепції і становлення практики" та інші. Переважна більшість яких не втратила своєї актуальності й суспільного значення й дотепер.
  Л. П. Юзьков – людина, яка зробила вагомий внесок у розробку концептуальних підходів у розбудову України як демократичної, правової держави.

 

7

  Юзьков Л. П. Ради – органи справжнього народовладдя / Л. П. Юзьков, М. І. Корнієнко, В. Ф. Погоріло. – Київ. : Наукова думка, 1983. – 144 с.

  У монографії висвітлюються закономірності підвищення ролі Рад народних депутатів, розкривається їх система, основні функції, форми і методи роботи, а також принцип єдності системи Рад, який було закріплено в Конституції СРСР, ст. 89. Розкрито характер і особливості соціально-політичних функцій Рад народних депутатів як політичної основи держави, покликаної забезпечувати комплексний характер економічного і соціального розвитку країни. 

6

   Юзьков Л. П. Государственное управление в политической системе развитого социализма / Л. П. Юзьков Киев : Вища школа, 1983. – 154, [2] с.

  В монографии раскрывается сущность и содержание политической системы советского общества как организационно-структурного отражения народовластия, рассматриваются функции данной системы. Определяется роль государственно-правового механизма управления в политической системе развитого социализма, раскрывается его значение в осуществлении социально-экономической политики партии на современном этапе.
  Книга рассчитана на преподавателей, аспирантов, студентов.

10

  Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 6. Т-Я / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. – Київ : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2004.

  Юридична енциклопедія – перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право. У шостому томі 1522 статей, 16 карт та ілюстративних матеріалів. Останній шостий том включає "Доповнення", покажчик авторів, іменний покажчик, список скорочень. Пропонується також словник латинських юридичних виразів і термінів. Розрахована на широке коло читачів.

4

   Довідник з історії України. А-Я / [В. Александрович [та ін.] ; за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста ; Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ : Генеза, 2002. – 1135 с.

  Фундаментальне довідкове видання з історії України. Автори пояснюють основні історичні терміни і поняття, подають короткі довідки про найважливіші події української історії, біографії українських і зарубіжних державних, політичних, громадських, культурних і військових діячів, літераторів, учених і митців, життя та діяльність яких були пов'язані з Україною.
  Розрахований на учнів, студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією України.

3

   Пам'яті видатного вченого // Віче. – 2008. – № 3. – С. 54 : портр.

  З нагоди 70-річчя видатного українського вченого-правознавця, першого Голови Конституційного Суду України Л. П. Юзькова. На будинку по вулиці Панаса Мирного, 27 у Києві відкрито меморіальну дошку.

5

   Іллюк Ф. Увічнена пам'ять юриста /Ф. Іллюк // Юридичний вісник України, 2008, № 11 (15–21 березня). – С. 4.

  Урочисте зібрання, присвячене пам'яті вченого-правознавця Леоніда Петровича Юзькова.

8

   Сінькевич О. Конституційно-правові засади в наукових позиціях та працях Л. П. Юзькова (до 70-річчя від дня народження) / О. Сінькевич, А. Белинська // Право України. – 2008. – № 3. – С. 126–128.

  Перший голова Конституційного Суду України Леонід Петрович Юзьков – постать унікально і мудра. Його внесок у розвиток конституційного права України, є надзвичайно вагомим.

12

   Жити за власною Конституцією : інтерв'ю з професором Київського університету Леонідом Петровичем Юзьковим, керівником робочої групи Конституційної комісії Верховної Ради УРСР / Розмову вів Максим Розумний // Наука і суспільство. – 1991. – № 9. – С. 3–6.

  Інтерв'ю з професором Київського університету Л. П. Юзьковим, в якому він відповідає на питання: українська держава, якою їй бути? Розмірковує над зв'язком між прийняттям Конституції та суверенітету України, про збереження наступництва при розробці основної філософії конституції, про спадкоємність народних традицій.

11

   Скрипнюк О. Леонід Петрович Юзьков – відомий вчений-конституціоналіст, державний діяч, архітектор Конституції незалежної України / О. Скрипнюк, М. Теплюк // Право України. – 2012. – № 8. – С. 379–382.

  У статті йдеться про відомого вченого-конституціоналіста – Леоніда Петровича Юзька.

13

   Петров І. Над Конституцією – лише Бог / Іван Петров // Віче. – 2011. – № 17. – С. 8–9 : портр.

  Про першого Голову Конституційного Суду України, доктора юридичних наук, професора Юзькова Леоніда Петровича; його внесок у розвиток конституційного права; наукову та науково-педагогічну діяльність.

1

  Юзьков Л. Основні положення Проекту нової Конституції України (Мюнхен, 1992) / Л. Юзьков // Вибори та демократія. – 2008. – № 1. – С. 69–72.

  Леонід Юзьков підготував це положення і доповідав на Міжнародній науковій конференції "Проект Конституції України", яка проходила 8-9 серпня 1992 р. в Українському Вільному Університеті у м. Мюнхені. На той час він був керівником Робочої групи Конституційної комісії Верховної Ради України, Головою Конституційного Суду України.

9

  Стецюк Н. Доктрина "конституційної держави" Леоніда Юзькова / Н. Стецюк // Вибори та демократія. – 2008. – № 1. – С. 65–68.

  У статті висвітлюються окремі питання громадсько-політичної та наукової діяльності відомого вченого-правознавця та державного діяча, першого Голови Конституційного Суду України Л. П. Юзькова (1938-1995); окрему увагу звернуто на авторську концепцію вченого щодо доктрини "конституційної держави".

2

  Селіванов А. Світлої пам'яті видатного українського конституціоналіста – професора Леоніда Петровича Юзькова (до 70-річчя з дня народження) / А. Селіванов // Право України. – 2008. – № 1. – С. 8–9.

  У статті йдеться про життя та діяльність вченого-правознавця – Леоніда Петровича Юзька.

 

Підготувала:
  провідний бібліотекар
  відділу документів із гуманітарних наук
  Ю. О. Чирка

×
image

IV УНІВЕРСАЛ: ПЕРЕМОГА ЧИ ОСТАННЯ СПРОБА ВРЯТУВАТИ УКРАЇНУ

 

  22 січня виповнюється 100 років з часу ухвалення IV Універсалу Української Центральної Ради.
  17 березня 1917 року в Києві було створено Українську Центральну Раду (УЦР) – національний політичний центр, згодом перший український парламент, який керував національно-визвольним рухом українського народу, а потім і відродженою державою – Українською Народною Республікою (УНР).
  За весь час свого існування Центральна Рада видала чотири Універсали (державно-політичні акти), які визначили етапи Української держави – від автономної до самостійної.
  Четвертий Універсал Української Центральної ради – державно-правовий акт, універсал Української Центральної Ради, що проголошував незалежність Української Народної Республіки від Росії. Універсал проголосив УНР "самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу".

image

IV УНІВЕРСАЛ: ПЕРЕМОГА ЧИ ОСТАННЯ СПРОБА ВРЯТУВАТИ УКРАЇНУ

 

  22 січня виповнюється 100 років з часу ухвалення IV Універсалу Української Центральної Ради.
  17 березня 1917 року в Києві було створено Українську Центральну Раду (УЦР) – національний політичний центр, згодом перший український парламент, який керував національно-визвольним рухом українського народу, а потім і відродженою державою – Українською Народною Республікою (УНР).
  За весь час свого існування Центральна Рада видала чотири Універсали (державно-політичні акти), які визначили етапи Української держави – від автономної до самостійної.
  Четвертий Універсал Української Центральної ради – державно-правовий акт, універсал Української Центральної Ради, що проголошував незалежність Української Народної Республіки від Росії. Універсал проголосив УНР "самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу".

 

1 _13

  63.3(4УКР) / 9(С2)
  Г 75
  Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення [Текст] / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр ; [голов. ред. М. Маклюк]. - Київ : Генеза, 1995. - 607 с.

  У книзі висвітлюються основні етапи історії української державності від найдавніших часів до сучасності. Це одна з перших спроб аналізу політичної історії та політичних ідей, на які спиралось українство в боротьбі за створення власної держави. 

1 _02

  63.3(4УКР)6 / 9(С2)
  В 48
  Винниченко В. Відродження нації [Текст] ; Заповіт борця за визволення / Володимир Винниченко. - Киев : Книга Роду, 2008. - 797 с.

  Про перемоги й поразки Української революції 1917-1920 років та її відомих учасників розповідає у своїх працях "Відродження нації" (1920 р.) та "Заповіт борцям за визволення" (1949 р.) голова першого уряду УНР, автор чотирьох доленосних універсалів.

1 _11

  63.3(4УКР)6 / 9(С2)
  В 31
  Верестюк В. Ф. Українська Центральна Рада [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Верестюк ; [ред. В. Мороз]. - Київ : Заповіт, 1997. - 341 с.

  Пропонований навчальний посібник – один з перших, в якому робиться спроба системно викласти історію Центральної Ради – лідера українського національно-визвольного руху 1917 р., ініціатора й організатора проголошення Української Народної Республіки. Діяльність Центральної Ради була короткою в часі, але надзвичайно складною, насиченою подіями, позначеною важливими для нашої держави політичними здобутками і втратами.
  Висвітлюються основні напрями діяльності УЦР, вміщуються її найголовніші документи. В окремому розділі подається хроніка найважливіших подій.
  Для студентів вищих навчальних закладів.

1 _10

  63.3(4УКР) / 9(С2)
  У 45
  Україна: антологія пам'яток державотворення Х–XX ст. [Текст] : дорога до себе : у 10 т. / [редкол.: Дзюба І. М. та ін.]. - Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2008 - 2009. - Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна".
  Т. 7 : Відродження української державності / [упорядкув., передм. та прим. Д. Павличка]. - 2008. - 703 с.

  Сьомий том видання містить документи, що висвітлюють один із найважливіших періодів становлення Української держави. Короткий історичний проміжок вмістив: відновлення української державності з 1893 по 1917 рік, війну 1914–1917 років, правління Української Центральної Ради, Гетьманат, Директорію та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.
  Цей найдраматичніший період української історії вдало проілюстрували відомі письменники та поети, лейтмотивом їх творів стала людська доля періоду різких історичних змін.

1 _09

  63.3(4УКР) / 9(С2)
  Т 44
  Тисяча років української суспільно-політичної думки [Текст] : у 9 т. Т. 6. 90-ті роки XIX - 20-ті роки XX ст. / [редкол.: Т. Гунчак (голова) та ін. ; упорядкув. та прим.: Т. Гунчака, Р. Сольчаника ; ред. тому В. Полковенко]. - Київ : Дніпро, 2001. - 518, [1] с.

  У томі подано документи і матеріали, визначні праці провідних діячів української суспільно-політичної думки кінця XIX – початку XX століття.

1 _08

  63.3(4УКР) / 9(С2)
  Г 91
  Грушевський М. С. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями [Текст] / Михайло Грушевський ; [уклад.: Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк ; пер. з рос. Салівон К. Ф.]. - Донецьк : БАО, 2008. - 733, [1] с.

  Книга в цілому зображує становлення й розвиток народу, економіки, культури і державності України, яка ніколи не вдавалась до експансії і постійно вела визвольні війни, захищаючи сусідні країни від татаро-турецької навали. У цьому виданні перша російська публікація книги (Санкт-Петербург, 1913) видатного українського історика (1866-1934) доповнена новим текстом з останнього авторського видання (Відень, 1921 – звірено з ним) нарисом відомого сучасного історика Владислава Верстюка, який продовжує оповідь Грушевського до наших днів. Книга ілюстрована старовинними географічними картами, побутовими і батальними гравюрами, а також містить хрестоматію найважливіших документальних матеріалів з вітчизняної історії.

1 _07

  63.3(4УКР)6 / 9(С2)
  В 35
  Верстюк В. Ф. Діячі Української Центральної Ради [Текст] : бібліогр. довід. / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко ; НАН України, Укр. міжнар. ком. з питань науки і культури. - Київ : [б. в.], 1998. - 254, [1] с.

  У довіднику подаються стисла характеристика діяльності Української Центральної Ради та біографії її діячів. Уміщено також списки членів Ради, її органів і структур, хронологію найважливіших подій 1917-1918 рр. та бібліографію.

1 _06

  67.2(4УКР) / 34(09)
  К 90
  Кульчицький В. С. Історія держави і права України [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Ін Юре, 2007. - 622 с. - Бібліогр.: с. 614-618.

  Мета авторів цього підручника – не нав'язати читачеві свої оцінки, судження, трактування історії держави і права України, а спонукати його роздумів, аналізу викладеного матеріалу, власних висновків. Автори не претендують на встановлення абсолютної істини і повну вичерпність викладу, але сподіваються, що ця праця буде підґрунтям студентам, а також всім, хто цікавиться історією держави і права України, для засвоєння цього предмета.

1 _05

  63.3(4УКР) / 9(С2)
  І-90
  Історія України [Текст] : джерельний літопис / за ред. В. І. Червінського, М. І. Обушного. - Київ : Дирекція ФВД, 2008. - 799 с.

  Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали.
  Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.

1 _04

  67.2 / 34(09)
  І-20
  Іванов В. М. Історія держави і права України [Текст] : навч. посіб. / В. М. Іванов. - Київ : Атіка, 2003. - 416 с.

  У навчальному посібнику висвітлюються суспільно-політичний лад, державний устрій і право України – від найдавніших часів до сьогодення.
  Матеріал подано відповідно до програми курсу "Історія держави і права України" у вищих юридичних навчальних закладах. Посібник містить словник термінів, коротку хронологію історії держави і права України, список джерел, підручників, навчальних посібників, спеціальної та історичної літератури.
  До кожної теми подається перелік завдань для індивідуальної роботи студентів. Розраховано на студентів вищих юридичних навчальних закладів, читачів, які цікавляться питаннями історії державно-правового розвитку України.

1 _03

  63.3(4УКР) / 9(С2)
  К73
  Котова Н. О. Історія України [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Котова. - Харків : Одіссей, 2005. - 415 с.

  В навчальному посібнику, враховуючи програму курсу "Історія України" для вищих навчальних закладів, подається короткий огляд вітчизняної історії. Доступний стиль викладення матеріалу сприяє більш ефективному засвоєнню інформації.
  Для студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого загалу читачів – учнів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій та всіх, хто цікавиться історією України.

1 _01

  63.3(4УКР)6 / 9(С2)
  М 13
  Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції, 1917-1921 [Текст]. II. Зимовий похід. III. Польсько-український союз. Кінець збройних змагань УНР / І. П. Мазепа. - Дніпропетровськ : Січ, 2002. - 334 с.

  До книги ввійшли заключний розділ з другої частини та третя частина спогадів видатного українського державного, громадського та політичного діяча про революційні події в Україні в 1917–1921 роках. Завершує видання розділ "Додатки і документи". Правопис автора переважно збережено, до норм сучасної української мови приведено лише частково.
  Випущено на замовлення Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України за Національною програмою суспільно необхідних видань.

 

Підготувала:
  провідний бібліотекар
  відділу документів із гуманітарних наук
  Ю. О. Чирка

×
© НВП "Армпроект", 2002-2018